Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Binali Tunç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
2024 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-12-03 17:55:15 .
Düzenleme
:
2018-05-04 16:25:44 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEF.PLAN.VE EKONOMİSİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEF.PLAN.VE EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMA VE EKON ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Akademik Unvan Olgusu, Akademik Yükseltme ve Atama Sürecinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Müfettişlerinin Problem Çözme Süreci Açısından Rollerini Gerçekleştirme Biçimleri Danışman: Dr. Cevat Celep, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-04 - 2019-08-04
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-04 - 2019-08-04
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-04 - 2019-08-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-06 - 2018-10-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1700
2014
2. Karakütük, K.; Tunç, B.; Bülbül, T.; özdem, G.; Taşdan, M.; çelikkaleli, .; Bayram, A. Genel ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. EĞİTİM VE BİLİM, 2014, 39, 304-316. 700 + 0
2011
1. Tunç, B. Yükseköğretimde teknik eğitim fakültesi tercihinin sosyo ekonomik kökenlerine ilişkin bir inceleme Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi örneği. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2011, 11, 1929-1948. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1710
2015
9. Tunç, B.; Inandı, Y.; Gündüz, B. Denetim ve Öğretmen Duyguları: Denetimin Duygusal Bir Değerlendirmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2015, 12, 554-568. 200 + 0
10.14687/ijhs.v12i1.2807

Publications_002.pdf

2014
8. Gündüz, B.; Inandı, Y.; Tunç, B. Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Betimsel Bir Çalışma . EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 4, 19-34. 200 + 4
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.2 1

7. Karakütük, K.; Tunç, B.; Bülbül, T.; özdem, G.; Taşdan, M.; çelikkaleli, .; Bayram, A. Genel ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. EĞİTİM VE BİLİM, 2014, 39, 304-316. 140 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2345/635

Publications_003.pdf

2013
6. Gündüz, B.; Tunç, B.; Inandı, Y. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başa çıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 641-660. 200 + 0
Publications_006.pdf

5. Inandı, Y.; Tunç, B.; Uslu, F. Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile işdoyumları arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 219-238. 200 + 0
http://ebad-jesr.com/images/MAKALE_ARSIV/C3_S1makaleler/3.1.12.pdf

Publications_005.pdf

4. Bülbül, T.; Tunç, B.; özdem, G.; Inandı, Y. Okul temelli değerlendirme algısı: Öğretmen görüşlerine dayalı betimsel bir analiz çalışması. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 2105-2124. 170 + 0
Publications_004.pdf

3. Inandı, Y.; Tunç, B.; Gılıç, F. School administrators’ leadership styles and resistance to change. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2013, 5, 196-203. 200 + 1
2012
2. Inandı, Y.; Tunç, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile işdoyum düzeyleri arasındaki ilişki.. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2012, 2, 203-222. 200 + 0
2011
1. Tunç, B. Yükseköğretimde teknik eğitim fakültesi tercihinin sosyo-ekonomik kökenlerine ilişkin bir inceleme: Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi örneği. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2011, 11, 1929-1948. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2012
1. Inandı, Y.; Tunç, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile işdoyum düzeyleri arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES RESEARCH., 2012, 2, 203-222. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 0
2018
1. Inandı, Y.; Tunç, B.; Kılavuz, T. Women’xxs Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 133-146. 0 + 0
DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.03.009

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1880
2015
11. Bülbül, T.; acar güvendir, M.; Tunç, B.; özdem, G. Yönetim Uygulamaları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 29, 121-141. 150 + 0
10. Tunç, B.; Yıldız, S.; Doğan, A. Meslek liselerinde disiplin sorunları, nedenleri ve çözümü: bir durum analizi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 15, 457-472. 200 + 0
2013
9. Inandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B. Okul yöneticilerinin özyeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
8. Inandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B. Okul yöneticilerinin özyeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
7. Tunç, B.; Inandı, Y.; öksüz, F.; çal, S. Eğitimde çok bileşenli değerlendirme: Velilerin okul yöneticilerinin performans değerlendirmesine katılımı. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 90-99. 190 + 4
2012
6. çomak, E.; Tunç, B. İlköğretim öğretmenlerinin ilköğretim okullarında yaşadıkları yıldırma durumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 197-208. 200 + 8
5. Karakütük, K.; Tunç, B.; Bülbül, T.; özdem, G.; Taşdan, M.; çelikkalelei, .; Bayram, A. Türkiye'de genel ortaöğretim okullarının büyüklüğüne göre fiziksel koşulların yeterliği. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 45, 183-204. 140 + 3
4. Tunç, B.; Bülbül, T.; özdem, G. Okul temelli yönetim girişimlerinin niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma. AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 12, 25-47. 200 + 0
2007
3. Güven, .; Tunç, B. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin akademik sorunları. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, , 157-171. 200 + 0
2. Güven, . Lisansüstü öğretim öğrencilerinin akademik sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 173, 157-171. 0 + 0
2005
1. Tunç, B.; çelikkaleli, . Üniversitede bilgi kültürü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 181-196. 200 + 3
Ulusal - Diğer 375
2015
4. Bülbül, T.; Acar güvendir, M.; Tunç, B.; özdem, G. Yönetim Uygulamaları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 29, -. 75 + 0
2004
3. Karakütüj, K.; Tunç, B. Okul büyüklüğü-sınıf büyüklüğü. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 9-22. 100 + 6
2. Tunç, B. İngiltere lisansüstü öğretim sistemi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 15, 42-53. 100 + 3
2000
1. Celep, C.; Bülbül, T.; Tunç, B. Aday öğretmenlerin örgütsel adanma odakları. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2000, 1, 79-87. 100 + 4
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 350
1. Tunç, B.; Can, . Educational development and infrastructure for immigrants and refugees, ISBN: 9781522533269 (e-book), IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 32 Sayfa, İngilizce, Hersey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 250
2. Karakütük, K.; Tunç, B.; Güngör, S.; Bülbül, T.; özdem, G. International Perspectives on Education and Training, ISBN: 960-6672-03-4, Athens Institute for Education and Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2006. 100
Uluslararası - Kitap Çevirme 350
1. Tunç, B. Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu, ISBN: 978-605-4282-18-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2009. 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 350
1. Tunç, B. Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu ve Bilim İnsanları ile Mühendislerin Uluslararası Hareketliliği: NSF Çalıştayı Bildirileri, ISBN: 978-605-4282-18-0, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 14 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 350
1. Tunç, B.; Can, . Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: 9781522533269, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 32 Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
2. Tunç, B. YÖNETİM VE EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI, ISBN: 978-605-241-279-4, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 8175
1. Tunç, B. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 9786055885953, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
2. Tunç, B. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-4454-40-2, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 250
3. Tunç, B. Lisansüstü Öğretim Sistemleri, ISBN: 978-605-4282-17-3, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 1250
4. Tunç, B. Sınıf Yönetimi: Teori ve Pratik Uygulamalar, ISBN: 978-605-5863-04-3, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 1750
5. Karakütük, K.; Tunç, B. Prof. Dr. Yahya Akyüz'e Arman: Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, ISBN: 978-605-364-165-0, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 125
6. Tunç, B. Lisansüstü Öğretim Sistemleri, ISBN: 978-605-4282-17-3, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 2750
7. Tunç, B. Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları, ISBN: 978-605-318-550-5, PegemA Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
8. Tunç, B. Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Alanına Adanmış Bir Ömür. Prof. Dr. Mahmut Adem’e 80. Yaş Armağanı, ISBN: 978-605-136-220-5, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 214, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
9. Tunç, B. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-364-067-7, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 31 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 250
10. Tunç, B.; Bülbül, T. Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Politikası Yazıları. Prof. Dr. Haydar Taymaz'a Armağan Kitabı, ISBN: 978-605-364-932-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 125
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 8175
1. Tunç, B. Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu ve Bilim İnsanları ile Mühendislerin Uluslararası Hareketliliği: NSF Çalıştayı Bildirileri, ISBN: 978-605-4282-18-0, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 50
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 8175
1. Karakütük, K.; Tunç, B.; özdem, G.; Bülbül, T. Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı profili, ISBN: 978-975-482-785-9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 205, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 125
2. Bülbül, T.; Tunç, B. “Yeni” üniversite, akademik kimlik, akademik yükseltmeler, çalışma koşulları ve ücretler, ISBN: 978-605-5863-54-8, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 203 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 8175
1. Tunç, B. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, ISBN: 978-605-5885-29-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
2. Tunç, B. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 975-403-404-4, PegemA Akademi., Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: , 15 Sayfa, Türkçe, , , 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 8175
1. Tunç, B. SINIF YÖNETİMİ, ISBN: 978-605-7990-04-4, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 51 Sayfa, Türkçe, ADAN, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. Tunç, B., Teknolojik araç ve sistemlerin okulların “gözetiminde” kullanılmasına dair olgubilimsel bir çalışma. 9. Uluslararası Balkan Kongresi, 2014-10-16, 2018-01-04, Edirne, Türkiye, 2014. 200

6. Tunç, B.; Güngör, G., Akademik yazında pragmatik tutum: Eğitim yönetimi alanına bir bakış. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, 2014. 200

5. Tunç, B., Türkiye’de öğretmen atamaları ve eğitim hakkının kullanımı. 5. Uluslararası Balkan Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 200

4. Bülbül, T.; Tunç, B.; Tunç, B., Financing education in Turkey. IV. International Conference, Modern Tendencies in Education, 2008-06-13, 2008-06-15, Ohrid, Makedonya, 2008. 200

3. Tunç, B.; Bülbül, T.; Özdem, G., The public aids to the students of higher education in Turkey. IV. International Conference. Modern Tendencies in Educatıon, 2008-06-13, 2008-06-15, Ohrid, Makedonya, 2008. 200

2. Bülbül, T.; Tunç, B.; Başaran, T., The future of the university and academics. The Third International Balkan Scientific Congress. Interculturality in the Educatioanl Process, 2005-09-22, 2005-09-24, Shtip, Makedonya, 2005. 200

1. Tunç, B.; Başaran, T., Örgütsel bilgi kültürü ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2nd International Balkan Education Congress. Searching Excellence in Education, 2004-10-08, 2004-10-10, Edirne, Türkiye, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Yücedağlar, A.; Tunç, B., Disiplin sorunları olan öğrenciler üzerine sosyolojik bir inceleme. IX. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-03, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://uedk.org/

1. Kılıç, S.; Tunç, B., Öğretmenlerin gözünden okul müdürlerinin denetimde etik ilkelere uyma durumları. IX. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-03, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://uedk.org/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 165

2. Tunç, B., Akademik yükseltmeler ve atamalar açısından süreli yayınların anlamı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 2006-11-02, 2006-11-03, Ankara, Türkiye, 2006. 100

1. Ünal, I.; Özsoy, S.; Güngör, S.; Tunç, B., Eğitim bilimlerinin ontolojik temelleri: Sorun odaklı bir yaklaşım. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005-09-28, 2005-09-30, Denizli, Türkiye, 2005. 65

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. İnandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B., Okul yöneticilerinin çatışmayı çözme stratejileri ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki. 7. Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-22, 2012-05-24, Malatya, Türkiye, 2012. 50

1. Tunç, B.; Bülbül, T.; Özdem, G., Okul temelli yönetim (OTY) girişimlerinin niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma. 7. Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-22, 2012-05-24, Malatya, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Yürütücü 200

2. Çalışma Yaşamında Yalnızlık Ve İş Doyumu İlişkisi: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarının Durumuna İlişkin Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP-EBE-EYTPE-(EK)2013-4 YL, 3500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Çalışma Yaşamında Yalnızlık Ve İş Doyumu İlişkisi:Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarının Durumuna İlişkin Bir Araştırma, BAP, Proje No: , 3500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. EMRAH KOÇAK, Çalışma Yaşamında Yalnızlık Ve İş Doyumu İlişkisi: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarının Durumuna İlişkin Bir Araştırma, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ramazan Karatepe, Bankacı Eğitim Modelinin İlk Ve Orta Okullarda Uygulanmasının Eğitim Yönetimi Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Arzu Türkdemir, Okul Öncesi Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Esengül Çomak, İlköğretim Öğretmenlerinin Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 1000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2015-05-04 - Devam ediyor. 1000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. EJER- EğITIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD534 Küreselleşme ve Eğitim Reformu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TEYD 502 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD534 Küreselleşme ve Eğitim Reformu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TEYD 507 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar AED 520 Etkili Anne - Baba Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 502 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz EYD 534 Küreselleşme ve Eğitim Reformu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz TEYD 507 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar TEYD 502 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 534 Küreselleşme ve Eğitim Reformu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEYD 507 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 519 Eğitim Planlaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 534 Küreselleşme ve Eğitim Reformu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEYD 502 Eğitim Bilimlerinin Felsefi,Po Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 519 Eğitim Planlaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz EYD 457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Yaz AED 520 Etkili Anne - Baba Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar GSE 537 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz GSE 537 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar EYD-512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OAÖ-501 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Küreselleşme ve Eğitim Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz EYD 457 Eğitim Bilimlerinin Felsefi, P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSD Küreselleşme ve Eğitim Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar EYD-512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Güz OSD201 Ortak Seçmeli Ders I Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD-512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 515 Eğitim Bilimlerinin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-6-5
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Küreselleşme ve Eğitim Rektörlük 2-0-2
Güz OSD201 Ortak Seçmeli Ders I Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EYD 515 Eğitim Bilimlerinin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 512 Eğitim Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Küreselleşme ve Eğitim Rektörlük 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz OSD Eğitim ve Politika Rektörlük 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2