Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Orhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / İşletme Bilgi Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-5156023 .
Dahili
:
114 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-20 08:44:40 .
Düzenleme
:
2017-09-15 21:37:29 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İŞLETME GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İŞLETME GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. KORKU VE GRUP DÜŞÜNÜŞÜN HATALI KARAR VERME ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. KUBİLAY ÖZYER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye, 2013.

http://193.140.180.119/tez/T01383.pdf">http://193.140.180.119/tez/T01383.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. AKADEMiSYENLERE UYGULANAN PSiKOLOJiK TACiZ’iN (MOBBiNG) NEDENLERi VE ETKiLERi: MUSTAFA KEMAL ÜNiVERSiTESi ÖRNEĞi Danışman: Dr. KADİR ARDIÇ , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye, 2009.

http://193.140.180.119/tez/T00958.pdf">http://193.140.180.119/tez/T00958.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-09-01 - 2009-01-04
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2009-01-15 - 2013-10-04
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-07 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-01-14 - 2019-01-14
YRD.DOÇ.DR. MÜDÜR YARDIMCISI 2013-12-01 - 2015-06-07
YRD.DOÇ.DR. ADEK BAŞKANI 2013-11-03 - 2015-06-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2014
1. Eren, V.; Orhan, U.; Dönmez orhan, D. ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA . AMME İDARESİ DERGİSİ, 2014, 47, 121-143. 1000 + 0
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/954269906c0a297_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi

Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 400
2017
4. Orhan, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR:TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, , 385-392. 100 + 0
2013
3. Eren, V.; Orhan, U. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞANLARIN KÖTÜ YONETİMİ İFŞA DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 455-468. 100 + 0
2. özyer, K.; Orhan, U. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DÜZENİ. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 719-736. 100 + 0
2012
1. özyer, K.; Orhan, U. CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARINKORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR EĞİTİMSEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2012, 5, 971-987. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Orhan, U. CAM TAVAN ALGILARI ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKILER MI? ÖĞRETMENLER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 3, 1-15. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 4200
2018
21. Filizöz, B.; Orhan, U. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ENDÜSTRİ 4.0:BİR YAZIN ÇALIŞMASI. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 19, 110-117. 200 + 0
2016
20. Orhan, U. AKADEMİSYENLERİN DOKTORA VE DOÇENTLİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, 17, 225-239. 200 + 0
19. Orhan, U.; Komşu, U. AKADEMİSYENLERDE ÖZYETERLİK ALGILARININ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN, ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMA VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 16, 1-18. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/641-published.pdf

Publications_018.pdf

18. Orhan, U.; Komşu, U. AKADEMİSYENLERDE ÖZYETERLİK ALGILARININ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMA VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 16, 1-18. 200 + 0
17. Orhan, U. ÖRGÜTLERDE GRUP DÜŞÜNÜŞÜN SESSİZLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2016, 16, 135-145. 200 + 0
16. Orhan, U. Örgütlerde Grup Düşünüşün Sessizliğe Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2016, 16, 135-145. 200 + 0
http://www.onlinedergi.com/eab/Giris.aspx

Publications_014.pdf

15. Orhan, U. AKADEMİSYENLERİN DOKTORA VE DOÇENTLİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 17, 225-239. 200 + 0
http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuiibf/article/view/5000201805

Publications_017.pdf

2015
14. Orhan, U. YÖNETİŞİMİN HATALI KARAR VERMEYE ETKİSİ: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 81-93. 200 + 0
http://http://alanyadergi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/164/685.pdf

Publications_001.pdf

13. Orhan, U. YÖNETİŞİMİN HATALI KARAR VERMEYE ETKİSİ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 81-93. 200 + 0
12. Orhan, U. SOSYAL GERÇEKLİK Mİ ALGI MI ALMANYA DAKİ TÜRKLERİN İŞYERİNDE IRKSAL AYRIMCILIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 25, 175-183. 200 + 0
11. Orhan, U. The Interaction Among Personality Traits, Cultural Values and Career Barriers: An Investigation on Comparison of High School and Vocational School Students . AİBÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 15, 63-86. 200 + 0
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/1152/1283

Publications_015.pdf

10. Orhan, U. SOSYAL GERÇEKLİK Mİ, ALGI MI? ALMANYA’ DAKİ TÜRKLERİN İŞYERİNDE IRKSAL AYRIMCILIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 25, 175-183. 200 + 0
Publications_005.pdf

9. Orhan, U. THE INTERACTION AMONG PERSONALITY TRAITS CULTURAL VALUES AND CAREER BARRIERS AN INVESTIGATION ON COMPARISON OF HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. AİBU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 15, 63-86. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

2014
8. Yılmaz, N.; Orhan, U. ÖRGÜTLERDE KADIN LİDERLERİN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 18, 75-94. 200 + 0
Publications_006.pdf

7. Orhan, U. ÖRGÜTLERDE KADIN LİDERLERİN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 18, 75-94. 200 + 0
2012
6. özyer, K.; Orhan, U.; Dönmez orhan, D. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 27, 181-204. 200 + 0
http://dergi.iibf.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/306/pdf_286

Publications_007.pdf

5. özyer, K.; Orhan, U. AKADEMİSYENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2012, 12, 511-518. 200 + 18
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876817.pdf

Publications_008.pdf

4. özyer, K.; Orhan, U.; Dönmez orhan, D. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 177-189. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/viewFile/1038000318/1038000153

Publications_012.pdf

3. özyer, K.; Orhan, U. AKADEMİSYENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2012, 12, 511-518. 200 + 0
2. özyer, K.; Dönmez orhan, D.; Orhan, U. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 27, 181-204. 200 + 0
1. özyer, K.; Orhan, U.; Dönmez orhan, D. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 177-189. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2018
5. Orhan, U. TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERDE TÜKENMİŞLİĞİN İNCELENMESİ: NİTEL İÇERİK ANALİZİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 71, 427-441. 100 + 0
Publications_022.pdf

2017
4. Orhan, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR:TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 60, 385-392. 100 + 0
Publications_020.pdf

2013
3. eren, V.; Orhan, U. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞANLARIN KÖTÜ YONETİMİ İFŞA DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. THE JORUNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 455-468. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/Makaleler/436790413_25erenveysel_T-455-468.pdf

Publications_009.pdf

2. Orhan, U.; özyer, K. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DÜZENİ. THE JORUNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2013, 6, 719-736. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/Makaleler/710827139_36ufukorhan%20kubilay%20%C3%B6zyer-719-736.pdf

Publications_011.pdf

2012
1. özyer, K.; Orhan, U. CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN KORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR? EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. THE JORUNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2012, 5, 971-987. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/Makaleler/404120730_%C3%B6zyerkubilay_T.docx.pdf

Publications_010.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2375
1. Bozkurt, F.; Ardıç, K.; Ergeneli, H.; Orhan, U. TÜRKIYE'DE ÖRGÜTSEL DAVRANIS ÇALISMALARI 2, ISBN: 978-605-344-384-1, Gazi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 100, 417 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 875
http://www.gazikitabevi.com.tr/
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 2375
1. Orhan, U. Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar, ISBN: 987-605-992-60-7, Akademisyen, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 100, 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
http://akademisyen.com
2. Orhan, U. ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, ISBN: 978-605-2396-46-9, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 100, 328 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 500
https://www.nobelkitabevi.com.tr/184_akademisyen-kitabevi
3. Orhan, U. Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar, ISBN: 978-605-9942-60-7, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 168 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
http://www.akademisyen.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Orhan, U.; Özyer, K., I Whistleblow as I am a University Student: An Investigation on the Relationship between Self-efficacy and Whistleblowing. 4. International Conference on Science, Technolgy, Engineering and Management 2016 (ICSTEM 2016), 2016-04-03, 2016-04-04, DUBAİ, Birleşik Arap Emirlikleri, 2016. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Orhan, U.; Er, O., Kosgeb’de Stratejik Planlama Sürecinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, 2016. 100
http://2016uik.istanbul.edu.tr/

1. Orhan, U., Öğretmenlerde İş ve Yaşam Doyumunun Tükenmişliğe Etkisinin Nicel ve Nitel Olarak İncelenmesi. 3. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, 2015-11-06, 2015-11-07, TOKAT, Türkiye, 2015. 100
http://www.odkgop.org/uploads/static_files/3-orgutsel-davranis-kongresi-bildiri-kitabi.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. ÜMRAN ALTAY, CAM TAVAN ALGILARI ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKILER MI? ÖĞRETMENLER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. OĞUZHAN ER, STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ:KOSGEB ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY223 Rapor ve Sunum Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Güz İBY223 Rapor ve Sunum Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar İBY 530 Örgütsel Psikoloji ve Yaklaşım Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar İBY 510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY114 Finansal Okur Yazarlık Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 524 Örgütsel Hastalıklar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-0-1
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY479 Girişimcilik ve Liderlik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 503 Bilgi Yönetim Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 525 Örgüt Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-510 Yönetim ve Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3