Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Vildan Özdemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1701 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Oluşturma
:
2015-07-02 08:01:06 .
Düzenleme
:
2017-03-01 13:25:50 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1979
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Türkiye'de İngilizce öğretiminin ve İngilizce öğretmeni yetiştirmenin tarihi Danışman: Dr. Mustafa Şahap Aksan, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İçel Anadolu Lisesi'nde bir yabancı dil olarak İngilizce öğretimine ilişkin bir çalışma Danışman: Dr. Sera Yeşim Aksan, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. özdemir, V.; özkan, M. The Use of Language Learning Strategies in Course Books. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2016, 16, 57-62. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17275/per.16.spi.1.7

2014
1. özdemir, V. İngiliz Dili Eğitimi Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi.. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES. , 2014, 5, 16-28. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2007
1. özdemir, V.; Ulaş, F. Mersin Merkez İlçe Anadolu Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Yaklaşımları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. , 2007, 3, 216-2269. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. özdemir, V.; Dönük, D. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-975-482-880-1, Tömer Yayınları., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 408 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 375
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. Özdemir, O.; Özdemir, V., The Future of Education in Turkey: The Foresight of Language Teacher Candidates. International Conference: The Future of Education, 2016-06-30, 2016-07-01, Florence, İtalya, 2016. 200

6. Özdemir, V., Lifelong Learning: Is It in the Future Plans of Candidate Teachers?. International Conference: The Future of Education, 2016-06-30, 2016-07-01, Florence, İtalya, 2016. 200

5. Özdemir, O.; Özdemir, V., Teacher Candidates as the Writers of the 21st Century Tales. International Conference: The Future of Education, 2015-06-11, 2015-06-12, Florence, İtalya, 2015. 200

4. Özdemir, O.; Özdemir, V., Revisiting Traditional Folk Tales in the 21st Century. International Conference: The Future of Education,, 2014-06-12, 2014-06-13, Floransa, İtalya, 2014. 200

3. Özdemir, V., Using E-Books as Language Teaching Materials: An Initial Teacher Education Model.. International Conference: The Future of Education, 2014-06-12, 2014-06-13, Floransa, İtalya, 2014. 200

2. Özdemir, V., An ICT Enhanced Application in Initial Teacher Education . International Conference of Future of Education, 2013-06-13, 2013-06-14, Floransa, İtalya, 2013. 200

1. Dönük, D.; Özdemir, V., Spots, camera, action! Learner on the stage for evaluation. ‘IATEFL TEA SIG Recent Approaches to Teaching and Assessing Speaking’., 2010-01-01, 2010-01-02, Magosa, KKTC, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Özdemir, V.; Özkan, M., The Use of Language Learning strategies in Coursebooks. 2nd International dynamic, explorative, and active learning IDEAL Conference , 2015-11-05, 2015-11-07, Amasya, Türkiye, 2015. 100

2. Özdemir, V., Teaching English to Adults: A Suggestion for Initial Teacher Education Programs. 5th FLTAL, 2015-05-07, 2015-05-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2015. 100

1. Özdemir, V., The Self-Evaluation of English Teacher Candidates on Teaching Competences. 5th FLTAL, 2015-05-07, 2015-05-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

3. Ata, T.; Orhan, Ö.; Oğuz, E.; Dönercan , D.; Vildan, Ö.; Firdevs, U., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Önerisi. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı, 2010-04-06, 2010-04-08, Muğla, Türkiye, 2010. 0

2. Özdemir, V.; Ulaş, F., İngilizce Hazırlık Programlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Ders Kitaplarına Yaklaşımları: Mersin Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi Örneği. Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları Kurultayı, 2008-05-07, 2008-05-09, Muğla, Türkiye, 2008. 100

1. Dönük, D.; Özdemir, V., özlü iletişim becerileri dersi uygulamalarında yeni bir model: etkinlik ve içerik tabanlı, teknoloji destekli öğretimi.. Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları Kurultayı, 2008-05-07, 2008-05-09, Muğla, Türkiye, 2008. 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL CONFERENCE: THE FUTURE OF EDUCATION , [ 2015 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE306 Teachıng Language Skılls II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE202 Englısh Lıterature II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 Englısh Lıterature II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE206 Approaches To Elt II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE406 Language Educatıon Wıth Adults Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE306 Teachıng Language Skılls II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İÖA108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE108 Oral Communıcatıon Skılls II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE206 Approaches To Elt II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE205 Approaches To Elt I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE205 Approaches To Elt I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE403 Current Issues In Language Tea Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE201 Englısh Lıterature I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 Englısh Lıterature I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE305 Teachıng Language Skılls I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE305 Teachıng Language Skılls I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İÖA107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE107 Oral Communıcatıon Skılls I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE406 Language Educatıon Wıth Adults Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE406 Language Educatıon Wıth Adults Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE202 Englısh Lıterature II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE306 Teachıng Language Skılls II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE306 Teachıng Language Skılls II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE206 Approaches To Elt II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE206 Approaches To Elt II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 Englısh Lıterature II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE305 Teachıng Language Skılls I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE205 Approaches To Elt I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE205 Approaches To Elt I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 Englısh Lıterature I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 Englısh Lıterature I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE305 Teachıng Language Skılls I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE304 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE206 İngilizce Öğret. Yaklaşımları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE303 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE403 Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi ( Se Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi ( Se Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE304 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE304 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE403 Dil Öğretimn Yeni Eğilimler ( Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE403 Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE403 Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE403 Dil Öğretimn Yeni Eğilimler ( Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi ( Se Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi ( Se Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-6-5
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-0-1
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE303 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE303 Özel Öğretim Yöntemelri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE205 İngilizce Öğretim Yaklaşımları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-0-1
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE401 Yabancı Dil Öğretiminde Matery Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Güz İDE103 İleri Okuma ve Yazma I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE313 Akademik Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi ( Se Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE209 Anlatım Becerileri* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz İDE401 Yabancı Dil Öğretiminde Matery Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE306 Dil Becerilerinin Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar İDE406 Yetişkinlerde Dil Eğitimi ( Se Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE103 İleri Okuma ve Yazma I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Yaz PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4