Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Umut Ufuk Demirhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Ingiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14650 .
Oluşturma
:
2015-06-11 10:36:39 .
Düzenleme
:
2019-01-03 12:08:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
16
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
2
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.00
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLBİLİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI İNGİLİZ DİLBİLİMİ PROGRAMI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Gel- eyleminin örüntü dilbilgisi bağlamında betimlenmesi Danışman: Dr. Sera Yeşim AKSAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-12-08 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2016
1. Ibe akcan, P.; Demirhan, U. Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Veritabanı Gereklilik Süreç ve Yönteme İlişkin Gözlemler. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 0, 1-15. 0 + 0
10.18492/dad.06656

Uluslararası - Diğer 200
2017
2. Aksan, M.; Demirhan, U. Bakmak Eylemi ve Söylem İşlevleri: Eşdizimlilik Örüntülerinin Gösterdikleri. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2017, 14, 85-107. 100 + 0
2016
1. Aksan, M.; Alıcı, D.; Demirhan, U. Verb Synthesis and Frequency. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2016, 13, 53-70. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 416
1. Aksan, M.; Demirhan, U.; Aksan, S. Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, ISBN: 978-3-319-75476-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 14 Sayfa, İngilizce, Cham, İsviçre, 2018. 167
2. Aksan, Y.; Demirhan, U. Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora: Converging Methodologies and Analytic Procedures, ISBN: 1443871192, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 51 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 125
http://www.cambridgescholars.com/exploring-impoliteness-in-specialized-and-general-corpora
3. Demirhan, U.; Aksan, M. Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, ISBN: 1443837113, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 416
1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Mersinli, U.; Demirhan, U. A Frequency Dictionary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Aksan, M.; Demirhan, U. Türkçede Yapı ve İşlev, ISBN: 978-6052229026, BilgeSu Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 29 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
2. Mersinli, U.; Demirhan, U. Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 130

1. AKSAN, Y.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 130
http://www.cicling.org/2016/turcling/

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. DEMİRHAN, U., Construction of the Turkish National Corpus TNC. 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), 2013-05-23, 2013-05-25, İSTANBUL, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 540

7. İBE AKCAN, P.; DEMİRHAN, U., Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Projesi:. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, , Türkiye, . 100

6. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U., -sA bile: Türkçede Sözcüklerarası Örüntüler. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-06-14, Ankara, Türkiye, . 100

5. AKSAN, S.; DEMİRHAN, U., Genel Adlar Sıklık listesinden işlevsel ulamlara. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2014-05-08, 2014-05-09, Ankara, Türkiye, . 100

4. AKSAN, S.; ÖZEL, S.; BEKTAŞ, Y.; AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; MERSİNLİ, Ü.; YILMAZER, H., Türkçe Tümcelerin Sonunu Belirlemede Açık Kaynak Ücretsiz Yazılımlar ve Performans Analizleri. 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, MERSİN, Türkiye, . 40

3. AKSAN, S.; AKSAN, M.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U.; MERSİNLİ, Ü.; BEKTAŞ, Y., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi TUD. 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, . 35

2. AKSAN, S.; DEMİRHAN, U., Türkçe Ulusal Derlemi TUD arayüz özellikleri Tanıtım ve uygulama. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2013-05-02, 2013-05-04, Ankara, Türkiye, . 100

1. AKSAN, S.; MERSİNLİ, Ü.; YALDIR, Y.; DEMİRHAN, U., Türkçe Ulusal Dil Derlemi projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılımı. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, . 65

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Dil ediniminde görsel destekli dil girdisi: Reklamlar ve çizgi filmler, BAP, Proje No: 2015-AP2-1238, 7000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

2. ÖSYS sözel alt testlerinde yer alan maddelerin derlem temelli incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EF EÖDB (DA) 2012-6 A, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

1. Türkçede çok anlamlı eylemlerin örüntü dilbilgisi bağlamında betimlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE İDEB (UUD) 2012-1 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

3. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem Ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı Ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 0 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

2. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma, TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 0 TL, Bursiyer, 2015,Tamamlandı. 0

1. Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma, TÜBİTAK, Proje No: 108K242, 0 TL, Bursiyer, 2011,Tamamlandı. 0
http://www.tnc.org.tr

Uluslararası 0
1. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1304-6594, 2018-07-01 - 2018-12-26. 0
2. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1304-6594, 2018-01-01 - 2018-06-30. 0
3. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 0
4. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 0
Ulusal 1500
1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1300-8552, 2018-07-01 - 2017-12-31. 500
2. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1300-8552, 2018-01-01 - 2018-06-30. 500
3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1300-8552, 2017-07-01 - 2017-12-11. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
2. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Derlem Araştırmaları Merkezi Çalıştayı - Derlem Temelli Sözcük Sıklığı: Yöntem ve Uygulamalar, Workshop, Mersin Üniversitesi, Philip Durrant Michal Kren B. Taner Dinçer Senem Kumova-Metin S.Ayşe Özel Yasin Bektaş Hakan Yılmazer Mustafa Aksan Devrim Alıcı Umut Ufuk Demirhan Yeşim Aksan Ümit Mersinli Serap Altunay , 2015-02-19-2015-02-20, 48, Mersin, Türkiye
Ulusal
1. Derlem Dilbilim ve Edimbilim: Prof. Dr. Şükriye Ruhi'nin Anısına, Workshop, Mersin Üniversitesi, Güneş Acar Hatice Çelebi Ümit Mersinli Hale Işık Güler Betil Eröz-Tuğa Mustafa Aksan Umut Ufuk Demirhan Güner Özcan Yeşim Aksan, 2016-05-06-2016-05-06, 24, Mersin, Türkiye
Uluslararası 50
1. Award presentation: Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish, Mustafa Aksan, Umut Demirhan and Yeşim Aksan CICLing 2016 düzenleme kurulu, 2016-04-05, Konya, Türkiye. 50
1. Derlem Araştırmaları Merkezi Derneği , Üye No: 5, Türkiye, 2015-06-12-Devam ediyor.