Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Tahir Karaboğa
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
20 Ocak 1973 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Yenişehir Kampüsü Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-10-08 12:01:49 .
Düzenleme
:
2019-01-05 08:42:41 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Medya Sosyolojisi Bağlamında Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu ve Dizilerin Bireylerin Tüketim Eğilimi Üzerinde Etkisi Danışman: Dr. Ayşe Azman, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Televizyon Haberlerinde Şiddet Olgusu Danışman: Dr. Yaşar Erjem, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Karaboğa, M. Eğitim Fakültelerinde Yapılan İnternet Konulu Lisansüstü Tez Çalışmalarına İlişkin Bir İnceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 4492-4506. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4977/2429

Publications_005.pdf

2016
3. Karaboğa, M. Çevre Sosyolojisinde Çevre Sorunlarına Yönelik Alternatif Arayışlar. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 55, 716-726. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/dergi//cevre-sosyolojisinde-cevre-sorunlarina-yonelik-alternatif-arayislar201606.pdf

Publications_003.pdf

2. Karaboğa, M. Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 2072-2101. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3721/1775

Publications_002.pdf

1. Karaboğa, M. Dizi İzleyicilerinin Televizyon Dizilerinde Sunulan Tüketim Unsurlarına Yönelik Eğilimleri. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE ACADEMİC JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2016, 4, 182-208. 200 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/314167559_1177%20Tahir%20KARABO%C4%9EA.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Karaboğa, M. Küreselleşme Sürecinin Eğitim Kurumları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Tartışma. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 66, 134-144. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/36996/423822

Publications_006.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Karaboğa, M. Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 3, 912-936. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/41501/475515

Publications_007.pdf

Ulusal - Diğer 100
2004
1. Karaboğa, M. Bir Kitle İletişimsizlik Aracı Olarak Televizyon. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-12. 100 + 0
http://www.ilefarsiv.com/id/bolum.htm

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1000
1. Karaboğa, M. İletişim Aygıtları Ağında Toplum, ISBN: 975 830 360-1, Yurt Renkleri Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 183 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
https://www.nobelkitap.com/kitap_277363_iletisim-aygitlari-aginda-toplum.html
2. Karaboğa, M. Medya ve Toplum İlişkileri, ISBN: 978-605-5828-20-2, Karınca yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 254 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Karaboğa, M., Eleştirel Bakış Açısıyla Medya Okuryazarlığı Eğitimi. Second Mediterranean International Social Sciences Congress, 2017-10-10, 2017-10-13, Ohrid , Makedonya, 2017. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Karaboğa, M., MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUK VE ÇOCUK KÜLTÜRÜ: ŞİDDET VE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN YANSIMALARI. Birinci uluslararası eğitimde ve Kültürde akademik çalışmalar sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://i-sasec.org/ozet-kitapciligi.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim... 4-0-4
Bahar SBE-508 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yü... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3