Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Vural Hamzaoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
08 Aralık 1977 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hastanesi .
GSM
:
+90-532-3105657 .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
1567 .
Faks
:
+90-324-2410098 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-18 06:03:46 .
Düzenleme
:
2018-12-25 08:50:58 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
3.09 TIP FAKÜLTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2002
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Etkinlik, Yan etkileri ve Komplikasyonlarına Göre Sentetik Dura Greftlerinden; Beriplast ve Tissuduranın Karşılaştırılması Danışman: Dr. Cengiz Çokluk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diğer, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye, 2011.

http://www.omu.edu.tr">http://www.omu.edu.tr

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PRATİSYEN HEKİM ÖZEL VATAN HASTANESİ 2003-06-10 - 2005-03-02
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2005-07-07 - 2011-09-26
UZMAN DOKTOR GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ 2011-11-10 - 2012-11-12
UZMAN DOKTOR TURHAL DEVLET HASTANESİ 2012-11-10 - 2013-11-10
UZMAN DOKTOR OREGON HEALTH& SCİENCE ÜNİVERSİTESİ 2014-01-27 - 2015-04-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6200
2018
15. Hamzaoğlu, V. Morphometric properties of the facial nerve in fetal temporal bones. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2018, 116, 7-14. 1000 + 0
10.1016/j.ijporl.2018.10.012

14. Ko, A.; Magown, P.; Ozpinar, A.; Burchiel, K.; Hamzaoğlu, V. Asleep Deep Brain Stimulation Reduces Incidence of Intracranial Air during Electrode Implantation. STEREOTACTİC AND FUNCTİONAL NEUROSURGERY, 2018, 96, 83-90. 500 + 0
10.1159/000488150

13. Beger, B.; Beger, O.; Koç, T.; Dinç, U.; Hamzaoğlu, V.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Olgunus, Z. Quantitative and Neurovascular Anatomy of the Growing Gracilis Muscle in the Human Fetuses. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, 29, 1-. 350 + 0
10.1097/SCS.0000000000004921

12. Dağtekin, A.; Avcı, E.; Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Karataş, D.; Esen, K.; Bağdatoğlu, C.; Başkaya, M. Management of occipitocervical junction and upper cervical trauma. JOURNAL OF CRANİOVERTEBRAL JUNCTİON AND SPİNE, 2018, 9, 148-. 550 + 0
10.4103/jcvjs.JCVJS_72_18

11. Hamzaoğlu, V. The Predictability Precision Of Superior Semicircular Canal Through Radiological Assessment And Microanatomical Dissection. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, 14, 290-294. 1000 + 0
10.5152/iao.2018.4428

10. Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Karataş, D.; Esen, K.; Gürses, .; Dağtekin, A.; Avcı, E. Clinical course of the untreated calcified big cerebellar liponeurocytoma. JOURNAL OF SURGİCAL CASE REPORTS, 2018, 2018, -. 0 + 0
10.1093/jscr/rjy316

9. Hamzaoğlu, V. The Measurement of Various Anatomical Structures and Assessment of Morphometric Development of Fetal Skull Base. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, , 1-. 1000 + 0
10.1097/SCS.0000000000004260

8. özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Avcı, E.; Karataş, D.; Ismi, O.; Talas, D.; Bağdatoğlu, C.; Dağtekin, A. Early diagnosis of Grisel’s syndrome in children with favorable outcome. CHİLD’XXS NERVOUS SYSTEM, 2018, , -. 650 + 0
10.1007/s00381-018-3996-2

7. özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Karataş, D.; Dağtekin, A.; Yıldız, M.; Avcı, E. Rare Cause of Acute Tetraplegia and Respiratory Arrest: Cervicomedullary Neuroenteric Cyst in a Child: Case Report. NMC CASE REPORT JOURNAL, 2018, , -. 0 + 0
10.2176/nmccrj.cr.2018-0105

6. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Vayisoğlu, Y.; Talas, D.; Kurtoğlu, Z. Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver with CHARGE syndrome. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, , -. 0 + 0
10.1007/s00276-018-2137-7

2017
5. Dağtekin, A.; Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Avcı, E.; Karataş, M.; Varyemez, M.; Alımlı, M.; Bağdatoğlu, C. A probable extraordinary etiology of a reduntant nerve root syndrome : lomber spondylolisthesis. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES (TURKİSH), 2017, 35, 50-52. 0 + 0
10.24165/jns.9800.16

4. Tenekeci, G.; Sarı, A.; Hamzaoğlu, V.; Ozalp, H. Reconstruction of a Marjolin Ulcer Defect of the Scalp Invading Brain and Causing Brain Abscess Formation Using Free Latissimus Dorsi Flap. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 510-512. 0 + 0
10.1097/SCS.0000000000003805

3. Hamzaoğlu, V.; özdemir, M.; Doğan, A.; özalp, H. Brief report: Large fusiform aneurysm of a circumflex branch of the posterior cerebral artery. TURKİSH NEUROSURGERY, 2017, , -. 0 + 0
2016
2. ısmi, O.; Ozalp, H.; Hamzaoglu, V.; Bucioglu, H.; Vayısoglu, Y.; Gorur, K. Grisel's syndrome accompanying a submandibular abscess. ELSEVİER BV, 2016, 441, 1-4. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.07.004

Publications_014.pdf

2015
1. Hamzaoğlu, V. Kısa Rapor: Posterior serebral arterin sirkumfleks dalının geniş fuziform anevrizması. TURKİSH NEUROSURGERY, 2015, 27(6), 1025-1026. 500 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
1. Hamzaoğlu, V. SENTETiK DURA GREFTLERiNDEN BERiPLAST VE TiSSUDURANIN ETKiNLiK YAN ETKi VE KOMPLiKASYONLAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, 2015, ---. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. Dağtekin, A.; Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Avcı, E.; Karataş, M.; Varyemez, M.; Alımlı, M.; Bağdatoğlu, C. A probable extraordinary etiology of a redundant nerveroot syndrome: Lumbar spondylolisthesis. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES AND NEUROPHYSİOLOGY, 2018, 35, 50-52. 0 + 0
10.24165/jns.9800.16

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Dağtekin, A. Disk Hernilerinde Altın Standart: Mikrodiskektomi. TÜRK NÖROŞÜRÜRJİ DERGİSİ, 2018, 28, 196-200. 200 + 0
Ulusal - Diğer 342
2015
5. Kocabıyık, N.; Hamzaoğlu, V.; özalp, H.; Cömert, A. Erişkin kuru kafalarda pterion’un morfolojisi ve arteria meningea media’nın ön dalıyla morfometrik ilişkisi: anatomik bir çalışma . ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİDERGİSİ, 2015, ---. 85 + 0
Publications_008.pdf

4. özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; özdemir, M.; Tetik, B.; Karavelioğlu, E.; Yılmaz, E.; Dolgun, H.; Tuna, H.; şekerci, Z. Kafa Travmaları üzerine istatiksel bir analiz. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 60 + 0
Publications_007.pdf

3. Araz, N.; Karataş, D.; Hamzaoğlu, V. ALT TORAKAL VE ÜST LOMBER VERTEBRA PEDİKÜLLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE YAPILAN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 100 + 0
Publications_006.pdf

2. Hamzaoğlu, V.; Yılmaz, T.; çıkla, U.; özalp, H. Erişkinde radyografik anormalliğin eşlik etmediği spinal kord hasarı (SCIWORA) . JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 2015, ---. 47 + 0
Publications_010.pdf

2013
1. Alim, S.; Demir, A.; Hamzaoğlu, V. Künt Kafa Travması Sonrası Büyük bir İntrakranial Anevrizma Basısı Nedenli İzole Okülomotor Sinir Felci . JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 2013, ---. 50 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. Hamzaoğlu, V.; özbay, E. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, ISBN: 978-605-9358-50-7, US Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Dağtekin, A. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklaşımları, ISBN: 978-605-4149-19-3, buluş tasarım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 12 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. Hamzaoğlu, V.; Karataş, D.; Avcı, E. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, ISBN: 978-605-9358, Us akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 130

2. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ERDEN, S.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Determination of N-acetyltransferase 2 (NAT 2) Gene Polymorphism in Patıents with Glioma in Turkey.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery., 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 60

1. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; ERDEN, S.; POLAT, G.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C., The Relationship Between Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α-308 (G/A) Gene Polymorphism and Glial Tumors.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 70

Uluslararası - Özet - Poster 190

6. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ÖZALP, H.; ERDEN, S.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C., ASSOCIATION BETWEEN CYTOCHROME P450 GENE (CYP2C19) POLYMORPHISM AND GLIAL TUMORS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 35

5. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; ERDEN, S.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Glutathıone S-Transferase gene polymorphısms and the risk of glioma.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, . 25

4. AlBakry, A.; Ibrahim , A.; Obayashi, J.; Hamzaoglu, V.; Marquart, J.; McCartney, S.; Burchiel, K., Survival Analysis of Deep Brain Stimulation Devices and Therapy: Patient-centered Data Analysis. CNS, 2015-09-26, 2015-09-30, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 22
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Hamzaoglu , V.; Ibrahim, A.; McCartney, S.; Obayashi, O.; AlBakry, A.; Burchiel, K., Natural History of Spinal Cord Stimulation Devices and Therapy. CNS, 2015-09-26, 2015-09-30, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 42
Scientific_Meetings_007.pdf

2. Marquart, J.; Ibrahim, A.; Obayashi , J.; AlBakry , A.; Hamzaoglu , V.; McCartney, S.; Selden , N., Natural History of Vagal Nerve Stimulation Devices and Therapy for Drug Refractory Epilepsy. CNS, 2015-09-26, 2015-09-30, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 15
Scientific_Meetings_008.pdf

1. Ozpinar, A.; Hnenny, L.; Hamzaoglu, V.; Raskin, J.; Cetas, J.; Dogan, A., Simultaneous aneurysm clipping and decompressive craniectomy in high-grade. AANS, 2015-05-02, 2015-05-06, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 32
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

2. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; Erbay, F.; Yaman, O.; DAĞTEKİN, A.; DEMİR, T., Lomber omurgada fiksasyon: Pedikül vidası ile faset vidası yöntemlerinin biyomekanik açıdan karşılaştırılması. Spinal Cerrahi Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, , Türkiye, . 0

1. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DAĞTEKİN, A., Füzyonsuz kısa segment stabilizasyon: Torakolomber bileşke kırıklarında füzyon cerrahisine alternatif bir yöntem. Spinal Cerrahi Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, , Türkiye, . 0

Ulusal - Özet - Sözlü 87

2. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; İSMİ, O.; DAĞTEKİN, A.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Grisel sendromunda tanı ve tedavi yaklaşımları. TND 32. bilimsel kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, . 37

1. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DAĞTEKİN, A., Chiari Tip I Malformasyonlu hastalarda işitme kaybının değerlendirilmesi. TND 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 103

6. BEGER, O.; KOÇ, T.; BEGER, B.; özalp, h.; HAMZAOĞLU, V.; vayisoğlu, y.; talas, ü., Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver withCHARGE syndrome. 1.Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi(IMAC2018)-19.Ulusal Anatomi Kongresi, 2018-09-06, 2018-09-09, , Türkiye, . 8

5. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; HAMZAOĞLU, V.; ALTUNKAN, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-11-25, 2017-11-29, , Türkiye, . 18

4. Topal, A.; Kaya, A.; Cebeci, H.; Hamzaoğlu, V.; Şahin, H.; Akkurt, A., Derin beyin stimülasyonunda pilin kalvaryuma yerleştirilmesi . TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Samsun, Türkiye, 2012. 13
Scientific_Meetings_012.pdf

3. Cebeci, H.; Kaya, A.; Topal, A.; Hamzaoğlu, V.; Şahin, H.; Akkurt, A., Distoni nedeni ile globus pallidus internaya derin beyin stimülasyonu uygulanan hastada geçici libido kaybı. TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Samsun, Türkiye, 2012. 13
Scientific_Meetings_009.pdf

2. Çıkla, U.; Hamzaoğlu, V., Çocukluk Çağında Görülen Dev Araknoid Granülasyon . TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Gümüşhane, Türkiye, 2012. 25
Scientific_Meetings_010.pdf

1. Hamzaoğlu, V.; Çokluk, C.; Karkucak, A.; Çıkla, U., Sentetik dura greftlerinden; Beriplastve Tissuduranin etkinlik,yan etki ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması . TND, 2012-04-20, 2012-04-24, Gümüşhane, Türkiye, 2012. 23
Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Parasagittal Kortikal Venöz Anatominin Mikrocerrahi ve Radyolojik Anatomisi, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2956, 25698 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mezial temporal lobun mikroşirurjikal anatomisi; Kadavra beyin diseksiyonları, BAP, Proje No: 2016-1-AP5-1437, 200000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Oregon Health&Science Üniversitesi , 2014-01-27 - 2015-04-15, Portland-Oregon, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal 0
1. Türk Rinoloji ,Otoloji ve Nörootoloji Derneği, 2018-05-01, Antalya, Türkiye. 0
1. Türk Nöroşirürji Derneği , Üye No: 1297, Türkiye, 2013-12-01-Devam ediyor.