Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Turan Koç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
- .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-26 18:11:57 .
Düzenleme
:
2019-01-14 21:47:50 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS ANATOMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA ANATOMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Yüksek Lisans Tezi

1. İYONİZE RADYASYONUN FARE BEYNİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN EPİGENETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-17 - 2015-02-14
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2015-03-02 - 2017-07-03
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-14 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4810
2018
10. Yüksel, M.; Koç, T.; Ilgi, N. Case report on liver: unusual arterial supply of the segment IV with interlobar bridge and right replaced hepatic artery. FOLIA MORPHOLOGICA, 2018, , -. 0 + 0
9. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z. Morphometric properties of the tensor fascia lata muscle in human foetuses. FOLIA MORPHOLOGICA, 2018, 77, 498-502. 800 + 0
10.5603/FM.a2018.0007

8. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z. Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres major in human fetuses. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, , -. 750 + 0
10.1007/s00276-018-2090-5

7. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Vayisoğlu, Y.; Talas, D.; Kurtoğlu, Z. Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver with CHARGE syndrome. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, , -. 0 + 0
10.1007/s00276-018-2137-7

6. Beger, B.; Beger, O.; Koç, T.; Dinç, U.; Hamzaoğlu, V.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Olgunus, Z. Quantitative and Neurovascular Anatomy of the Growing Gracilis Muscle in the Human Fetuses. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, 29, 1-. 550 + 0
10.1097/SCS.0000000000004921

2017
5. Fahrioğlu, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; Ilgi, N. Unusual accessory piriformis muscle: A case report. JOURNAL OF THE ANATOMİCAL SOCİETY OF INDİA, 2017, 66S, 19-21. 425 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jasi.2017.03.003

4. Onderoglu, S.; ılgi, S.; Yuksel, M.; Arıcan, R.; Tosun, O.; Birkollu, S.; Koç, T.; Fahrioğlu, S. THE ATTITUDE OF UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARDS ANATOMY COURSE AT NEAR EAST UNIVERSITY. PONTE ACADEMİC JOURNAL, 2017, 73, 254-265. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.21506/j.ponte.2017.10.20

2016
3. Koç, T.; Gilan, .; Aktekin, M.; Kurtoğlu, Z.; Dağtekin, A.; Aytaç, G.; Coşgun, E. Evaluation of the origin and branching patterns of the iliolumbar artery and its implications on pelvic and vertebral surgery. SAUDİ MEDİCAL JOURNAL, 2016, 37, 457-460. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.15537/smj.2016.4.12665

2014
2. Koc, T.; Yilmaz, E.; Sahin, L.; Ergenoglu, T.; Ozturk, N.; Ozturk, H. Early cranial irradiation alters epigenetics parallel to reduced hippocampal neurogenesis in adult mice. FEBS JOURNAL, 2014, 281, 278-278. 850 + 0
1. Koc, T.; Gilan, I.; Kulekci, G.; Kurtoglu, Z. Bilateral persistent sciatic vein: report of a case with developmental, histological and clinical aspects. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2014, 36, 189-194. 475 + 5
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-013-1146-9


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Diğer 0
2018
2. Beger, O.; Koç, T.; Dinç, U.; Altuncu, K.; Kurtoğlu, Z.; Uzmansel, D. An unusual bilateral variation of the splenius capitis muscle: A case report. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANATOMİCAL VARİATİONS, 2018, 11, 46-47. 0 + 0
1. Lafcı, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; Ilgi, N. Bilateral bitruncular venous malformation of the thigh: Case report. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANATOMİCAL VARİATİONS, 2018, 11, 37-39. 0 + 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 212

1. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Early cranial irradiation alters epigenetics parallel to reduced hippocampal neurogenesis in adult mice.. FEBS-EMBO 2014 Molecular Biology and Biochemistry Conference, 2014-08-30, 2014-09-04, PARİS, Fransa, 2014. 212
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.2014.281.issue-s1/issuetoc

Uluslararası - Özet - Sözlü 361

5. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Kayan, G.; Uzmansel, D.; Olgunus, Z., Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres major muscle in human fetuses. 19th National Anatomy Congress & 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 2018-09-06, 2018-09-09, Konya, Türkiye, 2018. 75

4. Koç, T.; Beger, O.; Öztürk, N.; Bobuş, A.; Atıcı, Ş., Evaluation of the Obturator Nerve and Its Branches in Fetuses and Adult Cadavers. “International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018)”, 2018-05-03, 2018-05-05, Nevşehir, Türkiye, 2018. 90

3. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z., Morphometric properties of the tensor fascia lata muscle in human fetuses. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 2018-05-03, 2018-05-05, Nevşehir, Türkiye, 2018. 80
http://iconsanar.com/

2. Önderoğlu, S.; İlgi, N.; Yüksel, M.; Arıcan, R.; Tosun, Ö.; Birkollu, S.; Koç, T., The Attitude of Undergraduate Students towards Anatomy Course at Near East University. 7th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2017-04-20, 2017-04-22, Pristina, Kosova, 2017. 16
http://www.insode.org

1. Öztürk, N.; Koç, T.; Yılmaz, E., Immunohistochemical evaluation of c‐Fos activity in Dentate gyrus of cranially irradiated mice . X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CLINICAL ANATOMY, 2016-10-06, 2016-10-08, Varna, Bulgaristan, 2016. 100
http://press.mu-varna.bg/conferences/isca/isca-2016

Uluslararası - Özet - Poster 167

4. Beger, O.; Koç, T.; Beger, B.; Özalp, H.; Hamzaoğlu, V.; Vayisoğlu, Y.; Talas, D., Multiple muscular abnormalities in fetal cadaver with CHARGE syndrome. 19th National Anatomy Congress & 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 2018-09-06, 2018-09-09, Konya, Türkiye, 2018. 32

3. Tiryakioğlu, M.; Koç, T.; İlgi, N., Replaced right hepatic artery and interlobar bridge of liver with unusual arterial supply of IVth segment. ARTERY17, 2017-10-12, 2017-10-14, Pisa, İtalya, 2017. 50
http://www.arterysociety.org/artery17/

2. Öztürk, N.; Koç, T.; Öztürk, H., Early Cranial Irradiation Alters Epigenetic Profile of Hippocampal Neurogenesis. Chromatin and Epigenetics EMBO Conference, EMBL Heidelberg, 2015-05-06, 2015-05-10, Heilderberg, Almanya, 2015. 50
https://www.embl.de/training/events/2015/CHR15-01/

1. Uzmansel, D.; Gilan, İ.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; Aktekin, M., Morphometric evaluation of the relationship between the spine of sphenoid bone and the surrounding structures in dry skulls. 4th international Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 2012-06-28, 2012-07-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 35

Ulusal - Özet - Sözlü 135

3. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Öztürk, N.; Öztürk, A., Kraniyel İyonize Radyasyon Uygulanmış Farelerde Erişkin Hipokampal Nörogenez Fenomeninin Epigenetik Açıdan Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 45

2. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., İyonize Radyasyonun Fare Beyni Üzerine Olan Etkilerinin Epigenetik Olarak Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015-04-30, 2015-05-03, KONYA, Türkiye, 2015. 42

1. Koç, T.; Gilan, İ.; Külekçi, G.; Kurtoğlu, Z., Bilateral persistan v.ischiadica; gelişimsel, histolojik ve klinik yönleriyle birlikte olgu sunumu. 14. Ulusal Anatomi Kongresi , 2012-06-28, 2012-07-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 47

Ulusal - Özet - Poster 168

8. Fahrioğlu, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; İlgi, N., Aksesuar Piriformis Kası ve Pleksus Sacralis Dal Varyasyonları; Olgu Sunumu. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 21

7. Koç, T.; Öztürk, N.; Eti, C.; Söğüt, F.; Yılmaz, E.; Vayısoğlu, Y.; Talas, D., Kraniyel İyonize Radyasyona Maruz Bırakılan Farelerde İşitsel Beyin Sapı Yanıtının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 17

6. Öztürk, N.; Koç, T.; Yetkin, D.; Resendiz, M.; Chen, Y.; Yılmaz, Ş.; Öztürk, A., Sinirbilim Araştırmalarında Epigenetik: DNA Metilasyon Dinamikleri. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 16

5. Fahrioğlu, S.; Koç, T.; Kurtoğlu, Z.; İlgi, N., V. glutea inferior ile v. profunda femoris’in bağlantı ve seyir varyasyonu; olgu sunumu. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-09, Eskişehir, Türkiye, 2016. 21

4. KOÇ, T.; ERGENOĞLU, T.; YILMAZ, E.; ÖZTÜRK, N.; ÖZTÜRK, H., Erken Postnatal Kraniyel İyonize Radyasyonun Erişkin Farelerde Görme Fonksiyonu Üzerine Etkileri. 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015-04-30, 2015-05-03, KONYA, Türkiye, 2015. 22

3. KOÇ, T.; Aytaç, G.; GİLAN, İ.; AKTEKİ, M.; DAĞTEKİN, A., Arteria iliolumbalis'in kökeni; dallanma paterni ve cerrahi açıdan önemi. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, 2013-09-04, 2013-09-07, SAMSUN, Türkiye, 2013. 22

2. Koç, T.; Gilan, İ.; Uzmansel, D.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Dört farklı vakada brakiyel pleksus varyasyonları; olgu sunumu. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, 2013-09-04, 2013-09-07, SAMSUN, Türkiye, 2013. 22

1. Gilan, İ.; Koç, T.; Aktekin, M., Internal iliac arterin dallarının bilateral varyasyonları ile birlikte olgu sunumu. 14. Ulusal Anatomi Kongresi, 2012-06-28, 2012-07-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 25

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Öğrenme Fonksiyonuyla İlişkili Önemli Genlerin Ekspresyonlarının Epiegentik Olarak Arttırılması, BAP, Proje No: 2018-1-AP4-2875, 29250 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

4. Sıçan Hipokampus’unda DNA Metilasyon Dinamikleri’nin Elektrofizyolojik Olarak Aktif Nöron Oluşumundaki Rolünün Araştırılması , BAP, Proje No: 2015-AP4-1386, 30000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

3. Farelerde Nikotin Yoksunluğuna Bağlı Hipokampus’ta Gerçekleşen Nöronal Değişimlerin Altında Yatan Epigenetiksel Dinamiklerinin Akım Sitometrik Olarak İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1834, 8000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. İyonize Radyasyonun Fare Beyni Üzerine Olan Etkilerinin Epigenetik Olarak Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE TTB (TK) 2013-1 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Farelerde Puberte Sonrası Nikotin Maruziyetinin Spermatogonyal Farklılaşma Üzerine Olası Etkilerinin İmmün İşaretleme Yöntemleriyle İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE HEB (SH) 2014-2 YL , 10000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

2. Erişkin Hipokampal Nörogenez’indeki Farklılaşma Basamaklarında DNA Metilasyon Dinamiklerinin Rolünün Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 116S458 , 299568 TL, Bursiyer, 2019, Devam ediyor... 0

1. Erişkin Olfaktör Nörogenezi’nde DNA Metilasyon ve Demetilasyon Dinamiklerinin Olası Rolü, TÜBİTAK, Proje No: 114S566, 374000 TL, Bursiyer, 2018,Tamamlandı. 0

Uluslararası 100
1. Heilderberg University / Chromatin and Epigenetic Congree, 2015-07-01, Heilderberg, Almanya. 50
2. İstanbul Üniversitesi, 2015-08-01, istanbul, Türkiye. 50
Ulusal 25
1. En İyi Sözel Sunum İkincilik Ödülü Ulusal Sinir Bilim Kongresi (Tübas), 2015-05-03, Konya, Türkiye. 25
1. Federation of European Neuroscience Societies , Üye No: TR17225, Türkiye, 2018-02-08-Devam ediyor.
2. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği , Üye No: TR17225, Türkiye, 2018-01-10-Devam ediyor.
3. Türk Biyokimya Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2015-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-1-3