Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Veli Kargı
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Mali Hukuk Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
25 Aralık 1954 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-2161404 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15330 .
Faks
:
+90-324-3610069 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-29 08:19:32 .
Düzenleme
:
2019-01-17 12:03:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT VE MALİYE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1979
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1982
DOKTORA İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1986
DOÇENTLİK MALİYE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BİLGİ İŞLEM ARŞ. UYG. MRKZ MDR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998-01-13 - 1999-01-13
DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. 2001-03-10 - 2003-05-09
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. 2002-01-01 - 2005-12-31
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. 2010-01-01 - 2022-01-17
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-01-14 - 2019-01-14
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-01-14 - 2019-01-14
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-01-14 - 2019-01-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-01-14 - 2019-01-14
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-24 - 2018-06-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-24 - 2018-06-24
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-24 - 2018-06-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-24 - 2018-06-24
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-01-14 - 2016-01-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-01-14 - 2016-01-14
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2200
2017
11. Kargı, V. VERGİLENDİRME YETKİSİ VE VERGİLENDİRMEDE ADALET. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 1, 59-70. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

Publications_021.pdf

10. Kargı, V.; özuğurlu, H. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE GELİR DESTEĞİ ÖNERİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM . JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 2, 315-328. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

Publications_022.pdf

2016
9. Kargı, V.; Yaygır, T. Küreselleşme, Vergi Rekabeti ve Türkiye’de Vergi Yükü. INTERNATİONAL JOURNAL OF PUBLİC FİNANCE, 2016, 1, 1-22. 200 + 0
www.ijpf.org

Publications_017.pdf

8. Kargı, V. MALİ KURAL VE TÜRKİYE’DE BÜTÇE DİSİPLİNİ. 2ND INTERNATIONAL ANNUAL MEETING OF SOSYO EKONOMI SOCIETY, 2016, 2, 258-259. 200 + 0
http://www.sosyoekonomi.org

Publications_023.pdf

7. Kargı, V. KÜRESELLEŞME VE DENETİM. 2ND INTERNATIONAL ANNUAL MEETING OF SOSYO EKONOMI SOCIETY, 2016, 2, 274-275. 200 + 0
http://www.sosyoekonomi.org

Publications_020.pdf

2014
6. Kargı, V. NEO-LİBERALİZM’İN KRİZİ. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM: BOYUTLARI VE SONUÇLARI, 2014, 1, 120-131. 200 + 0
Publications_016.pdf

2012
5. Kargı, V. TÜRKIYE’DE VERGI AFLARININ VERGi GELiRLERiNE ETKiSi . ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2012, 7, 101-115. 200 + 0
2010
4. Kargı, V. Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri . MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİYE DERGİSİ , 2010, 159, 183-202. 200 + 0
3. Kargı, V. Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Adaleti Ve Mükellefler Üzerine Etkileri. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI , 2010, 54, 24-44. 200 + 0
Publications_004.pdf

2007
2. Kargı, V. Enflasyon ve 1980–2005 Döneminde Türkiye'de Fiyat Artışları . MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİYE DERGİSİ , 2007, 152, 60-79. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. Kargı, V.; özuğurlu, H. Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri: 1980-2005 Dönemi . YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , 2007, 14, 275-290. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
7. Kargı, V. KAZI İNCİTMEDEN YOLMA ALGISI VE DOLAYLI VERGİLER. III. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2018, 3, 237-244. 0 + 0
6. Kargı, V.; Günay, H. ASSESTMENT OFTAXATION OF CRYPTOCURRENCY IN TERMSOF FISCAL PERSPECTIVE. II. INTERNATİONAL RATİNG ACADEMY CONGRESS ON HOPE, 2018, 2, 165-178. 0 + 0
5. Kargı, V. GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION. II. INTERNATİONAL RATİNG ACADEMY CONGRESS ON HOPE, 2018, 2, 95-100. 0 + 0
4. Kargı, V. VERGİLEMEDE ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ÖNERİ “NEGATİF VERGİ İADESİ”. III. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2018, 3, 257-263. 0 + 0
2017
3. Kargı, V.; özuğurlu, H. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE GELİR DESTEĞİ ÖNERİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 2, 315-328. 0 + 0
10.26809

2. Kargı, V. VERGİLENDİRME YETKİSİ VE VERGİLENDİRMEDE ADALET. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 2, 59-70. 0 + 0
10.26809

1. Kargı, V.; Yayğır, T. Küreselleşme ve Gümrük Vergisi. LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, 2017, 13, 1653-1672. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2017
12. Kargı, V.; Güven, A. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİ. VERGİ RAPORU, 2017, 2017/2, 1-30. 200 + 0
http://www.vdm.org

Publications_018.pdf

11. Kargı, V.; Yayğır, T. KÜRESELLEŞME VE GÜMRÜK VERGİSİ. MALİ HUKUK DERGİSİ , 2017, 151, 1653-1672. 200 + 0
https://legal.com.tr/dergiler/urun/mali-hukuk-dergisi-yil-2017-sayi-151/367546

Publications_019.pdf

2009
10. Kargı, V. PROFESYONEL TURİZM REHBERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE İNCELEME. LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ , 2009, 58, 1981-1993. 200 + 0
Publications_015.pdf

9. Kargı, V. VERGİYE KARŞI DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERĠN BELİRLENMESİ: BİR ANKET ÇALIŞMASININ BULGULARI . VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, 2009, 245, 151-164. 200 + 0
Publications_011.pdf

8. Kargı, V. ÜCRET ve DİĞER GELİR UNSURLARININ VERGİLENDİRME AÇISINDAN KIYASLANMASIİ. YAKLAŞIM, 2009, 198, 115-118. 200 + 0
7. Kargı, V. VERGİYE KARŞI DAVRANIŞLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İTİBARİYLE İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, 2009, 252, 182-195. 200 + 0
Publications_013.pdf

6. Kargı, V. TELİF KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ . LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ , 2009, 55, 1367-1375. 200 + 0
Publications_014.pdf

2007
5. Kargı, V. GİDER VERGİLERİNDE ADALET SORUNU. VERGİ RAPORU DERGİSİ, 2007, 98, 84-95. 200 + 0
Publications_009.pdf

4. Kargı, V. GSM SEKTÖRÜNDEKİ MALİ YÜKLER VE BUNLARIN ETKİLERİ . VERGİ RAPORU DERGİSİ, 2007, 97, 15-20. 200 + 0
Publications_007.pdf

3. Kargı, V. Serbest Meslek Kazançlarında Vergileme Ve Denetim. KAZANCI MALİ HUKUK DERGİS, 2007, 33-34, 96-11. 200 + 0
Publications_005.pdf

2. Kargı, V. 2005 Yılı Verileri ile Türkiye’de Minimum Gelir Garantisi İçin Negatif Gelir Vergisi Önerisi. LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ , 2007, 35, 2575-2592. 200 + 0
Publications_008.pdf

1. Kargı, V. Vergi Hukuku Açısından İşletmelerde Değerleme. KAZANCI MALİ HUKUK DERGİS, 2007, 35-36, 74-99. 200 + 0
Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 100
2008
1. Kargı, V. IMF in KURULUŞU VE İZLEDİĞİ POLİTİKALAR. LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ , 2008, 38, 369-376. 100 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2012
1. Kargı, V. TÜRKıYE DE VERGi AFLARININ VERGi GELiRLERiNE ETKiSi. ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2012, 7, 101-115. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Kargı, V. MALİYE ARAŞTIRMALARI 1, ISBN: 978-605-327-570-1, EKİN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 400, 250 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
http://ipfctr.org
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. KARGI, V., TURİZMDE VERGİLEME VE TEŞVİKLER. 32 International Public Finance Conference / Turkey Uluslararası Maliye Sempozyumu, 2017-05-10, 2017-05-14, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200
http://www.ipfctr.org

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. KARGI, V., VERGİLEMEDE ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ÖNERİ “NEGATİF VERGİ İADESİ”. III.International Rating Academy Congress On Applied Sciences , 2018-09-06, 2018-09-07, LVIV, Ukrayna, 2018. 100
https://www.ratingacademy.com.tr/

6. KARGI, V.; YETİMOĞLU, N., KAZI İNCİTMEDEN YOLMA ALGISI VE DOLAYLI VERGİLER. III. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS: APPLIED SCIENCES, 2018-09-06, 2018-09-07, LVİV, Ukrayna, 2018. 100
https://www.ratingacademy.com.tr/

5. KARGI, V., KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI . 2. International Rating Academy Congress on HOPE , 2018-04-19, 2018-04-21, Çanakkale, Türkiye, 2018. 100
http://www.ratingacademy.com.tr/site/

4. KARGI, V., VERGİLENDİRME YETKİSİ VE VERGİLENDİRMEDE ADALET. Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, 2017-11-16, 2017-11-18, Krakow, Polonya, 2017. 100
https://www.ratingacademy.com.tr/site/uluslararasi-farkindalik-konferansi-ozet-kitapcigi/

3. KARGI, V.; OZUGURLU, H., YOKSULLUKLA SAVAŞ İÇİN GELİR DESTEĞİ ÖNERİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM . Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, 2017-11-16, 2017-11-18, Krakow, Polonya, 2017. 100
https://www.ratingacademy.com.tr/site/uluslararasi-farkindalik-konferansi-ozet-kitapcigi/

2. KARGI, v., MALİ KURAL VE TÜRKİYE’DE BÜTÇE DİSİPLİNİ. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016-10-28, 2016-10-29, Amsterdam, Hollanda, 2016. 100

1. KARGI, V., KÜRESELLEŞME VE DENETİM. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016-09-28, 2016-09-29, amsterdam, Hollanda, 2016. 100
http://www.sosyoekonomi.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. KARGI, V.; YAYGIR, T., KÜRESELLEŞME, VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’DE VERGİ YÜKÜ . 31.Türkiye Maliye Sempozyumu, 2016-05-15, 2016-05-19, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://maliyesempozyumu2016.mersin.edu.tr/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. KARGI, V., Bilim Kurulu Toplantısı. 31.Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Toplantısı, 2016-02-04, 2016-02-06, Ankara, Türkiye, 2016. 25
http://maliyesempozyumu2016.mersin.edu.tr/

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4500
1. EUL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , [ 2014 : 500 ] . 2000
2. SOSYAL EKONOMIK ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2017 : 500 ] . 2500
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2001
1. 31. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU , [ 2016 : 500 ] . 500
2. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2018 : 500 ] . 500
3. BUSİNESS AND ECONOMİES RESEARCH JOURNAL (BERJ) , [ 2018 : 500 ] . 500
4. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2018 : 500 ] . 500
5. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SCİENTİFİC RESEARCHES , [ 2017 : 1 ] . 1
1. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu , Üye No: 15, Türkiye, 2004-05-16-2008-05-16.
2. Türkiye Maliye Sempozyumu , Üye No: 111, Türkiye, 1985-05-16-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY320 Mali Yargı İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY416 Mali Teşvik Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY 104 Maliye Bilimine Giriş 2 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 518 Küreselleşme, Dış Ticaret ve V Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SY 217 Kamu Maliyesi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY103 Maliye Bilimine Giriş 1 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 519 Vergi Teorisi ve Politikası Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY 104 Maliye Bilimine Giriş 2 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY408 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ELOJ592 Dış Ticaret Mevzuatı Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 518 Küreselleşme, Dış Ticaret ve V Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY103 Maliye Bilimine Giriş 1 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz SY 217 Kamu Maliyesi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz MLY 519 Vergi Teorisi ve Politikası Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY408 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY 104 Maliye Bilimine Giriş 2 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 518 Küreselleşme, Dış Ticaret ve V Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ELOJ592 Dış Ticaret Mevzuatı Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz SY 217 Kamu Maliyesi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz MLY103 Maliye Bilimine Giriş 1 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 519 Vergi Teorisi ve Politikası Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON364 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY 104 Maliye Bilimine Giriş 2 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY408 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar ELOJ592 Dış Ticaret Mevzuatı Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 518 Küreselleşme, Dış Ticaret ve V Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 638 Mali Revizyon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SY 217 Kamu Maliyesi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY103 Maliye Bilimine Giriş 1 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY-519 Vergi Teorisi ve Politikası Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 3-0-3
Güz OSD Mali Hak ve Ödevlerimiz Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY408 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar EKON364 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY 104 Maliye Bilimine Giriş 2 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY320 Mali Yargı İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ELOJ592 Dış Ticaret Mevzuatı Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MLY103 Maliye Bilimine Giriş 1 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY408 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MAL328 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar MLY 104 Maliye Bilimine Giriş 2 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON364 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ELOJ592 Dış Ticaret Mevzuatı Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY103 Maliye Bilimine Giriş 1 İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY408 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MAL310 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar ELOJ592 Dış Ticaret Mevzuatı Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MLY111 Maliye Bilimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MAL311 Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MAL310 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON364 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar OSD Mali Hak ve Ödevlerimiz Rektörlük 2-0-2
Güz MAL311 Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY111 Maliye Bilimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY407 Vergi Ceza Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON364 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY206 Genel Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY304 Türk Vergi Sistemi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MAL310 Türk Vergi Sistemi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar OSD Mali Hak ve Ödevlerimiz Rektörlük 2-0-2
Güz MLY303 Türk Vergi Sistemi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MAL311 Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY111 Maliye Bilimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MAL311 Vergi Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3