Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Volkan Lütfi Pan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
28 Temmuz 1983
Ev Adresi
:
Altaylılar Mah. Turan Cad. No: 27 Iç Kapı No: 8 Tarsus / Mersin
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-506-3578494
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2022
Faks
:
+90-324-3412823
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-15 09:26:42
Düzenleme
:
2017-06-14 10:50:35
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ (İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005
LİSE TARSUS MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ 2011
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2016
1. Pan, V. İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 650-662. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 0
2015
3. Akay, C. EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 14, 79-97. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about

Publications_002.pdf

2. Akay, C. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2015, 10, 125-138. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/index

Publications_001.pdf

1. Yelken , T. The Effect of Digital Story Preparation on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Self-confidence. ANTHROPOLOGİST, 2015, 22, 185-195. 0 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2016
2. Pan, V. ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ “HER YERDE HER ZAMAN” EĞİTİM İÇİN MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 219-237. 200 + 0
Publications_006.pdf

1. Pan, V. öğretmen adaylarının işbirlikli düzenleme durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 377-390. 200 + 0
httphttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000175937/5000163776://

Publications_004.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

9. PAN, V., öğretmen adaylarının mesleki kimliklerinin incelenmesi. 4. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 2016-10-27, 2016-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2016. 100

8. PAN, v., İngilizce öğretmeni adaylarının farklı öğretim kademelerine göre ingilizce öğretim yeterliklerinin incelenmesi. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2016. 100

7. ÖZDEMİR, M., ÖĞRETMENLER İÇİN WEB TABANLI ONLINE GELİŞİM FIRSATLERI. 3. ULUSLARARASI , 2016-09-01, 2016-09-03, SAMSUN, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

6. ULUSOY, M., TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ REFORM HAREKETLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 0

5. PAN, V., SEMANTİK WEB UYGULAMALARININ EĞİTİME YANSIMALARI. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, 2015, 2015-10-22, 2015-10-25, ADANA, Türkiye, 2015. 100

4. PAN, V., Öğretmen Adaylarının İşbirlikli düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, 2015, 2015-10-22, 2015-10-25, ADANA, Türkiye, 2015. 100

3. KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction,, 2015-10-22, 2015-10-25, ADANA, Türkiye, 2015. 0

2. PAN, V., Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) Kullanımına Dair Görüşleri, . "Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme" EJER, 2015-06-08, 2015-06-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 100

1. YELKEN , T., Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi. I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., 2014-04-24, 2014-04-26, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. KONOKMAN, G., Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnovatif Materyal Geliştirmelerinin Girişimcilik Düzeylerine Etkisi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, BOLU, Türkiye, 2012. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50