Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Ümit Doğrul
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Iibf- Işletme Bölümü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3292491
Dahili
:
5295
Oluşturma
:
2015-06-10 10:04:35
Düzenleme
:
2018-01-29 14:33:38
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Hizmet Telafisi Sürecinin Etkinliği ve Algılanan Adalet Kavramı: Mersin Kenti Kuaför Hizmetleri Örneği Danışman: Dr. Mehmet İsmail YAĞCI, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Finansal başarısızlık ve finansal başarısızlığın tahmini: Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören sınai işletmeler üzerinde bir uygulama Danışman: Dr. Ayşe Gül Yılgör, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-11-30 - 2015-07-20
YRD. DOÇ.DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-07-20 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-05 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-02-28 - 2020-02-28
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KARİYER MERKEZİ 2015-12-29 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-08 - 2018-10-26
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-08 - 2018-10-26
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1770
2017
9. Tor kadıoğlu, C.; şahin, A.; Doğrul, U. Adolescent Influence On Family Purchasing Decisions: Research in Turkey. EURASİAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 29-97. 200 + 0
Publications_008.pdf

8. Yağcı, M.; El-hassan, M.; Doğrul, U. Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. SİYASET, EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 111-123. 200 + 0
Publications_010.pdf

7. Doğrul, U.; Koşar, A. Perakendecilik Sektöründe Tüketicilerin Kasiyersiz Kasalara Adaptasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, 2017, 16. UİK Özel Sayısı, 101-116. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.323098

Publications_009.pdf

2015
6. Doğrul, U.; Yağcı, M. Hizmet Başarısızlığı Sonrası Hizmet İyileştirme Süreci Ve Tüketicilerin Hizmet Adaleti Algısı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 131-144. 200 + 0
Publications_003.pdf

5. Doğrul, U.; Atçeken, K.; şahin, A. Festivalin Kalitesinin Ziyaretçilerin Algıladıkları Değer, Tatmin ve Sadakat Üzerine Etkisi: Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Üzerine Bir Uygulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 72-84. 200 + 0
Publications_007.pdf

4. Yağcı, M.; Doğrul, . Hakkaniyet Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Hizmet Telafilerini Değerlendirme Süreci: Kavramsal Bir İnceleme. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 1-22. 200 + 0
Publications_001.pdf

2012
3. Doğrul, U. Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı Ve Hedonik Güdülerin Etkisi. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 4, 321-331. 200 + 0
Publications_004.pdf

2011
2. Yılgör, A.; Doğrul, U.; örekeci temel, G. A New Approach to Predict Financial Failure: Classification and Regression Trees (CART). JOURNAL OF MODERN ACCOUNTİNG AND AUDİTİNG, 2011, 7, 329-339. 200 + 0
Publications_005.pdf

2010
1. Yılgör, A.; Doğrul, U.; örekeci temel, G.; Ersöz kaya, . Finansal Başarısızlık Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasın'nda İşlem Gören Sınai İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama. FİNANS, POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR, 2010, 47, 31-50. 170 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Doğrul, . Genel Beceri ve Lojistik Mesleki Eğitimi, ISBN: 978-975-6900-53-6, Doğu akdeniz belediyeler Birliği ve Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 20 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 250
2. Doğrul, U.; Güler, O. International services marketing : new trends and updated terminology, ISBN: 9786059440707, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 125
3. Yağcı, M.; Doğrul, U. Pazarlama İlkeleri, ISBN: 978-605-4350-50-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 51 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2011. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. DOĞRUL, U.; AKSAY, N., Alış Veriş Merkezlerinden Elde edilen Tatmini Etkileyen Hedonik ve Faydacı Güdülerin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. 3. International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://icpess.org

2. Yağcı, M.; El-Hassan, M.; Doğrul, Ü., Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını Ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100

1. Atçeken, K.; Doğrul, U.; Çabuk, S., Tutundurma Karması İçerisinde Sosyal Medyanın Önemi: 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Örneği. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016-12-25, 2017-01-28, Catania, İtalya, 2017. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Doğrul, Ü.; Koşar, A., Perakendecilik sektöründe tüketicilerin kasiyersiz kasalara adaptasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi üzerine ampirik bir çalışma . 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50

1. Doğrul, B.; Doğrul, Ü., Örgüt tasarımında çevresel belirsizlik, örgüt yapısı ve işletme stratejilerinin ilişkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Araştırmacı 0

1. RIS Mersin+ İhtiyaç Analizi Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: RIS Mersin+, 75000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK330 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E İŞL 542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar EKAL 514 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PMBA 574 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz İŞL473 Tüketici Davranışı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL373 Satış Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz E İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 611 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK330 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL342 Aile İşletmeleri ve Kobi'ler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar E İŞL 542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar EKAL 514 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL373 Satış Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz İŞL473 Tüketici Davranışı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL241 Yönetim ve Organizasyon I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz E İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ÇEK330 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ISL372 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar E İŞL 546 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar PMBA 574 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar EKAL 514 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E İŞL 542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz İŞL373 Satış Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL473 Tüketici Davranışı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz PMBA 571 Stratejik Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4