Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hilmiye Yasemin Özuğurlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Mali İktisat Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Ocak 1967 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15331 .
Faks
:
+90-324-3610069 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-17 17:06:42 .
Düzenleme
:
2019-01-14 06:57:04 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MALİYE GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS MALİYE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2001
Doktora Tezi

1. Merkezi Planlamada Dönüşüm ve İstikrar Sorunu: Rusya Örneği Danışman: Dr. Prof.Dr. Nuri BURHAN, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali İktisat Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Vergilemenin Ekonomik Etkinliği: Türk Gelir Vergisi Sistemi Açısından Bir De-ğerlendirme Danışman: Dr. Doç.Dr. Z.Refia YILDIRIM, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali İktisat Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SBE MALİYE TEORİSİ ABD 1993-03-08 - 1995-12-25
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F MALİYE BÖLÜMÜ 1995-12-29 - 2002-03-08
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F MALİYE BÖLÜMÜ 2002-03-08 - 2005-03-15
YRD.DOÇ.DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-03-08 - 2017-03-27
DOÇ.DR ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2017-03-27 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-05 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-05 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ FAKÜLTE KURULUNDA YRD.DOÇ.TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F 2012-11-05 - 2015-11-05
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ 2011-01-03 - 2015-02-18
FARABİ KOORDİNATÖRÜ FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ 2010-02-08 - 2015-02-18
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ 2007-03-05 - 2010-03-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2017
5. Ozugurlu, H. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMELİNDE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME. JOURNAL OF AWARENESS , 2017, 2, 19-26. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa

4. Kargı, V.; Ozugurlu, H. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE GELİR DESTEĞİ ÖNERİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 3, 315-328. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa

2007
3. Kargı, V.; özuğurlu, H. Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri:1980-2005 Dönemi. YÖNETİM VE EKONOMİ-JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMİCS, 2007, 14, 275-290. 200 + 12
http://http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/index.php

2006
2. Tuncer, .; özuğurlu, H. Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Sektörel Üretkenlik Analizleri. Bölgesel Karsılastırmalar 1980–2000. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS, 2006, 21, 56-74. 200 + 0
http://http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2006.240.6120

2005
1. özuğurlu, H. Eski Merkezi Planlı Ekonomilerde Özelleştirme: Rusya Örneği. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ-JOURNAL OF ADMİNİSTRATİVE SCİENCES, 2005, 3, 55-70. 200 + 0
http://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_4544008.pdf

Ulusal - Diğer 200
2016
3. özuğurlu, H.; Ergüzeloğlu, E. Kapitalist gelişme ve Enerji Sorunu Çerçevesinde Nükleerin Ekonomi Politiği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2016, 10, 1-27. 100 + 0
http://http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/issue/view/17

2005
2. özuğurlu, H. Yeni Stannd-By Anlaşması Çerçevesinde 2005 Bütçesinin Değerlendirilmesi. KAZANCI DERGİSİ :HUKUK,İŞLETME VE MALİYE BİLİMLERİ HAKEMLİ DERGİ, 2005, 7, 82-90. 100 + 0
http://www.kazancidergisi.com/c/dergi.asp?id=79&pid=56

1. özuğurlu, Y. Kamu Harcamalarının Bölüşüm İlişkileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. EKONOMİK YAKLAŞIM, 2005, 16, 69-88. 0 + 7
http://www.ekonomikyaklasim.org/?iid=2005-16-55.000&&jid=94&lng=

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. özuğurlu, H. Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik ve Mali Konular, ISBN: 978-605-5048-46-4, EKİN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2013. 250
2. özuğurlu, H. Kamu Maliyesi, ISBN: 978-605-4350-32-2, Lisans Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. TANER, B.; ÖZUĞURLU, H., Kadına Yönelik Şiddet:Uluslar arası Karşılaştırma. International Multidisciplinary Women’s Congress, 2009-10-13, 2009-10-16, İzmir, Türkiye, 2009. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1000

11. ÖZUĞURLU, H., Ekonomik Kriz ve Yükselen Eşitsizlik: Çekişmeli Bir Süreç Olarak Maliye Politikası Uygulaması. 9. ICOPEC 2018: International Conference of Political Economy, 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 2018-09-06, 2018-09-09, ATİNA, Yunanistan, 2018. 100
http://www.icopec.org/icopec2018/

10. ÖZUĞURLU, H., TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLEŞMENİN ÖNEMİ. 2. International Rating Academy Congress on HOPE , 2018-04-19, 2018-04-21, ÇANAKKALE, Türkiye, 2018. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/umut/wp-content/uploads/2018/05/new-version.pdf

9. ÖZUĞURLU, H., Neoliberalizmin Krizi ve Paradigmal Değişim Arayışı Çerçevesinde Kamu Maliyesine Heterodoks Yaklaşım: Kuramsal Bir Değerlendirme . 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCE (CUDES )2017, 2017-12-14, 2017-12-16, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 100
http://cudes2017.info/assets/cudes2017_program.pdf

8. KARGI, V.; ÖZUĞURLU, H., Yoksullukla Savaş İçin Gelir Desteği Önerilerine Kuramsal Bir Yaklaşım. International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, 2017-11-16, 2017-11-18, Krakow, Polonya, 2017. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/site/wp-content/uploads/2017/11/ABSTRACTS.pdf

7. ÖZUĞURLU, H., Ekonomik Kriz Karşısında Yön Arayışı: Heterodoks Kamu Maliyesi Yaklaşımının Önemi. 8. Uluslararası Ekonomi Politik ( ICOPEC) konferansı , 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrad, Sırbistan, 2017. 100
http://www.icopec.org/icopec2017_3/

6. ÖZUĞURLU, H.; OSKAY, C., 2007 Krızı Sonrasında Para Ve Maliye Politikalarının Yönelimi Ve Bileşimi :Mınt Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016-10-28, 2016-10-29, Amsterdam, Hollanda, 2016. 100
http://www.sosyoekonomi.org/

5. Özuğurlu, H., Relationship Between Economic Crisis and Function of The Fiscal Policy: Does It Really Reduced The Effectiveness of Fiscal Policy. 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2015-10-29, 2015-10-30, Münih, Almanya, 2015. 100
http://www.sosyoekonomijournal.org/AMSS15PB.pdf

4. ÖZUĞURLU, H., The State and Economic Crisis: Importance of the Heterodox Fiscal Policy.. IIPPE: Sixth Annual Conference in Political Economy, 2015-09-09, 2015-09-11, Leeds, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 100
http://iippe.org/wp/?page_id=2470

3. ÖZUĞURLU, H., Relationship Between the State and Market in the Context of Economic Crisis of 2008 and the Orientation of Public Finance. World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, 2012-10-18, 2012-10-21, Bakü, Azerbaycan, 2012. 100
http://www.kadinplatformu.hacettepe.edu.tr/dosya/baku_prog.pdf

2. ÖZUĞURLU, Y., Bölüşüm İlişkilerinde Devletin Değişen Rolü: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VII, 2003-09-06, 2003-09-09, Ankara, Türkiye, 2003. 0

1. ÖZUĞURLU, H., “Rusya’da Kapitalist Dönüşüm ve İstikrar Sorunu. ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, 2002-09-11, 2002-09-14, Ankara, Türkiye, 2002. 100
http://www.erc.metu.edu.tr/kongre2003/kongre.php?lang=tr&icerik=onprogram

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 285

3. PINAR, A.; ÖZUĞURLU, H., Küreselleşme Sürecinde Vergi yapılarındaki Dönüşüm: Türkiye Küresel Yapının Neresinde. 23.Türkiye Maliye Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü, 2008-05-07, 2008-05-11, Belek/Antalya, Türkiye, 2008. 100
http://www.maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373544-23-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf

2. GÜNEY, A.; ÖZUĞURLU, H.; ALTIOK, M.; AKKAYA, Y., Devlet- Ekonomi Iliskisinin Tartısılması. Türkiye Sosyalist Iktisat Kongresi, 2005-12-17, 2005-12-18, İstanbul, Türkiye, 2005. 85

1. İYİDİKER, H.; ÖZUĞURLU, H., Türkiye'de Kamu Iç Borçlanmasının Reel Kesim Üzerindeki Etkileri.. XVIII.Türkiye Maliye Sempozyumu : Türkiye'de Kamu Borçlanması Ekonomik ve Sosyal Etkileri Beklentiler, 2003-05-12, 2003-05-16, Lefkoşa, KKTC, 2003. 100
http://www.maliyesempozyumu.sakarya.edu.tr/sites/maliyesempozyumu/file/1372373375-18-turkiye-maliye-sempozyumu-pdf.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

4. ÖZUĞURLU, H., Devletin Değişen Rolü Karşısında maliye Disiplininin Yönelimi: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme Denemesi. XII. Ulusal sosyal bilimler Kongresi TSBD-2011, 2011-09-14, 2011-09-16, Ankara, Türkiye, 2011. 50
http://tsbd.org.tr/belge/usbk/12program.pdf//

3. ÖZUĞURLU, H.; Güçlü, T., Kapitalizmde Özgürlük ve Sosyal Güvensizlik İlişkisi Üzerine Bir Deneme. Karaburun Bilim Kongres, 2008-09-04, 2008-09-07, İzmir-Karaburun, Türkiye, 2008. 50
http://www.kongrekaraburun.org/gecmis_kongreler/2008/

2. ÖZUĞURLU, H., Bilimsel Üretim Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü ve Önemi. Karaburun Bilim Kongresi, 2007-09-07, 2007-09-09, İzmir-Karaburun, Türkiye, 2007. 50
http://www.kongrekaraburun.org/index.php/gecmi-kongreler/kongre-2007/kongre-program

1. ÖZUĞURLU, Y., Türkiye'de Yapısal Uyum Sürecinde Bölüşüm İlişkilerinin Dinamikleri. IX. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , 2005-12-07, 2005-12-09, Ankara, Türkiye, 2005. 0
http://www.tsbd.org.tr/belge/usbk/9program.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Türkiye Ekonomisinde Sektörel Üretkenlik Analizleri Bölgesel Karşılaştırmalar 1980 2000, BAP, Proje No: BAP-İİBF İB(İT) 2003-1, 2000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. GÜLDEREN MISIR, YENİ BİR POLİTİKA DİLİNİN OLANAKLILIĞI: ANTONIO NEGRI VE İMPARATORLUK TEZLERİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Ulusal 65
1. 31. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : ISBN: 978-605-344-427-5, E-ISSN : ISBN: 978-605-344-427-5, 2016-05-15 - 2016-05-19. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 60
1. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC FINANCE , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2017 : 4 ] . 16
4. JOURNAL OF AWARENESS , [ 2017 : 1 ] . 4
5. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2018 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
8. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS , [ 2016 : 1 ] . 4
9. MÜLKİYE DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 4
10. SOSYOEKONOMI , [ 2017 : 1 ] . 4
11. İKTISAT İşLETME VE FINANS , [ 2013 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Leeds University Business School , Maurice Keyworth Building University of Leeds Leeds LS2 9JT , 2015-03-01 - 2016-03-01, Leeds, İngiltere / Birleşik Krallık.
1. 31 Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi , Üye No: 04, Türkiye, 2015-05-15-2016-05-15.
2. XIVth Mediterranean Meeting Uluslararası Sosyal Bilim Kongresi , Üye No: 8, Türkiye, 2012-03-26-2013-03-23.
3. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeligi , Üye No: Yrd.Doç.Temsilcisi, Türkiye, 2009-05-22-2013-05-25.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO422 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 502 Maliye Politikasına Heterodoks Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY317 Parafiskal Yükümlülükler İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 515 Kamu Gelirleri ve Harcamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO422 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 502 Maliye Politikasına Heterodoks Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY317 Parafiskal Yükümlülükler İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 515 Kamu Gelirleri ve Harcamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 502 Maliye Politikasına Heterodoks Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 592 Planlama Politika ve Yöntemler Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY317 Parafiskal Yükümlülükler İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 515 Kamu Gelirleri ve Harcamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 502 Maliye Politikasına Heterodoks Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAL212 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MAL411 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAL212 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MAL411 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MAL212 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MAL411 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3