Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Zeynep Şener
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-09-07 07:24:13 .
Düzenleme
:
2018-06-25 15:31:00 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE YÜREĞİR ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ 2005
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. Yönetim Muhasebesinde Performans Karnesi ve Türkiye'deki Sigorta Şirketleri Üzerinde Uygulanması Danışman: Dr. İlhan Ege, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2012
1. Ege, .; Gizer, Z. Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Performans Karnelerinde Kullanacakları Ölçütlerin Belirlenmesi.. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS MANAGEMENT AND ECONOMİC RESEARCH , 2012, 3, 446-451. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. EGE, İ.; GİZER, Z., Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli Karşılaştırması . 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 2012-05-31, 2012-06-02, Gaziantep, Türkiye, 2012. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Ege, İ.; Topaloğlu, E.; Gizer, Z., Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sistemindeki Leasing ve Factoring İşlemlerine Etkisi: (2001-2010 Dönemi). Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 2012-04-28, 2012-04-28, İzmir, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ATIŞ, C.; ŞENER, Z., ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KALİTE MALİYETLERİNİN PAF MODELİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASININ ÖNEMİ. Al –Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 50
http://www.iksad.com/