Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tahir Karaboğa
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
20 Ocak 1973
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Yenişehir Kampüsü Mersin
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2016-10-08 12:01:49
Düzenleme
:
2017-12-26 15:15:20
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Medya Sosyolojisi Bağlamında Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu ve Dizilerin Bireylerin Tüketim Eğilimi Üzerinde Etkisi Danışman: Dr. Ayşe Azman, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Televizyon Haberlerinde Şiddet Olgusu Danışman: Dr. Yaşar Erjem, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
4. Karaboğa, T. Eğitim fakültelerinde yapılan internet konulu lisansüstü tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 4492-4506. 0 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4977/2429

Publications_005.pdf

2016
3. Karaboğa, T. Dizi İzleyicilerinin Televizyon Dizilerinde Sunulan Tüketim Unsurlarına Yönelik Eğilimleri. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE ACADEMİC JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2016, 4, 182-208. 0 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/314167559_1177%20Tahir%20KARABO%C4%9EA.pdf

Publications_001.pdf

2. Karaboğa, T. Çevre Sosyolojisinde Çevre Sorunlarına Yönelik Alternatif Arayışlar. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 55, 716-726. 0 + 0
http://www.akademikbakis.org/dergi//cevre-sosyolojisinde-cevre-sorunlarina-yonelik-alternatif-arayislar201606.pdf

Publications_003.pdf

1. Karaboğa, T. Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 2072-2101. 0 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3721/1775

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 0
2004
1. Karaboğa, T. Bir Kitle İletişimsizlik Aracı Olarak Televizyon. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-12. 0 + 0
http://www.ilefarsiv.com/id/bolum.htm

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1000
1. Karaboğa, T. İletişim Aygıtları Ağında Toplum, ISBN: 975 830 360-1, Yurt Renkleri Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 183 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
https://www.nobelkitap.com/kitap_277363_iletisim-aygitlari-aginda-toplum.html
2. Karaboğa, T. Medya ve Toplum İlişkileri, ISBN: 978-605-5828-20-2, Karınca yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 254 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. Karaboğa, T., Eleştirel Bakış Açısıyla Medya Okuryazarlığı Eğitimi. Second Mediterranean International Social Sciences Congress, 2017-10-10, 2017-10-13, Ohrid , Makedonya, 2017. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3