Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Vuslat Oğuz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-12-07 11:50:10 .
Düzenleme
:
2019-01-07 15:31:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EV EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. PROJE YAKLAŞIMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Aysel Köksal Akyol, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ İLE ANNE BABALARIN EMPATİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Aysel Köksal Akyol, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2006.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2006-07-28 - 2012-12-20
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2012-12-21 - 2014-06-15
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-07-24 - 2018-08-14
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2008
1. Oğuz, V.; Köksal akyol, A. Perspective Taking Skills of 6-Year-old Children: Preschool Attendance and Mothers’ and Fathers’ Education and Empathetic Skills. PERCEPTUAL AND MOTOR SKİLLS, 2008, 107, 481-493. 1000 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1770
2016
9. Ogelman, H.; Oğuz, V.; Körükçü, .; Köksal akyol, A. Examination of the effect of perspective-taking skills of six-year-old children on their social competences. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2016, 1476-8275, 1476-8275. 170 + 0
Publications_005.pdf

2015
8. Konan, N.; Oğuz, V. Pre-School Teachers’ Views About The Evaluation Criteria in the “Teacher Supervision Form”. ELECTRONİC INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCAİTON, ARTS, AND SCİENCE, 2015, 1, 62-76. 200 + 0
Publications_009.pdf

7. Konan, N.; Oğuz, V. The Use of Hypothesis in Master and Doctoral Thesis. ELECTRONİC INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, ARTS, AND SCİENCE, 2015, 1, 230-240. 200 + 0
Publications_008.pdf

2014
6. Oğuz, V.; Köksal akyol, A. A Study on Problem Solving Skills of Children Attending Nursery School. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2014, 4, 392-400. 200 + 0
Publications_010.pdf

5. Konan, N.; Oğuz, V.; Kış, A. Teachers’ Views of their Level of Visiting Websites. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2014, 6, 125-136. 200 + 0
Publications_011.pdf

2010
4. Oğuz, V. The Factors Influencing Childrens’ Drawings. . PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 3003-3007. 200 + 0
Publications_003.pdf

3. Oğuz, V.; Körükçü, . An Analysis of Self-esteem Levels and Parental Attitudes of the Students Attending Child Development Program. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 3373-3377. 200 + 0
Publications_012.pdf

2007
2. Köksal akyol , A.; Oğuz, V. An Investigation into the Perspective Taking Skills of 6-Year-Old Children in Terms of Pet Feeding and Gender Variables. HUMANİTY AND SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2007, 2, 8-13. 200 + 0
Publications_013.pdf

2006
1. Oğuz, V.; Köksal akyol, A. Research into the Empathetic Skills of Parents of Pre-School Children. JOURNAL OF QAFQAZ UNİVERSİTY (SOCİAL SCİENCE), 2006, 18, 147-154. 200 + 0
Publications_014.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2015
1. Konan, N.; Oğuz, V. Pre School Teachers Views About The Evaluation Criteria in the Teacher Supervision Form. ELECTRONİC INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCAİTON, ARTS, AND SCİENCE, 2015, 1, 62-76. 0 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
2018
1. Oğuz, V. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Korkuları ve Nedenleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1-13. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2015
8. Oğuz, V.; Köksal akyol, A. Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 44, 105-122. 200 + 0
www.cufej.com

Publications_001.pdf

2014
7. Konan, N.; Oğuz, V. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Teftiş Formu’ndan Aldıkları Puanların Analizi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2014, 10, 123-136. 200 + 0
Publications_006.pdf

2013
6. Konan, N.; Oğuz, V. Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları. KSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 105-119. 200 + 0
Publications_015.pdf

5. Salı, G.; Akkol, M.; Oğuz, V. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerinde Yaşadığı Sorunlar. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 79-100. 200 + 0
DOI NO: 10.5578/JSS.7042

Publications_016.pdf

2011
4. Körükçü, .; Oğuz, V. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. KURAMSAL EĞİTİMBİLİM, 2011, 4, 77-85. 200 + 0
Publications_004.pdf

2010
3. Sezer, .; Oğuz, V. Üniversite Öğrencilerinde Kendilerini Değerlendirmelerinin Ana Baba Tutumları ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 743-758. 200 + 0
Publications_019.pdf

2006
2. Oğuz, V.; Köksal akyol, A. Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 15, 243-256. 200 + 0
Publications_002.pdf

2004
1. Baran, G.; Aydoğan, Y.; Oğuz, V. Spor Yapan ve Yapmayan 12-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Aile Ortamlarının ve Benlik Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM DERGİSİ, 2004, 6, 69-86. 200 + 0
Publications_020.pdf

Ulusal - Diğer 300
2017
3. Oğuz, V. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerisi ile Öğretmen Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 20-30. 100 + 0
Publications_021.pdf

2011
2. Oğuz, V. Konuşma Bozuklukları. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2011, 2, 43-58. 100 + 0
Publications_017.pdf

2010
1. Oğuz, V. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Modelleri. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2010, 1, 75-88. 100 + 0
Publications_018.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1187
1. Oğuz, V.; Gizir, Z.; Köksal-akyol, A. Erken Çocukluk Eğitiminde Proje Yaklaşımı ve Uygulanmış Proje Örnekleri, ISBN: 978-605-5213-66-4, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 168 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 167
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1187
1. Köksal akyol, A.; Oğuz, V.; Yıldız bıçakçı, M. The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues, ISBN: 960-6672-25-5, Athens Institute for Education and Research, Hardback, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, İngilizce, Athens, Yunanistan, 2007. 83
2. Oğuz, V. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I, ISBN: 978-605-170-159-2, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 250
3. Körükçü, .; Gülay ogelman, H.; Oğuz, V.; Köksal akyol, A. Education In The 21st Theory and Practice, ISBN: 878-954-07-4000-3, ST. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Sofya, Bulgaristan, 2015. 63
4. Oğuz, V. Educational Sciences Research in the Globalizing World, ISBN: 978-954-07-4527-5, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Sofia, Bulgaristan, 2018. 250
5. Köksal akyol, A.; Oğuz, V. Research on Education, ISBN: 960-6672-09-3, Athens Institute for Education and Research, Hardback, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, İngilizce, Athens, Yunanistan, 2006. 125
6. Oğuz, V. Current Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-954-07-4337-0, ST. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2017. 250
1. Konan , N.; Oğuz, V. Eğitime Dönüş (E-Kitap), ISBN: 978-605-64247-1-7, EYUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
2. Oğuz, V.; Konan, N. Eğitime Dönüş (E-Kitap), ISBN: 978-605-64247-1-7, EYUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
3. Köksal akyol, A.; Oğuz, V. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, Etkili İletişim, ISBN: 978-605-64295-3-8, Hedef CS Basın Yayın, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 3000, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 17125
4. Oğuz, V. Aile Yaşam Dinamiği, ISBN: 978-605-902969-8, Pelikan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
5. Oğuz, V.; Köksal akyol , A. Aile ve Çocuk, ISBN: 978-605-136-030-0, Ankara Üniversitesi Basımevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2012. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

6. KONAN, N.; OĞUZ, V.; ÇELİK, O., Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnancı. II. International Congress on Science and Education, 2018-09-28, 2018-09-30, Afyonkarahisar, Türkiye, 2018. 200

5. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A., Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerileri. VII. International Congress of Educational Research,”Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

4. Oğuz, V., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. VII. International Congress of Educational Research,”Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

3. Oğuz, V., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empati Beceri Düzeyleri İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, 2009-10-07, 2009-10-09, Ankara , Türkiye, 2009. 200

2. Oğuz, V.; Köksal Akyol , A., Research into the Communication Skills of Preservice Early Childhood Education Teachers. Proceedings of the 4th International Scientific Conference, No: 4. Latvia University of Agriculture Faculty of Engineering Institute of Education and Home Economics, 2009-05-29, 2009-05-30, Jelgava, Letonya, 2009. 200

1. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V.; Yılgın , N., Anne-Babaların Okul Öncesi Eğitim Kurumu Seçimleri Üzerine Anne-Babaya İlişkin Çeşitli Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 2006-04-09, 2006-04-12, Antalya/Belek, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1085

10. OĞUZ, V., Çocukların Korkuları ve Nedenleri. 5 Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, . 100

9. OĞUZ, V., Anaokullarında Çocukların Devamsızlıkları ve Nedenleri. 5 Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

8. OĞUZ, V., Anaokullarında Çocukların Devamsızlıkları ve Nedenleri. 5 Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, . 100

7. OĞUZ, V., Çocukların Korkuları ve Nedenleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100
https://okuloncesikongresi2017.org/

6. Oğuz, V.; Konan, N., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi ve Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne, KKTC, 2016. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

5. Konan, N.; Oğuz, V., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Özyeterlik İnancı ile Yaşam Yönelimi Arasındaki İlişki. . VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne, KKTC, 2016. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

4. Gülay Ogelman, H.; Oğuz, V.; Körükçü, Ö.; Köksal Akyol, A., Examination of the Effect of Perspective-Taking Skills of Six Year Old Children on Their Social Competences. International Congress on Education For The Future: Issue and Challenges, 2015-05-13, 2015-05-15, ANKARA, Türkiye, 2015. 85
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Akkol, M.; Sali, G.; Oğuz , V., Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Müzik Etkinliklerinde Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar. International Association of Educational Researchers, ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, 2013-05-31, 2013-06-02, Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 2013. 100

2. Oğuz, V.; Körükçü, Ö., An Analysis of Self-esteem Levels and Parental Attitudes of the Students Attending Child Development Program. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

1. Oğuz, V., The Factors Influencing Childrens’ Drawings. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V., Milli Eğitim Bakanlığı 2002 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı ile Montessori Yaklaşımı Arasındaki Benzerlikler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005-09-28, 2005-09-30, Denizli, Türkiye, 2005. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Konan, N.; Oğuz, V.; Özkan, G., Lisansüstü Tezlerde Denence. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 50

4. Konan, N.; Oğuz, V., Okul Öncesi Öğretmenlerinin ‘Öğretmen Teftiş Formu’nda Yer Alan Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2013-11-07, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

3. Sezer, Ö.; Oğuz, V., Üniversite Öğrencilerinde Kendilik Değerini Yordayıcı Olarak Anne Baba Tutumları ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenlerin İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 50

2. Koca, B.; Oğuz, V., İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerinin İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 50

1. Konan, N.; Oğuz, V., Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları. . Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Özet - Poster 62

3. Konan, N.; Oğuz, V.; Uslu, B., Lisansüstü Tezlerde Örneklem. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 25

2. Sezer, Ö.; Karaoğlu, L.; Oğuz , V.; Sezer, E., Üniversite Öğrencilerinin Çiftler Arası Şiddeti Kabul Düzeyleri. I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, 2008-03-20, 2008-03-22, Ankara, Türkiye, 2008. 18

1. Sezer, Ö.; Karaoğlu, L.; Oğuz, V.; Sezer, E., Üniversite Öğrencilerinde Çıkma Deneyimi ve İlişkilerinde Şiddeti Kullanma Düzeyleri. I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, 2008-03-20, 2008-03-22, Ankara, Türkiye, 2008. 18

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
3. TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 4
4. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 1 ] . 4
5. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. BAP PROJE (ORTAOKUL ÇOCUKLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİ, SOSYAL DESTEK ALGILARI VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ) , [ 2016 : 1 ] . 0
2. BAP PROJE (VERİ MADENCİLİĞİ İLE BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ TAHMİNİ) , [ 2016 : 1 ] . 0
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
8. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
9. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. TUBA, 2006-12-31, Ankara, Türkiye. 0
2. TUBA, 2006-12-31, Ankara, Türkiye. 0
3. TUBA, 2007-12-31, Ankara, Türkiye. 0
4. TUBA, 2007-12-31, Ankara, Türkiye. 0
5. TÜBİTAK, 2008-12-31, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ406 Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ406 Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar ÖEB342 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-0-1
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5