Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Sarıkaya Levent
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17738 .
Oluşturma
:
2015-07-21 07:27:01 .
Düzenleme
:
2017-12-29 01:12:10 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Türkiye'de kentsel Alanlarda Arkeolojik Sitlerin Korunması: Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı Danışman: Dr. Numan Tuna, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12610127/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12610127/index.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Kentsel Yangın Riskinin Tanımlanması: Ankara Çankaya ve Altındağ İlçeleri Yangınlarının Sosyoekonomik Verilerle Karşılaştırmalı İncelenmesi Danışman: Dr. Gülden Berkman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7VkJg65xt2nwp1k6o1EsAzW72H6UXrKmmGr7GtwqaBd15xY8pCGoKTpECCEPwTH4">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7VkJg65xt2nwp1k6o1EsAzW72H6UXrKmmGr7GtwqaBd15xY8pCGoKTpECCEPwTH4

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-08-23 - 2000-05-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000-05-30 - 2009-01-29
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-30 - 2012-06-17
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-06-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ ÜNİVERSİTE MEKAN KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-11-22 - Devam ediyor
BİRİM KOORDİNATÖRÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-05-11 - Devam ediyor
BİRİM KOORDİNATÖRÜ ERASMUS PROGRAMI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-05-11 - Devam ediyor
BİRİM KOORDİNATÖRÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-05-11 - Devam ediyor
BİRİM KOORDİNATÖRÜ MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-05 - Devam ediyor
BİRİM KOORDİNATÖRÜ ERASMUS PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
BİRİM KOORDİNATÖRÜ FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-02-27 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-06-21 - 2018-10-23
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-03 - 2019-01-03
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-03 - 2019-06-03
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-24 - 2017-02-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-24 - 2017-02-24
BÖLÜM BAŞKANI MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-22 - 2017-02-22
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2010
1. Levent, T.; Sarıkaya levent , Y. Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999 – 2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. MEGARON, 2010, 5, 103-115. 200 + 0
http://http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_5_3_103_115.pdf

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 500
2016
6. Sarıkaya levent, Y. Dünya’da ve Türkiye’de Kent- Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri - İlhan Tekeli . TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2016, 22, 1-1. 50 + 0
http://dergipark.gov.tr/toplumdd

Publications_001.pdf

2013
5. Sarıkaya levent, Y. Soli Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı'nın Kentle Bütünleşmesi - Bir Kent Parkı Önerisi. ODA DERGİSİ, 2013, 5, 75-78. 50 + 0
http://www.mersinmimod.org.tr/katalog/Oda-Dergisi%20-05.pdf

2011
4. Sarıkaya levent , Y. Kültür Mirasına İlişkin Koruma Politikalar ıve Uygulamalarında Kamu Yararı İlkesi . TOPLUM VE DEMOKRASİ , 2011, 5, 115-132. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/85

3. Levent, T.; Sarıkaya levent , Y. Küreselleşme, Mekansal Planlama yaklaşımlarındaki Değişme ve Kamu Yararı . TOPLUM VE DEMOKRASİ , 2011, 5, 53-74. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/88

2009
2. Sarıkaya levent , Y. Tarihi Çevre Koruma Mevzuatına Genel Bir Bakış. DOSYA 14.1, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 2009, 14, 62-68. 100 + 0
http://http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya14-1.pdf

1. Sarıkaya levent , Y. Koruma-Planlama Süreçleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Soli-Pompeiopolis Örneği. PLANLAMA, 2009, 3, 43-61. 100 + 0
http://http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/fb8ceb3bd59c795_ek.pdf

Ulusal - Kitap Editörlüğü 125
1. Sarıkaya levent, Y.; Uçar, M. Mersin’den Mimarlık, Planlama, Tasarım Yazıları; Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978-975-6900-42-0, Atalay Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. SARIKAYA LEVENT, Y., 1960'lı yıllardan 1980'lere Türk Kentlerinde Göç Sürecinin Yara İzi Olarak Gecekondu . 12th Annual Conference of International Academic Association of Planning, Law and Property Rights, 2018-02-19, 2018-02-23, Novi Sad, Sırbistan, 2018. 200
http://www.plpr2018.uns.ac.rs/

3. Sarıkaya Levent , Y., From Memory Of Place To Memory Places – A Contemporary Discussion On Remembering And Forgetting. ICONARCH – III, International Congress of Architecture 3, 2017-05-11, 2017-05-13, Konya, Türkiye, 2017. 200
http://www.iconarch.org/default.asp

2. Sarıkaya Levent , Y., Analyzing The City Through Cinema: Squatter Areas Of Immigrants In Turkish Cinema. ICONARCH – III, International Congress of Architecture 3, 2017-05-11, 2017-05-13, Konya, Türkiye, 2017. 200
http://www.iconarch.org/default.asp

1. Levent, T.; Sarıkaya Levent , Y., Türkiye'nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS-Mersin Projesi. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2011-09-22, 2011-09-23, Malatya, Türkiye, 2011. 200
http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/1.bolgesel_kalkinma_bildiri_kitabi.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 560

6. Sarıkaya Levent , Y., Gecekondu - As the scar of immigration movement during 1960s-1980s in Turkish Cities . Planning, Law and Property Rights Conference 2018, 2018-02-19, 2018-02-23, Novi Sad, Sırbistan, 2018. 100
http://www.plpr2018.uns.ac.rs/

5. Sarıkaya Levent, Y., Initial Ideas on Integrated Conservation and Management of Archaeological and Cultural Landscape in Rough Cilicia. Workshop on Archaeological and Cultural Landscape Studies in Rough Cilicia, 2017-11-17, 2017-11-17, Mersin, Türkiye, 2017. 100

4. Öner Kurt, A.; Yoloğlu, A.; Sarıkaya Levent, Y.; Levent, T.; Burat, S.; Karaca, S.; Gökalp, S., Evaluation of Relations between Housing Conditions and Health: The Case of Mezitli District. Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 60
http://uscek.org/tur/wp-content/uploads/2016/05/uscek_book.pdf

3. SARIKAYA LEVENT, Y., MEKANIN BELLEĞİNDEN BELLEK MEKANLARINA: KORUMADA DEĞİŞEN DEĞER ANLAYIŞI VE BELLEK MEKANLARI . ICONARCH – III, International Congress of Architecture 3, 2017-05-11, 2017-05-13, Konya, Türkiye, 2017. 100
http://www.iconarch.org/themes.html

2. Sarıkaya Levent , Y., Rotterdam Gibi Olmak: Ulusal Politikalar, Yerel Beklentiler ve Yumurtalık İlçesi. Yerel Gelişme ve Yerel mekansal Politikalar Konferansı, 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Polonya, 2015. 100
http://www.rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=home-en

1. Sarıkaya Levent , Y., Türkiye Koruma Mevzuatının Arkeolojik Alanların Koruma Planlaması Bağlamında Eleştirel Değerlendirmesi . Planning, Law and Property Rights Conference 2015, 2015-02-25, 2015-02-27, Volos, Yunanistan, 2015. 100
http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/uploads/PLPR_2015_Book_of_Abstracts.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Sarıkaya Levent , Y., Malütopya: Sanayi sonrası toplumda 19. yüzyılın bozulmuş ütopyaları. 15. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 2003-09-18, 2003-09-20, Bursa, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. Sarıkaya Levent , Y.; Özel, L., Bir Kentsel Mücadele Kazanımı Olarak Ataş Lojman Yerleşkesinin Dünü, Bugünü ve Yarını. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, 2015-11-05, 2016-01-15, Trabzon, Türkiye, 2015. 100

3. Gökalp, S.; Sarıkaya Levent , Y., Koruma Amaçlı İmar Planları İle Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanmasındaki Yasal Çerçeveye Yönelik Bir İrdeleme. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu , 2015-11-05, 2015-11-08, Trabzon, Türkiye, 2015. 100

2. Levent, T.; Sarıkaya Levent , Y., RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012-10-18, 2012-10-19, Ankara, Türkiye, 2012. 100
http://tucaum.ankara.edu.tr/yayin/sempozyum/semp7_26.pdf

1. Sarıkaya Levent , Y., Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresindeki Koruma - Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. Sarıkaya Levent , Y., Soli Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı'nın Kentle Bütünleşmesi - Bir Kent Parkı Önerisi. 4. Soli Güneş Festivali Paneli: Depremler, Limanlar ve Şehirler, 2013-06-19, 2013-06-19, Mersin, Türkiye, 2013. 0
http://www.mersinmimod.org.tr/katalog/Oda-Dergisi%20-05.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 320

7. Sarıkaya Levent , Y.; Naycı , N.; Çetin, H.; Demirdelen , H., Kırsal Alanlarda Kültürel Mirasın Korunması ve Kırsal Sosyal Sermayeye Katkısı . 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyum, 2017-11-07, 2017-12-09, Konya, Türkiye, 2017. 47
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8504&tipi=2&sube=0

6. Yoloğlu, A.; Levent, T.; Sarıkaya Levent, Y.; Burat, S.; Kurt, A.; Gökalp, S.; Karaca, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayırımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyum, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Türkiye, 2017. 30
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8504&tipi=2&sube=0

5. Gökalp, S.; Sarıkaya Levent, Y., Türkiye’de Kırsal Miras Öğelerinin Tanımlanması ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyum, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Türkiye, 2017. 50
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8504&tipi=2&sube=0

4. Naycı, N.; Sarıkaya Levent , Y.; Yoloğlu, A.; Uçar, M., Kültürel Miras Yönetiminde İnsan-Odaklı Koruma Politikaları: Mersin, Yumuktepe Höyüğü Koruma-Geliştirme Projesi . Koruma Sempozyumu: Geçmiş, Gelecek, Bugün Arasındaki Diyalog, 2017-10-26, 2017-10-28, Ankara, Türkiye, 2017. 42
https://www.korumasemp2017.org/

3. Sarıkaya Levent , Y., Alahan Manastırı Projesi . Silifke ve Mut İlçelerinde Kalkınma ve Turizm Faaliyetleri Bağlamında Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, 2016-01-10, 2016-01-10, Mersin, Türkiye, 2016. 50

2. Sarıkaya Levent , Y., Yayılan Kentlerde Kırdan Kente Dönüşüm: Mezitli İlçesinde Morfolojik Bir İnceleme . Kentsel Morfoloji Sempozyumu: Temel Yaklaşımlar ve Teknikler , 2015-10-22, 2015-10-23, Mersin , Türkiye, 2015. 50
https://kentselmorfolojisemineri.wordpress.com

1. Levent, T.; Sarıkaya Levent , Y., Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999-2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 2010-03-11, 2010-03-12, İstanbul, Türkiye, 2010. 50
http://www.bolgepl.yildiz.edu.tr/images/13BB_OZETLER_KITABI.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

2. Akkale Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresi Kullanıcı Koruma Bilinci ve Koruma Süreçlerine Katılımı, BAP, Proje No: BAP-MF ŞBPB (YSL) 2012-6 A, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Sağlıklı Kentler Mezitli Projesi, Mezitli Belediyesi , Proje No: 0, 68000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0
Projects_005.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

4. Hizmetler Coğrafyasından Kentsel Planlama Kararlarına: Mezitli Merkez Alanı Üzerinden Bir Değerlendirme, BAP, Proje No: BAP-MF ŞBP (TL) 2010-3, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması , Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62/17/, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0
http://www.cka.org.tr/HaberDetay.aspx?HaberID=1508

2. Gordion Arkeoloji Parkı Yönetim Planı Fizibilite Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR51/15/DFD/0015, 90000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0

1. Yumuktepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62/14/ÜRÇEP/0025, 263727 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
http://yumuktepe.mersin.edu.tr

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Harran Suriçi Kentsel Tasarım ve Restorasyon Projesi , Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 0, 8000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2017,Tamamlandı. 0
Projects_004.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

3. Merve Gülgönül Paksoy, Kentsel Arkeolojik Alanların Kente Sunum Aracı Olarak Arkeopark Kavramı ve Temel İlkeleri, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

2. Damla Temiz, Tarihi Kent Dokularında Yeniden İşlevlendirme: Tarsus Örneği, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

1. Serkan Gökalp, Kırsal Kültürel Miras Öğelerinin, Kültürel Peyzaj Kapsamında Korunmasına Yönelik Bir Öneri: Gökçeada Örneği , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Ulusal 65
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , SECTİON EDİTOR, ISSN : 1307-4687, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2018-06-30. 65
1. ICOMOS Milli Komistesi , Üye No: 20314, Türkiye, 2017-06-04-Devam ediyor.
2. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı , Üye No: 0, Türkiye, 2015-11-01-Devam ediyor.
4. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi , Üye No: 1, Türkiye, 2015-04-01-Devam ediyor.
3. International Academic Association on Planning, Law and Property Rights , Üye No: 0, Türkiye, 2014-11-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP401 Plannıng Studıo VII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz ŞBP 554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP 314 Urbanısm In Dıfferent Cultures Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz ŞBP-561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP-552 Kültür Varlıklarının Korunması Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-6-8
Güz ŞBP-561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz ŞBP-554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3