Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Tarkan Yazıcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
10 Haziran 1973
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mersin
GSM
:
+90-505-9303029
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-04 13:05:51
Düzenleme
:
2018-02-16 12:24:01
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜZİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
LİSANS FELSEFE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA MÜZİK EĞİTİMİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Problem Çözme Becerisinin Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretiminde Kullanımı ve Etkililiği Danışman: Dr. SEÇKİN GÖKBUDAK, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2014.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Müzik Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların, Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği) Danışman: Dr. Zuhal Dinç Altun, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2012-10-01 - 2015-11-10
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-11 - 2016-02-10
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-10 - 2016-02-23
ÖĞR. GÖR. DR. BÖLÜM BAŞKANLIĞI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013-09-01 - 2015-10-06
ÖĞR. GÖR. DR. MÜDÜR YARDIMCILIĞI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - 2015-10-07
ÖĞR. GÖR. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2012-11-04 - 2013-11-03
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3000
2017
19. Kılıç, I.; Topalak, .; Yazıcı, T. A study of the difficulties that preschool teachers’ experience in performance of musical activities in terms of various variables. JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2017, 14, 443-456. 200 + 0
Publications_027.pdf

18. Yazıcı, T. Müzik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Becerileri. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 299-314. 200 + 0
Publications_029.pdf

17. Yazıcı, T. Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 1-16. 200 + 0
Publications_028.pdf

16. Topalak, . Müzik Öğretmeni Adaylarının Kendilerinde Geliştirdikleri Öğretmen Kimliği Algıları . AVRASYA BİLİMLER AKADEMİSİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, ÖZEL SAYI, 393-403. 0 + 0
2016
15. Yazıcı, T. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersi Öğretimi Kazanım Boyutlari İle İlgili Sınıf Öğretmenleri Görüşleri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2016, 46, 233-246. 200 + 0
Publications_024.pdf

14. Yazıcı, T. Piyano öğretimine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2016, 11, 358-370. 200 + 0
10.5897/ERR2016.2654

Publications_011.pdf

13. Yazıcı, T. Müzik Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 54, 833-852. 200 + 0
Publications_023.pdf

2015
12. Yazıcı, T. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “MÜZİK DERSİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2015, 10, 2937-2943. 200 + 0
10.5897/ERR2015.2531

Publications_010.pdf

11. Yazıcı, T. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Tutumları. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 37, 433-445. 200 + 0
Publications_022.pdf

2014
10. Yazıcı, T. GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜZĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN PĠYANO DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2014, 23, 131-147. 200 + 0
Publications_019.pdf

9. Izgi topalak, . Müzik ve Resim Öğretmeni Adaylarının Namus Adına Kadınlara Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumları. ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 3, 17-29. 0 + 0
Publications_018.pdf

8. Yazıcı, T. Türk Halk Oyunları Bölümü Öğrencilerinin Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeyleri İle İlgili Görüşleri. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2014, 41, 1-18. 200 + 0
Publications_016.pdf

7. Izgi topalak, . Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. JOURNAL OF COMPUTER AND EDUCATİONAL RESEARCH, 2014, 2, 114-135. 0 + 0
Publications_021.pdf

6. Yazıcı, T. Türk Halk Oyunu Bölümü Mezunu Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 3, 22-37. 200 + 0
Publications_015.pdf

5. Yazıcı, T. Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 4, 383-396. 200 + 0
Publications_020.pdf

4. Yazıcı, T. Batı Müzik Tarihinde Kadın Bestecinin Adı Yok. ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 3, 45-56. 200 + 0
Publications_017.pdf

2013
3. Yazıcı, T. Piyano Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Piyano Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ, 2013, 1, 130-150. 200 + 0
10.7816/sed-01-02-09

Publications_013.pdf

2. Kılıç, I. GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 7, 182-198. 0 + 0
Publications_012.pdf

1. Yazıcı, T. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİNİN GEREKLİĞİ. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2013, 4, 152-157. 200 + 0
Publications_014.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Kılıç, I. Critical Thinking Disposition of Music Teachers. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 72, 185-202. 0 + 0
Publications_032.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2016
11. Yazıcı, T.; Izgi topalak, . ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ (MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI ÖRNEĞİ). ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 2533-2553. 200 + 0
Publications_025.pdf

10. Izgi topalak, .; Yazıcı, T.; Kılıç, I. PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ PİYANO ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. BANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 2295-2309. 200 + 0
Publications_026.pdf

2015
9. Yazıcı, T. Mesleki Müzik Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tercihleri ve Beğenileri Üzerine Nicel Bir Araştırma. TURKİSH JOURNAL OF ARTS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 1, 35-50. 200 + 0
Publications_008.pdf

8. Yazıcı, T. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2015, 19, 277-294. 200 + 0
Publications_009.pdf

7. Yazıcı, T. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İLE KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, 2015, 5, 13-22. 200 + 0
Publications_006.pdf

6. Yazıcı, T. Felsefi Temelli Müzik Eğitiminin Gerekliği. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2015, 207, 77-88. 200 + 0
Publications_007.pdf

2014
5. Izgi topalak, . Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, E – KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 1, 50-56. 0 + 0
Publications_005.pdf

4. Yazıcı, T. Mesleki Türk Müziği ve Batı Müziği Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Namusa İlişkin Tutumları. JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND TEACHİNG, 2014, 3, 275-285. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
3. Yazıcı, T. Yaratıcı Düşünme Becerisinin Müzik Öğretiminde Kullanılırlığı İle İlgili Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND TEACHİNG, 2013, 2, 195-204. 200 + 0
Publications_002.pdf

2. Yazıcı, T. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Drama Eğitimi Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 5, 115-141. 200 + 0
Publications_003.pdf

2012
1. Yazıcı, T. İlköğretim Müzik Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların, Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği). ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 185-200. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 100
2016
1. Yazıcı, T. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİKSEL TERCİHLERİ VE BEĞENİLERİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). INÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, 2016, 6, 393-404. 100 + 0
Publications_030.pdf

Uluslararası - Kitap Editörlüğü 125
1. Yazıcı, T.; Gülbeyaz, K. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-4957-17-0, MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 540 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 125
http://www.muzikkitaplari.com/i-uluslararasi-muzik-ve-dans-kongresi-e-bildiriler-kitabi
1. demirova györffy , G. PİYANO ETÜTLERİ, ISBN: 978-605-4957-33-0, MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 95 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 250
http://www.muzikegitimi.net/portfolio/piyano-etutleri/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

8. YAZICI, T., MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası III. İpekyolu Müzik Konferansı, 2017-07-17, 2017-07-19, Gazimagusa, KKTC, 2017. 200

7. YAZICI, T., DİYARBAKIR TÜRKÜLERİNDE KADIN TEMASI . ULUSLARARASI DİYARBAKIR SEMPOZYUMU, 2017-04-02, 2017-04-04, DİTARBAKIR, Türkiye, 2017. 200

6. YAZICI, T.; BOYRAZ, G., MÜZIK ÖGRETMENI ADAYLARININ “PIYANO DERSI”NE ILISKIN TUTUMLARININ METAFORIK ANALIZI. 2. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, 2016-09-26, 2016-09-28, DİYARBAKIR, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_021.pdf

5. YAZICI, T.; GÖKBUDAK, Z., Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretiminde Problem Çözme Becerisinin Kullanılırlığı. 2nd Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

4. YAZICI, T.; GÖKBUDAK, Z., Problem Çözme Becerisinin Başlangıç Seviyesi Piyano Öğrenimindeki Etkililiği. 2nd Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

3. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Özengen Piyano Eğitimcilerinin Öğretim Uygulamaları. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

2. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. MÜZED Bölge Konferansı-İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, 2014-04-17, 2014-04-19, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Yazi̇ci̇, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Çalışan Akademisyenlere Uygulanan Mobbing (Psikolojik Taciz) Üzerine Nicel Bir Araştırma. MÜZED Bölge Konferansı-İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, 2014-04-17, 2014-04-19, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 485

5. ÖZBAY, Ş.; YAZICI, T.; GÜNDÜZ, A., Konservatuvar Öğrencilerinin Aşka İlişkin Tutumları İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

4. YILMAZ, S.; YAZICI, T.; GÜNDÜZ, A., Konservatuvar Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeyleri. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

3. ŞİRAMAN, H.; YAZICI, T.; GÜNDÜZ, A., Konservatuvar Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

2. BEYDE, B.; YAZICI, T.; GÜNDÜZ, A.; ÖNER SÜNKÜR, M., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimi I-II Derslerine Yönelik Yeterlik Algıları. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2015. 85
Scientific_Meetings_004.pdf

1. KOLAK, M.; YAZICI, T.; GÜNDÜZ, A., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Düzeyleri. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-08, DİYARBAKIR, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş.; OKTAN, V., DİYARBAKIR TÜRKÜLERİNDE KADIN TEMASI. ULUSLARARASI DİYARBAKIR SANAT SEMPOZYUMU, 2016-11-02, 2016-11-05, diyarbakır, Türkiye, 2016. 100
http://www.diyarbakirsempozyumu.org/post/8128/uluslararasi-diyarbakir-sempozyumu-bildiri-oztp://

7. KILIÇ, I.; İZGİ TOPALAK, Ş.; YAZICI, T., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerini Gerçekleştirme Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler. ERPA 2014 International Congresses on Education, 2014-06-06, 2014-06-08, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_016.pdf

6. KILIÇ, I.; YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri. I st Eurasian Educational Research Congress, 2014-04-24, 2014-04-26, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_015.pdf

5. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Mesleki Türk Müziği ve Batı Müziği Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Namusa İlişkin Tutumları. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2014-04-24, 2014-04-26, ANTALYA, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

4. İZGİ TOPALAK, Ş.; YAZICI, T., Müzik ve Resim Öğretmeni Adaylarının Namus Adına Kadınlara Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumları. I. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 2013-12-07, 2013-12-08, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 100

3. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Batı Müzik Tarihinde Kadın Bestecinin Adı Yok. I. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 2013-12-07, 2013-12-08, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 100

2. YAZICI, T., Türk Halk Oyunu Bölümü Mezunu Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi. 2nd International Conference of Turkish Folk Dances, 2013-10-30, 2013-11-01, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

1. İZGİ TOPALAK, Ş.; YAZICI, T., GSL Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. International Percpectives on New Aspects of Learning in Teacher Education-Building Bridges Conference, 2013-10-02, 2013-10-04, DİYARBAKIR, Türkiye, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Ulusal Müzik Eğitiminin Gerekliği. 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 2013-10-30, 2013-11-01, ANTALYA, Türkiye, 2013. 50
Scientific_Meetings_013.pdf

1. YAZICI, T., Felsefi Temelli Müzik Eğitiminin Gerekliği. International Percpectives on New Aspects of Learning in TeacherEducation-BuildingBridges Conference, 2013-10-02, 2013-10-04, DİYARBAKIR, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. YAZICI, T., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Tutumları. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, NİĞDE, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_011.pdf

1. YAZICI, T.; İZGİ TOPALAK, Ş., Yaratıcı Düşüncenin Müzik Öğretiminde Kullanılırlığının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2013-10-03, 2013-10-05, TRABZON, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. DİYARBAKIR YÖRESİ HALK TÜRKÜLERİNİN ÇOKSESLİ DÜZENLENMESİ VE İCRASI, BAP, Proje No: 14-DKM-157, 25 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASı HAKEMLI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. AVRASYA BILIMLER AKADEMISI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Uluslararası
1. İpekyolu Koro Dinletisi , SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Gazimagusa/KKTC, ULUSLARARASI 3. İPEKYOLU KONFERANSI , 2017-07-17-2017-07-19, 1, Gazimagusa, KKTC
2. Paralia Dance and Music Festival, Eşlikçi Olarak Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Paralia-Olympus Riviera, Greece, TARKAN YAZICI DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇOKSESLİ KOROSU, 2015-05-28-2015-05-31, 40 DK., PARALIA, Yunanistan
3. 1. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ AÇILIŞ KONSERİ, Eşlikçi Olarak Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ, TARKAN YAZICI DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇOKSESLİ KOROSU, 2015-05-06-2015-05-08, 40 DK., DİYARBAKIR, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF212 Müzik Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz SNF205 Müzik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3