Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Tuğba Pala Morkoç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-11-27 08:37:05 .
Düzenleme
:
2018-12-20 15:38:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Otel Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş-Aile Çatışması İlişkisi: İzmir Şehir Danışman: Dr. Alp TİMUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Turizm İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Düzeyi ve Boyutları Danışman: Dr. Mustafa TEPECİ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-27 - 2009-04-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009-04-29 - 2014-04-20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-04 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
3. Pala morkoç, T.; Sürgevil, O. Duygusal Emek Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 2016, 16, 773-787. 200 + 0
Publications_002.pdf

2. Tepeci, M.; Pala morkoç, T. THE EFFECTS OF JOB-FOCUSED AND EMPLOYEE-FOCUSED EMOTIONAL LABOR ON BURNOUT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN TURKEY. JOURNAL OF GLOBAL STRATEGİC MANAGEMENT, 2016, 10, 95-105. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
1. Günlü, E.; Pala, T.; Rahımı, R. TOPLUMSAL DEĞERLERİN VE DİNİN KADINLARIN KARİYER YAŞANTILARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE - İRAN KARŞILAŞTIRMASI. AMME İDARESİ DERGİSİ, 2014, 47, 131-151. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
3. Pala, T.; Tepeci, M.; Timur, A. Duygusal Emeğin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkisi: İzmir Şehir Otelleri Örneği. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 29, 7-18. 0 + 0
2016
2. Pala morkoç, T.; Bardakoğlu, O. Türkiye'de Butik Otel İşletmeciliğinin Mevcut Durumu: İzmir Örneği. EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 7, 271-286. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
1. Pala, T.; Tepeci, M. OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL EMEK BOYUTLARININ BELİRLENMESİ VE DUYGUSAL EMEK BOYUTLARININ İŞ TATMİNİ VE İŞTE KALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 21-37. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 850
1. Pala morkoç, T. TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI, ISBN: 978-605-4940-65-3, Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 424 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
http://www.detayyayin.com.tr/TURISTIK-URUN-POLITIKASI,PR-2048.html
2. Tetik, D.; Pala, T. TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, ISBN: 6055911102, MKM YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 411 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2009. 125
http://www.mkmyayin.com.tr/kitapdetay/turizm-isletmelerinde-orgutsel-davranis
3. Pala morkoç, T.; Toksöz, D. Otel İşletmeciliği, ISBN: 6052292044, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 16 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 125
4. Pala morkoç, T. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, ISBN: 978-605-9189-12-5, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 472 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://www.detayyayin.com.tr/TURIZM-ISLETMECILIGI,PR-2154.html
Ulusal - Kitap Çevirme 850
1. Pala, T. İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 9786053207474, Nobel, Baskı Sayısı: 13, Baskı Adet Sayısı: 500, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 100
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. Pala, T.; Çetin, G., Transformative travel experiences. 10th World Conference for Graduate Research, 2018-10-02, 2018-10-07, Nevşehir, Türkiye, 2018. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

7. Bardakoğlu, Ö.; Pala Morkoç, T., İzmir'de Şarap Turizminin, Yeri, Önemi ve Gelişimi. 1. Bölgesel Turizm Kongresi, 2016-03-25, 2016-03-26, İzmir, Türkiye, 2016. 100

6. Pala, T.; Tepeci, M., İzmir Şehir Otelleri Çalışanlarında İş-Aile ve Aile-İş Çatışması Düzeylerinin ve Boyutlarının Belirlenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 0

5. Gündem, F.; Bardakoğlu, Ö.; Pala, T., Sınır testi yöntemi ile turizm talebinin tahminlenmesi: Türkiye örneği. I. Disiplinler Arası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2010-05-27, 2010-05-30, Nevşehir, Türkiye, 2010. 0

4. Bardakoğlu, Ö., Destinasyon pazarlamasında örgütlenme: İzmir örneği. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 0

3. Pala, T.; Bardakoğlu, Ö., Tedavi turizminin gelişimine yönelik bir model: İzmir örneği. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 0

2. Pala, T.; Tepeci, M., Turizm işletmelerinde çalışanların duygusal emek düzeyi ve duygusal emeğin çalışanların tutumlarına etkileri. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2009-05-21, 2009-05-23, Eskişehir, Türkiye, 2009. 0

1. Tepeci, M.; Avan, H.; Pala, T., Turizm işletmelerinde işe alıştırma eğitiminin kapsamı ve etkileri. 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 2008-04-17, 2008-04-19, Balıkesir, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Turistik deneyimin tutum ve davranışlara etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-AP2-2838, 2366 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EGE STRATEJIK ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. BİTLİS EREN UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , [ 2008 : 1 ] . 0
2. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ , [ 2017 : 3 ] . 3
Uluslararası
1. University of South Florida , 2011-06-22 - 2012-06-22, Sarasota, Amerika Birleşik Devletleri.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI424 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI424 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI408 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TI416 Ağırlama İşleri Verimlilik Yön Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI408 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR408 Productıvıty Managament In Hos Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR408 Productıvıty Managament In Hos Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI401 Publıc Relatıons Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI401 Publıc Relatıons Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI429 Toplam Kalite Yönetimi ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI403 Halkla İlişkiler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI429 Toplam Kalite Yönetimi ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI403 Halkla İlişkiler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR408 Productıvıty Managament In Hos Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR408 Productıvıty Managament In Hos Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI408 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI424 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI408 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI424 Productıvıty Management In Hos Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI416 Ağırlama İşleri Verimlilik Yön Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI416 Ağırlama İşleri Verimlilik Yön Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR401 Publıc Relatıons Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR401 Publıc Relatıons Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI403 Halkla İlişkiler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI401 Publıc Relatıons Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI403 Halkla İlişkiler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI429 Toplam Kalite Yönetimi ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI401 Publıc Relatıons Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI429 Toplam Kalite Yönetimi ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2