Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Tülin Tunç Deveci
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Teorisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15320 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-11-17 15:13:46 .
Düzenleme
:
2018-08-07 09:47:50 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İKTİSAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Ekonomik Krize Duyarlılık Açısından Neoliberal Politikalara Karşı Kalkınma Politikaları Danışman: Dr. A. Burça Kızılırmak Yakışır, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2016.

Yüksek Lisans Tezi

1. Üretkenlik-İstihdam İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama Danışman: Dr. İsmail Tuncer, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Tunç deveci, T.; Değirmen, S. İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler mi? 2008 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 13, 1-14. 200 + 0
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/110/2013-02-01%5b1%5d.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Tunç deveci, T. Neoliberal Politikaların Küresel Krize Etkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2018, 73, 367-393. 200 + 0
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/73/2/21186-----Tulin-Tunc-Deveci.pdf

2006
1. Tuncer, .; Tunç deveci, T. Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları: Faktör Birikimi ve Üretkenlik (1980-2004). KSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 3, 51-62. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ksusbd/article/view/5000035396

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 100
2016
1. Tunç deveci, T.; Demir, E. Finansal Serbestleşme ve Kriz: Türkiye İçin Bir Analiz. EKONOMİK TEORİ VE ANALİZ DERGİSİ , 2016, 1, 71-86. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/233788

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Tunç Deveci, T.; Demir, E., Neden “Kapsayıcı Büyüme”?. Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2016-10-20, 2016-10-22, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200
http://teacongress.org/files/proceedings.pdf

1. Tunç Deveci, T.; Demir, E., Ekonomik Serbestleşme ve Finansal Kriz İlişkisi: OECD Ve BRIICS Ülkeleri Karşılaştırması. 1. Karadeniz Ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 2014-09-03, 2014-09-05, Zonguldak, Türkiye, 2015. 200
http://kabep.beun.edu.tr/tur/wp-content/uploads/2015/03/bildiriler_tu00FCm_kitap.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Kazar, G.; Tunç Deveci, T., Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik ve Sosyal Koşullarının Cep Telefonu Kullanımlarına Etkisi: Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü Örneği. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

3. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E., Enformasyon Çağında Türkiye. I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2017-12-07, 2017-12-10, Mardin, Türkiye, 2017. 100

2. Tunç Deveci, T., İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerinden Olası Etkileri. Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum, 2017-06-08, 2017-06-09, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://cevre.ankara.edu.tr/2017/06/06/5-cevre-gunleri-uluslararasi-sempozyum/

1. Tunç Deveci, T.; Değirmen, S., İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler mi? 2007 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi . EconAnadolu 2011, 2011-06-15, 2011-06-17, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz DİY105 İktisat I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Güz EKON315 Davranışsal İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON315 Davranışsal İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz EKON205 İktisat Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Güz EKON205 İktisat Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON444 İktisadi Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON444 İktisadi Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON492 İktisatta Uygulamalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar EKON312 İktisadi Düşünceler Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON302 İktisadi Düşünceler Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON301 İktisadi Düşünceler Tarihi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz EKON491 İktisatta Uygulamalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz EKON205 İktisat Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Güz EKON205 İktisat Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Güz EKON301 İktisadi Düşünceler Tarihi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Yaz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON412 Dünya Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON444 İktisadi Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İŞL434 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON444 İktisadi Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO408 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2