Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Tarık Tolga Gümüş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610000 .
Dahili
:
4694 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-07-15 08:38:55 .
Düzenleme
:
2018-12-25 14:23:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS TARİH BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA TARİH BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Court Chivalry and Politics: Nominations and Elections to the Order of the Garter: 1461-83 Danışman: Dr. David Ewan Thornton, Bilkent Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Tie ties That Bind: Patronage and Marriage in Fifteenth-Century Gentry Letter Collections Danışman: Dr. David Ewan Thornton, Bilkent Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2006
1. Gümüş, T. A Tale of Two Codices: The Medieval Registers of the Order of the Garter. COMİTATUS: A JOURNAL OF MEDİEVAL AND RENAİSSENCE STUDİES, 2006, 37, 86-110. 1000 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
6. Gümüş, T. Medieval Warfare: Hundred Years War and its Social and Economic Consequences. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 40, 99-112. 200 + 0
2014
5. Gumus, T. Caen'li Ralph'ın Gözünden Türkler: Birinci Haçlı Seferi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 5, 110-123. 200 + 0
Publications_002.pdf

2013
4. Gumus, T. Medieval Perspectives: Jean de Waurin and his perceptions of the Turks in Anatolia in the Late Middle ages. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCE, 2013, 4, 163-171. 200 + 0
Publications_001.pdf

2011
3. Gumus, T. AVRUPA’DA KARA ÖLÜM VE DÖNEM KRONİKLERİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2011, 20, 139-164. 200 + 0
Publications_004.pdf

2010
2. Gumus, T. Feodalizm: Avrupa Tarihinde Yeni Yaklaşımlar. TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010, 39, 39-64. 200 + 0
Publications_005.pdf

1. Gumus, T. Ortaçağ'dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa'da Eğitim tarihi Yeni Yaklaşımlar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 25-40. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 700
2008
7. Gumus, T. Ortaçağ Avrupasında Şİddet: Toplumsal değişim ve Şiddetin Yeniden Yapılanışı. DOĞU BATI, 2008, 43, 31-50. 100 + 0
Publications_006.pdf

2004
6. Gümüş, T. Feodalizmin İcadı ve Ortaçağ Tarihçiliği. TOPLUMSAL TARİH, 2004, 121, 48-51. 100 + 0
Publications_010.pdf

2003
5. Gümüş, T. York Dönemi İngiltere Tarihi. TOPLUMSAL TARİH, 2003, 112, 46-49. 100 + 0
Publications_008.pdf

4. Gümüş, T. John Wycliff ve Lollardy: Prematüre reformasyon. TOPLUMSAL TARİH, 2003, 114, 32-35. 100 + 0
Publications_009.pdf

3. Gümüş, T. Bede: Tarih Yazımı ve Politica. TOPLUMSAL TARİH, 2003, 111, 62-65. 100 + 0
Publications_012.pdf

2002
2. Gümüş, T. İngiliz iç Savaşı: Burjuva Devrimi, Parlamentonun Zaferi veya Rebellio Puritanica. TOPLUMSAL TARİH, 2002, 103, 26-29. 100 + 0
Publications_011.pdf

1. Gümüş, T. En Güzeli Benim Olmalı!. TOPLUMSAL TARİH, 2002, 101, 30-31. 100 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Gümüş, T. Treason and War: English Gentry Families: Sir Thomas Kiriel 1400-1480, ISBN: 978-1-940366-54-8, Science Publishing Group, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 105 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Gümüş, T., Mersin ve Haçlı Seferleri: Mersin, William Burckhardt Barker ve Haçlı Seferleri Tarihçiliği . Mersin Sempozyumu, 2015-07-15, 2015-07-15, Mersin, Türkiye, 2008. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Gümüş, T., Domenico Trevisan'ın Venedik'ten Mısır'a Akdeniz Yolculuğu. Türk Deniz Tİcareti Tarihi Sempozyumu, 2015-07-07, 2015-08-07, Mersin, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Gümüş, T., Türkiye'deki Cumhuriyet Deneyiminin Avrupa'daki Kökenleri. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100
http://www.tebad.org

Ulusal - Yürütücü 100

1. Kara Ölüm ve Büyük Britanya'ya Etkileri (1300-1400), BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2854, 11500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Lisans Tezleri 0

27. Abdulkahar Akbaş, Rönesans ve Hümanizm, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

26. Mahmut Yücedağ, I. Haçlı Seferi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

25. Fatma Birben, Fransız İhtilali, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

24. Berfu Sena Değirmenci, Avrupada Reform ve Rönesans Hareketleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

23. Osman Bilgin, Haçlı Seferleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

22. Türkan Büyükavşar, Ortaçağ Avrupa'da Kara Ölüm, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

21. İbrahim Halil Gönenç, Haçlı Seferleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

20. Merve Tuna İpek, Ortaçağ'da Şövalyelik, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

19. Ezgi Gürkan, Ikonoclazm, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

18. Veysel Yeşil, Fransız Devrimi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

17. Eyyüp Kara, Ortaçağda Şovalyelik Ruhu, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

16. Muhsin Oktan, Fransız İhtilali ve ihtilalin Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

15. Lütfü Turus, Selahhaddin Eyyubi Devri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

14. Kadir Koçyiğit, Haçlı Seferleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

13. Erdal Aşantayrul, Haçlı Seferlerine genel Bakış, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

12. Özkan Yalçın, Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

11. Faruk Aydın, Haçlı İttifakı ve Müslüman Türk Dünyası, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

10. Hakan Altun, I. Haçlı Seferi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

9. Sedat Özcan, III. Haçlı Seferleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

8. Dilek Ayyıldız, Ortaçağda Feodalite, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

7. İbrahim Halil Yüzgüllü, Vebanın Ortaçağdaki Etkileri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

6. Heybet Mahir Toman, Haçlı Seferleri'nin Genel Yapısı, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

5. Sabiha Türkoğlu, Avrupa'da Rönesans ve Reform Hareketleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. Yakup Duman, Ortaçağ'da Veba, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 0

3. Aysu Deniz Çelik, Haçlı Seferlerinin Avrupa'ya Etkisi, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 0

2. Cansu Bakır, Fransız İhtilali, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 0

1. Pelin Gamze Aba, Ortaçağ Avrupasında Feodalite Kavramı, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Züleyha Nurata Özdemir, IV. Haçlı Seferi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

3. Ahmet Ballıkaya, Hansa Birliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Aziz Kılıç, Türkiye'de Meşrutiyetten Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Çukurova'lı Yakın Bir Tanık: Ali Münif Yeğena, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Serkan Baya, Tudor'lar Dönemi İngiltere'nin Deniz Siyaseti, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Tolgahan Karaimamoğlu, Kara Ölüm ve Büyük Britanya'ya Etkileri 1300-1400, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 48
1. ASOS JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 4
2. CEDRUS: AKDENIZ UYGARLıKLARı ARAşTıRMA DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
3. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF HISTORY SCHOOL , [ 2018 : 4 ] . 16
5. SOCIAL SCIENCES , [ 2013 : 1 ] . 0
6. SOCIOLOGY AND ANTROPOLOGY , [ 2015 : 2 ] . 8
7. SOCIOLOGY AND ANTROPOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 4
8. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE/ , [ 2016 : 1 ] . 4
9. TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2013 : 1 ] . 4
10. URBAN AND REGIONAL PLANNING , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
2. T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
3. ÇUKUROVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 605 İngilizce Tarih Metinleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 605 İngilizce Tarih Metinleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 605 İngilizce Tarih Metinleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 528 Ortaçağ Fransızcası:Tarihsel M Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 535 Ortaçağ Fransızcası:Tarihsel M Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 605 İngilizce Tarih Metinleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3