Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Ümit Izgi Onbaşılı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü B Blok-Yenişehir Mersin
Telefon
:
+90--
Oluşturma
:
2015-08-18 07:19:50
Düzenleme
:
2018-01-22 14:02:26
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2004
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007
DOKTORA İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I. Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri Danışman: Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşım Danışman: Dr. Berna Gücüm, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI 2004-12-14 - 2012-08-07
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 2012-08-08 - 2016-10-20
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2016-10-21 - 2016-10-21
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2012
2. Izgi, U.; Gücüm, B. Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Kullanımının Sınav Kaygısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM, 2012, 37, 71-80. 0 + 9
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/378/364

Publications_005.pdf

2007
1. Akman, B.; Izgi, U.; Bağce, H.; Akıllı, H. İlköğretim Öğrencilerinin Fen’e Karşı Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM, 2007, 32, 3-11. 0 + 41
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/722/141

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
5. ızgi, U. Investigation of preservice elementary teachers’ opinions on science fiction movies. . THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY – NOVEMBER 2017, SPECİAL ISSUE FOR INTE 2017 , 2017, 3, 293-297. 0 + 0
http://www.tojet.net/special/2017_11_2.pdf

Publications_008.pdf

4. ızgi, U.; Say, S. The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY – NOVEMBER 2017, SPECİAL ISSUE FOR INTE 2017 , 2017, 2, 276-281. 0 + 0
http://www.tojet.net/special/2017_12_2.pdf

Publications_009.pdf

3. Alın, G.; ızgi, U. İlköğretim Öğrencilerinin Yıldızlar Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE , 2017, 10, 202-214. 0 + 0
http://www.sobider.com/Makaleler/1956793078_3367%20%C3%9Cmit%20%C4%B0ZG%C4%B0.pdf

Publications_010.pdf

2015
2. Izgi, U.; Başar, S. Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH, 2015, 2, 61-68. 0 + 0
Publications_003.pdf

2013
1. Izgi, U.; Kaptan, F. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I. Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri . AZERBAİJAN STATE PEDAGOCİCAL UNİVERSİTY – PEDAGOGİCS AND PSYCHOLOGY SERİES, SECTİON OF PEDAGOGİCAL-PSYHOLOGİCAL SCİENCES, 2013, 2, 358-364. 0 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2016
1. Izgi, U.; Akçam yalçın, . Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-Yeterlik Düzeyleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 95-105. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.94570

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 50
2012
1. Izgi onbaşılı, .; Kaptan, F. Fen ve teknoloji eğitiminde kavram karikatürleri. EĞİTİMCİ ÖĞRETMEN DERGİSİ, 2012, 9, 17-19. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 7500
1. Izgi onbaşılı, . Current Debates in Education, ISBN: 978-1-912503-06-, IJOPEC, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 8 Sayfa, Türkçe, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 7500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

9. İzgi, Ü., Investigation of preservice elementary teachers’ opinions on science fiction movies. INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 0

8. İzgi, Ü.; Say, S., The effect of educational films on teaching motivation of prospective classroom teachers. INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education , 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 0

7. Akçam Yalçın, İ.; İzgi, Ü., Levels of providing the OECD new millennium learner criteria of the prospective teachers studying in primary school teaching undergraduate program. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2013. 0

6. Kaptan, F.; İzgi, Ü., The effect of the use of concept cartoons on the attitudes of first grade elementary students towards science and technology course. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2013. 0

5. İzgi, Ü.; Sezginsoy Şeker, B., Comparing different readability models on the examples of science-technology and social science textbooks. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-06, Barselona, İspanya, 2012. 0

4. İzgi, Ü.; Hakverdi Can, M.; Arcak, S.; Ok Sözüdoğru, S.; Gelbal, S., Examine preservice elementary school teachers’ perceptions about soil science during community service learning. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-06, Barselona, İspanya, 2012. 0

3. İzgi, Ü.; Kaptan, F., Fen ve teknoloji öğretiminde öğretmen adaylarının kavram karikatürlerini kullanımı üzerine bir çalışma. 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2010-05-16, 2010-05-18, Ankara, Türkiye, 2010. 0

2. İzgi, Ü.; Bekçi, B., Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,, 2007-05-16, 2007-05-18, Çanakkale, Türkiye, 2007. 0

1. İzgi, Ü.; Bekçi, B., Eğitimde bilgisayar uygulamalarının öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarına etkisi. IETC 2007 7th International Education Conference Near East University, 2007-05-03, 2007-05-05, Lefkoşa, KKTC, 2007. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

3. Alın, G.; İzgi, Ü., An Analysis of Primary Education Students’ Misconceptions About the Stars. The 2016 ICBTS International Academic Research Conference, 2016-06-16, 2016-06-18, Amsterdam, Hollanda, 2016. 0

2. İzgi, Ü., Sınıf öğretmeni adaylarının trafik ve ilk yardım dersinde kavram karikatürü kullanımı üzerine bir çalışma. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu,, 2013-05-03, 2013-05-04, Bakü, Azerbaycan, 2013. 0

1. İzgi, ü.; Kaptan, F., Fen ve teknoloji öğretimi I dersinin sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji öğretimine yönelik tutumları üzerindeki etkisi. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2013-05-03, 2013-05-04, Bakü, Azerbaycan, 2013. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

3. Siper, G.; İzgi, Ü., Okul Öncesi Çocuklarda Temel Astronomi Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının ve Bunların Kaynağının Belirlenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

2. İzgi, Ü.; Kaptan, F., İlköğretim I. kademe öğrencilerinin fen etkinliklerinde güvenlikle ilgili yeterlikleri üzerine bir inceleme. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, Aydın, Türkiye, 2009. 0

1. İzgi, ü.; Gücüm, B., Fen eğitiminde tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sınav kaygısına ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi , 2007-11-16, 2007-11-17, Ankara, Türkiye, 2007. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zekâ Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: SDS-2015-8831, 5000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
http://apsis.hacettepe.edu.tr/ASProjeArama.aspx

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri, BAP, Proje No: 011 T01 707 001, 1700 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Toprak Bilim Okulu Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 01, 0 TL, Bursiyer, 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 23
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 5
2. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION (IJPE) , [ 2015 : 1 ] . 4
4. TUJPED , [ 2017 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 533 Sınıf Öğretmenliğinde Fen Kavr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF210 Fen ve Tek. Lab. Uyg. II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4