Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ümit Karakaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
02 Kasım 1985 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı .
GSM
:
+90-506-3402347 .
Telefon
:
+90-324-3610684 .
Dahili
:
1135 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-17 21:43:34 .
Düzenleme
:
2018-09-25 15:30:14 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Orak Hücreli Anemi Hastalarında Hemoglobin F Oranının Artmasında Etkili Olduğu Düşünülen miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması Danışman: Dr. Özlem İzci Ay, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. MİKRORNA (miRNA) OLUŞUM YOLAĞINDA YER ALAN GEN POLİMORFİZMLERİNİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU RİSKİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Özlem İzci Ay, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2012.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 2011-09-26 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2019
10. Ay, M.; Izci ay, .; Evşen çayan, F.; Tekin, S.; Karakaş, .; Derici yildirim, D.; Erdal, M. Genetic Predisposition to Unexplained Recurrent Pregnancy Loss: Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Gene Polymorphisms as Potential Biomarkers. GENETİC TESTİNG AND MOLECULAR BİOMARKERS, 2019, 23, 1-9. 400 + 0
https://doi.org/10.1089/gtmb.2018.0082

2017
9. Görücü yılmaz, .; Llerena, A.; De andrés, F.; Karakaş, .; Gündoğar, H.; Erciyas, K.; Kimyon, S.; Mete, A.; Güngör, K.; özdemir, V. Water pipe (Shisha, Hookah, Arghile) Smoking and Secondhand Tobacco Smoke Effects on CYP1A2 and CYP2A6 Phenotypes as Measured by Caffeine Urine Test. MARY ANN LİEBERT INC, 2017, 21, 1-6. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1089/omi.2016.0188

Publications_006.pdf

8. Karakas, U.; ızci ay, O.; Ay, M.; Wang, W.; Sungur, M.; çevik, K.; Dogru, G.; Erdal, M. Regulating the Regulators in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Genetic Association Study of microRNA Biogenesis Pathways. MARY ANN LİEBERT INC, 2017, 21, 352-358. 750 + 0
https://doi.org/10.1089/omi.2017.0048

7. Doğru, G.; Izci ay, .; Erdal, M.; Ay, M.; Tombak, A.; Karakaş, . The Role of Certain Gene Polymorphisms Involved in the Apoptotic Pathways in Polycythemia Vera and Essential Thrombocytosis. ADVANCES İN CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2017, 26, 761-765. 400 + 0
10.17219/acem/63087

6. Ay, O.; Balkan, M.; Erdal, M.; Rustemoğlu, A.; Atar, M.; Hatipoğlu, N.; Bodakçi, M.; Yıldız, .; Akbas, H.; Karakaş, . Association of microRNA-related gene polymorphisms and idiopathic azoospermia in a south-east Turkey population. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 31, 1-7. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2017.1281759

Publications_005.pdf

2016
5. Yüksel, D. The case of der(5)t(5;14)mat caused by adjacent I meiotic segregation in prenatal diagnosis. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETİCS, 2016, 24, 417-417. 0 + 0
4. Balkan, M. MicroRNA-related gene polymorphisms and idiopathic azoospermia. FEBS JOURNAL CONGRESS ONLİNE SPECİAL ISSUE, 2016, 283, 30-30. 0 + 0
http://http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.13805/epdf

Publications_002.pdf

3. Balkan, M. MicroRNA-related gene polymorphisms and idiopathic azoospermia. FEBS JOURNAL, 2016, 283, 30-30. 0 + 0
10.1111/febs.13806

2. Saygılı, E.; Abou-zeid, A.; Akkın, S.; Aklillu, E.; Barlas, .; Borda-rodriguez, A.; Boschele, F.; çetin, Z.; Coşkun, E.; Coşkun, Y. An Open Letter in Support of Transformative Biotechnology and Social Innovation: SANKO University Innovation Summit in Medicine and Integrative Biology, Gaziantep, Turkey, May 5–7, 2016. MARY ANN LİEBERT INC, 2016, 20, 259-262. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1089/omi.2016.0038

Publications_003.pdf

1. Buran, . Aneuploidy findings on two different pregnancy loss materials from the same mother. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETİCS, 2016, 24, 407-408. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2015
1. Tezol, . Doğumsal Böbrek ve İdrar Yolları Anomalilerinde MicroRNA Gen Polimorfizmleri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2015, 40, 439-451. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.45252

Publications_001.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 62
1. Ay, M.; Karakaş, .; Yüksel balım, D.; Izci ay, . RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 63
Uluslararası - Özet - Sözlü 85

2. YÜKSEL BALIM, D.; İZCİ AY, Ö.; KARAKAŞ, Ü.; AY, M.; İNCİ KENAR, A.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ERDAL, M., INVESTIGATION OF EXPRESSION LEVELS OF BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, NEUROTROPHIN-3 AND NEUROTROPHIN-4 IN PATIENT WITH MAJOR DEPRESSION. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE’2017), 2017-08-14, 2017-09-16, ROMA, İtalya, 2017. 60
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Doğru, G.; İzci Ay, Ö.; Türsen, Ü.; Ay, M.; Çevik, K.; Karakaş, Ü.; Derici Yıldırım, D., EFFECT OF MIR-3680, MIR-4495, MIR-6824-5P EXPRESSION LEVELS IN VITILIGO. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 2017-03-15, 2017-03-18, İstanbul, Türkiye, 2017. 25

Ulusal - Özet - Poster 50

8. izci ay, ö., EVALUATION OF PRENATAL CYTOGENETIC DATA WITH IN-SITU CULTURE METHOD. Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 & Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016-02-11, 2016-02-13, kayseri, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

7. AY, M., Aynı anneye ait iki farklı gebelik tahliye materyalindesaptanan anöploidiler.. XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, 2013, 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Türkiye, 2013. 0

6. DOĞRU, G., Prenatal tanıda saptanan maternal kökenli der(5)t(5;14)olgusu,. XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, 2013, 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Türkiye, 2013. 0

5. İZCİ AY, Ö., Fetusta trizomi 18 ile sonuçlanan maternal kökenli t(7;18)olgusu. XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, 2013, 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Türkiye, 2013. 0

4. KARAKAŞ, Ü., MikroRNA oluşum yolağında yer alan gen polimorfizmlerinindikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riski üzerine olası etkilerinin araştırılması,. XIII. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, 2013, 2013-10-27, 2013-10-30, AYDIN, Türkiye, 2013. 25

3. İZCİ AY, Ö., Primer Myelofibrozis, Polisitemia Vera ve Esansiyel Trombositoz Hastalarında Kantitatif Real Time PCR ??CT (Comparative CT) Metoduyla miRNA Ekspresyon Analizi. ,. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 0

2. ÇEVİK, K., Prenatal Tanıda Saptanan Perisentrik İnversiyon 12 Olgusu, . XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 0

1. KARAKAŞ, Ü., Prenaral Tanıda Saptanan De Novo Perisentrik İnversiyon 6 Olgusu. . XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 25

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Orak Hücreli Anemi Hastalarında Hemoglobin F Oranının Artmasında Etkili Olduğu Düşünülen miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1370, 21000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. OMICS: A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
2. OMICS: A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
Uluslararası 50
1. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 2017-03-15, İstanbul, Türkiye. 50