Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ümit Izgi Onbaşılı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı-Çiftlikköy Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-08-18 07:19:50 .
Düzenleme
:
2019-01-04 11:02:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2004
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007
DOKTORA İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I. Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri Danışman: Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşım Danışman: Dr. Berna Gücüm, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI 2004-12-14 - 2012-08-07
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 2012-08-08 - 2016-10-20
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2016-10-21 - 2016-10-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2012
2. Izgi, U.; Gücüm, B. Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Kullanımının Sınav Kaygısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM, 2012, 37, 71-80. 0 + 9
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/378/364

Publications_005.pdf

2007
1. Akman, B.; Izgi, U.; Bağce, H.; Akıllı, H. İlköğretim Öğrencilerinin Fen’e Karşı Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM, 2007, 32, 3-11. 0 + 41
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/722/141

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
5. Alın, G.; ızgi, U. İlköğretim Öğrencilerinin Yıldızlar Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE , 2017, 10, 202-214. 0 + 0
http://www.sobider.com/Makaleler/1956793078_3367%20%C3%9Cmit%20%C4%B0ZG%C4%B0.pdf

Publications_010.pdf

4. ızgi, U. Investigation of preservice elementary teachers’ opinions on science fiction movies. . THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY – NOVEMBER 2017, SPECİAL ISSUE FOR INTE 2017 , 2017, 3, 293-297. 0 + 0
http://www.tojet.net/special/2017_11_2.pdf

Publications_008.pdf

3. ızgi, U.; Say, S. The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY – NOVEMBER 2017, SPECİAL ISSUE FOR INTE 2017 , 2017, 2, 276-281. 0 + 0
http://www.tojet.net/special/2017_12_2.pdf

Publications_009.pdf

2015
2. Izgi, U.; Başar, S. Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH, 2015, 2, 61-68. 0 + 0
Publications_003.pdf

2013
1. Izgi, U.; Kaptan, F. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I. Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri . AZERBAİJAN STATE PEDAGOCİCAL UNİVERSİTY – PEDAGOGİCS AND PSYCHOLOGY SERİES, SECTİON OF PEDAGOGİCAL-PSYHOLOGİCAL SCİENCES, 2013, 2, 358-364. 0 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Izgi onbaşılı, . Suriyeli Mülteci Öğrencilerle Türk Öğrencilerin Bilim İnsanı Algılarının Karşılaştırılması: Mersin İli Örneği. JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE, 2018, 14, 71-86. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
3. Izgi onbaşılı, . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Bilimsel Yayınlara İlişkin Görüşlerinin Bir Kitap Fuarı Gezi Etkinliği Kapsamında İncelenmesi. AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 23, 102-124. 200 + 0
10.29329/mjer.2018.138.7

2. Izgi onbaşılı, . Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına ve Fen Motivasyonlarına Etkisi. . EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 19, 320-337. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/egeefd/issue/38460/390018

2016
1. Izgi, U.; Akçam yalçın, . Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-Yeterlik Düzeyleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 95-105. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.94570

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 50
2012
1. Izgi onbaşılı, .; Kaptan, F. Fen ve teknoloji eğitiminde kavram karikatürleri. EĞİTİMCİ ÖĞRETMEN DERGİSİ, 2012, 9, 17-19. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 7500
1. Izgi onbaşılı, . Current Debates in Education, ISBN: 978-1-912503-06-, IJOPEC, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 8 Sayfa, İngilizce, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 7500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

10. Esen, M.; İzgi Onbaşılı, Ü., Fen Bilgisi Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Fen Bilgisi Dersine Yönelik Motivasyona Etkisi . I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

9. İzgi, Ü., Investigation of preservice elementary teachers’ opinions on science fiction movies. INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 0

8. İzgi, Ü.; Say, S., The effect of educational films on teaching motivation of prospective classroom teachers. INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education , 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 0

7. Kaptan, F.; İzgi, Ü., The effect of the use of concept cartoons on the attitudes of first grade elementary students towards science and technology course. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2013. 0

6. Akçam Yalçın, İ.; İzgi, Ü., Levels of providing the OECD new millennium learner criteria of the prospective teachers studying in primary school teaching undergraduate program. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2013. 0

5. İzgi, Ü.; Sezginsoy Şeker, B., Comparing different readability models on the examples of science-technology and social science textbooks. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-06, Barselona, İspanya, 2012. 0

4. İzgi, Ü.; Hakverdi Can, M.; Arcak, S.; Ok Sözüdoğru, S.; Gelbal, S., Examine preservice elementary school teachers’ perceptions about soil science during community service learning. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-06, Barselona, İspanya, 2012. 0

3. İzgi, Ü.; Kaptan, F., Fen ve teknoloji öğretiminde öğretmen adaylarının kavram karikatürlerini kullanımı üzerine bir çalışma. 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2010-05-16, 2010-05-18, Ankara, Türkiye, 2010. 0

2. İzgi, Ü.; Bekçi, B., Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,, 2007-05-16, 2007-05-18, Çanakkale, Türkiye, 2007. 0

1. İzgi, Ü.; Bekçi, B., Eğitimde bilgisayar uygulamalarının öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarına etkisi. IETC 2007 7th International Education Conference Near East University, 2007-05-03, 2007-05-05, Lefkoşa, KKTC, 2007. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

6. İzgi Onbaşılı, Ü.; Yıldırım, N., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ve İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA DENEYSEL ETKİNLİKLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100
http://eab.congress.gen.tr/index/PROGRAM

5. İzgi Onbaşılı, Ü.; Yıldırım, N., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİ KAPSAMINDA KAVRAM ÖĞRETİMİ, KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA VE GİDERME ÇALIŞMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=101&Dil=TR

4. İzgi Onbaşılı, Ü., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ DERSİ KAPSAMINDA KAVRAM HARİTASI KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=101&Dil=TR

3. Alın, G.; İzgi, Ü., An Analysis of Primary Education Students’ Misconceptions About the Stars. The 2016 ICBTS International Academic Research Conference, 2016-06-16, 2016-06-18, Amsterdam, Hollanda, 2016. 0

2. İzgi, ü.; Kaptan, F., Fen ve teknoloji öğretimi I dersinin sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji öğretimine yönelik tutumları üzerindeki etkisi. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2013-05-03, 2013-05-04, Bakü, Azerbaycan, 2013. 0

1. İzgi, Ü., Sınıf öğretmeni adaylarının trafik ve ilk yardım dersinde kavram karikatürü kullanımı üzerine bir çalışma. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu,, 2013-05-03, 2013-05-04, Bakü, Azerbaycan, 2013. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

3. Siper, G.; İzgi, Ü., Okul Öncesi Çocuklarda Temel Astronomi Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının ve Bunların Kaynağının Belirlenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

2. İzgi, Ü.; Kaptan, F., İlköğretim I. kademe öğrencilerinin fen etkinliklerinde güvenlikle ilgili yeterlikleri üzerine bir inceleme. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, Aydın, Türkiye, 2009. 0

1. İzgi, ü.; Gücüm, B., Fen eğitiminde tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sınav kaygısına ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi , 2007-11-16, 2007-11-17, Ankara, Türkiye, 2007. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zekâ Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: SDS-2015-8831, 5000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
http://apsis.hacettepe.edu.tr/ASProjeArama.aspx

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri, BAP, Proje No: 011 T01 707 001, 1700 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Toprak Bilim Okulu Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 01, 0 TL, Bursiyer, 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 23
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 5
2. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION (IJPE) , [ 2015 : 1 ] . 4
4. TUJPED , [ 2017 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 521 Fen ve Teknolojik Deney Tasarı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ216 Çocuk ve Yaratıcılık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 506 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 533 Sınıf Öğretmenliğinde Fen Kavr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF210 Fen ve Tek. Lab. Uyg. II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4