Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Tolga Levent
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7737 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2016-01-12 09:47:36 .
Düzenleme
:
2018-12-28 14:17:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS KENTSEL TASARIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Hizmet Faaliyetlerinin Ankara'daki Mekansal Örgütlenmesi Danışman: Dr. Baykan Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

1. İletişim Mekanları Olarak Yaya Bölgeleri Örnek Çalışma: Yüksel Yaya Bölgesi - Ankara Danışman: Dr. Baykan Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2016
1. Levent, T. RIS-MERSIN PPROJECT: THE FIRST REGIONAL INNOVATION STRATEGY IN TURKEY AND ITS SPATIAL DIMENSIONS. FOLİA GEOGRAPHİCA SOCİO-OECONOMİCA, 2016, 24, 5-16. 200 + 0
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18756/1-005_016-Levent.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2010
1. Levent, T.; Sarıkaya levent, Y. Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999-2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. MEGARON, 2010, 5, 103-115. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-93023

Ulusal - Diğer 200
2011
2. Levent, T.; Sarıkaya levent, Y. Küreselleşme, Mekansal Planlama Yaklaşımlarındaki Değişme ve Kamu Yararı. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2011, 5, 53-74. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/88

2009
1. Levent, T. Bir Hizmet Faaliyetinin Mekansallığı: Lojistik Sektörü ile ilgili İş Hizmetlerinin Mersin Kentindeki Mekansal Gelişimi üzerine Görgül bir Değerlendirme. PLANLAMA, 2009, 3-4, 63-81. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Levent, T. Kent Planlama, ISBN: 978-975-533-874-3, İmge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

2. Levent, T., Türkiye’nin ilk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS-Mersin Projesi. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2011-09-22, 2011-09-23, Malatya, Türkiye, 2011. 200

1. Ünlü, T., Mersin'de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planı'nın Etkileri. Tarih içinde Mersin: Kolokyum II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Türkiye, 2005. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. LEVENT, T., Özel Mülkiyet Haklarındaki Yeni Kısıtlar ve Bu Kısıtların Kentler ve Kent Planlama üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Planlama, Hukuk ve Mülkiyet Hakları 10. Konferansı, 2016-02-15, 2016-02-19, Bern, İsviçre, 2016. 100
http://www.geography.unibe.ch/research/urban_amp_regional_planning/plpr_2016_conference/index_eng.html

2. Levent, T., RİS-Mersin Projesi: Türkiye'nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Mekansal Boyutları. Yerel Gelişme Örüntüleri ve Yerel Mekansal Siyasalar Konferansı , 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Polonya, 2015. 100
http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=home-enhttp://

1. Levent, T., Türkiye Bağlamında Kentsel Dönüşüm: Düzenlemeler ve Yasal çerçeveler Üzerinden Bir Değerlendirme . Planlama, Hukuk ve Mülkiyet Hakları Konferansı, 2015-02-25, 2015-02-27, Volos, Yunanistan, 2015. 100
http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/uploads/PLPR_2015_Book_of_Abstracts.pdfhttp://

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1000

10. Levent, T., Adana'daki Kentsel Dönüşüm Sürecinde Örgütlü Bir Paydaş Grubu: Sinanpaşa Mahallesi Sakinleri Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu "Müdahale, Mücadele ve Planlama", 2015-11-05, 2015-11-08, Trabzon, Türkiye, 2015. 100

9. Levent, T., Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme: Adana Örneği. Adana Kent Sorunları Sempozyumu III, 2015-05-22, 2015-05-23, Adana, Türkiye, 2015. 100

8. Levent, T., Mekan Kavramsallaştırmalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Mekansal Çözümleme ve Temsil. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi "Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler", 2013-06-19, 2013-06-21, İstanbul, Türkiye, 2013. 100

7. Levent, T., RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. TÜCAUM VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012-10-19, 2012-10-19, Ankara, Türkiye, 2012. 100

6. Levent, T., Betimleyici Mekansal Çözümlemeler üzerine Bir Değerlendirme: Mütekabiliyet Analizi. I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

5. Levent, T., Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Örgütlenmesi: Ankara Örneği. TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2010-11-03, 2010-11-05, Ankara, Türkiye, 2011. 100

4. Levent, T., Esnek Planlama Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Bu Yaklaşımların Türkiye Bağlamında Yanılsamaları. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu "Kentleri Korumak/Savunmak", 2009-11-06, 2009-11-08, Antalya, Türkiye, 0. 100

3. Levent, T., Kent Araştırma Merkezleri üzerine Kavramsal Açılımlar. Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu: Mersin Deneyimi ve Antalya-Mersin İşbirliği, 2008-12-05, 2008-12-05, Antalya, Türkiye, 0. 100

2. Levent, T., 1980'lerden 2000'lere Mersin Ekononomik Yapısındaki Değişmeler. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. LEVENT, T., Kent Planlamadan Kentsel Projeciliğe: Değişimin Kamusal Alanda Yarattığı Erozyonlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu "Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler", 2008-11-06, 2008-11-08, İstanbul, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Levent, T., Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999-2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 2010-03-11, 2010-03-12, İstanbul, Türkiye, 2010. 50
http://www.bolgepl.yildiz.edu.tr/images/13BB_OZETLER_KITABI.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Gizem Aydın, Bir Kentsel Öğe Olarak İzler Üzerine Bir Değerlendirme: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Örneği, Mersin, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Barbaros Bektaş, Kapalı Sitelerde Ortak Mekan Kullanma Eğilimleri: Mersin Örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TUBİTAK 2209 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ/YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI , [ 2014 : 6 ] . 0
2. TUBİTAK 2214-A YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI (DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN) , [ 2013 : 1 ] . 0
3. TUBİTAK 3501 ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI , [ 2013 : 3 ] . 0
4. TUBİTAK PROJE ÖNERİSİ , [ 2013 : 2 ] . 0
5. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2016 : 2 ] . 0
6. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2011 : 2 ] . 0
Ulusal
1. Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüsüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarısması , Uluslararası Ve Ulusal Yarışmalarda jüri Üyelikleri, Adana, Seyhan Belediyesi, 2016-10-07-2016-10-09, 2, Adana, Türkiye
1. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi , Üye No: 0, Türkiye, 2015-04-01-Devam ediyor.
2. Planlama, Hukuk ve Mülkiyet Hakları Uluslararası Akademik Birliği , Üye No: 0, Hollanda, 2014-11-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP334 Problems and Proposals In Urba Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP455 Theorıes of Spatıal Organızatı Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP402 Plannıng Studıo VIII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP334 Problems and Proposals In Urba Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar ŞBP 508 Kent Planlamada Kuramsal ve Kı Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP333 Vısual Communıcatıon In Urban Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz CRP455 Theorıes of Spatıal Organızatı Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP401 Plannıng Studıo VII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz MKK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP334 Problems and Proposals In Urba Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP 402 Plannıng Studıo VIII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar MKK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar ŞBP 508 Kent Planlamada Kuramsal ve Kı Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP333 Vısual Communıcatıon In Urban Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz CRP 401 Plannıng Studıo VII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP455 Theorıes of Spatıal Organızatı Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 402 Plannıng Studıo VIII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP334 Vısual Communıcatıon In Urban Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar ŞBP 508 Kent Planlamada Kuramsal ve Kı Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 401 Plannıng Studıo VII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP455 Theorıes of Spatıal Organızatı Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-6-8
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-6-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-8-8
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-8-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-8-8
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 6-8-8
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP-503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP111 Introductıon To Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3