Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Yener Baş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7725 .
Faks
:
+90-324-3610109 .
Oluşturma
:
2015-08-20 13:40:52 .
Düzenleme
:
2019-01-10 14:21:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Kentsel Biçimin Üretimi ve Mülkiye İlişkilerinin Yeniden Üretimi, Yenişehir-Ankara'nın Biçimsel Oluşumu Danışman: Dr. Baykan Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2010.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İmar Mevzuatını Araçlarıyla Kent Mekanını Tasarlamak Danışman: Dr. Mehmet Adnan Barlas, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2011-09-23 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2017
3. ünlü, T.; Baş, Y. Morphological processes and the making of residential forms: morphogenetic types in Turkish cities. URBAN MORPHOLOGY, 2017, 21, 105-122. 1000 + 0
http://www.urbanform.org/online_public/2017_2.shtml

Publications_009.pdf

2016
2. ünlü, T.; Baş, Y. Multi-nuclear growth patterns in a rapidly changing Turkish city: a fringe-belt perspective. URBAN MORPHOLOGY, 2016, 20, 107-121. 1000 + 0
http://www.urbanform.org/online_public/403.shtml

Publications_006.pdf

2015
1. Baş, Y. Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı. ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 32, 79-98. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.2.6

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 100
2014
1. Baş, Y. Bir Meta Olarak Kent Biçiminin Tasarımı ve Üretimi -Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi. İDEAL KENT, 2014, 13, 8-27. 100 + 0
http://www.idealkentdergisi.com/arsiv/sayi13.html

Publications_005.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Baş, Y. Ütopya ve Planlamanın Çelişkili Zemini: Bütünlük Arayışı. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, , 75-102. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 550
1. Baş, Y. Ankara 1928, ISBN: Yayın aşamasındadır, Yayın aşamasındadır, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 50 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 550
1. Baş, Y. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Temel Yaklaşımlar ve Teknikler, ISBN: 978-975-6900-52-9, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 592 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 550
1. Günay, B. Şehircilik Yazıları, ISBN: 978-975-429-350-0, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 26 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. BAŞ, Y., Ankara Jansen Planı’xxnda Yenişehir’xxin İnşası ve Mülkiyet İlişkilerinin Etkisi. ULUSLARARASI ‘JANSEN ve ANKARA’ SEMPOZYUMU, 2018-12-13, 2018-12-13, Ankara, Türkiye, 2019. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. ÜNLÜ, T.; BAŞ, Y., Gradual transformation of the urban landscape and the planning practice. International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, VALENSİYA, İspanya, . 100

4. Baş, Y.; Ünlü, T., Morphological Periods of Turkish Cities as an Outcome of Plot Transformation. International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, Valensiya, İspanya, 2017. 100
http://valencia2017isufh.com/

3. Ünlü, T.; Baş, Y., Gradual transformation of the urban landscape and the planning practice. International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, Valensiya, İspanya, 2017. 100
http://valencia2017isufh.com/

2. BAŞ, Y.; ÜNLÜ, T., Morphological Periods of Turkish Cities as an Outcome of Plot Transformation. International Seminar on Urban Form, 2017-09-27, 2017-09-29, VALENSİYA, İspanya, . 100

1. Baş, Y., Reading Lefebvre morphologically: a property-based conceptual framework in urban morphology. International Seminar on Urban Form, 2014-07-03, 2014-07-06, Porto, Portekiz, 2014. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. BAŞ, Y., Ankara-Yenişehir’xxde Kentsel Biçimin Değişimi ve Mülkiyet İlişkilerinin Rolü. II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018-10-31, 2018-11-02, İstanbul, Türkiye, . 100

1. Ünlü, T.; Baş, Y., Mersin'de Morfolojik Süreçlerin İncelenmesi. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyum, 2015-10-22, 2015-10-23, Mersin, Türkiye, 2015. 100
https://isufturkey.wordpress.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Ünlü, T.; Baş, Y., Kentsel mekanın dönüşümü: morfolojik bir tartışma. Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi, Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler, 2017-02-01, 2017-02-01, İstanbul, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

1. BAŞ, Y., Reading Lefebvre morphologically a property based conceptual framework in urban morphology. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 2014-07-03, 2014-07-06, Mersin, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. KENTSEL GELİŞME SÜREÇLERİNİN VE MORFOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI: MERSİN’DE ÇEPER-KUŞAK OLUŞUMU VE KONUT ALANLARININ DEĞİŞEN FİZİKSEL YAPISI, TÜBİTAK, Proje No: 113K131, 193324 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz ŞBP 517 Kentsel Morfoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 517 Kentsel Morfoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP234 Prıncıples and Concepts of Arc Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP432 Desıgn Control As A Tool of Ur Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Güz MİM313 Kentsel Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 332 Urban Morphology Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 315 Plannıng Hıstory of Turkey Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ÜYG101 Introductıon To Unıversıty Lıf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP113 Hıstory of Cıvılızatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3