Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Turhan Korkmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15310 .
Oluşturma
:
2015-05-28 14:03:41 .
Düzenleme
:
2018-10-03 22:52:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İŞLETME / MUHASEBE VE FİNANSMAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS İŞLETME / FİNANS ILLİNOİS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 1995
DOKTORA İŞLETME / FİNANS ILLİNOİS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 1999
DOÇENTLİK FİNANS ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2004
Doktora Tezi

1. Portfolio Selection in Emerging Markets Danışman: Dr. John F.O. Bilson, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1999.

Yüksek Lisans Tezi

1. Portföy Yönetimi ve Bir Uygulama Danışman: Dr. Ali Ceylan, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1992-12-15 - 1993-07-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1993-07-16 - 2000-01-15
YARDIMCI DOÇENT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2000-01-16 - 2004-04-15
DOÇENT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2004-04-16 - 2009-08-07
PROFESÖR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2009-08-08 - 2013-11-17
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI FİNANSAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2017-10-26 - 2019-10-26
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 2017-05-04 - 2019-05-04
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 2017-05-04 - 2019-05-04
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-08-18 - 2019-08-18
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-18 - 2019-08-18
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-08-18 - 2019-08-18
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-09-14 - 2018-09-14
ETİK KURUL BAŞKANI BİLİM ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-28 - 2018-05-28
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 4000
2017
4. ısmail cevik, E.; Korkmaz, T.; Cevik, E. Testing causal relation among central and eastern European equity markets: evidence from asymmetric causality test. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 30, 381-393. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305774

Publications_022.pdf

2015
3. Atukeren, E.; çevik, E.; Korkmaz, T. Downside business confidence spillovers in Europe: evidence from causality-in-risk tests. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 1-17. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/17487870.2014.977902

Publications_019.pdf

2012
2. çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T. Nonlinearity and nonstationarity in international art market prices: evidence from Markov-switching ADF unit root tests. SPRİNGER NATURE, 2012, 45, 675-695. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00181-012-0627-8

1. Korkmaz, T.; çevik, E.; Atukeren, E. Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets. ELSEVİER BV, 2012, 13, 230-252. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.003

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 5500
2018
28. Tasci, H.; Korkmaz, T. 2008 Finansal Krizinin BİST 100 Endeksindeki Firmalarının Temettü Dağıtım Politikalarına Etkisi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2018, 9, 605-618. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20409/berj.2018.126

Publications_027.pdf

27. Soylu, N.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2018, 0, 71-84. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.25095/mufad.438760

Publications_026.pdf

2017
26. Uygurtürk, H.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ DERGİSİ, 2017, 0, 10-21. 200 + 0
http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2528/files/2-UYGURT C3 9CRK-UYGURT C3 9CRK-KORKMAZ.pdf

25. Korkmaz, T.; çevik, E.; Kırcı çevik, N. Yatırımcı İlgisi İle Pay Piyasası Arasındaki İlişki: BİST-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 203-215. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20409/berj.2017.45

Publications_021.pdf

24. Korkmaz, T.; çevik, E.; Uygurtürk, H. SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ. HİTİT UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTUSU DERGİSİ, 2017, 10, 737-755. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.305741

Publications_025.pdf

23. Korkmaz, T.; Yaman, S.; Metin, S. Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: BİST 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study (Olay Çalışması) Analizi. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ICOMEP ÖZEL SAYISI, 2017, 0, 171-187. 200 + 0
http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2528/files/14- 20TURHAN 20KORKMAZ.pdf

Publications_023.pdf

22. Yaman, S.; Korkmaz, T.; Açıkgöz, E. PAY GETİRİLERİNE ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN PANEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ: BİST GIDA FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 10, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.295748

2016
21. Kıyıcı, U.; Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSIS, VIKOR ve MOORA Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, 2, 1-16. 200 + 0
http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2528/files/Makale1.pdfp://

Publications_020.pdf

2015
20. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , 2015, EKİM, 67-82. 200 + 0
Publications_014.pdf

19. Açıkgöz, E.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2015, 5, 427-433. 200 + 3
Publications_013.pdf

18. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Türkiye’deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi . BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2015, 6, 141-155. 200 + 0
Publications_016.pdf

2014
17. Yıldız, B.; Gökbulut, R.; Korkmaz, T. FİRMALARDA TEMETTÜ POLİTİKALARINI ETKİLEYEN UNSURLAR: BİST SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ UYGULAMASI1. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 10, 185-206. 200 + 3
Publications_012.pdf

2013
16. Atukeren, E.; Korkmaz, T.; çevik, E. Spillovers between Business Confidence and Stock Returns in Greece, Italy, Portugal, and Spain. INTERNATİONAL JOURNAL OF FİNANCE AND ECONOMİCS, 2013, 18, 205-215. 200 + 3
Publications_017.pdf

15. Korkmaz, T.; çevik, E.; Kırcı çevik, N. Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi . BİLİG, 2013, 64, 259-284. 200 + 3
Publications_008.pdf

2012
14. çevik, E.; Korkmaz, T.; Atukeren, E. Business confidence and stock returns in the USA: a time-varying Markov regime-switching model. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 22, 299-312. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2011.610742

Publications_009.pdf

13. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T. Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2012, 7, 95-115. 200 + 9
http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/9531414_7_7-2_Makale_5.pdf

Publications_003.pdf

2011
12. Korkmaz, T.; Bostancı, A. RMD Hesaplamalarında Volatilite Tahminleme Modellerinin Karşılaştırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Test Edilmesi: İMKB 100 Endeksi Uygulaması. İŞLETME VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 2, 1-17. 200 + 3
11. Gerçek, H.; Güven, M.; özdamar, .; Yelken, T.; Korkmaz, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2011, 1, 80-88. 100 + 6
Publications_011.pdf

2010
10. Korkmaz, T.; çevik, E.; Gürkan, S. Testing of the international capital asset pricing model with Markov switching model in emerging markets . INVESTMENT MANAGEMENT AND FİNANCİAL INNOVATİONS, 2010, 7, 37-49. 200 + 3
Publications_007.pdf

9. Korkmaz, T.; Yıldız, B.; Gökbulut, . FVFM’nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 95-105. 200 + 6
Publications_002.pdf

8. Korkmaz, T.; Başaran, .; çevik, E. Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi. EGE AKADEMİK BAKIŞ, EKONOMİ, İŞLETME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 10, 1139-1153. 200 + 3
7. Korkmaz, T.; çevik, E.; Birkan, E. Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme ve Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. JOY-JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY , 2010, 5, 2821-2831. 200 + 0
2009
6. Korkmaz, T.; Başaran, .; Gökbulut, R. İMKB’de işlem gören otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmelerinin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörler: Panel veri analizi. İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS, 2009, 24, 26-90. 200 + 3
5. Korkmaz, T.; çevik, E. Zımni Volatilite Endeksinden Geliflmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yay›lma Etkisi. BDDK BANKAC›L›K VE FİNANSAL PİYASALAR, 2009, 3, 87-105. 200 + 6
Publications_010.pdf

4. Korkmaz, T.; çevik, E.; özataç, N. Testing for Long Memory in ISE Using ARFIMA-FIGARCH Model and Structural Break Test. INTERNATİONAL RESEARCH JOURNAL OF FİNANCE AND ECONOMİCS, 2009, 26, 186-191. 200 + 0
3. Korkmaz, T.; Zaman, S.; çevik, E. İMKB ile Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Yapısal Kırılma Testleri İle Analizi. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2009, 10, 40-71. 200 + 0
2007
2. Korkmaz, T.; Albayrak, A.; Karataş, A. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sermaye Yapısı Üzerine Bir İnceleme: 1997–2004 Dönemi. İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2007, 253, 79-96. 200 + 3
1. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE FON YÖNETİCİLERİNİN ZAMANLAMA YETENEĞİ. AKDENİZ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2007, 14, 66-93. 200 + 3
Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2017
8. Metin, S.; Yaman, S.; Korkmaz, T. Finansal Performansın TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Belirlenmesi: BİST Enerji Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 14, 371-394. 200 + 0
http://www.sbd.ksu.edu.tr/issue/viewIssue/5000019011/5000006776

Publications_024.pdf

2009
7. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye’de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırılması. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2009, 1, 1-15. 200 + 0
6. Korkmaz, T.; Akman, E.; Gürkan, S. Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures): Londra Metal Borsası Örneği. MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2009, 42, 76-89. 200 + 0
http://journal.mufad.org.tr/

5. Korkmaz, T.; çevik, E. Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 38, 24-37. 200 + 0
2008
4. Korkmaz, T.; çevik, E. Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri. BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR DERGİSİ, 2008, 2, 59-84. 200 + 0
3. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türkiye’deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri . KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2008, 15, 114-147. 200 + 3
Publications_004.pdf

2. Korkmaz, T.; Zaman, S.; çevik, E. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları ile Entegrasyon İlişkisi. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 4, 19-44. 200 + 0
2007
1. Korkmaz, T.; Uygurtürk, H. Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 3, 37-52. 200 + 0
beun.edu.tr

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4975
1. Korkmaz, T. Uluslararası Finans, ISBN: 978-605-344-635-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1100, 455 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 218 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=finansal+y%C3%B6netim
3. Korkmaz, T.; Soylu, N. Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem, ISBN: 978-605-344-418-3, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 622 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.gazikitabevi.com.tr/
4. Korkmaz, T. Uluslararası Finans, ISBN: 978-605-344-242-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 502 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2015. 250
5. Gerçek, H.; Güven, M.; özdamar, .; Yelken, T.; Korkmaz, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları, ISBN: -, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 32 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2015. 50
6. Korkmaz, T. Finansal Yönetim, ISBN: 978-975-06-1287-9, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 218 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=finansal+y%C3%B6netim
7. Korkmaz, T. Borsaların Yapısı ve İşleyişi, ISBN: 978-975-06-1748-5, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1100, 247 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2016. 250
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/ara?q=borsalar%C4%B1n+yap%C4%B1s%C4%B1+ve+i%C5%9Fleyi%C5%9Fi
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 4975
1. Korkmaz, T. Uluslararası Para ve Finans, ISBN: 978-605-320-531-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 314 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://www.nobelyayin.com/
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4975
1. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim Temel Konular, ISBN: http://www.ekinyayinevi.com/, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 1100, 363 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2017. 250
2. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Teknikler, ISBN: 978-605-5048-94-5, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1100, 512 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2014. 250
http://www.ekinyayinevi.com/
3. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, ISBN: -, EKİN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 0 Sayfa, İngilizce, BURSA, Türkiye, 1998. 250
4. Korkmaz, T.; Pekkaya, M. Excel Uygulamalı Finans Matematiği, ISBN: 9786055187170, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1100, 711 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2012. 250
http://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/ekin-yayinevi-excel-uygulamali-finans-matematigi-turhan-korkmaz
5. Ceylan, A.; Korkmaz, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: 978-605-327-494-0, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 15, Baskı Adet Sayısı: 1100, 691 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2017. 250
6. Korkmaz, T. Portföy Yönetimi, ISBN: 978-975-60-1517-7, AÖF Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 20000, 250 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2013. 500
https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/portfoy-yonetimi-11185
7. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası Temel Konular, ISBN: 9786053274544, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 340 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2017. 250
8. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 975-7338-89-1, http://www.ekinkitabevi.com/, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 500, 680 Sayfa, İngilizce, BURSA, Türkiye, 2014. 250
9. Ceylan, A.; Korkmaz, T. İşletmelerde Finansal Yönetim, ISBN: -, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 500, 500 Sayfa, İngilizce, BURSA, Türkiye, 2014. 250
http://www.ekinkitabevi.com/
10. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-210-6, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 1100, 334 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2015. 250
11. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, ISBN: 978-605-327-522-0, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 1100, 797 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2017. 250
12. Ceylan, A.; Korkmaz, T. Finansal Yönetim: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-632-6, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 1100, 363 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2018. 250
13. Korkmaz, T.; Ceylan, A. Sermaye Piyasası: Temel Konular, ISBN: 978-605-327-629-6, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1100, 344 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2018. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1800

9. Korkmaz, T.; Yaman, S., Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığına Etkisi: BİST Turizm Firmaları Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-10-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/default.asp?id=1

8. Korkmaz, T.; Yaman, S., Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Ölçülen Finansal Performans ve Pay Getirileri Arasındaki İlişki: BİST Turizm Firmaları Üzerine Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Uygulaması. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Futorism 2017, 2017-09-28, 2017-09-29, Mersin, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

7. Uygurtürk, H.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma. International Congress of Management Economy and Policy, 2017-05-20, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

6. Korkmaz, T.; Yaman, S., Finansal Oranlar İle Pay Getirileri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul (BİST) Enerji Firmaları Üzerinde Bir Uygulama. International Congress of Management Economy and Policy, 2017-05-20, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

5. Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Parekende Ticaret Sektörü Firmalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. International Congress of Management Economy and Policy, 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, 2016. 200
http://www.icomep.com/

4. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Uygurtürk, H., Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi. Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Topluluğu Uluslararası Konferansı , 2016-09-22, 2016-09-23, Uşak, Türkiye, 2016. 200
http://scfconference.com/tr/konferans/

3. Korkmaz, T.; Çevik, E.; Çevik, N., Yatırımcı İlgisinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Firmalar Üzerine Etkisi. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 200
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

2. Çevik, E.; Uygurtürk, H.; Korkmaz, T., Enflasyon Belirsizliği İle Pay Senedi Getirisi ve Volatilitesi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , 2016-05-12, 2016-05-14, Çaycuma / Zonguldak, Türkiye, 2016. 200
http://digk.beun.edu.tr/3-uluslararasi-finans-arastirmalari-kongresi/

1. Korkmaz, T., Using EWMA and GARCH Methods in VaR Calculations: Application on ISE 30 Index. ERC/METU International Conference in Economics VI, 2002-09-11, 2002-09-14, Ankara, Türkiye, 2002. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Korkmaz, T.; Yaman, S.; Metin, S., Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: BİST 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study (Olay Çalışması) Analizi. International Congress of Management Economy and Policy, 2017-05-20, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

1. Çevik, E.; Atukeren, E.; Korkmaz, T., Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis. International Congress of Energy, Economy and Security, 2017-03-25, 2017-03-26, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Metin, S.; Yaman, S.; Korkmaz, T., Finansal Performansın TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Belirlenmesi: BİST Enerji Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-04-22, Bursa, Türkiye, 2017. 100
http://www.uludag.edu.tr/lios/default/konu/2513

Ulusal - Yürütücü 0

1. Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının Dış Ticaret ve Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi: 2003-2012 Dönemi, BUSİAD (Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) , Proje No: 1, 1 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Transit Ticaret, Taşımacılık ve Lojistik Hizmetlerin Mersin, Adana-Mersin Bölgesi ve Türkiye Üzerindeki Ekonomik Etkileri, Mersin Deniz Ticaret Odası, Proje No: 1, 30000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Hazal Taşçı, Finansal Krizlerin Firmaların Temettü Politikasına Etkisi: 2008 Krizi Temelinde BİST 100 Endeksi’nde Listelenen Firmalar Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

3. Sevda Metin, Büyüme ve Değer Paylarından Oluşan Portföylerin Performans Ölçümleri: BİST'de Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

2. Serdar Yaman, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gıda Firmalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi ile Tespiti, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Umut Kıyıcı, Türkiye’deki Özel Emeklilik Fon Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Aslı Yıkılmaz Erkol, Finansal Esneklik ve Finansal Esneklik Değerinin Finansal Kararlara Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

Uluslararası 1250
1. NAMIK KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU SOSYAL BILIMLER METINLERI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1308–4895, E-ISSN : 1308–4453, 2016-10-01 - Devam ediyor. 250
2. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN FINANCE AND ECONOMICS , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2015-10-05 - Devam ediyor. 125
3. ISLETME VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1309-2448, E-ISSN : 1309-2448, 2010-01-04 - Devam ediyor. 250
4. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1309-2448, E-ISSN : 1309-2448, 2010-01-01 - Devam ediyor. 250
5. ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2147-9194, E-ISSN : 2147-9194, 2005-01-03 - Devam ediyor. 250
6. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 2146-3042, E-ISSN : 2146-3042, 1999-01-01 - Devam ediyor. 125
Ulusal 35
1. TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , ADVİSORY BOARD MEMBER, E-ISSN : 2147-8414 , 2018-01-01 - Devam ediyor. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 219
1. 1. ULUSLARARASı TURIZMIN GELECEğI İNOVASYON, GIRIşIMCILIK VE SüRDüREBILIRLIK KONGRESI (FUTOURISM) , [ 2017 : 6 ] . 0
2. 2. ULUSLARARASı TURIZMIN GELECEğI İNOVASYON, GIRIşIMCILIK VE SüRDüREBILIRLIK KONGRESI (FUTOURISM) , [ 2018 : 1 ] . 4
3. 21. FINANS SEMPOZYUMU , [ 2017 : 30 ] . 0
4. 22. FINANS SEMPOZYUMU , [ 2018 : 30 ] . 120
5. AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
6. ANEMON MUş ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
7. APPLIED ECONONOMICS LETTERS , [ 2018 : 1 ] . 5
8. BDDK BANKACıLıK VE FINANSAL PIYASALAR DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
9. BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
10. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , [ 2018 : 1 ] . 4
11. DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
12. ECONOMIC RESEARCH (EKONOMSKA ISTRAZIVANJA) , [ 2016 : 1 ] . 5
13. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE , [ 2016 : 1 ] . 5
14. FINANS POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR , [ 2018 : 1 ] . 4
15. FINANS, POLITIK & EKONOMIK YORUMLAR , [ 2017 : 2 ] . 8
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS (IJESB) , [ 2017 : 1 ] . 4
17. JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE (JBEF) DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
18. JOURNAL OF CAPITAL MARKETS STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 0
19. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
20. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
21. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
22. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI , [ 2017 : 3 ] . 12
23. NAMıK KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü SOSYAL BILIMLER METINLERI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
24. NAMıK KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü SOSYAL BILIMLER METINLERI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU , [ 2016 : 4 ] . 0
2. 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ , [ 2017 : 4 ] . 0
3. 20. FİNANS SEMPOZYUMU , [ 2016 : 30 ] . 0
4. 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 12-14 NİSAN 2018. , [ 2018 : 1 ] . 0
5. 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , [ 2016 : 2 ] . 0
6. EKONOMİ, POLİTİKA & FİNANS DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası 0
1. American Language Academy , 1993-12-23, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri. 0
Ulusal 75
1. Meksa Menkul Değerler A.Ş., 1991-01-17, İstanbul, Türkiye. 50
2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası , 2001-02-12, İstanbul, Türkiye. 25
3. Zonguldak Rotary Kulübü, 2009-04-10, Zonguldak, Türkiye. 0
4. Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013-11-15, Zonguldak, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz E İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar PMBA 566 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz E İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 773 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 583 Menkul Kıymet Değerlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Yaz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL314 Uluslararası Finans Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar UTL110 Finans Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 582 Finansal Piyasalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 586 Bankacılık ve Sigortacılık İşl Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ISL361 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL417 Finansal Tablolar Analizi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz E İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E İŞL 552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar PMBA 564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar OSD Finansal Piyasalara Giriş Rektörlük 2-0-2
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 561 Finansta Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz OSD Finansa Giriş Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS468 Fınancıal Modelıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 558 Finansal Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA-564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 658 Risk Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-552 Sermaye Piyasaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 588 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar SKP248 Sağlık Kurumları Kaynak Planla Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3
Bahar OSD Finansal Piyasalara Giriş Rektörlük 2-0-2
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS363 Fınancıal Mathematıcs İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 1-0-1
Güz İŞL 587 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 551 Finansal Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 571 Finansal Modelleme Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL464 Bilgisayar Uygulamalı Finans İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 556 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA-564 Uluslararası Finansman Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 654 Portföy Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3
Bahar SKP248 Sağlık Kurumları Kaynak Planla Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3