Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Tuncay Ince
Özgeçmiş
:
Birim
:
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Ileri Teknoloji Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001-14955 .
Dahili
:
14955 .
Faks
:
+90-324-3610153 .
Oluşturma
:
2015-05-29 07:38:51 .
Düzenleme
:
2019-01-02 10:19:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
2
ARTICLES WITH
CITATION DATA
2
SUM OF THE
TIMES CITED
17
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
8.50
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
Yüksek Lisans Tezi

1. SÜBSTiTÜE GRUP BULUNDURAN YENi AMiNOKARBOTiYOL PiROLiDiN BiLESiKLERiNiN SENTEZi, KARAKTERiZASYONU VE BiYOAKTiViTELERiNiN iNCELENMESi Danışman: Dr. H. Ali DÖNDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-02 - 2009-12-24
ÖĞR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-12-24 - 2018-12-25
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 910
2014
2. Kaplan, E.; ınce, T.; Yorulmaz, E.; Yener, F.; Harputlu, E.; Lacin, N. Controlled Delivery of Ampicillin and Gentamycin from Cellulose Hydrogels and Their Antibacterial Efficiency. JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING, 2014, 4, 543-549. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.1166/jbt.2014.1198

2009
1. Nural, Y.; Kilincarslan, R.; Dondas, H.; Cetinkaya, B.; Serin, M.; Grigg, R.; ınce, T.; Kilner, C. Synthesis of Ni(II), Pd(II) and Cu(II) metal complexes of novel highly functionalized aroylaminocarbo-N-thioyl pyrrolidines and their activity against fungi and yeast. POLYHEDRON, 2009, 28, 2847-2854. 160 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2009.06.028


Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 330

2. İnce, M.; İnce, T.; Tozlu, C., Near-infrared Absorbing and Non-aggregated Phthalocyanines for Dye Sensitized Solar Cells. International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP)-10, 2018-07-01, 2018-07-06, Münich, Almanya, 2018. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Yıldırım, Ü.; Kurt, M.; Geçgel, C.; İnce, T., LİTOLOJİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN YERALTI SUYU KİMYASINA ETKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 130
Scientific_Meetings_010.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. İNCE OCAKOĞLU, M.; İNCE, T.; TOZLU, C., Near-infrared Absorbing and Non-aggregated Phthalocyanines for Dye Sensitized Solar Cells. International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP)-10, 2018-07-01, 2018-07-06, Münich, Almanya, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 217

4. İnce, T.; Ocakoğlu, K.; İnce, M., Synthesis of Non-aggregated Novel Phthalocyanine Derivatives for Dye Sensitized Solar Cells. 2. International Joint Science Congress of Materials and Polymers, 2018-12-09, 2018-12-12, Durres, Arnavutluk, 2018. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

3. Kırbıyık, B.; Mazmancı, B.; İnce, T.; Ocakoğlu, K., The Uses Of Porous Hollow Hydroxyapatite Microsheres For Drug Delivery. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 37
Scientific_Meetings_013.pdf

2. Kırbıyık, B.; MAZMANCI, B.; İNCE, T.; OCAKOĞLU, K., The Uses Of Porous Hollow Hydroxyapatite Microsheres For Drug Delivery. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, . 37

1. Geçgel, C.; İnce, T.; Yıldırım, Ü.; Kurt, M., İÇTİĞİMİZ ÇAYIN ANYON, KATYON VE AĞIR METAL BİLEŞİMİ. 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 42
Scientific_Meetings_012.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 205

3. YILDIRIM, Ü.; KURT, M.; GEÇGEL, C.; İNCE, T., LİTOLOJİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN YERALTI SUYU KİMYASINA ETKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. 6.ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKİMYA SEMPOZYUMU, 2014-05-14, , MERSİN, Türkiye, . 65

2. KURT, M.; YILDIRIM, Ü.; İNCE, T.; GÜLER, C.; ALPASLAN, M., HACILAR VE ELALMIŞ (TOKAT, TURHAL) YÖRESİ YÜZEY VE YERALTI SULARINDAKİ ARSENİK KİRLİLİĞİNİN KÖKENİ.. 67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2014-04-14, , ANKARA, Türkiye, . 70

1. Kurt, M.; Yıldırım, Ü.; İnce, T.; Güler, C.; Alpaslan, M., HACILAR VE ELALMIŞ (TOKAT, TURHAL) YÖRESİ YÜZEY VE YERALTI SULARINDAKİ ARSENİK KİRLİLİĞİNİN KÖKENİ. 67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2014-04-14, 2014-04-18, Ankara, Türkiye, 2014. 70
Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Özet - Poster 265

13. İLDAN ÖZMEN, S.; KURT, M.; İNCE, T.; GEÇGEL, C., MARKETLERDE SATIŞI YAPILAN BAZI BEBEK MAMALARI VE DEVAM SÜTLERİNİN AĞIR METAL KONSANTRASYONLARI. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, , MERSİN, Türkiye, . 18

12. HARPUTLU, E.; İNCE OCAKOĞLU, M.; kıyak, g.; İNCE, T.; OCAKOĞLU, K., SUPRAMOLECULAR ORGANİZATİON OF LİQUİD CRYSTALLİNE PHTHALOCYANİNE-FULLERENE DYAD ON SOLİD SURFACES. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, , MERSİN, Türkiye, . 15

11. İNCE, T.; KURT, M.; GEÇGEL, C.; İLDAN ÖZMEN, S., SOĞUK İÇECEKLERİN ANYON, KATYON VE AĞIR METAL BİLEŞİMİ. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, , MERSİN, Türkiye, . 23

10. YILDIRIM, Ü.; GEÇGEL, C.; İNCE, T.; KURT, M., İÇTİĞİMİZ ÇAYIN ANYON, KATYON VE AĞIR METAL BİLEŞİMİ. 6.ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKİMYA SEMPOZYUMU, 2014-05-14, , MERSİN, Türkiye, . 18

9. NURAL, Y.; İNCE, T.; Dondas, H., SUB-KRİTİK SU ORTAMINDA AMİNOKARBO-N-TİYOL PİROLİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN NİKEL KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ. VI. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 2012-09-03, , HATAY, Türkiye, . 25

8. NURAL, Y.; İNCE, T.; YABALAK, E.; Dondas, H.; GİZİR, A., AMİNOKARBO-N-TİYOL PİROLİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SÜPERKRİTİK CO2 ORTAMINDA SENTEZİ. ULUSLARASI KATILIMLI 25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011-06-27, , ERZURUM, Türkiye, . 20

7. İNCE, T.; NURAL, Y.; Dondas, H., POTANSİYEL BİYOAKTİF POLİSÜBSTİTÜE YENİ AMİNOKARBOTİYOL PİROLİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPISI VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. XXIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2009-06-16, , SİVAS, Türkiye, . 25

6. İNCE, T.; NURAL, Y.; polat, s.; SERİN, M.; Grigg, R.; Dondas, H., SÜBSTİTÜE AMİNOKARBOTİYOL PİROLİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ANTİFUNGAL / ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.. XXI. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2007-08-23, , MALATYA, Türkiye, . 21

5. İLDAN ÖZMEN, S.; KURT, M.; İNCE, T.; GEÇGEL, C., MARKETLERDE SATIŞI YAPILAN BAZI BEBEK MAMALARI VE DEVAM SÜTLERİNİN AĞIR METAL KONSANTRASYONLARI. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-22, Mersin, Türkiye, 2015. 18
Scientific_Meetings_001.pdf

4. Harputlu, E.; İnce, M.; Kıyak, G.; İnce, T.; Ocakoğlu, K., SUPRAMOLECULAR ORGANİZATİON OF LİQUİD CRYSTALLİNE PHTHALOCYANİNE-FULLERENE DYAD ON SOLİD SURFACES. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 15
Scientific_Meetings_016.pdf

3. İNCE, T.; KURT, M.; GEÇGEL, C.; İLDAN ÖZMEN, S., SOĞUK İÇECEKLERİN ANYON, KATYON VE AĞIR METAL BİLEŞİMİ. V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, 2015-04-22, 2015-04-22, MERSİN, Türkiye, 2015. 23
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Nural, Y.; İnce, T.; Yabalak, E.; Döndaş, A.; Gizir, A., Aminokarbo-N-Tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Süperkritik CO2 Ortamında Sentezi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Hatay, Türkiye, 2011. 20
Scientific_Meetings_015.pdf

1. İnce, T.; Nural, Y.; Döğen, A.; Şahin, E.; Serin, M.; Grigg, R.; Döndaş, A., POTANSİYEL BİYOAKTİF POLİSÜBSTİTÜE YENİ AMİNOKARBOTİYOL PİROLİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPISI ve ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 2009-06-16, 2009-06-20, Sivas, Türkiye, 2009. 20
Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Araştırmacı 100

2. SÜPERKRİTİK CO2 ORTAMINDA SİKLİK / BİSİKLİK PİROLİDİN HALKASI BULUNDURAN POLİSÜBSTİTÜE YENİ ARİLAMİNOKARBOTİYOL PİROLİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE BİYOAKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: -, 20000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. SÜBSTİTÜE GRUP BULUNDURAN YENİ AMİNOKARBOTİYOL PİROLİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOAKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: BAP-SBE TEB(Tİ) 2007-1 YL, 5000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Yeni Nesil Günes Hücreleri için Yakın Infrared Bölgede Absorbsiyon Yapan ve Agregasyon Göstermeyen Yeni Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Fotovoltaik Uygulamaları, Tübitak-1001, Proje No: 117Z377, 0 TL, Bursiyer, 2019, Devam ediyor... 0