Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Sera Yeşim Aksan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Oluşturma
:
2015-05-25 07:56:41 .
Düzenleme
:
2019-01-03 13:14:47 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2008
1. Aksan, Y.; Kantar, D. No wellness feels better than this sickness: Love metaphors from a cross-cultural perspective. METAPHOR AND SYMBOL, 2008, 23, 262-291. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
6. özcan, G.; Aksan, Y. Sözlü Türkçede Evet'in Görünümleri: Sözlü Türkçe Derlemi’nden Bulgular. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2017, 14, 15-35. 0 + 0
2016
5. Asaman, E.; çakır, .; Aksan, Y. Seeing Darkness, Hearing Silence: Student and Teacher Metaphors in the Context of Visually and Hearing Impaired. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 22-34. 0 + 0
2015
4. Aksan, M.; Aksan, Y. Tür Özelliklerinin Belirlenmesinde Çoksözcüklü Birimler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 1-42. 0 + 0
http://ded.mersindilbilim.info

Publications_001.pdf

2009
3. Aksan, M.; Aksan, Y. Olay Yapı Çoğulluğunun Anlambilimi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13. 0 + 6
http://ded.mersindilbilim.info

2. Aksan, Y. Building a national corpus of Turkish: Design and implementation. ORKİNG PAPERS İN CORPUS-BASED LİNGUİSTİCS AND LANGUAGE, 2009, 3, 299-231. 0 + 0
2003
1. Aksan, Y. Türkçe de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2003, 2003, 1-14. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
1992
2. çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320. 0 + 0
1991
1. Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104. 0 + 3
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Aksan, Y. Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, ISBN: 3892060088, Die Blaue Eule, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 246 Sayfa, Türkçe, Essen, Türkiye, 2002. 250
2. Aksan, Y.; Kantar, D. Current Trends in Pragmatics, ISBN: 1-84718-207-0, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2007. 250
http://cambridgeschlars.co
3. Aksan, Y.; Demirhan, U. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 44 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com/
4. Ruhi, .; Aksan, Y. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures-Introduction, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com/
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1125
1. Ruhi, S.; Aksan, Y. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 263 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 125
http://www.cambridgescholars.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1125
1. Aksan, S.; Aksan, M.; Mersinli, .; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
http://www.routledge.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 333
1. Aksan, Y.; Uçar, A. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
2. Aksan, Y.; Mersinli, . 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-0-4, Dilbilim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
3. Aksan, Y.; Mersinli, .; Yaldır, Y. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar,, ISBN: 958, Dokuz Eylü Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 390

7. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 0

6. Aksan, Y.; Aksan, M., Tükçenin Derlem-Temelli Sıklık Sözlüğü: Temel İlkeler ve Uygulama . II. Uluslarası Sözlük Bilim Sempozyumu , 2016-11-03, 2016-11-04, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
http://wwwsozluksempozyumu.istanbul.edu.tr

5. AKSAN, S.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2 . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 190
http://www.cicling.org

4. MERSİNLİ, Ü.; AKSAN, S., A Methodology for Multi-word Unit Extraction in Turkish . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 200
http://www.cicling.org

3. Aksan, M.; Aksan, Y., Multi-word units in imaginative and informative domains. ICTL 2012, 2012-09-18, 2012-09-21, Ankara, Türkiye, 2015. 0
http://www.ictl2012.metu.edu.tr

2. AKSAN, Y.; YALDIR, Y., A corpus based word frequency list of Turkish Evidence from the Turkish National Corpus. ICTL 15, 2010-08-08, 2010-08-09, Szeged, Türkiye, 2012. 0

1. AKSAN, Y., A typology of pluractional forms in Turkish. ICTL, 2008-08-03, 2008-08-05, Antalya, Türkiye, 2009. 0

Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü.; Demirhan, U.; Yılmazer, H., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/991_Paper.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. AKSAN, M.; AKSAN, S., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlük Bilim Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100
http://www.sozluksempozyumu.ogu.edu.tr

2. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; AKSAN, S., Corpus frequency and affix ordering in Turkish. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 100
http://www.cicling.org

1. Aksan, Y.; Mersinli, Ü.; Altunay, S., Colligational Patterns of Turkish Multi-Word Units. Corpus-Based Word Frequency, 2015-02-19, 2015-02-20, Mersin, Türkiye, 2015. 0
http://www.dam.orgtr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

5. Aksan, Y.; Aksan, M.; Özel, S.; Yılmazer, H.; Demirhan, U.; Mersinli , Ü.; Bektaş, Y., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Kongresi, 2015-02-05, 2015-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 0

4. AKSAN, Y., Genel Adlar: Sıklık Listesinden İşlevsel Ulamlara. 28. UDK, 2014-05-08, 2014-05-09, Sakarya, Türkiye, 2015. 0

3. Aksan, Y.; Yaldır, Y., Türkçe sözvarlığının nicel görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Konferansı, 2010-05-12, 2015-05-14, Ankara, Türkiye, 2011. 0

2. AKSAN, Y., Türkçede yakın anlamlı sözcükler: Bir derlem çalışması. XXIIth National Linguistics Conference, 2008-04-06, 2008-04-07, Van, Türkiye, 2009. 0

1. AKSAN, S.; ÇAKIR, O., Ilkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarının metinsellik ölçütleri ve metin konusu oluşumu açısından değerlendirilmesi. 11.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 1997-05-22, 1997-05-23, Ankara, Türkiye, 1997. 100

Ulusal - Yürütücü 200

2. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması , TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 11863000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
http://www.tudfrekans.org.tr

1. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma , TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 11293500 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://www.tuddfrekans.org.tr

Uluslararası 8000
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
2. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
3. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
4. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 36
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 3 ] . 12
2. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
3. GAUN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
4. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
5. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. DİLBİLİM DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 0
Ulusal
1. Ankara Üniversitesi , 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.
2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. İngiliz Dilbilimi Bl. Beytepe-Ankara , 2015-03-01 - 2015-12-29, Ankara, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ... 3-0-3
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDB 605 Görünüş Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 605 Görünüş Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar İDB 616 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 614 Bilişsel Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 426 Bilişsel Dilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB314 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB313 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB404 Biçembilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB314 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB313 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB403 Metin Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1