Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Yücel Uysal
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-06-22 05:58:53
Düzenleme
:
2017-11-13 12:07:19
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İÇEL ANADOLU LİSESİ 1989
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
TIPTA UZMANLIK AİLE HEKİMLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Adana İli Seyhan İlçesi'nde Davranışsal Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Nafiz Bozdemir, Çukurova Üniversitesi, Diğer, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SORUMLUSU MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-02-13 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-02-13 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-02-08 - Devam ediyor
Uluslararası - Diğer 0
2013
1. Akpinar, E. Prevalence of Erectile Dysfunction Among Turkish Heterosexual Men. SCİENTİFİC JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE, 2013, 11, 225-231. 0 + 0
http://sjournals.com/

Ulusal - Diğer 200
2014
2. Uysal, Y.; Mert, E. Birinci Basamakta Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım. KLİNİK TIP AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2014, 6, 23-29. 100 + 0
1. Uysal, Y.; Mert, E. Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve İyilik: Görünmeyeni Ölçmek. TÜRKİYE KLİNİKLERİ AİLE HEKİMLİĞİ ÖZEL SAYISI, 2014, 3, 1-5. 100 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2125
1. Uysal, Y.; Mert, E. Aile Hekimliğinde Evde Bakım, ISBN: 978-605-86746-2-2, Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 70, 319 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 2125
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Uysal, Y.; Köroğlu, E.; Mert, E., Is it possible to improve Framingham risk scores significantly with little insignificant changes in cardiovascular risk parameters. 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (DAAHS 2014), 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Uysal, Y.; Mert, E., Online Residency Training Management Module For Family Medicine Departments: A Sample Application From Mersin University Department of Family Medicine. 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (DAAHS 2014), 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Uysal, Y.; Akpınar, E.; Başhan, İ., Tıp Eğitiminde Bilişim Sistemlerinin Kullanımı. Akademik Bilişim 2014, 2014-02-01, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Web Tabanlı Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 113S827, 56450 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2018, Devam ediyor... 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Esra Akkoca, Vitamin D Düzeyi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Diğer, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası 1000
1. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE , ASSOCIATE EDITOR, ISSN : 1307-2048, 2014-09-10 - Devam ediyor. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AH609 Aile Hekimliği Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2