Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ümit Yıldırım
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7328 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Oluşturma
:
2015-06-02 12:38:21 .
Düzenleme
:
2019-01-14 09:51:59 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
2
ARTICLES WITH
CITATION DATA
2
SUM OF THE
TIMES CITED
9
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
4.50
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin İli İçin Alternatif Katı Atık Depolama Alanlarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yöntemleriyle Saptanması Danışman: Dr. Cüneyt GÜLER, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 2018-06-08 - Devam ediyor
BOWLİNG TEKNİK KURULU BOWLİNG TEKNİK KURULU ÜYESİ TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 2016-12-07 - Devam ediyor
ANTRENÖR BOWLİNG MİLLİ TAKIM ANTRENÖRLÜĞÜ TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG VE DART FEDERASYONU 2016-03-10 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1650
2017
2. Güler, C.; Thyne, G.; Tağa, H.; Yıldırım, U. Processes Governing Alkaline Groundwater Chemistry within a Fractured Rock (Ophiolitic Mélange) Aquifer Underlying a Seasonally Inhabited Headwater Area in the Aladağlar Range (Adana, Turkey). GEOFLUİDS, 2017, 2017, 1-21. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2017/3153924

Publications_006.pdf

2016
1. Yıldırım, U.; Güler, C. Identification of suitable future municipal solid waste disposal sites for the Metropolitan Mersin (SE Turkey) using AHP and GIS techniques. ENVİRONMENTAL EARTH SCİENCES, 2016, 75, 1-16. 1000 + 19
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4948-8

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Kurt, M.; Yıldırım, . Türkiye’de Asbest Yasağı ve Bazı İthal Ürünlerde Asbest Minerallerinin Araştırılması. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 90-96. 200 + 0
http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi/article/view/1183

Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Yıldırım, Ü.; Güler, C., The Investigation Of Possibility Of Flooding And Peak Flows In Sorgun Basin And Its Subbasins Using Geographic Information System. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 200
http://ibcess.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 570

6. Yıldırım, Ü.; Güler, C.; Kurt, M., HYDROLOGIC SIGNIFICANCE OF BASIN MORPHOMETRIES FOR THE MEZITLI AND MUFTU RIVERS: A GIS-BASED ANALYSIS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), 2018-10-26, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

5. Yıldırım, Ü.; Güler, C.; Kurt, M., HYDROLOGIC AND MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF THE STREAMS LOCATED BETWEEN DELİÇAY AND GÖKSU RIVERS (MERSİN). Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), 2018-10-26, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

4. Biçgel, B.; Kurt, M.; Yıldırım, Ü.; Güler, C.; Alpaslan, M., Yalıncak Köyü (Hafik, Sivas) Eski İçme Suyu Kaynağındaki Arseniğin Kökeni. 71.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2018-04-23, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 70
http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

3. Yıldırım, Ü.; Güler, C., Sub-basin Scale Discharge Estimates in the Sorgun Basin (Erdemli, Mersin) Using the HYPE Hydrologic Model. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

2. Yıldırım, Ü.; Güler, C., Morphometric Analysis of Deliçay Basin (Mersin) Using Geographic Information System. International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, 2017-10-18, 2017-10-21, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100
http://isggg2017.comu.edu.tr/

1. Yıldırım, Ü.; Güler, C., Appraisal of Geomorphologic Evolution of Sorgun Basin (Mersin) Using Geographic Information Systems. ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU, 2017-10-12, 2017-10-14, Elazığ, Türkiye, 2017. 100
http://ujes.org/

Uluslararası - Özet - Poster 97

2. Yıldırım, Ü.; Güler, C., Determination of the Relationship between Hydrologic Processes and Basin Morphometry – The Lamos Basin (Mersin, Turkey). European Geosciences Union General Assembly 2016 (EGU-2016), 2016-04-17, 2016-04-22, viyana, Avusturya, 2016. 50
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/posters/20227

1. yıldırım, ü.; Jomaa, S.; Güler, C.; Rode, M., Hydrological model parameters identification in a coastal nested catchment in Mersin province (SE Turkey). European Geosciences Union General Assembly 2016 (EGU-2016), 2016-04-17, 2016-04-22, viyana, Avusturya, 2016. 47
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/posters/20227

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 95

1. Yıldırım, Ü.; Güler, C.; Kurt, M.; Geçgel, C., Göksu Nehri Akış Yolu Boyunca Ana Element Değişimlerinin İncelenmesi. Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 2018-09-27, 2018-09-29, Ankara, Türkiye, 2018. 95
Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 280

6. yıldırım, ü.; güler, C.; Tağa, H., Mevsimsel Yerleşimin Çatlaklı Kaya (Ofiyolitik Melanj) Akiferinin Hidrojeokimyasına Etkileri: Kızılgedik Yaylası (Aladağ, Adana) Örneği. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016-04-10, 2016-04-14, Ankara, Türkiye, 2016. 50
http://jeolojikurultayi.org/

5. YILDIRIM, U.; GÜLER, C.; TAĞA, H., Mersin ve Adana İllerinin Mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Karşılaştırılması. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2015-04-06, 2015-04-10, Ankara, Türkiye, 2015. 50

4. KURT, M.; YILDIRIM, U.; GÜLER, C.; AKTAŞ, E., Pirhuseyin ve Yalıncak Köyleri (Hafik, Sivas) Civarındaki Bölgede Bulunan Yüzey ve Yeraltı Sularındaki Arsenik Kirliliği. 68.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2015-04-06, 2015-04-10, Ankara, Türkiye, 2015. 42

3. YILDIRIM, U.; KURT, M.; GEÇGEL, C.; İNCE, T., Litolojik Ve Çevresel Faktörlerin Yeraltı Suyu Kimyasına Etkileri: Mersin İli Örneği. 6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 47

2. KURT, M.; YILDIRIM, U.; İNCE, T.; GÜLER, C.; ALPASLAN, M., Hacılar ve Elalmış (Tokat, Turhal) yöresi yüzey ve yeraltı sularındaki arsenik kirliliğinin kökeni. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2014-04-14, 2014-04-18, Ankara, Türkiye, 2014. 40

1. YILDIRIM, U.; GÜLER, C., Mersin İli İçin Alternatif Katı Atık Depolama Alanlarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Saptanması. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. YIL Sempozyumu, 2012-10-11, 2012-10-13, Sivas, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Özet - Poster 23

1. YILDIRIM, U.; GEÇGEL, C.; İNCE, T.; KURT, M., İçtiğimiz Çayın Anyon, Katyon ve Ağır Metal Bileşimi. 6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 23

Ulusal - Yürütücü 100

1. Hatıralarla Bilim, TÜBİTAK, Proje No: 213B544, 35389 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Göksu Nehri ve Tarsus Çayı (Mersin) Arasında Yer alan Akarsuların Hidrolojik, Hidrojeokimyasal ve Morfometrik Özelliklerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1008, 15000 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Doğadan İnsana Sessiz Akış, TÜBİTAK, Proje No: 114B336, 63420 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ , 2017-02-03 - 2017-02-13, Magdeburg, Almanya.
2. IMGV Branch in Cracow, 14 Borowego Street, 30-215, Cracow, POLAND , 2015-07-01 - 2015-09-03, Krakow, Polonya.
3. Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ , 2015-06-09 - 2015-08-09, Magdeburg, Almanya.