Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Özgür Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Organik Kimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlik Köy Kampüsü Kimya Bölümü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14517 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-01 10:39:00 .
Düzenleme
:
2019-02-23 15:53:38 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
4
SUM OF THE
TIMES CITED
7
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.75
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA ORGANİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. 1,4-SİKLOHEKZADİEN ve OKSANORBORNADİEN TÜREVLERİNDEN YENİ TRİSİKLİK MOLEKÜLLERİN ve RİBOZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ Danışman: Dr. Doç.Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. SÜBSTİTÜE BİSİKLİK DİENOFİLLERİN ÇEŞİTLİ DİEN SİSTEMLERİYLE SİKLOKATILMA TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-12-20 - 2016-12-20
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-29 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4700
2019
5. Yabalak, E.; Yılmaz, . Eco-friendly approach to mineralise 2-nitroaniline using subcritical water oxidation method: use of ANN and RSM in the optimisation and modeling of the process. JOURNAL OF THE IRANİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2019, 16, 117-126. 1000 + 0
10.1007/s13738-018-1487-8

2018
4. Yılmaz, .; Oderinde, M.; Emmert, M. Photoredox-Catalyzed C –H Cyanation of Unactivated Secondary and Tertiary Aliphatic Amines: Late-Stage Functionalization and Mechanistic Studies. THE JOURNAL OF ORGANİC CHEMİSTRY, 2018, 83, 11089-11100. 1000 + 0
10.1021/acs.joc.8b01700

2017
3. Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; Kuş, N.; Tunç, T.; şahin, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. SPRİNGER NATURE, 2017, 71, 929-938. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11696-016-0013-7

2015
2. Yilmaz, O.; Kus, N.; Tunç, T.; Sahin, E. Diels–Alder reactions: The effects of catalyst on the addition reaction. ELSEVİER BV, 2015, 1098, 72-75. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.012

1. Yilmaz, O.; şimşek kuş, N.; Küce, P.; Coral, G.; çelik, A.; Gültekin, M. Simple and convenient preparation of some bicyclic alcohols and epoxide derivatives: promising antibiotic activities of (rac)-dimethyl 3,8-dioxatricyclo[3.2.1.02,4]oct-6-ene-6,7-dicarboxylate. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 24, 2709-2716. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00044-015-1324-x

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 330
2018
2. Bekfelavi, E.; Küce çevik, P.; Yılmaz, .; Kuş, N.; Coral, G.; çelik, A. The synthesis of two novel bicyclic haloketones and measurement of their biological activity. ACG PUBLİCATİONS, 2018, 1, 6-15. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.25135/bmcr.12.18.11.1035

2017
1. Yılmaz, O.; şimşek kuş, N. An intermolecular Diels-Alder cycloaddition under various condition between 1,3-cyclohexadiene and 7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate. ACG PUBLİCATİONS, 2017, 10, 273-279. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.25135/acg.oc.32.17.09.049

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Removal of 4-nitroaniline from aqueous solution by eco-friendly subcritical water oxidation method using response surface methodology. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Application of artificial neural network and response surface methodology in the mineralisation of 2-nitroaniline by eco-friendly subcritical water oxidation method. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 100

1. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes; Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes . 4th organic chemistry congress, 2018-10-04, 2018-10-07, antalya, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 520

11. YILMAZ, O.; ODERINDE, M.; EMMERT, H., α-C-H Cyanation of Tertiary Amines via Photoredox Catalysis. Annual Graduate Research Innovation Exchange (GRIE), 2018-04-26, 2018-04-26, worcester ma, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 50

10. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Yeni Bisiklikepoksit Türevlerinin Sentezi. Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, antalya, Türkiye, 2017. 50

9. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Synthesis of newly bromoketone and bromolactone derivatives; the antibiotic and cytotoxic properties of synthesized molecules. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 40

8. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; KAYNARPINAR, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Synthesis of newly cyclitol and bicyclocyclitols derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 47

7. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; KAVLAK, A.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investıgatıon Of Antıoxıdant Actıvıty Of Synthesızed Molecules Via Addıtıon Reactıons Of Ketene. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 42

6. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M., Synthesis of Furan Derivatives; The Antioxidant Properties of Synthesized Furan Derivatives. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 47

5. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Examination of Antioxidant Properties of Newly Synthesized Bicyclic And Tricyclic Molecules. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 50

4. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investigation of Antioxidant Properties of Synthesized Molecules Through Diels-Alder Reactions. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 50

3. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GİZİR, A., Diels-Alder Reactions in Supercritical Carbondioxide. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 47

2. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., The Synthesis Of New Monocyclıc And Bicyclıc Molecules May Exhibit Biological Activity. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-16, 2015-03-19, antalya, Türkiye, 2015. 50

1. YILMAZ, O.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Synhesis of tricyclic ketone, lactone and alcohol derivatives with [2+2] ketene addition reaction. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-16, 2015-03-19, antalya, Türkiye, 2015. 45

Ulusal - Özet - Sözlü 37

1. KÜCE, P.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; CORAL, G.; ÇELİK, A., Dimetil 3,8-dioksatrisiklo[3.2.1.02,4]octa-6-en-6,7-dikarboksilat’ın Bazı Antibiyotik ve Toksik Etkilerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2013-03-31, ANTALYA, Türkiye, 2013. 37

Ulusal - Özet - Poster 362

16. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; KAYNARPINAR, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N., SYNTHESIS of NEWLY HALOHYDRIN and HALOLACTONE DERIVATIVES. 28. ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 23

15. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., INVESTIGATION of [4+2] CYCLOADDITION REACTIONS in VARIOUS CONDITIONS. 28. ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 25

14. YILMAZ, O.; KÜCE, P.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Keten Katılma Reaksiyonları: Yeni Trisiklik Moleküllerin Biyolojik Aktiviteleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 22

13. YILMAZ, O.; KÜCE, P.; TALAŞ, G.; AŞKAROĞLU, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Furan Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri: Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 21

12. LEBA, Y.; KÜCE, P.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Sikloheptatrien’e Keten Katılma Tepkimesi Üzerinden Sentezlenen Moleküllerin Antibiyotik İncelemeleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 17

11. YILMAZ, O.; LEBA, Y.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Nükleosid Analoğu Olan Riboz Türevlerinin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 25

10. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., [4+2] Siklokatılma Tepkimeleri Üzerinden Polisiklik Moleküllerin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 25

9. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Bisiklik Lakto-Diol Türevinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 21

8. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Oksonorbornadien Türevlerinden gamma-Bütirolakton Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, ANTALYA, Türkiye, 2014. 25

7. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; ERDOĞAN, H., Polihidroksilakton Türevlerinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, ANTALYA, Türkiye, 2014. 21

6. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Keten Katılmalar Üzerinden Siklitollerin Sentezi. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-29, sakarya, Türkiye, 2013. 25

5. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Diels-Alder Tepkimeleri Üzerinden Sentezlenen Maddelerin Mekanistik İncelemeleri. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-29, sakarya, Türkiye, 2013. 23

4. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; AKKAPULU, M.; KIZMAZ, B.; KÜCE, P.; CORAL, G., Siklitol Sentezleri: Sentezlenen Siklitol Türevlerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2013-03-31, ANTALYA, Türkiye, 2013. 17

3. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, muğla, Türkiye, 2012. 25

2. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Yeni Diol, Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, muğla, Türkiye, 2012. 20

1. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; BALCI, M., Bishomoinositol ve Bisiklosiklitollerin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem. Uluslar arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Erzurum, Türkiye, 2011. 23

Ulusal - Yürütücü 100

1. NN, ONNO türü yeni ligantların ve paladyum komplekslerinin sentezi; Sentezlenen komplekslerin Heck C-C eşleşme reaksiyonlarındaki katalitik incelemeleri, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2188, 11000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. Yeni bishomoinositol ve bishomo inositol osfatların sentezi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1235, 30000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

5. NORBORNADİEN VE OKSONORBORNADİEN TÜREVLERİNDEN POLİHİDROKSİ SİKLOPENTAN VE RİBOZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ; SENTEZLENEN BİLEŞİKLERİN ANTİBAKTERİEL VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (ÖY) 2014-1 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

4. Mobil Bilgi ve Çocuk Akademisi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR-62-11-02/028, 257000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

3. Diels Alder tepkimerli Üzerine Mekanistik ve Kinetik Bir Çalışma, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (NŞK) 2012-4 HD, 900 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

2. Bazı Biyolojik ve Sentetik Önemi Olan Bisiklotetrol, Tetrasiklotetrol ve Polisikloeter ve Polisiklolakton Türevlerinin Sentezi, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (NŞK) 2010-3 A, 26271 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

1. Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-FBE KA (ÖY) 2010-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Hatice Derya Kaynarpınar, Dimetil 5,6-dihidroksi-bisiklo[2.2.1]hept-2-en-2,3-dikarboksilat’tan siklopentitol türevlerinin sentezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 150

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 3 ] . 24
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 2
Uluslararası
1. worcester polytechnic institute , 2017-07-06 - 2018-07-06, Worcester, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal
1. orta doğu teknik üniversitesi , 2010-08-12 - 2010-09-12, Ankara, Türkiye.
2. orta doğu teknik üniversitesi , 2010-01-19 - 2010-02-07, Ankara, Türkiye.
Ulusal 25
1. 25. ulusal kimya kogresi, 2011-06-27, Erzurum, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 536 Llaç Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KİM 427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-2-1