Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Ünal Özdemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Denizcilik Fakültesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
İş Adres
:
Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Işletmeleri Yönetimi Bölümü Tece - Mezitli/ Mersin
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-12 09:07:10
Düzenleme
:
2017-12-04 08:49:47
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
3
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
5
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.67
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GEMİLER İÇİN UYGUN YÜK SEÇİMİNİN ANALİZİ Danışman: Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRK LİMANLARINA YÖNELİK BOŞ KONTEYNER SORUNUNUN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2010-01-03 - 2015-12-20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-12-20 - 2016-06-01
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 4000
2018
4. özdemir, U.; Güneroğlu, A. Cargo Type Selection Procedure Using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Techniques: “The Case of Dry Bulk Cargo Ships”. INTERNATİONAL JOURNAL OF SHİPPİNG AND TRANSPORT LOGİSTİCS , 2018, 10, 12-20. 1000 + 0
http://www.inderscience.com/info/inissues.php?jcode=ijstl#issue//

2017
3. özdemir, U.; Güneroğlu, A. Quantitative Analysis of the World Sea Piracy by Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methodologies. INTERNATİONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMİCS, 2017, 44, 427-448. 1000 + 0
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201706703&rivista=67

2016
2. Güneroğlu, N.; özdemir, U.; Güneroğlu, A. Decisions on Quality Assurance Criteria of Recreational Beaches. PROCEEDİNGS OF THE INSTİTUTİON OF CİVİL ENGİNEERS-MUNİCİPAL ENGİNEER, 2016, 169, 233-242. 1000 + 3
http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/jmuen.15.00023?af=R

2015
1. özdemir, U.; Güneroğlu, A. STRATEGIC APPROACH MODEL FOR INVESTIGATING THE CAUSE OF MARITIME ACCIDENTS. SCİENTİFİC JOURNAL ON TRAFFİC AND TRANSPORTATİON RESEARCH, 2015, 27, 113-123. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 790
2017
4. özdemir, U.; Ece, N.; Gedik, N. Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, 2017, 5, 154-170. 200 + 0
hhttp://www.jemsjournal.org/tr/jvi.aspx?pdir=jems&plng=tur&list=inpressttp://

2016
3. özdemir, U. Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, 2016, 4, 235-247. 200 + 0
http://www.journalagent.com/jems/pdfs/JEMS-74936-FULL_TEXT-OZDEMI&775%3BR.pdf://

Publications_001.pdf

2015
2. özdemir, U. Tarihte Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Günümüz Limanlarının Gelişim Sürecine Olan Etkisinin İncelenmesi. SOSYAL BİLİMLER ARASTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 12, 421-441. 200 + 3
1. özdemir, U.; Güneroğlu, A.; Köse, S.; Demirel, F. A SURVEY OF EMPTY CONTAINER FLOW BALANCE IN TURKISH PORTS. JOURNAL OF MARİTİME AND MARİNE SCİENCES, 2015, 1, 18-29. 190 + 0
httpfile:///C:/Users/admin/Downloads/352-805-1-SM.pdf://

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2016
2. özdemir, .; Yılmaz, H.; Başar, E. Investigation of Marine Pollution Caused by Ship Operations with DEMATEL Method. FACULTY OF NAVİGATİON, 2016, 10, 315-320. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12716/1001.10.02.14

1. Yılmaz, H.; Başar, E.; özdemir, . Turkish Women Seafarers and A Quastionnaire Study on Employment Situation. FACULTY OF NAVİGATİON, 2016, 10, 353-360. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12716/1001.10.02.18

Ulusal - Diğer 100
2012
1. özdemir, U. Türkiye' de Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğinin İncelenmesi. YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 1, 373-384. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2000
1. özdemir, U.; Yılmaz, H.; Başar, E. Information, Communication and Environment: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISBN: 978-1-315-67258-8, Adam Weintrit and Tomasz Neumann CRC Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 7 Sayfa, İngilizce, LEIDEN, Polonya, 2015. 1000
https://www.crcpress.com/Information-Communication-and-Environment-Marine-Navigation-and-Safety/Weintrit-Neumann/p/book/9781138028579
2. Yılmaz, H.; Başar, E.; özdemir, U. Information, Communication and Environment, ISBN: 978-1-138-02857-9, Adam Weintrit and Tomasz Neumann CRC Press , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 6 Sayfa, İngilizce, LEIDEN, Polonya, 2015. 1000
http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b18515-3://
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1790

9. ECE, N.; ÖZDEMİR, Ü., An Analysis of the Relationship Between Type of Marine accidents and Whether or Engagement of A Maritime Pilot in The Straits of İstanbul and Çanakkale. Pilotage/Towage Services and Technologies Congress ‘17, 2017-10-27, 2017-10-28, İzmir, Türkiye, 2017. 200
http://ptstcongress.org/

8. ÖZDEMİR, Ü.; ÇETİN, M., Investigation of The Piracy Causes: An Quantitative Research. 12 th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANSNAV 2017, 2017-06-21, 2017-06-23, GDYNIA, Polonya, 2017. 200

7. ÖZDEMİR, Ü.; ALTINPINAR, İ.; DEMİREL, F., Investigation of Occupational Accidents on Board with Fuzzy AHP Method. International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2017, 2017-06-21, 2017-06-23, GDYNIA, Polonya, 2017. 200
http://www.crcnetbase.com/doi/10.1201/9781315099088-25

6. ÖZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A.; YAZIR, D.; ÇETİN, M., Determining Reasons of Decommissioning in a Short Span Time for Seafarers with DEMATEL Method. The Second Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportatio, 2016-10-24, 2016-10-25, Bodrum, Türkiye, 2016. 190
http://globalmaritimeconference.org/call-for-papers

5. ÖZDEMİR, U.; YILMAZ, H.; BAŞAR, E., Investigation of Port Efficiency Criteria with Fuzzy Dematel Method: Hopa And Batumi Ports. "II. International Conference "Innovation Challenges of The Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism", 2016-09-08, 2016-09-09, Batumi, Gürcistan, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

4. Yazır, D.; Köse, E.; ÖZDEMİR, Ü., MODELLING OF COHESIVE–SEDIMENT DEPOSITIONAL AREAS IN THE MARINE ENVIRONMENT. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016 , 2016-05-26, 2016-05-28, Saraybosna, Bosna Hersek, 2016. 200
https://www.icens.eu/sites/default/files/bookofabstracts_v1.pdf://

3. ÖZDEMİR, Ü.; YILMAZ, H.; BAŞAR, E., Determination of marine pollution caused by ship operations using the DEMATEL method. 11th International Conference Transnav 2015 On Marine Navigation And Safety Of Sea Transportation, 2015-06-17, 2016-06-19, Gdynia, Polonya, 2015. 200

2. YILMAZ, H.; BAŞAR, E.; ÖZDEMİR, Ü., Sample Data from Shipping Companies: Women in the Turkish Seafarers Registry and Their Employment Situation. 11th International Conference Transnav 2015 On Marine Navigation And Safety Of Sea Transportation, 2015-06-17, 2015-06-19, Gdyna, Polonya, 2015. 200

1. ÖZDEMİR, Ü.; GÜNEROĞLU, A., Port Site Selection And Rehabilitation Activities In Turkey. The First Global Conference On Innovation In Marıne Technology And The Future Of Maritime Transportation, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. ÖZDEMİR, Ü.; ECE, N.; GÜNEROĞLU, A., Denizcilik Eğitiminde Yaşanan Sorunların İncelenmesi. I. ULUSLARARASı BILIMSEL VE MESLEKI ÇALışMALAR KONGRESI (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://bilmescongress.com/Default.aspx

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ÖZDEMİR, Ü., TARİHTE TÜRK DENİZCİLİK FAALİYETLERİ VE GÜNÜMÜZ LİMANLARININ GELİŞİM SÜRECİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu VII.Karadeniz Limanları, 2015-04-29, 2015-05-01, Ordu, Türkiye, 2015. 100

1. ÖZDEMİR, Ü., Denizcilik Gücünün Tarihsel Gelişim Süreci Ve Günümüz Denizciliğinin Şekillenmesindeki Rolü. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Doğu Karadeniz, 2012-04-16, 2012-04-17, Trabzon, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Kısayol Taşımacılığı Yapan Tanker Gemilerinde Çalışan Vardiya Zabitlerinin Uyku Hallerinin Liman ve Seyir Vardiyasına Etkilerinin Simülatör Ortamında, EEG (Elektroensefalografi) Ölçümleri Yardımı ile Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 110E152, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

1. Türk Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Sorununun Araştırılması, BAP, Proje No: 2010.117.001.5, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası 250
1. MEDITERRANEAN SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : -, E-ISSN : -, 2017-08-01 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 33
1. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE (JEMS) , [ 2018 : 1 ] . 4
2. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
3. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
5. SCIENTIFIC JOURNAL ON TRAFFIC AND TRANSPORTATION RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 5
6. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 2 ] . 8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY202 Ulaştırma Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DLİ242 Denizde Güvenlik - IV Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Bahar DUİ242 Denizde Güvenlik - IV Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Bahar GMİ148 Gemicilik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-2-3
Güz DIY101 Denizcilik İşletmeciliğine Gir Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3