Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Yüksel Balcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Oluşturma
:
2017-02-10 09:53:52 .
Düzenleme
:
2018-12-26 13:39:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
TIPTA UZMANLIK RADYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-22 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2100
2018
8. çıtak, E.; özeren, M.; Karaca, M.; Karpuz, D.; Karahan, F.; Yilmaz, E.; Balcı, Y.; özcan kara, P.; Bozdoğan arpacı, R. A Rare Cause of Abdominal Pain in Childhood: Cardiac Angiosarcoma. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2018, 33, -. 0 + 0
10.21470/1678-9741-2017-0095

7. Esen, K.; Anıl, .; Balcı, Y.; Tok, S.; Kara, E. Variations in the origins of the thyroid arteries on CT angiography. JAPANESE JOURNAL OF RADİOLOGY, 2018, 36, 96-102. 700 + 0
10.1007/s11604-017-0710-3

6. Esen, K.; Tok umay, S.; Balcı, Y.; Apaydın, F.; Kara, E.; Uzmansel, D. The effect of anatomic differences on the relationship between renal artery and diaphragmatic crus. FOLİA MORPHOLOGİCA, 2018, 77, 22-28. 650 + 0
10.5603/FM.a2017.0073

5. Tok umay, S.; özgür, A.; Görür, K.; Kömür, M.; Balcı, Y. Axial Mesodermal Dysplasia Complex with a Unique Abnormal Course of Vestibulocochlear Nerve. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, , -. 0 + 0
10.5152/iao.2018.5830

4. Karahan, F.; çıtak, E.; Yaman, E.; Alakaya, M.; Sağcan, M.; Yılmaz, E.; Kuş, F.; Gürses, .; Balcı, Y. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH İN PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2018, 10, 87-90. 0 + 0
10.4274/jcrpe.4905

2017
3. Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; üçbilek, E.; Kara, E.; Kaya, . The evaluation of the right inferior phrenic artery diameter in cirrhotic patients. JAPANESE JOURNAL OF RADİOLOGY, 2017, 35, 526-531. 750 + 0
10.1007/s11604-017-0662-7

2. çıtak, E.; Ak, E.; Sağcan, M.; Balcı, Y.; Bozdoğan arpacı, R.; Kuyucu, N. Primary pulmonary langerhans cell histiocytosis associated with smoking in an adolescent boy. THE TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2017, 59, 586-. 0 + 0
10.24953/turkjped.2017.05.013

2010
1. Cereb, M.; Apaydın, F.; çolak, T.; Nass duce, M.; Balcı, Y.; Yazıcı, M.; Kara, E. An Unusual Cause of Intestinal Obstruction: Abdominal Cocoon. AMERİCAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, 2010, 194, 176-178. 0 + 0
10.2214/AJR.09.3083

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 65
2017
1. Ozcan kara, P.; Koç, Z.; çıtak, E.; Balcı, Y. Vena Cava Inferior Tumor Thrombus Extending to Left Atrium in a Pediatric Patient diagnosed as Wilms Tumor. ARC JOURNAL OF CLİNİCAL CASE REPORTS , 2017, 3, 11-12. 65 + 0
http://dx.doi.org/10.20431/2455-9806.0302003

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. Turker, M.; Tok, S.; Akca, T.; Karabacak, T.; Esen, K.; Balci, Y.; Apaydin, F. Diagnostic Value of Ultrasound Elastography Characterization of Solid Breast Lesions. JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE, 2017, 7, 74-81. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/jarem.2017.1246

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 560
2018
5. Balcı, Y.; Kara, T. Primer Karaciğer Tümörlerinde Radyoloji-Görüntüleme: Benign Primer Karaciğer Tümörleri. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 11, 43-54. 200 + 0
2017
4. Esen, K.; Umay, S.; Balcı, Y.; özgür, A.; Apaydın, F. Ovaryan ven reflüsünün değerlendirilmesinde arteriyel ve erken portal venöz faz BT görüntülerinin karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 213-218. 140 + 0
10.26559/mersinsbd.341492

2014
3. Balcı, Y.; Yıldız, A.; özgür, A.; Yılmaz, .; Kara, E. Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral ArterDarlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSABulgularının Karşılaştırılması. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 204-212. 180 + 0
2010
2. Kara, E.; Vayısoğlu, Y.; Dağtekin, A.; Kaleağası, .; Aslan, E.; özgür, A.; Bacaksızlar sarı, F.; Balcı, Y.; Yıldız, A.; Talas, D. Periferik fasiyal sinir paralizisi tanı ve tedavisinde görüntüleme, elektrofizyoloji ve klinik değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 23-24. 20 + 0
2009
1. Köseoğlu, A.; Dağtekin, A.; Vayısoğlu, Y.; Kara, E.; Yıldız, A.; Kardaş, N.; Balcı, Y.; Bağdatoğlu, C.; Avcı, E.; Talas, D. Nöro-otolojik yakınmaları olan hastalarda serebellopontin açı lezyonlarının radyolojik insidansı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 27-29. 20 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 40
1. Kara, T.; Balcı, Y.; öztunalı, .; Tepe, M.; Tok, S. ULtrasonda ölçümler, ISBN: 978-605-9615-23-5, Dünya tıp kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 413 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 40
http://info@dunyakitabevi.com
Uluslararası - Tam Metin - Poster 105

1. ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; BALCI, Y.; TEN, B.; Bebek, E.; OKUYAZ, Ç., Cortical malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiolgy 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Hollanda, . 65

Uluslararası - Özet - Poster 355

7. Özgür, A.; Esen, K.; Balcı, Y.; Ten, B.; Bebek, E.; Okuyaz, Ç., Cortical Malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiology 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Hollanda, 2018. 32

6. Turgutalp, K.; Balcı, Y.; Gürses, İ.; Bardak, S.; Helvacı, İ.; Dölarslan, E.; Demir, S., Shear Wave Elastography to assess interstitial fibrosis in immunoglobulin a nephropathy patients. ERA-EDTA 55th Congress, 2018-05-24, 2018-05-27, Kopenhag, Danimarka, 2018. 32
http://www.era-edta2018.org

5. Köse, A.; Ağar, İ.; Bozkurt, S.; Balcı, Y., Renal koliği taklit eden aort diseksiyonu. 14. ulusal acil tıp kongresi, 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 32
http://www.acil2018.com

4. Erdoğan, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Temel Örekici, G.; Özgür , A., Alternative Agreement Approaches in Testing the Agreement of 3 Dimensional Computerized Tomography Measurements of Styloid Processes of Two Different Obserevers and Two Different Time. 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 32

3. Koç, Z.; Özcan Kara, P.; Balcı, Y., The F-18 FDG PET/CT and CT evaluation of pleural plaques. EANM'xx 17- Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2017-10-21, 2017-10-25, Viyana, Avusturya, 2017. 50
http://eanm17.eanm.org

2. Esen, K.; Özgür, A.; Tok, S.; Balcı, Y.; Kara, E., Neuroimaging findings in Patients with Neurofibromatosis type 1. ECR 2017, 2017-03-05, 2017-03-09, viyana, Avusturya, 2017. 30
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2017/C-0498

1. ESEN, K.; ÖZGÜR, A.; TOK, S.; BALCI, Y.; KARA, E., Neuroimaging Findings in Patients with Neurfibromatosis Type 1. ECR 2017, 2017-03-01, 2017-03-05, VİYANA, Avusturya, . 30

Ulusal - Özet - Sözlü 115

3. Turgutalp, K.; Balcı, Y.; Gürses, İ.; Bardak, S.; Helvacı, İ.; Dölarslan, E.; Demir, S., IgA nefropatili hastalarda Shear wave elastografi yöntemi ile tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi. 20. ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, 2018-05-09, 2018-05-13, Bafra, Türkiye, 2018. 32
http://www.turkhipertansiyon.org

2. TURGUTALP, K.; BALCI, Y.; GÜRSES, İ.; BARDAK, S.; HELVACI, İ.; DÖLARSLAN, M.; DEMİR, S., IgA nefropatili hastalarda shear wave elastografi yöntemi ile tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2018-05-09, 2018-05-13, Bafra, KKTC, . 32

1. Koç, Z.; Özcan Kara, P.; Balcı, Y., Plevral Plaklarda Malignite Değerlendirmede PET ve BT'nin Karşılaştırması. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Poster 820

43. PINAR, Ş.; NASS DUCE, M.; TOK UMAY, S.; BALCI, Y.; ÖZYURT, G., AFİBRİNOJENEMİYE SEKONDER GELİŞEN KEMİKKİSTLERİ: NADİR BİR OLGU. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, . 15

42. BALCI, Y.; ESEN, K.; APAYDIN, F., Nadir görülen bir olguDiffüz hepatik kalsifikasyon saptanan beta-thalasemimajor hastası. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 25

41. ESEN, K.; KARA, E.; BALCI, Y.; ÖZGÜR, A.; YILDIZ, A., İntrakranial fenestrasyonlar. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 17

40. BALCI, Y.; ESEN, K.; NASS DUCE, M.; KOÇ, Z., Nadir görülen vasküler bir tümörİntravasküler papiller endoteltal hiperplazi (masson tümörü):2 olgu sunumu. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 23

39. BALCI, Y.; APAYDIN, F.; ESEN, K., Dispne şikayeti ile başvuran 4 olgu eşliğinde, trakeobronşial ağacın benin darlıklarının ÇKBT bulguları. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 25

38. Balcı, Y.; Esen, K.; Apaydın, F., NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU; DİFFÜZ HEPATİK KALSİFİKASYON SAPTANAN BETA-TALASEMİ MAJOR HASTASI. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 25

37. Balcı, Y.; Apaydın, F.; Esen, K., DİSPNE ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN 4 OLGU EŞLİĞİNDE, TRAKEOBRONŞİAL AĞACIN BENİN DARLIKLARININ ÇKBT BULGULARI. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 25

36. Esen, K.; Kara, E.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Yıldız, A., İNTRAKRANİAL FENESTRASYONLAR. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 17

35. Pınar, Ş.; Nass Duce, M.; Tok, S.; Balcı, Y.; Özyurt, G., AFİBRİNOJENEMİYE SEKONDER GELİŞEN KEMİK KİSTLERİ: NADİR BİR OLGU. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 15

34. Balcı, Y.; Esen, K.; Nass Duce, M.; Koç, Z., NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER BİR TÜMÖR; İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): 2 OLGU SUNUMU. 39. ulusal radyoloji kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, 2018. 23

33. Karahan, F.; Çıtak, E.; Balcı, Y.; Koç, Z.; Yaldız, M., Çocuklarda lenfomayı taklit eden nadir görülen bir lenfadenopati nedeni: Kikuchi-Fujimoto hastalığı. 20. ulusal pediatrik kanser kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Antalya, Türkiye, 2018. 17
Scientific_Meetings_006.pdf

32. Karahan, F.; Balcı, Y.; Bozkurt, F.; Koç, Z.; Çıtak, E., Multisistemik hastalığın nadir bir tutulumu: Timik langerhans hücreli histiositoz. 20. ulusal pediatrik kanser kongresi, 2018-05-02, 2018-05-08, Antalya, Türkiye, 2018. 20

31. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S.; Kara, P., Memenin primer non hodgkin lenfoması: farklı histopatolojik tipte 2 olgunun radyolojik bulgularının literatür ile değerlendirilmesi. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 23

30. Tok Umay, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Yüksek, H., Kronik dönem travmatik brakial pleksus patolojilerinde MRG: resimlerle bir konu. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 17

29. Yüksek, H.; Yanarateş, G.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Kara, T., İlaç kullanımına bağlı gelişmiş akut eozinofilik pnömonide görüntüleme bulguları: olgu sunumu. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 15

28. Esen, K.; Yıldız, A.; Kara, E.; Sermin, T.; Yüksel, B., Karotis anjiyoplasti sonrası geç dönemde izlenen nadir bir durum: stentin kayması ve kısalması. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 0

27. Balcı, Y.; Esen, K.; Özcan Kara, P.; Tok, S.; Nass Duce, M., NADİR GÖRÜLEN BİR METASTATİK MEME TÜMÖRÜ; KOLON TÜMÖRÜNE SEKONDER MEME METASTAZLI BİR OLGU. 38. ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 22
http://www.turkrad.org.tr

26. TOK, S.; ESEN, K.; BALCI, Y.; NASS DUCE, M.; APAYDIN, F., Epifizyel kitle taklitçisi: Epifizyel apse. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 17

25. ESEN, K.; YILDIZ, A.; KARA, E.; TOK, S.; BALCI, Y., Karotis anjiyoplasti sonrası geç dönemde izlenen nadir bir durum: Stentin kayması ve kısalması. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 12

24. BALCI, Y.; ESEN, K.; ÖZCAN KARA, P.; TOK, S.; NASS DUCE, M., Nadir görülen bir metastatik meme tümörü kolon tümörüne sekonder meme metastazlı bir olgu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 22

23. BALCI, Y.; ESEN, K.; TOK, S.; ÖZCAN KARA, P., Memenin primer Hodgkin lenfoması: Farklı histopatolojik tipte 2 olgunun radyolojik bulgularının literatür ile değerlendirilmesi. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 23

22. Tok, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Nass Duce, M.; Apaydın, F., Epifizyel Kitle Taklitçisi: Epifizyel Apse. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 17

21. TOK, S.; ESEN, K.; BALCI, Y.; ÖZGÜR, A.; YÜKSEK, H., Kronik dönem travmatik brakial pleksus patolojilerinde MRG: Resimlerle bir konu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 17

20. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S., NÖROFİBROMATOZİS TİP 1’Lİ VE İNTRATORASİK METASTAZI OLAN NADİR BİR MALİN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ OLGUSU. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, Antalya, Türkiye, 2017. 25

19. BALCI, Y.; ESEN, K.; TOK, S.; NASS DUCE, M., Tipik görüntüleme bulguları ile bir olguda temporomandibuler eklemin sinovyal kondromatozisi. TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 23

18. BALCI, Y.; ESEN, K.; TOK, S., Nörofibromatozis Tip 1’li ve intratorasik metastazı olan nadir bir malin periiferik sinir kılıfı tümörü olgusu. TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 25

17. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S.; Nass Duce, M., TİPİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE BİR OLGUDA TEMPOROMANDİBULER EKLEMİN SİNOVYAL KONDROMATOZİSİ. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, a, Türkiye, 2017. 23

16. Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Tok, S.; Esen, K.; Nass Duce, M., OHVIRA SENDROMU. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, Antalya, Türkiye, 2017. 20

15. YANARATEŞ, G.; BALCI, Y.; TOK, S.; ESEN, K.; NASS DUCE, M., OHVIRA Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu. TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 20

14. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Çıtak, E.; Balcı, Y., Wilms Tümörü Tanısı Alan Çocuk Hastada PET/BT Görüntülemede Sol Atriuma Uzanan Vena Kava İnferior Tümör Trombüsü. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 16

13. Tok, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Canbaz, H.; Apaydın, F., HEPATOSİT SPESİFİK KONTRAST MADDENİN KULLANILDIĞI MRG, KOLEDOK KİSTİ TANISINI KOLAYLAŞTIRIR MI?: OLGU SUNUMU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 17
http://www.turkrad.org.tr

12. Balcı, Y.; Kara, T.; Tok, S.; Tümer, T.; Nass Duce, M., İSKELET KASI METASTAZI SONRASINDA PRİMER PELVİK EKTOPİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM TANISI KONAN NADİR BİR OLGU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 22
http://www.turkrad.org.tr

11. Tok, S.; Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Esen, K.; Apaydın, F., HER PELVİK KİTLE JİNEKOLOJİK KÖKENLİ DEĞİLDİR: OLGU SUNUMU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 17
http://www.turkrad.org.tr

10. Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Zirek, S.; Ceren, M.; Kara, T., NADİRLER DE OLUR: MESANENİN PRİMER LENFOMASI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 20
http://www.turkrad.org.tr

9. Balcı, Y.; Tok, S.; Esen, K.; Yanarateş, G.; Apaydın, F., SOL SİYATİK AĞRI İLE BAŞVURAN DEV ATİPİK PELVİK LİPOM OLGUSU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 22
http://www.turkrad.org.tr

8. Yüksek, H.; Özgür, A.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Bozdoğan Arpacı , R., DUPLİKE PİTÜİTER GLAND (DPG) -PLUS SENDROMU: HİPOFİZ BEZİ DUPLİKASYONU, TUBOMAMİLLER FÜZYON VE ORAL TERATOMU OLAN BİR OLGU SUNUMU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 13
http://www.turkrad.org.tr

7. Karaman, Y.; Özgür, A.; Bacaksızlar Sarı, F.; Arpacı, R.; Balcı, Y., Parotisin yağ içeren nadir bir tümörü: Siyalolipokistadenom. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-08, 2010-11-11, Antalya, Türkiye, 2010. 12

6. Balcı, Y.; Kara, E.; Yıldız, A.; Apaydın, F., Dev aksonal nöropati. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 23

5. Kara Köse, S.; Kara, E.; Yıldız, A.; Balcı, Y.; Karslı, G.; Köseoğlu, A., Dyke Davidoff Mason sendromu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 13

4. Cereb Tombak, M.; Apaydın, F.; Çolak, T.; Nass Duce, M.; Balcı, Y.; Yazıcı, M.; Kara, E., Barsak tıkanıklığının nadir görülen bir nedeni: Abdominal koza. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 8

3. Balcı, Y.; Nass Duce, M.; Apaydın, F.; Cereb Tombak, M.; Kardaş, N., Bezold Absesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 22

2. Balcı, Y.; Apaydın, F.; Naycı, A.; Nass Duce, M.; Kara Köse, S.; Cereb Tombak, M.; Cinel, L., Karaciğer dışına doğru büyümüş dev kistik mezenkimal hamartom. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 20

1. Kara Köse, S.; Nass Duce, M.; Naycı, A.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Akkuş , İ., Currarino sendromu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, a, Türkiye, 2009. 11

1. TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ , Üye No: 3080, Türkiye, 2006-06-20-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-24-14
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-24-8