Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Volkan Lütfi Pan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
28 Temmuz 1983 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2022 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-15 09:26:42 .
Düzenleme
:
2018-04-05 23:04:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE YABANCI DİL TARSUS MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ 2001
LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ (İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
3. Say, F. The Effect of Instruction With Augmented Reality Astronomy Cards On 7th Grade Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement Serkan SA. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, Special Issue, 295-301. 0 + 0
2. Pan, V. Investigation of The Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, Special Issue, 311-317. 200 + 0
2016
1. Pan, V. İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 650-662. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 0
2015
3. Akay, C. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/index

Publications_001.pdf

2. Yelken , T. The Effect of Digital Story Preparation on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Self-confidence. ANTHROPOLOGİST, 2015, 22, 185-195. 0 + 0
Publications_007.pdf

1. Akay, C. EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 14, 79-97. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2016
2. Pan, V. ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ “HER YERDE HER ZAMAN” EĞİTİM İÇİN MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 219-237. 200 + 0
Publications_006.pdf

1. Pan, V. öğretmen adaylarının işbirlikli düzenleme durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 377-390. 200 + 0
httphttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000175937/5000163776://

Publications_004.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

12. AKDAĞ, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAVRAMLAR ÜZERİNE GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, Alanya, Türkiye, 2017. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

11. SAY, F., FEN DERSLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK PEDAGOJİK HOŞNUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, 2017. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

10. PAN, V., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİ VE FEN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

9. PAN, V., öğretmen adaylarının mesleki kimliklerinin incelenmesi. 4. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 2016-10-27, 2016-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2016. 100

8. PAN, v., İngilizce öğretmeni adaylarının farklı öğretim kademelerine göre ingilizce öğretim yeterliklerinin incelenmesi. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2016. 100

7. ÖZDEMİR, M., ÖĞRETMENLER İÇİN WEB TABANLI ONLINE GELİŞİM FIRSATLERI. 3. ULUSLARARASI , 2016-09-01, 2016-09-03, SAMSUN, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

6. ULUSOY, M., TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ REFORM HAREKETLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 0

5. KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction,, 2015-10-22, 2015-10-25, ADANA, Türkiye, 2015. 0

4. PAN, V., Öğretmen Adaylarının İşbirlikli düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, 2015, 2015-10-22, 2015-10-25, ADANA, Türkiye, 2015. 100

3. PAN, V., SEMANTİK WEB UYGULAMALARININ EĞİTİME YANSIMALARI. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, 2015, 2015-10-22, 2015-10-25, ADANA, Türkiye, 2015. 100

2. PAN, V., Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) Kullanımına Dair Görüşleri, . "Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme" EJER, 2015-06-08, 2015-06-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 100

1. YELKEN , T., Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi. I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., 2014-04-24, 2014-04-26, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. KONOKMAN, G., Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnovatif Materyal Geliştirmelerinin Girişimcilik Düzeylerine Etkisi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, BOLU, Türkiye, 2012. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50