Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Turhan Korkmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15310
Oluşturma
:
2015-05-28 14:03:41
Düzenleme
:
2017-10-06 12:54:09
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS FİNANSMAN ILLİNOİS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 1995
DOKTORA İŞLETME ILLİNOİS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 1999
DOÇENTLİK MUHASEBE VE FİNANSMAN ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2004
Doktora Tezi

1. Portfolio Selection in Emerging Markets Danışman: Dr. John F.O. Bilson, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Portföy Yönetimi ve Bir Uygulama Danışman: Dr. Ali Ceylan, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-05-04 - 2019-05-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-18 - 2019-08-18
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-18 - 2019-08-18
ETİK KURUL BAŞKANI BİLİM ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-28 - 2018-05-28
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3000
2015
3. Atukeren, E.; çevik, E.; Korkmaz, T. Downside business confidence spillovers in Europe: evidence from causality-in-risk tests. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 1-17. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/17487870.2014.977902

Publications_019.pdf

2012
2. Korkmaz, T.; çevik, E.; Atukeren, E. Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets. ELSEVİER BV, 2012, 13, 230-252. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.003

Publications_001.pdf

1. çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T. Nonlinearity and nonstationarity in international art market prices: evidence from Markov-switching ADF unit root tests. SPRİNGER NATURE, 2012, 45, 675-695. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00181-012-0627-8

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3500
2016
19. Kıyıcı, U.; Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSIS, VIKOR ve MOORA Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, 2, 1-16. 200 + 0
http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2528/files/Makale1.pdfp://

Publications_020.pdf

2015
18. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Türkiye’deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi . BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2015, 6, 141-155. 200 + 0
Publications_016.pdf

17. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , 2015, EKİM, 67-82. 200 + 0
Publications_014.pdf

16. Açıkgöz, E.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2015, 5, 427-433. 200 + 3
Publications_013.pdf

2014
15. Yıldız, B.; Gökbulut, R.; Korkmaz, T. FİRMALARDA TEMETTÜ POLİTİKALARINI ETKİLEYEN UNSURLAR: BİST SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ UYGULAMASI1. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 10, 185-206. 200 + 3
Publications_012.pdf

2013
14. Korkmaz, T.; çevik, E.; Kırcı çevik, N. Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi . BİLİG, 2013, 64, 259-284. 200 + 3
Publications_008.pdf

13. Atukeren, E.; Korkmaz, T.; çevik, E. Spillovers between Business Confidence and Stock Returns in Greece, Italy, Portugal, and Spain. INTERNATİONAL JOURNAL OF FİNANCE AND ECONOMİCS, 2013, 18, 205-215. 200 + 3
Publications_017.pdf

2012
12. çevik, E.; Korkmaz, T.; Atukeren, E. Business confidence and stock returns in the USA: a time-varying Markov regime-switching model. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 22, 299-312. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2011.610742

Publications_009.pdf

11. Uygurtürk, H. Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2012, 7, 95-115. 0 + 9
http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/9531414_7_7-2_Makale_5.pdf

Publications_003.pdf

2011
10. Gerçek, H.; Güven, M.; özdamar, .; Yelken, T.; Korkmaz, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2011, 1, 80-88. 100 + 6
Publications_011.pdf

9. Korkmaz, T.; Bostancı, A. RMD Hesaplamalarında Volatilite Tahminleme Modellerinin Karşılaştırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Test Edilmesi: İMKB 100 Endeksi Uygulaması. İŞLETME VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 2, 1-17. 200 + 3
2010
8. Korkmaz, T.; çevik, E.; Gürkan, S. Testing of the international capital asset pricing model with Markov switching model in emerging markets . INVESTMENT MANAGEMENT AND FİNANCİAL INNOVATİONS, 2010, 7, 37-49. 200 + 3
Publications_007.pdf

7. Korkmaz, T.; çevik, E.; Birkan, E. Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme ve Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. JOY-JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY , 2010, 5, 2821-2831. 200 + 0
6. Korkmaz, T.; Yıldız, B.; Gökbulut, . FVFM’nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 95-105. 200 + 6
Publications_002.pdf

5. Korkmaz, T.; Başaran, .; çevik, E. Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi. EGE AKADEMİK BAKIŞ, EKONOMİ, İŞLETME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 10, 1139-1153. 200 + 0
2009
4. Korkmaz, T.; Başaran, .; Gökbulut, R. İMKB’de işlem gören otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmelerinin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörler: Panel veri analizi. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS, 2009, 24, 26-90. 200 + 3
3. Korkmaz, T.; çevik, E.; özataç, N. Testing for Long Memory in ISE Using ARFIMA-FIGARCH Model and Structural Break Test. INTERNATİONAL RESEARCH JOURNAL OF FİNANCE AND ECONOMİCS, 2009, 26, 186-191. 200 + 0
2007
2. Korkmaz, T.; Albayrak, A.; Karataş, A. Hisse senetleri İMKB’de işlem gören KOBİ’lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997–2004 dönemi. İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2007, 253, 79-96. 200 + 3
1. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE FON YÖNETİCİLERİNİN ZAMANLAMA YETENEĞİ. AKDENİZ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2007, 14, 66-93. 200 + 3
Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2009
8. Korkmaz, T.; çevik, E. Z›mni Volatilite Endeksinden Geliflmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yay›lma Etkisi. BDDK BANKAC›L›K VE FİNANSAL PİYASALAR, 2009, 3, 87-105. 200 + 6
Publications_010.pdf

7. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye’de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırılması. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2009, 1, 1-15. 200 + 0
6. Korkmaz, T.; Akman, E.; Gürkan, S. Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures): Londra Metal Borsası Örneği. MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2009, 42, 76-89. 200 + 0
http://journal.mufad.org.tr/

5. Korkmaz, T.; çevik, E. Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 38, 24-37. 200 + 0
2008
4. Korkmaz, T.; Zaman, S.; çevik, E. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları ile Entegrasyon İlişkisi. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 4, 19-44. 200 + 0
3. Korkmaz, T.; çevik, E. Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri. BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR DERGİSİ, 2008, 2, 59-84. 200 + 0
2. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye’deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri . KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2008, 15, 114-147. 200 + 3
Publications_004.pdf

2007
1. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 3, 37-52. 200 + 0
beun.edu.tr

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3725
1. Korkmaz, T. Borsaların Yapısı ve İşleyişi, ISBN: 978-975-06-1748-5, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1100, 247 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=borsalar%C4%B1n+yap%C4%B1s%C4%B1+ve+i%C5%9Fleyi%C5%9Fi
2. Gerçek, H.; Güven, M.; özdamar, .; Yelken, T.; Korkmaz, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları, ISBN: -, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 32 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 50
3. Korkmaz, T.; Soylu, N. Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem, ISBN: 978-605-344-418-3, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 622 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.gazikitabevi.com.tr/
4. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 218 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=finansal+y%C3%B6netim
5. Korkmaz, T. Uluslararası Finans, ISBN: 978-605-344-242-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 502 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 250
6. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 218 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=finansal+y%C3%B6netim
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 3725
1. Korkmaz, T. Uluslararası Para ve Finans, ISBN: 978-605-320-531-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 314 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://www.nobelyayin.com/
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 3725
1. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, ISBN: -, EKİN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 0 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 1998. 250
2. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-210-6, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 1100, 334 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2015. 250
3. Korkmaz, T. Portföy Yönetimi, ISBN: 978-975-60-1517-7, AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 20000, 250 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2013. 500
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/portfoy-yonetimi-11185
4. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim Temel Konular, ISBN: http://www.ekinyayinevi.com/, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 1100, 363 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
5. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası Temel Konular, ISBN: 9786053274544, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 340 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 250
6. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 975-7338-89-1, http://www.ekinkitabevi.com/, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 500, 680 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2014. 250
7. Korkmaz, T.; Pekkaya, M. Excel Uygulamalı Finans Matematiği, ISBN: 9786055187170, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 711 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2012. 250
http://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/ekin-yayinevi-excel-uygulamali-finans-matematigi-turhan-korkmaz
8. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Teknikler, ISBN: 978-605-5048-94-5, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1100, 512 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2014. 250
http://www.ekinyayinevi.com/
9. Ceylan, A.; Korkmaz, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: -, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 500, 500 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2014. 250
http://www.ekinkitabevi.com/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Parekende Ticaret Sektörü Firmalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. International Congress of Management Economy and Policy, 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, 2016. 200
http://www.icomep.com/

4. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Uygurtürk, H., Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi. Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Topluluğu Uluslararası Konferansı , 2016-09-22, 2016-09-23, Uşak, Türkiye, 2016. 200
http://scfconference.com/tr/konferans/

3. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Çevik, N., Yatırımcı İlgisinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Firmalar Üzerine Etkisi. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 200
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

2. Çevik, E.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Enflasyon Belirsizliği İle Pay Senedi Getirisi ve Volatilitesi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , 2016-05-12, 2016-05-14, Çaycuma / Zonguldak, Türkiye, 2016. 200
http://digk.beun.edu.tr/3-uluslararasi-finans-arastirmalari-kongresi/

1. Korkmaz, T., Using EWMA and GARCH Methods in VaR Calculations: Application on ISE 30 Index. ERC/METU International Conference in Economics VI, 2002-09-11, 2002-09-14, Ankara, Türkiye, 2002. 200

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Transit Ticaret, Taşımacılık ve Lojistik Hizmetlerin Mersin, Adana-Mersin Bölgesi ve Türkiye Üzerindeki Ekonomik Etkileri, Mersin Deniz Ticaret Odası, Proje No: 1, 30000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Sevda Metin, Büyüme ve Değer Paylarından Oluşan Portföylerin Performans Ölçümleri: BİST'de Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

2. Serdar Yaman, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gıda Firmalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi ile Tespiti, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Umut Kıyıcı, Türkiye’deki Özel Emeklilik Fon Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 625
1. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN FINANCE AND ECONOMICS , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2015-10-05 - Devam ediyor. 125
2. ISLETME VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1309-2448, E-ISSN : 1309-2448, 2010-01-04 - Devam ediyor. 250
3. ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2147-9194, E-ISSN : 2147-9194, 2005-01-03 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 38
1. DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. ECONOMIC RESEARCH (EKONOMSKA ISTRAZIVANJA) , [ 2016 : 1 ] . 5
3. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE , [ 2016 : 1 ] . 5
4. FINANS, POLITIK & EKONOMIK YORUMLAR , [ 2017 : 1 ] . 4
5. JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE (JBEF) DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
6. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
7. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
8. NAMıK KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü SOSYAL BILIMLER METINLERI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU , [ 2016 : 4 ] . 0
2. 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ , [ 2017 : 4 ] . 0
3. 20. FİNANS SEMPOZYUMU , [ 2016 : 30 ] . 0
4. 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , [ 2016 : 2 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı 3-0-3
Güz E İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL314 Uluslararası Finans Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL110 Finans Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı 3-0-3
Bahar İŞL 586 Bankacılık ve Sigortacılık İşl Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar İŞL 582 Finansal Piyasalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz UTL417 Finansal Tablolar Analizi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Bahar PMBA 564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar OSD Finansal Piyasalara Giriş Rektörlük 2-0-2
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz E-İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz OSD Finansa Giriş Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA-564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar SKP248 Sağlık Kurumları Kaynak Planla Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3
Bahar OSD Finansal Piyasalara Giriş Rektörlük 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 1-0-1
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL464 Bilgisayar Uygulamalı Finans İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA-564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 654 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar SKP248 Sağlık Kurumları Kaynak Planla Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3