Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Tuncay Turan Turaboğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5297 .
Oluşturma
:
2015-07-13 08:42:55 .
Düzenleme
:
2018-12-24 12:12:34 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS ORGANİZASYON VE İŞLETME POLİTİKASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. Vekalet Teorisi: Firma Sahiplik Yapısı ve Performans İlişkisi Türkiye Uygulaması Danışman: Dr. Hatice Doğukanlı, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Küreselleşme ve Ekonomik İşbirlikleri Işığında KEİB: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu Danışman: Dr. Yıldırım Önal, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-11-29 - 2002-06-23
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-06-23 - 2005-04-11
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-03-01 - Devam ediyor
Görev Türü Sirket Yıl
ŞİRKET SAHİBİ MERSİN BİLİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.- MEBİD 2018-12-12 - 2019-11-29
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE MEÜ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ STAJ KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-09-01 - Devam ediyor
ÜYE MEÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-10-10 - 2013-08-01
TEMSİLCİ YARDIMCISI MEÜ YÖNETİM TEMSİLCİ YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-12-30 - 2014-11-04
MÜDÜR MEÜ SOSYAL BİLİMLER MYO. MÜDÜRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-10-18 - 2015-02-06
ÜYE MEÜ SOSYAL BİLİMLER MYO. YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-02 - 2015-02-09
SENATÖR MEÜ SENATOSU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-02 - 2015-02-09
ÜYE MEÜ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-09-15 - 2011-06-02
ÜYE MEÜ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU -BEK- ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-12-24 - 2010-12-24
ÜYE MEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-09-01 - 2015-02-09
RAPORTÖR MEKİK ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORTÖR ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-09-01 - 2009-05-29
KOORDİNATÖR MEÜ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-04-04 - 2011-06-01
ÜYE (SAYMAN) MERSİN ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-05-25 - 2015-06-05
ÜYE MEÜ DENİZ VE TİCARET MYO. YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-05-09 - 2010-05-10
MÜDÜR YARDIMCISI MEÜ DENİZ VE TİCARET MYO. İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-05-09 - 2010-05-10
BÖLÜM BAŞKANI MEÜ DENİZ VE TİCARET MYO. İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-05-09 - 2010-05-10
ÜYE MEÜ DENİZ VE TİCARET MYO. YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-05-09 - 2010-05-10
KOORDİNATÖR MEÜ DENİZ VE TİCARET MYO. OKUL-SANAYİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-05-01 - 2010-05-01
ÜYE MEÜ STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS ALANLARI ALTYAPI GELİŞTİRME GÖREV GRUBU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-07-05 - 2007-05-05
ÜYE MEÜ İ.İ.B.F. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-02-14 - 2009-02-13
DEKAN YARDIMCISI MEÜ İ.İ.B.F. DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-03-21 - 2006-07-25
DANIŞMAN MEÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ÖĞRENCİ TOPLULUĞU DANIŞMANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-05-01 - 2010-09-03
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2400
2018
12. Turaboğlu, T.; Timur, E. İşletmelerde Karlılığı Etkileyen Faktörler: BİST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Firmalara İlişkin Bir Uygulama. BULLETİN OF ECONOMİC THEORY AND ANALYSİS, 2018, 3, 135-157. 200 + 0
2017
11. Turaboğlu, T.; Nur topaloğlu, T. Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa İstanbul (BİST) Üzerinden Aylara İlişkin Anomalilere Yönelik Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 26, 216-230. 200 + 0
Publications_001.pdf

10. Turaboğlu, T.; Yıkılmaz erkol, A.; Topaloğlu, E. Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNALS, 2017, 8, 247-258. 200 + 0
9. Turaboğlu, T.; Nur topaloğlu, T. The Impact of Working Capital Policies on The Firm Performance: A Practise Over BIST 100. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS QUANTİTATİVE ECONOMİCS AND APPLİED MANAGEMENT RESEARCH, 2017, 3, 15-27. 200 + 0
Publications_002.pdf

2016
8. Turaboğlu, T.; şahin, . Finansman ve Maliyet Yapısı Temelinde Mersin’de Konut Müteahhitliği (Yap-Satçılık). NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2016, 9, 285-302. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/

2015
7. Demirci, E.; Turaboğlu, T. Basel II Düzenlemeleri ve KOBI’ler: Bursa’daki KOBI’ler Üzerine Bir Uygulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 103-123. 200 + 0
ISSN 1304-8392

2014
6. Tuncer, .; Turaboğlu, T. Relationship Between Stock Prices and Economic Activity in Turkish Economy. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2014, 152, 111-121. 200 + 0
httphttp://eco-science.net

2013
5. Mutluay, A.; Turaboğlu, T. Döviz Kuru Değişimlerinin Firma Performansına Etkileri: Türkiye Örneği. BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR DERGİSİ, 2013, 7, 59-78. 200 + 0
http://www.bddk.org.tr

2006
4. Turaboğlu, T. Borç Kaynaklı Temsil (Vekalet) Maliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 3, 45-50. 200 + 0
http://www.sbd.ksu.edu.tr

2004
3. Turaboğlu, T. Firma Sahiplik Yapısı ve Performans İlişkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama (1994-1999). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2004, 18, 169-188. 200 + 0
http://e-dergi.atauni.edu.tr/

2. Turaboğlu, T. Vekalet -Temsil- Problem ve Maliyetleri. EKONOMİK YAKLAŞIM DERGİSİ, 2004, 15, 109-124. 200 + 0
ISSN:1300-1868

2003
1. Turaboğlu, T. Vekalet Maliyetleri (Agency Costs) ve Temettü Kararları İlişkisi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2003, 1, 1-6. 200 + 0
http://www.e-sosder.com

Ulusal - Diğer 300
2014
3. Turaboğlu, T.; Uysal, T. Sponsorluk Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar . YAKLAŞIM, 2014, 22, 123-130. 100 + 0
http://uye.yaklasim.com/

2011
2. Turaboğlu, T.; Turaboğlu, T. Tarihsel Açıdan Türk Sigortacılık Sektörü ve Yabancı Sermaye Yatırımları. MALİ UFUKLAR, 2011, 5, 29-57. 100 + 0
http://www.mersinsmmmo.org.tr

2010
1. Turaboğlu, T. Ulaştırma, Lojistik ve Mersin. MERSİN DENİZ TİCARETİ DERGİSİ, 2010, 1, 14-19. 100 + 0
http://mdto.org.tr

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 7000
1. Turaboğlu, T. Uluslararası Finans, ISBN: 978-605-344-242-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 3250
http://www.gazikitabevi.com.tr
2. Turaboğlu, T. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 15 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 3500
http://www.ekinyayinevi.com
Ulusal - Kitap Editörlüğü 7000
1. Turaboğlu, T. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 413 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 250
http://www.ekinyayinevi.com
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 7000
1. Turaboğlu, T. Girişimciler İçin Yatırım ve Proje Analizi, ISBN: 978-605-327-743-9, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1, 270 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2018. 0
2. Turaboğlu, T. Girişimciler İçin Yatırım ve Proje Analizi, ISBN: 9786053275756, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 255 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. Turaboğlu, T.; Timur, E., Kredi Kartı Kullanımını ve Kredi Kartı Kullanımından Duyulan Memnuniyeti Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. 22. Finans Sempozyumu, 2018-10-10, 2018-10-13, Mersin, Türkiye, 2018. 200

7. Turaboğlu, T.; Nur Topaloğlu, T., Borsa İstanbul Sınai ve Mali Endekslerinde Yılın Ayı Etkisi. Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

6. Turaboğlu, T.; Kutluay, K., Tarımsal Yatırımların Finansmanı: Türkiye için Bir İnceleme. Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

5. Turaboğlu, T.; Yaman, S., Bir Leasing Uygulaması Olarak Sat ve Geri Kirala Anlaşmaları. Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-17, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

4. Turaboğlu, T.; Yılmaz, C., Bağış ve Yardımlar: Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Bağlı Ortaklıkları (VBO) Üzerinden Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USAK) 2017, 2017-04-20, 2017-04-22, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

3. Turaboğlu, T.; Aybat, A., Konkordato: İflasın Ertelenmesi Uygulamasının Kısmi Bir Alternatifi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USAK) 2017, 2017-04-20, 2017-04-22, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

2. Turaboğlu, T.; Aybat, A., Güncel Önemine Binaen İflasın Ertelenmesi. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 2016-10-14, 2016-10-16, Antalya, Türkiye, 2016. 200
http://www.icosresse.com

1. Turaboğlu, T.; Kurt, A., Quality in Higher Education in Line with Quality Standarts and BPM , s.710-717, Sakarya, 2013. ICQH 2013, International Conference on Quality in Higher Education, 2014-12-12, 2014-12-14, Sakarya, Türkiye, 2014. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Turaboğlu, T.; Ekiz, D.; Karaoğlu, M., Mersin'in Kentsel Lojistik Merkez Olması Yolunda Lojistik AR-GE Altyapısının Oluşturulması ve Önemi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 100

1. Özşen, T.; Altınbıçak, A.; Turaboğlu, T., İl Gelişme Planlaması ve Mersin, Batman, Çankırı Uygulamaları. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, 2003-09-10, 2003-09-12, Denizli, Türkiye, 2004. 100

Uluslararası - Yürütücü 0

1. Sportive Action for International Partnership”, Proje Koordinatörü, Avrupa Birliği Projesi, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, 2014, AB, Proje No: 1980753, 0 EUR, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

2. Lojistik İş Akademisi, , Proje No: 4, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

1. Mersin ilinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilim ve Teknoloji Araştırma Altyapısının Oluşturulması-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 3, 0 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

3. Girişimcilik ve Yatırım Analizi Eğitimi , TÜBİTAK, Proje No: 2243071, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

2. Çankırı İl Gelişme Planı, , Proje No: 2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0

1. Mersin İl Gelişme Planı, , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Gönül Özkan, Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. İlkay Solak, Doğal Afetlerin Pay Piyasalarına Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ergün Demirci, Basel II Kriterlerinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri: Bursa’daki KOBİ’ler Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Hakan Mutluay, Beklenmeyen Döviz Kuru Değişimlerinin İşletmeler Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Gizem Çopur, Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Değerleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Samet Solunoğlu, Finansal Derecelendirme ve Türkiye Uygulaması: İMKB İmalat Sektörü Üzerinden Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Aslı Yıldız, Mersin’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Andaç Kolukısa, Vadeli İşlem Piyasa Fiyatları ile Spot Piyasa Fiyatları Arasındaki İlişiki: Buğday ve Pamuk Üzerinden Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Ulusal 1000
1. MALİ UFUKLAR (MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI) , EDİTÖR, E-ISSN : 1307-7023, 2010-01-01 - Devam ediyor. 500
2. 22. FİNANS SEMPOZYUMU , EDİTÖR, ISSN : 978-605-327-751-4, E-ISSN : 978-605-327-751-4, 2018-10-10 - 2018-10-13. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 44
1. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
2. EGE AKADEMIK BAKış DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
3. GüMüşHANE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
4. KAHRAMANMARAş SüTçü İMAM ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2007 : 1 ] [ 2008 : 1 ] . 8
5. NEVşEHIR HACı BEKTAş VELI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 4
6. NIğDE ÜNIVERSITESI İ.İ.B.F. DERGISI , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
7. SAKARYA ÜNIVERSITESI İşLETME BILIMI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
8. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2007 : 1 ] . 4
Uluslararası 0
1. İKSAD, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKAL 508 Kalite Tetkikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 582 Finansal Piyasalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 759 Uluslararası Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKAL 525 Türkiye'de Kalite Standartları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 2-1-3
Güz PMBA 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 557 Sermaye Piyasası ve Analizleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 582 Finansal Piyasalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar E İŞL 554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar EKAL 508 Kalite Tetkikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 2-1-3
Güz PMBA 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz İŞL 759 Uluslararası Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 557 Sermaye Piyasası ve Analizleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKAL 525 Türkiye'de Kalite Standartları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz EKAL 519 Kalite Yönetim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Yaz İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Yaz ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar E İŞL 554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar EKAL 508 Kalite Tetkikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKAL 525 Türkiye'de Kalite Standartları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz EKAL 519 Kalite Yönetim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 2-1-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 651 Finans Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKAL 508 Kalite Tetkikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar E İŞL 554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKAL-525 Türkiye'de Kalite Standartları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-1-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz EKAL-519 Kalite Yönetim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Güz PMBA-561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKAL-508 Kalite Tetkikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar E-İŞL-554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz PMBA-561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-1-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz EKAL-525 Türkiye'de Kalite Standartları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar E-İŞL-554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar EKAL-508 Kalite Tetkikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-1-3
Güz İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ISL310 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL313 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL 759 Uluslararası Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-1-3
Güz E-İŞL 559 Uluslararası Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ELOJ 561 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL310 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-554 Yatırım Projeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 656 Finansal Politika ve Stratejil Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL313 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON373 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-1-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL310 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar EKON374 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz İŞL313 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz ISL461 Finansal Kurumlar ve Piyasalar İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3