Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Uzman Doktor Yüksel Balcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2017-02-10 09:53:52
Düzenleme
:
2018-01-09 08:59:46
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
TIPTA UZMANLIK RADYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1700
2017
4. Esen, K.; Balci, Y.; Tok, S.; ücbilek, E.; Kara, E.; Kaya, . The evaluation of the right inferior phrenic artery diameter in cirrhotic patients. SPRİNGER NATURE, 2017, 35, 526-531. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11604-017-0662-7

3. Esen, K.; Ozgur, A.; Balci, Y.; Tok, S.; Kara, E. Variations in the origins of the thyroid arteries on CT angiography. SPRİNGER NATURE, 2017, 710-713. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11604-017-0710-3

2. Karahan, F.; çağlar çıtak, E.; Yaman, E.; Alakaya, M.; Sağcan, F.; Yılmaz, E.; Kuş, F.; Gürses, .; Balcı, Y. Metachronuous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child of Complet Gonodal Dysgenesis. GALENOS YAYİNEVİ, 2017, 15, 1-2. 50 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.4905

2010
1. Cereb tombak, M.; Apaydın, F.; çolak, T.; Nass duce, M.; Balcı, Y.; Yazıcı, M.; Kara, E. An Unusual Cause of Intestinal Obstruction: Abdominal Cocoon. AMERİCAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, 2010, 194, 176-178. 200 + 0
http://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/AJR.09.3083

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 65
2017
1. Ozcan kara, P.; Koç, Z.; çıtak, E.; Balcı, Y. Vena Cava Inferior Tumor Thrombus Extending to Left Atrium in a Pediatric Patient diagnosed as Wilms Tumor. ARC JOURNAL OF CLİNİCAL CASE REPORTS , 2017, 3, 11-12. 65 + 0
http://dx.doi.org/10.20431/2455-9806.0302003

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. Turker, M.; Tok, S.; Akca, T.; Karabacak, T.; Esen, K.; Balci, Y.; Apaydin, F. Diagnostic Value of Ultrasound Elastography Characterization of Solid Breast Lesions. AVES PUBLİSHİNG CO., 2017, 7, 74-81. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/jarem.2017.1246

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 360
2017
4. Esen, K.; Umay, S.; Balcı, Y.; özgür, A.; Apaydın, F. Ovaryan ven reflüsünün değerlendirilmesinde arteriyel ve erken portal venöz faz BT görüntülerinin karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 213-218. 140 + 0
10.26559/mersinsbd.341492

2014
3. Balcı, Y.; Yıldız, A.; özgür, A.; Yılmaz, A.; Kara, E. Ekstrakraniyal karotis ve vertebral arter darlıklarında 64 kesitli BT anjiografi ve DSA bulgularının karşılaştırılması. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 204-212. 180 + 0
2010
2. Kara, E.; Vayısoğlu, Y.; Dağtekin, A.; Kaleağası, H.; Aslan, E.; özgür, A.; Bacaksızlar sarı, F.; Balcı, Y.; Yıldız, A.; Talas, D. Periferik fasiyal sinir paralizisi tanı ve tedavisinde görüntüleme, elektrofizyoloji ve klinik değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 23-34. 20 + 0
2009
1. Köseloğlu, A.; Dağtekin, A.; Vayısoğlu, Y.; Kara, E.; Yıldız, A.; Kardaş, N.; Balcı, Y.; Bağdatoğlu, C.; Avcı, E.; Talas, D. Nöro-otolojik yakınmaları olan hastalarda serebellopontin açı lezyonlarının radyolojik insidansı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 27-29. 20 + 0
Ulusal - Diğer 100
2018
1. Balcı, Y.; Kara, T. Primer Karaciğer Tümörlerinde Radyoloji-Görüntüleme: Benign Primer Karaciğer Tümörleri. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 11, 43-53. 100 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 112

3. Erdoğan, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Temel Örekici, G., Alternative Agreement Approaches in Testing the Agreement of 3 Dimensional Computerized Tomography Measurements of Styloid Processes of Two Different Obserevers and Two Different Time. 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 32

2. Koç, Z.; Özcan Kara, P.; Balcı, Y., The F-18 FDG PET/CT and CT evaluation of pleural plaques. EANM'xx 17- Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2017-10-21, 2017-10-25, Viyana, Avusturya, 2017. 50

1. Esen, K.; Özgür, A.; Tok, S.; Balcı, Y.; Kara, E., Neuroimaging findings in Patients with Neurofibromatosis type 1. ECR 2017, 2017-03-05, 2017-03-09, viyana, Avusturya, 2017. 30
http://dx.doi.org/10.1594/ecr2017/C-0498

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Koç, Z.; Özcan Kara, P.; Balcı, Y., Plevral Plaklarda Malignite Değerlendirmede PET ve BT'nin Karşılaştırması. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Ulusal - Özet - Poster 345

19. Yüksek, H.; Yanarateş, G.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Kara, T., İlaç kullanımına bağlı gelişmiş akut eozinofilik pnömonide görüntüleme bulguları: olgu sunumu. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 15

18. Tok Umay, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Özgür, A.; Yüksek, H., Kronik dönem travmatik brakial pleksus patolojilerinde MRG: resimlerle bir konu. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 17

17. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S.; Kara, P., Memenin primer non hodgkin lenfoması: farklı histopatolojik tipte 2 olgunun radyolojik bulgularının literatür ile değerlendirilmesi. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 23

16. Esen, K.; Yıldız, A.; Kara, E.; Balcı, Y., Karotis anjiyoplasti sonrası geç dönemde izlenen nadir bir durum: stentin kayması ve kısalması. 38. ulusal radyoloji kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 16

15. Tok, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Apaydın, F., Epifizyel Kitle Taklitçisi: Epifizyel Apse. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2017-10-31, 2017-11-04, Antalya, Türkiye, 2017. 18

14. Yanarateş, G.; Balcı, Y.; Tok, S.; Esen, K.; Nass Duce, M., OHVIRA SENDROMU. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, Antalya, Türkiye, 2017. 20

13. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S.; Nass Duce, M., TİPİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE BİR OLGUDA TEMPOROMANDİBULER EKLEMİN SİNOVYAL KONDROMATOZİSİ. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, a, Türkiye, 2017. 23

12. Balcı, Y.; Esen, K.; Tok, S., NÖROFİBROMATOZİS TİP 1’Lİ VE İNTRATORASİK METASTAZI OLAN NADİR BİR MALİN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ OLGUSU. TMRD 22. yıllık bilimsel toplantısı, 2017-05-25, 2017-05-27, Antalya, Türkiye, 2017. 25

11. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Çıtak, E.; Balcı, Y., Wilms Tümörü Tanısı Alan Çocuk Hastada PET/BT Görüntülemede Sol Atriuma Uzanan Vena Kava İnferior Tümör Trombüsü. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 16

10. Ten, B.; Apaydın, F.; Balcı, Y.; Yıldız, A.; Akkurt Özen, E., Aortofemoral greft operasyonunun nadir görülen bir komplikasyonu: Üreter yaralanması ve idrar fistülü. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-08, 2010-11-11, Antalya, Türkiye, 2010. 17

9. Karaman, Y.; Özgür, A.; Bacaksızlar Sarı, F.; Arpacı, R.; Balcı, Y., Parotisin yağ içeren nadir bir tümörü: Siyalolipokistadenom. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-08, 2010-11-11, Antalya, Türkiye, 2010. 12

8. Balcı, Y.; Akkurt Özen, E.; Apaydın, F.; Kara, E.; Özgür, A., Lösemi ve lenfomanın renal/perirenal tutulumunun radyolojik bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-08, 2010-11-11, Antalya, Türkiye, 2010. 22

7. Kara Köse, S.; Nass Duce, M.; Naycı, A.; Apaydın, F.; Balcı, Y., Currarino sendromu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, a, Türkiye, 2009. 11

6. Balcı, Y.; Apaydın, F.; Naycı, A.; Nass Duce, M.; Kara Köse, S., Karaciğer dışına doğru büyümüş dev kistik mezenkimal hamartom. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 20

5. Balcı, Y.; Nass Duce, M.; Apaydın, F.; Cereb Tombak, M.; Kardaş, N., Bezold Absesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 22

4. Balcı, Y.; Kara, E.; Yıldız, A.; Apaydın, F., Dev aksonal nöropati. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 23

3. Kara Köse, S.; Kara, E.; Yıldız, A.; Balcı, Y.; Karslı, G., Dyke Davidoff Mason sendromu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 13

2. Cereb Tombak, M.; Apaydın, F.; Çolak, T.; Nass Duce, M.; Balcı, Y., Barsak tıkanıklığının nadir görülen bir nedeni: Abdominal koza. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, Antalya, Türkiye, 2009. 8

1. Kara, E.; Esen, K.; Balcı, Y.; Köse, S.; Kardaş, N., Aorta ile sol renal ven arasında yerleşmiş posttravmatik arteriovenöz anevrizmanın endovasküler koil ile embolizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-11-01, 2008-11-05, Antalya, Türkiye, 2008. 16

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-24-8