Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Yıldırım Gökhan Gencer
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi .
İş Adres
:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-12-06 14:56:56 .
Düzenleme
:
2018-06-01 15:31:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scholar ID
h-index
1

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA VETERİNER FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Stresin Ratlarda Bazı Karaciğer Enzimleri (AST, ALT, ALP) Üzerine Etkilerinin Araştırılması Danışman: Dr. Dursun Ali ÇINAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye, 2014.

Yüksek Lisans Tezi

1. 12 DEV ADAM BASKETBOL OKULU İLE TOFAŞ BASKETBOL OKULU ARASINDAKİ BAZI MOTORİK VE BAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI (VAN ÖRNEĞİ) Danışman: Dr. Mehmet Bülent ASMA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Van, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2010-02-14 - 2012-04-14
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012-04-18 - 2015-04-04
YARD. DOÇ. DR. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2015-04-05 - 2018-05-16
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-23 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANI VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2015-08-18 - 2017-11-15
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 650
2016
1. Comba, B.; çınar, D.; Comba, A.; Gencer, Y. Sıçanlarda ACTH uygulamasının böbrek fonksiyon testleri, elektrolitler ve hematolojik parametreler üzerine etkileri. ANKARA UNİVERSİTY, 2016, 63, 229-233. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/Vetfak_0000002734

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1370
2018
8. Gencer, Y. Effects of 8-Week Core Exercises on Free Style Swimming Performance of Female Swimmers Aged 9-12. ASİAN EDUCATİONAL JOURNAL PUBLİSHİNG GROUP, 2018, 4, 182-185. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20448/journal.522.2018.43.182.185

Publications_005.pdf

7. Gencer, Y.; ıgdir, E.; Sahin, S.; Eris, F. Effects of 8 Weeks of Plyometric Exercise on Certain Physiological Parameters and Performance of Swimmers. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES , 2018, 6, 49-54. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i7.3194

Publications_004.pdf

6. Gencer, Y.; Coskun, F.; Sarikaya, M.; Kaplan, S. Investigation on the Effects of 12 Days Intensive Competition on Some Blood Parameters of Basketball Players. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 79-79. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i4.3011

Publications_006.pdf

2017
5. Gencer, Y.; Asma, M. The Comparison Of Some Motoric And Technic Characteristics Between 12 Dev Adam And Tofas Basketball Schools (Van Sample). EUROPEAN JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT SCİENCE, 2017, 3, 262-271. 200 + 0
10.5281/zenodo.1040342

Publications_002.pdf

4. Asma, M.; Coşkun, F.; Gencer, Y.; Eriş, F. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerinin İncelenmesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 1, 1-8. 150 + 0
3. Sarikaya, M.; Selçuk, M.; Gencer, Y.; Temur, H.; öntürk, U. The Effect Of 8 Week Tennis Technical Training And Games On Reaction Time In 10-12 Year Old Boys. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT SCİENCE, 2017, 3, 470-477. 140 + 0
10.5281/zenodo.1127771

2016
2. Kılınç, H.; Bayrakdar, A.; çelik, B.; Mollaoğulları, H.; Gencer, Y. Physical activity level and quality of life of university students

Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi. ULUSLARARASİ İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 3794-3806. 100 + 0

http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3841

2015
1. Gencer, Y.; çınar, D.; Comba, B. Stresin Ratlarda Bazı Karaciğer Enzimleri (AST, ALT, ALP) Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ATATURK UNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 10, 21-26. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17094/avbd.27726

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 350
2016
2. Temur, H.; Gencer, Y. Anne-Babaların Beden Eğitimi Dersine Karşı Yaklaşımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 3, 23-33. 200 + 0
Publications_003.pdf

2011
1. Atlı, M.; Temur, H.; Gencer, Y.; şensoy, N. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tenis Takımı Sporcularının Biyomotorik Özelliklerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Özel Sayı, 175-181. 150 + 0
10.23891

Uluslararası - Özet - Sözlü 630

7. COŞKUN, F.; GENCER, Y.; ERİŞ, F.; ASMA, M., Çalışan Obez Kadınlar İle Obez Ev Kadınlarının Fiziksel Aktivite Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 2017-11-23, 2017-11-26, Manisa, Türkiye, 2017. 85

6. COŞKUN, F.; GENCER, Y.; MARS, H., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü Öğrencileri İle Arizona State Marly Lou Fulton Teacher College Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100

5. Gencer, Y.; COŞKUN, F.; SARIKAYA, M.; KAPLAN, Ş., 12 Günlük Müsabaka Döneminin Basketbolculardaki Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 95

4. ASMA, M.; COŞKUN, F.; GENCER, Y.; ERİŞ, F., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi. International West Asia Congress of Tourism Research, 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, 2017. 75

3. GENCER, Y.; SALMAN, K., Van İli Doğa Turizm Potansiyelinin Dağcılık ve Bisiklet Sporu Açısından Belirlenmesi. International West Asia Congress of Tourism Research, 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, 2017. 100

2. GENCER, Y.; SALMAN, K., Rekreatif Amaçla Yapılan Doğa Turizmi Etkinliklerine Katılan Bireylerin Profillerinin Belirlenmesi. International West Asia Congress of Tourism Research, 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, 2017. 100

1. IĞDIR, E.; AKTAŞ, İ.; GENCER, Y.; ERİŞ, F., Comparıson Of The Physıcal Compatıbılıty Parameters Of The Coachıng Educatıon Department Normal And The Second Educatıon (Evenıng Educatıon) Students. The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 2016-11-18, 2016-11-20, Elazığ, Türkiye, 2016. 75

Uluslararası - Özet - Poster 82

2. COMBA, B.; ÇINAR, D.; COMBA, A.; GENCER, Y., Effects of ACTH application on kidney function tests, the electrolytes and hematological parameters in rats. . International Congress On Applied Biological Sciences, 2015-09-16, 2015-09-20, Üsküp, Makedonya, 2015. 32

1. GENCER, Y.; ASMA, M., The Comparison Of Some Motoric And Tecnical Characteristics Between The Players Of 12 Dev Adam Basketball School And The Players Of Tofaş Basketball School (Sample in VAN). 13th International Sports Sciences Congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 37

1. ATLİ, M.; TEMUR, H.; GENCER, Y.; ŞENSOY, N., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tenis Takımı Sporcularının Biyomotorik Özelliklerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2011-05-25, 2011-05-27, Van, Türkiye, 2011. 37

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü Öğrencileri İle Arizona State Marly Lou Fulton Teacher College Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması, BAP, Proje No: 5427, 4000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Rızgar Rostam ABDULLAH, BASKETBOLDA DİNAMİK DENGENİN ŞUT İSABETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Emre Can IĞDIR, LİSANSLI BASKETBOLCULARIN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN SERBEST ATIŞ İSABET ORANINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANT 3104 Uzmanlık Dalı Teknik - Taktik Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 3-2-4
Güz ANT 4104 Sporda Fizik ve Fizyolojik Tes Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-2-3
Güz ANT 4102 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-6-5
Güz ANT 1108 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeler Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 3-0-3