Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Zülal Erkan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412018 .
Dahili
:
42074 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Oluşturma
:
2015-09-30 10:32:08 .
Düzenleme
:
2018-05-16 16:08:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
ÖN LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE EĞİTİM YÜKSEKOKULU 1986
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. ERGENLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ, ANA-BABA TUTUMLARI ve AİLEDE GÖRÜLEN RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Danışman: Dr. Doç.Dr. Songül Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2002.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. GRUP REHBERLİĞİ'NİN YÜKSEK SINAV KAYGISINA ETKİSİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Danışman: Dr. Yrd.Doç.Dr. Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 1994.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2015
1. Erkan, Z. Adaptation of the Marital Offence-Specific Forgiveness Scale for Use in a Turkish Cultural Context. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2015, 43, 1057-1070. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2015.43.7.1057

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2. özabacı, N.; Erkan, Z. Metaphors about Violence by Preservice Teachers. COLLEGİUM ANTROPOLOGİCUM, 2015, 39, 193-201. 200 + 0
http://http://www.collantropol.hr/antropo

Publications_003.pdf

2014
1. Duman, M.; Erkan, Z. An analysis of the relationship between temperament and character qualities and marital adjustment. PROGRESS IPS, 2014, 6, 127-132. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.19

Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1500
2016
8. Saraç, A.; Erkan, Z. FLÖRT KAYGISINA İLİŞKİN DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA: VAKA ÇALIŞMASI. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2016, 6, 41-50. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tpdrd

Publications_016.pdf

2014
7. Erkan, Z.; Avcı, R. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri: Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 84-94. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000012405/5000033379

Publications_004.pdf

2007
6. Gündüz, B.; Erkan, Z.; Gökçakan, N. Polislerde Tükenmişlik ve Görülen Psikolojik Belirtiler. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001221/5000001912

Publications_005.pdf

2005
5. Erkan, Z. STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA. Ç.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 65-69. 200 + 0
Publications_015.pdf

2003
4. Erkan, Z.; çam, S.; Güçray, S. SOSYAL KAÇINMA VE HUZURSUZLUK İLE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMEKTEN KORKMA ÖLÇEKLERİNİN UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ç.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 112-117. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001396/5000002087

Publications_011.pdf

2002
3. Erkan, Z. SOSYAL KAYGI DÜZEYİ YÜKSEK VE DÜŞÜK ERGENLERİN ANA BABA TUTUMLARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA. Ç.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2002, 10, 120-133. 200 + 0
Publications_009.pdf

2. Erkan, Z.; Güçray, S.; çam, S. ERGENLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN ANA BABA TUTUMLARI VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2002, 10, 64-75. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000941/5000001632

Publications_006.pdf

1. Erkan, Z. SOSYAL KAYGI VE KENDİLİK SUNUM YAKLAŞIMI. Ç.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 2, 7-11. 200 + 0
http://193.255.206.126/efdergi/makaleler.asp?dosya=205

Publications_013.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 965
1. Yazgı, A.; Sezer- kılıç, E.; Yüksel, G.; Yazıcı, H.; Zengin, M.; Doğru, N.; Söylemez, S.; Erkan, Z. Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları III, ISBN: 9944-919-48-9, Pegem Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1400, 465 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
http://pegem.net
2. özabacı, P.; Erkan, Y. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364-454-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 147 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 625
http://pegem.net
3. Taşdelen, A.; Akbaş, A.; Aydın, D.; Bozkurt, E.; Uzman, E.; özgür, .; Koruklu, N.; Acumuş, S.; öksüz, Y.; Erkan, Z. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 975-6597-31-3, Lisans, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 310 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 91
http://lisansyayincilik.com
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ERKAN, Z., GRUP REHBERLİĞİNİN YÜKSEK SINAV KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. 3.ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, 1996-04-15, 1996-04-16, Adana, Türkiye, 1996. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

5. Soner Göl, Suça maruz kalmış, 8-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin mağduriyetlerinin incelenmesi: Manisa ili örneği , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

4. Mehtap Duman, Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik uyumu ve cinsiyet açısından incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

3. Sevim Canbuldu, Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterinin (The Multidimensional School Anger Inventory) uyarlama çalışması , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

2. Gülmisal Turnalar Kurtaran, İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi / , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. PINAR SAĞLAM SAFÖZ, BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HAZIRLANAN GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN SALDIRGAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Güldener Albayrak, Psiko-eğitim programı ile psikodramanın üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarına etkisinin karşılaştırılmas, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar RPD 556 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 557 Aile Danışmanlığında Kuramsal Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD 417 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 674 Sistemik Yaklaşım Temelli Bire Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 556 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD442 Zaman Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD-442 Zaman Yönetimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD 417 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz RPD 556 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 552 Stres Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD 417 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz RPD 556 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz RPD 674 Sistemik Yaklaşım Temelli Bire Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD 552 Stres Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar RPD 557 Aile Danışmanlığında Kuramsal Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 674 Sistemik Yaklaşım Temelli Bire Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz RPD 674 Sistemik Yaklaşım Temelli Bire Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 681 Seminer I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD 539 Aile Danışmasının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar RPD 525 Aile Danışmasında Kuramsal Yak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 610 Evlilik ve Aile Danışmanılığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD 417 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD 539 Aile Danışmasının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PDR 602 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD221 Etkili Çalışma ve Düşünme Bece Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD 417 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz RPD 525 Aile Danışmasında Kuramsal Yak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PDR408 Gurup Reh. ve Gurup Psik. Danş Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD 524 Evlilik ve Aile Danışmanlığınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD205 Etkiili Çalışma ve Düşünme Bec Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PDR408 Gurup Reh. ve Gurup Psik. Danş Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD 524 Evlilik ve Aile Danışmanlığınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PDR 602 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD205 Etkiili Çalışma ve Düşünme Bec Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD 525 Aile Danışmasında Kuramsal Yak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD312 Stres ve Başa Çıkma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar PDR406 Evlilik ve Aile Danış. Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar PDR312 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PDR405 Grup Reh. ve Grup. Psik. Dnş. Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD205 Etkiili Çalışma ve Düşünme Bec Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz RPD405 Öğrenme Güçlükleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz PDR407 Bireysel Psikolojide Danış. Uy Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PDR319 Stres ve Başaçıkma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2