Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Meryem Türkan Işık
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
09 Eylül 1977 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14224 .
Faks
:
+90-324-3610571 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-06 15:48:14 .
Düzenleme
:
2018-12-31 15:12:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SAĞ.BİL.ENST.-EBELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Gebelik Sürecinde Tıbbi Aydınlatma Danışman: Dr. A A, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Gebelerin Preeklampsi ve Bakımı İle İlgili Bilgi Düzeylerin Durumluluk Anksiyete Üzerine Etkisi Danışman: Dr. A A, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DR.DOÇ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-03-14 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-03-18 - 2017-03-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-03-18 - 2017-03-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-03-15 - 2016-03-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 700
2017
1. Altun uğraş, G.; Yüksel, S.; Erer, M.; Kettaş, E.; Randa, S. Are Nurses Willing to Provite Care to Obese Surgical Patients?. BARİATRİC SURGCİAL PRACTİCE AND PATİENT CARE, 2017, 12, -. 700 + 0
10.1089/bari. 2017.0009

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 790
4. Erer, M.; Kanat , C.; şahin , E.; öger, . Toplumun Erkek Hemşirelere Bakışı; Mersin Örneği. ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UHD), 2017, 11, 137-156. 190 + 0
2016
3. Tekingündüz, S.; Kurtuldu, A.; Erer, M. Sağlık Hizmetlerinde Eşitsizlik ve Etik. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKDİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 8/4, 32-43. 200 + 0
Publications_002.pdf

2. Erer, M.; çobaner, A. Hemşireler arasında yeni bir iletişim aracı olarak İnternet ve sosyal medyanın kullanımı. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 1084-1093. 200 + 0
2010
1. Erer, M.; Akçınar, M.; Kadıoğlu, S. Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 7, 63-84. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. Erer, M.; Kadıoğlu, N.; Orekici temel, G. Opinions of a group of Turkish patients regarding patients’ rights. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 2, -. 0 + 0
1. Erer, M.; Can, D.; Akbaş, M.; Can, R. Mersin’de Bir Kadın Sınıkçının Uygulamaları. LOKMAN HEKİM, 2018, , -. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1100
2017
6. Erer, M.; Akbaş, M.; Yıldırım, G. Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2017, 7, 1-5. 200 + 0
5. Erer, M.; Can, D. Mersin ilinde bir kadın şifacı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, , 2017, 7, 82-90. 200 + 0
2014
4. Yıldırım, G.; Erer, M. Kayseri İlinde Bir Halk Şifacısı. FOLKLOR EDEBİYATI DERGİSİ, 2014, A, 239-252. 200 + 0
2010
3. Kocaman, G.; Seren, .; Kurt, S.; Danış, B.; Erer, M. Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Hareketliliği. HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2010, A, 34-38. 100 + 0
2009
2. Erer, M. Fetal Anomali Nedeniyle İleri Gebeliğin Sona Erdirilmesi Sürecinde Yaşanan Etik İkilem. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, A, 23-38. 200 + 0
2008
1. Erer, M. GEBELERİN PREEKLEMSİ VE BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DURUMLUK ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 11, 51-58. 200 + 0
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/viewFile/1025000671/1025000663

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 0
2014
2. Ardıç çobaner, A.; ışık, T. Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması. TÜRKİYE BİYOETİK DERGİSİ, 2014, 1, 137-148. 0 + 0
2005
1. Yurdakul, M.; Erer, T. Mersin İli Mezitli Belediyesinde yaşayan gebelerde sigara içme durumunun değerlendirilmesi. HEMŞİRELİK FORUMU DERGİSİ, 2005, 5, 12-16. 0 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Erer, M.; Akbaş, M.; Yıldırım, G. HEMŞİRELİK SÜRECİNİN EVRİMSEL GELİŞİMİ HEMŞİRELİK SÜRECİ. LOKMAN HEKİM DERGİSİ, 2017, , -. 0 + 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 3500
1. ışık erer, M. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, ISBN: 978-605-288-391-4, Gece Kitaplığı , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 3500
http://gecekitapligi.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

2. Çobaner, A.; Erer, M., Hemşirelik Öğrencilerinin sorumlu ve Etik Sosyal Medya Kullanımı Hakkındaki Görüşleri.. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017) , 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

1. ERER, M.; TUNCER, İ.; KADIOĞLU, S., The Process of Putting an End to Late Pregnancy Because of Fetal Anomaly as an Ethical Dilemma. 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Hukuku, 2007-10-17, 2007-10-20, ANTALYA, Türkiye, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 920

11. ALTUN UĞRAŞ, G.; ERER, M.; Serinol, H., The effect of methods used in hair care of intensive care patients on hemodynamic parameters. 13th WFCCN 10th UINARS Congress, 2018-10-25, 2018-10-28, Belgrad, Sırbistan, . 100

10. ERER, M.; YILDIRIM, G., Attıtudes Of Health Professıonals Agaınst Obese Patıents And The Relevant Ethıcal Problems. IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (Soby), 2018-07-06, 2018-07-07, Tallinn, Estonya, 2018. 100

9. CAN, D.; ERER, M.; ERGENOĞLU, M.; TAMBAĞ, H.; HALİDİ, G., Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlilara Yönelik Tutumlarinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 80

8. ERER, M.; ALTUN UĞRAŞ, G.; USANMAZ, Z., Are nurses biased against obese patients?. International Congress on Ethics in Nursing Applications, 2017-09-11, 2017-09-12, İZMİR, Türkiye, . 100

7. Erer , m., Are Nurses Bıased Agaınst Obese Patıents? . Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons , 2017-09-11, 2017-09-12, izmir, Türkiye, 2017. 100

6. TEKİNGÜNDÜZ, S.; ZEKİOĞLU, A.; ERER, M., Sağlıkta Eşitsizlik ve Etik. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Istanbul, Türkiye, 2017. 100

5. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KURTULDU, A.; ERER, M., INEQUALITY IN HEALTH AND ETHICS . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD, 2017-04-20, 2017-04-23, ISTANBUL., Türkiye, 2017. 100

4. Can, R.; Kadıoğlu , S.; Öztürk , M.; İnce , S.; Erer , M.; Tambağ, H., Nursıng Students’ Interest In Medıcal Ethıcs Topıcs. 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016), 2016-02-04, 2016-02-06, Madrid , İspanya, 2016. 45

3. ERER, M.; AKBAŞ, M.; YILDIRIM, G., Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, 2014-09-23, 2014-09-26, VAN, Türkiye, 2014. 100

2. KOCAMAN, G.; SEREN, Ş.; KURT, S.; DANİS, B.; ERER, M., Turnover Among Nurses at Three University Hospitals in Turkey,” 4th International Nursing Management Conference. International Nursing Management Conference, 2008-01-12, 2008-01-12, ANTALYA, Türkiye, 2008. 50

1. AKAN, N.; ALTIOK, M.; TÜRKLEŞ, Ş.; ERER, M.; KETTAŞ, E.; ALACA, Ç.; YILMAZ, G., Klinisyen ebe ve hemşirelerin öğrenci eğitimine katkılarının incelenmesi. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, ANKARA, Türkiye, 2007. 45

Uluslararası - Özet - Poster 150

2. AKBAŞ, M.; ÖZTÜRK, N.; ERER, M., An Analysis On History Of Feding Bottle Use. 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Kongresi, 2017-09-20, 2017-09-22, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 50

1. ERER, M.; CAN, D., Mersin İlinde Bir Kadın Şifacı. 3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri, Kongresine, 2016-04-26, 2016-04-29, MERSİN, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 730

16. AKBAŞ, M.; ERER, M., EMZİK KULLANIMININ TARİHÇESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, , Türkiye, . 50

15. ERER, M.; AKBAŞ, M., Bebek Arabasının Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme.. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, , Türkiye, . 50

14. ERER, M.; CAN, D.; AKBAŞ, M.; CAN, R., MERSİN’DE BİR KADIN SINIKÇININ UYGULAMALARI. X. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP GÜNLERİ, 2017-05-15, 2017-05-18, , Türkiye, . 47

13. UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ERER, M.; KETTAŞ, E.; RANDA, S., Obez Hasta Bireylerin Bakımında Cerrahi Hemşirelerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, 2016. 35

12. UĞRAŞ, G.; YÜKSEL, S.; ERER, M.; TAŞDELEN, B.; DOĞAN, H.; MUTLUAY, Ö., Kraniyal Cerrahi Sonrası Abdominal Masajın Bağırsak Alışkanlığına Etkisi. Nöroşirürji Hemşireliği Derneği Kongresi , 2016-01-01, 2016-01-01, Antalya, Türkiye, 2016. 32

11. ERER, M.; ULULSOY, Ö.; SARIKAYA, K.; ŞAHİN, S., Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-26, KAYSERİ, Türkiye, 2015. 47

10. ERER, M.; AVŞAR, Y.; ÖĞER, Ö.; ŞAHİN, E.; YILDIRIM, C.; SOMAZ, C., Toplumun Erkek Hemşirelere Bakışı. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-26, KAYSERİ, Türkiye, 2015. 42

9. AKBAŞ, N.; ÖZTÜRK, N.; ERER, M., Dünyada ve Ülkemizde Biberon Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2017-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2014. 50

8. CAN, R.; KADIOĞLU, S.; ÖZTÜRK, M.; İNCE, S.; ERER, M., Hemşirelik Son sınıf Öğrencilerinin Tıp Etiği Konularına ilgisi. II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 2014-04-10, 2014-04-12, ÇANAKKALE, Türkiye, 2014. 25

7. ERER, M.; KADIOĞLU, S., Gebe Özerkliği ve Gebe Takibinde Özerkliğe Saygı. Multidisipliner Etik Kongresi, 2012-05-28, 2012-05-31, NİĞDE, Türkiye, 2012. 50

6. ERER, M.; KADIOĞLU, S.; OREKİCİ, G., Bir Grup Hastanın Hasta Hakları Konusundaki Görüşleri. Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, 2010-11-25, 2010-11-26, İSTANBUL, Türkiye, 2010. 50

5. ERER, M.; RANDA, S.; AKTAŞ, H., Yara Bakım Ünitesine Başvuran Hastaların Yanıkta Geleneksel Uygulamalar Konusundaki Bilgi, Tutumları ve Davranışları. V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2009-05-24, 2009-05-26, HATAY, Türkiye, 2009. 50

4. ERER, M.; KADIOĞLU, S.; TUNCER, İ., Tıp Etiği Çerçevesinde Gebeliğe Yönelik Tıbbi Aydınlatma. V. Tıp Etiği Kongresi Tıp Etiğinden Biyoetiğe (Uluslararası Katılımlı, 2008-11-13, 2008-11-15, ANKARA, Türkiye, 2008. 50

3. ERER, M.; AKÇINAR, M., Mersin İlinde Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Anne ve Yenidoğana Uygulanan Geleneksel Yöntemler. V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2007-05-24, 2007-05-26, DENİZLİ, Türkiye, 2007. 50

2. ERER, M.; AKAN, N., Preekla Gebelerin Hastalık ve Öz Bakım Bilgilerinin Durumluk Anksiyetelerine Etkisimpsili. 1. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 2007-05-03, 2007-05-04, İZMİR, Türkiye, 2007. 50

1. ERER, M.; YURTSEVER, S.; DEMİRKEN, F., Redüksiyon Mammaplasti Yapılan Kadınların Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2005-09-14, 2005-09-17, KONYA, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 73

4. ERER, M.; YURTSEVER, S.; ÖZ, B.; KALE, C., Yaşlıların Tedavi Hizmeti Alımı Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler” 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-19, ANTALYA, Türkiye, 2014. 23

3. ERER, M.; ÇOBANER, A., Hemşireler Arasında Bir Mizah Paylaşım Alanı Olarak Sosyal Medya: Facebook ‘ta Sağlık ve Mizah Sayfalarının İncelenmesi. . TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2014-05-13, 2014-05-15, ANKARA, Türkiye, 2014. 25

2. E, M.; KÖKSOY, S., Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Çalışan Sağlık Personellerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, 2013-11-18, 2013-11-18, ANKARA, Türkiye, 2013. 0

1. ERER, M., Mersin’de Halk Tıbbı Uygulayıcısı. VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2013-05-24, 2016-05-26, GAZİANTEP, Türkiye, 2013. 25

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, H2020, Proje No: 2837377, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Ulusal 0
1. MERSİN UNİVERSİTESİ, LOKMAN HEKİM DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
Ulusal 0
1. Nöroşirürji Hemşireliği Derneği, 2016-04-04, Antalya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-12-10
Bahar HEM 324 Hemşirelik Tarihi ve Deontoloj Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 148 Hemşirelikte Bakım Teknolojile Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 244 Tamamlayıcı Tıp ve Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Bahar HEM 324 Hemşirelik Tarihi ve Deontoloj Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 642 Kültürlerarası Hemşirelik ve D Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 638 Hemşirelik Bakımında Güncel Ya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 105 Hemşireliğin Felsefesi ve Teme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-0-4
Güz HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 560 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-0
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 146 Hemşirelikte Bakım Teknolojile İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-12-12
Bahar HEM 244 Tamamlayıcı Tıp ve Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz EB423 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM 103 Hemşirelik Esasları I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 146 Hemşirelikte Bakım Teknolojile İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-12-9
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 103 Hemşirelik Esasları I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-4-3
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 244 Tamamlayıcı Tıp ve Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM122 Hem. Temel İlke ve Uygulamalar İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-8-12
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB128 Ebelikte Temel İlke ve Uygulam İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 6-16-10
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 7-16-11
Güz HEM 221 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM213 Fizik Muayene İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB419 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM319 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB423 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB128 Ebelikte Temel İlke ve Uygulam İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 6-16-10
Bahar HEM122 Hem. Temel İlke ve Uygulamalar İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-8-12
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 7-16-11
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB419 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM319 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EB419 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM319 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB419 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2