Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ünal Özdemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Denizcilik Fakültesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü .
İş Adres
:
Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Işletmeleri Yönetimi Bölümü Tece - Mezitli/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-12 09:07:10 .
Düzenleme
:
2018-12-26 10:42:15 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
4
ARTICLES WITH
CITATION DATA
4
SUM OF THE
TIMES CITED
10
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.50
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GEMİLER İÇİN UYGUN YÜK SEÇİMİNİN ANALİZİ Danışman: Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRK LİMANLARINA YÖNELİK BOŞ KONTEYNER SORUNUNUN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2010-01-03 - 2015-12-20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-12-20 - 2016-06-01
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - Devam ediyor
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2018-10-01 - 2020-10-01
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2018-10-01 - 2020-10-01
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - 2020-01-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - 2020-01-23
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2018
4. Ozdemir, U.; Güneroğlu, A. Cargo type selection procedure using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques: ’xxthe case of dry bulk cargo ships’. INTERNATİONAL JOURNAL OF SHİPPİNG AND TRANSPORT LOGİSTİCS, 2018, 10, 259-280. 1000 + 0
10.1504/IJSTL.2018.10011315

2017
3. Ozdemir, U.; Güneroğlu, A. Quantitative Analysis of the World Sea Piracy by Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methodologies. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS, 2017, 44, 427-448. 1000 + 0
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201706703&rivista=67

2016
2. Güneroğlu, N.; özdemir, U.; Güneroğlu, A. Decisions on Quality Assurance Criteria of Recreational Beaches. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, 2016, 169, 233-242. 1000 + 3
http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/jmuen.15.00023?af=R

2015
1. özdemir, U.; Güneroğlu, A. Strategic Approach Model for Investigating the Cause of Maritime Accidents. PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION RESEARCH, 2015, 27, 113-123. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 790
2016
4. özdemir, U. Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE, 2016, 4, 235-247. 200 + 0
http://www.journalagent.com/jems/pdfs/JEMS-74936-FULL_TEXT-OZDEMI&775%3BR.pdf://

Publications_001.pdf

2015
3. özdemir, U. Tarihte Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Günümüz Limanlarının Gelişim Sürecine Olan Etkisinin İncelenmesi. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARASTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 12, 421-441. 200 + 3
2. özdemir, U.; Güneroğlu, A.; Köse, S.; Demirel, F. A SURVEY OF EMPTY CONTAINER FLOW BALANCE IN TURKISH PORTS. TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCE, 2015, 1, 18-29. 190 + 0
httpfile:///C:/Users/admin/Downloads/352-805-1-SM.pdf://

2012
1. özdemir, U. Investigation of Marine Pollution from Ships for Vessel. JOURNAL OF LIFE SCIENCE, 2012, 1, 373-384. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
3. Ozdemir, U.; Altınpınar, .; Demirel, F. A MCDM Approach with Fuzzy AHP Method for Occupational Accidents on Board. INTERNATİONAL JOURNAL ON MARİNE NAVİGATİON AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATİON, 2018, 12, 93-98. 0 + 0
10.12716/1001.12.01.10

2016
2. özdemir, U.; Yılmaz, H.; Başar, E. Investigation of Marine Pollution Caused by Ship Operations with DEMATEL Method. INTERNATIONAL JOURNAL ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION-TRANSNAV, 2016, 10, 315-320. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12716/1001.10.02.14

1. Yılmaz, H.; Başar, E.; özdemir, U. Turkish Women Seafarers and A Quastionnaire Study on Employment Situation. INTERNATIONAL JOURNAL ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION-TRANSNAV, 2016, 10, 353-360. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12716/1001.10.02.18

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
6. Ozdemir, U. Investigation Root Causes of Labour Turnover Problem in Seaport Logistics Sector. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2018, 10, 33-52. 0 + 0
10.20491/isarder.2018.461

5. Ozdemir, U. TÜRKİYE’DE YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018, 4, 1209-1218. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.498

4. Temiz, I.; Ozdemir, U.; Ece, N. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunda Yer Alan Samsun Limanı’nın Verimlilik Analizi. TURKİSH JOURNAL OF MARİTİME AND MARİNE SCİENCES, 2018, 4, 93-105. 0 + 0
3. Ozdemir, U. GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINIGEREKTİREN MESLEKİ HATA VEUYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 10, 19-39. 0 + 0
10.18613/deudfd.428155

2. Ozdemir, U. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE ÜNİFORMA VE HİYERARŞİK SİSTEMİN İNCELENMESİ. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1409-1426. 0 + 0
10.7827/TurkishStudies.13861

2017
1. Ozdemir, U.; Ece, N.; Gedik, N. Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir ÇalışmaÖrneği. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE , 2017, 5, 154-170. 0 + 0
10.5505/jems.2017.83703

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2000
1. Yılmaz, H.; Başar, E.; özdemir, U. Information, Communication and Environment, ISBN: 978-1-138-02857-9, Adam Weintrit and Tomasz Neumann CRC Press , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 6 Sayfa, İngilizce, LEIDEN, Polonya, 2015. 1000
http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b18515-3://
2. özdemir, U.; Yılmaz, H.; Başar, E. Information, Communication and Environment: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISBN: 978-1-315-67258-8, Adam Weintrit and Tomasz Neumann CRC Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 7 Sayfa, İngilizce, LEIDEN, Polonya, 2015. 1000
https://www.crcpress.com/Information-Communication-and-Environment-Marine-Navigation-and-Safety/Weintrit-Neumann/p/book/9781138028579
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2590

13. TUNÇEL, A.; YÜKSEKYILDIZ, E.; OZDEMİR, U., GEMİLERİN BACA GAZLARINDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEYİCİ ULUSLARARASI UYGULAMALAR ÜZERİNE ÇALIŞMA. II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

12. YÜKSEKYILDIZ, E.; OZDEMİR, U.; TUNÇEL, A., LİMAN SEÇİMİ PROBLEMLERİNDE BULANIK AHP YAKLAŞIMI İLE DUYARLILIK ANALİZİ. II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

11. ÖZDEMİR, Ü.; YÜKSEKYILDIZ, E.; TUNÇEL, A., LİMAN İŞLETMELERİNE YÖNELİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, . 200

10. ECE, N.; ÖZDEMİR, Ü., An Analysis of the Relationship Between Type of Marine accidents and Whether or Engagement of A Maritime Pilot in The Straits of İstanbul and Çanakkale. Pilotage/Towage Services and Technologies Congress ‘17, 2017-10-27, 2017-10-28, İzmir, Türkiye, 2017. 200
http://ptstcongress.org/

9. ÖZDEMİR, Ü.; ÇETİN, M., Investigation of The Piracy Causes: An Quantitative Research. 12 th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANSNAV 2017, 2017-06-21, 2017-06-23, GDYNIA, Polonya, 2017. 200

8. ÖZDEMİR, Ü.; ALTINPINAR, İ.; DEMİREL, F., Investigation of Occupational Accidents on Board with Fuzzy AHP Method. International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2017, 2017-06-21, 2017-06-23, GDYNIA, Polonya, 2017. 200
http://www.crcnetbase.com/doi/10.1201/9781315099088-25

7. ÖZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A.; YAZIR, D.; ÇETİN, M., Determining Reasons of Decommissioning in a Short Span Time for Seafarers with DEMATEL Method. The Second Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportatio, 2016-10-24, 2016-10-25, Bodrum, Türkiye, 2016. 190
http://globalmaritimeconference.org/call-for-papers

6. ÖZDEMİR, U.; YILMAZ, H.; BAŞAR, E., Investigation of Port Efficiency Criteria with Fuzzy Dematel Method: Hopa And Batumi Ports. "II. International Conference "Innovation Challenges of The Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism", 2016-09-08, 2016-09-09, Batumi, Gürcistan, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

5. Yazır, D.; Köse, E.; ÖZDEMİR, Ü., MODELLING OF COHESIVE–SEDIMENT DEPOSITIONAL AREAS IN THE MARINE ENVIRONMENT. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016 , 2016-05-26, 2016-05-28, Saraybosna, Bosna Hersek, 2016. 200
https://www.icens.eu/sites/default/files/bookofabstracts_v1.pdf://

4. YILMAZ, H.; BAŞAR, E.; ÖZDEMİR, Ü., Sample Data from Shipping Companies: Women in the Turkish Seafarers Registry and Their Employment Situation. 11th International Conference Transnav 2015 On Marine Navigation And Safety Of Sea Transportation, 2015-06-17, 2015-06-19, Gdyna, Polonya, 2015. 200

3. ÖZDEMİR, Ü.; YILMAZ, H.; BAŞAR, E., Determination of marine pollution caused by ship operations using the DEMATEL method. 11th International Conference Transnav 2015 On Marine Navigation And Safety Of Sea Transportation, 2015-06-17, 2016-06-19, Gdynia, Polonya, 2015. 200

2. ÖZDEMİR, Ü., Denizcilik Gücünün Tarihsel Gelişim Süreci Ve Günümüz Denizciliğinin Şekillenmesindeki Rolü. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Doğu Karadeniz, 2012-04-16, 2012-04-17, Trabzon, Türkiye, 2012. 200

1. ÖZDEMİR, Ü.; GÜNEROĞLU, A., Port Site Selection And Rehabilitation Activities In Turkey. The First Global Conference On Innovation In Marıne Technology And The Future Of Maritime Transportation, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. ÖZDEMİR, Ü.; TUNÇEL, A.; ÇALIŞIR, V., Study on Maritime Education Programme for Problems of Maritime Transportation Engineering Students. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2018-04-26, 2018-04-29, Kastamonu, Türkiye, . 100

2. TUNÇEL, A.; ÇALIŞIR, V.; ÖZDEMİR, Ü., Study on Maritime Pollution and Ecologic Damage from Ships and Preventive International Conventions. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2018-04-26, 2018-04-29, Kastamonu, Türkiye, . 100

1. ÖZDEMİR, Ü.; ECE, N.; GÜNEROĞLU, A., Denizcilik Eğitiminde Yaşanan Sorunların İncelenmesi. I. ULUSLARARASı BILIMSEL VE MESLEKI ÇALışMALAR KONGRESI (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://bilmescongress.com/Default.aspx

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ÖZDEMİR, Ü., TARİHTE TÜRK DENİZCİLİK FAALİYETLERİ VE GÜNÜMÜZ LİMANLARININ GELİŞİM SÜRECİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu VII.Karadeniz Limanları, 2015-04-29, 2015-05-01, Ordu, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Kısayol Taşımacılığı Yapan Tanker Gemilerinde Çalışan Vardiya Zabitlerinin Uyku Hallerinin Liman ve Seyir Vardiyasına Etkilerinin Simülatör Ortamında, EEG (Elektroensefalografi) Ölçümleri Yardımı ile Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 110E152, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

1. Türk Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Sorununun Araştırılması, BAP, Proje No: 2010.117.001.5, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası 500
1. TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2564-7016, E-ISSN : 2564-7016, 2018-04-02 - Devam ediyor. 250
2. MEDITERRANEAN SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : -, E-ISSN : -, 2017-08-01 - 2018-08-05. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 49
1. DOKUZ EYLüL ÜNIVERSITESI DENIZCILIK FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
2. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE (JEMS) , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
5. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
7. SCIENTIFIC JOURNAL ON TRAFFIC AND TRANSPORTATION RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 5
8. TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
9. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 2 ] . 8
10. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
Uluslararası 0
1. BEST REVIEWER AWARDS of JEMS, 2018-04-16, İzmir, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY202 Ulaştırma Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar DİY 352 Gemi ve Filo Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar DİY 308 Denizcilik Ekonomisi II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar DLİ112 Ekonomi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Bahar DUİ204 Radar Gözlem ve Otomatik Pilot Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 1-2-2
Bahar DUİ108 Manyetik Gyro Pusula Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 1-1-2
Bahar DUİ204 Radar Gözlem ve Otomatik Pilot Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 1-2-2
Bahar DLİ112 Ekonomi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliğ... 2-0-2
Bahar DUİ108 Manyetik Gyro Pusula Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 1-1-2
Güz DİY 351 Gemi Sörvey ve Denetim İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY 307 Denizcilik Ekonomisi I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY 353 Yük Elleçleme ve İstif İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY202 Ulaştırma Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GMİ148 Gemicilik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-2-3
Bahar DUİ242 Denizde Güvenlik - IV Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Bahar DLİ242 Denizde Güvenlik - IV Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz DIY101 Denizcilik İşletmeciliğine Gir Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3