Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Ebru Aksay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Metf Adli Tıp Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2018-05-03 09:24:39 .
Düzenleme
:
2018-05-07 13:26:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

3. SERAP, Ş.; YAŞAT AKSAY, E.; KAR, H.; DOKGÖZ, H.; GAMSIZ BİLGİN, N., İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR ÇOCUK OLGUSUNUN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN İRDELENMESİ. 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2018-04-12, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, 2018. 0
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

2. yaşat aksay, e.; SERAP, Ş.; DOKGÖZ, H.; GAMSIZ BİLGİN, N.; KAR, H., MERSİN’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, 2018. 0
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

1. ÇEKİÇ, S.; YAŞAT AKSAY, E.; GAMSIZ BİLGİN, N.; KAR, H.; DOKGÖZ, H., BİPOLAR BOZUKLUKTA CEZA EHLİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 3. ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2018-03-22, 2018-03-24, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 0
http://www.siddetianlamak.com/wp-content/uploads/2018/03/3.-Ulusal-%C5%9Eiddeti-Anlamak-Kongresi-Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf