Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Şerife Yorulmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4692 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-04 11:07:26 .
Düzenleme
:
2018-12-04 20:50:40 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH EGE ÜNİVERSİTESİ 1982
YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1995
DOÇENTLİK YAKINÇAĞ TARİHİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2000
Doktora Tezi

1. Aydın Vilayeti'nde Madenler (1850-1908) Danışman: Dr. Serap YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İzmir Basınında Levantenler (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) Danışman: Dr. Ergün AYBARS, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜRÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-23
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2014-06-17 - 2017-06-17
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2014-06-17 - 2017-06-17
MERKEZ MÜDÜRÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2013-03-25 - 2016-03-25
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2013-03-25 - 2016-03-25
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2005
2. Yorulmaz, . Çukurova'da Kuva-yı Milliye Yapılanmasının Temel Özellikleri. A.Ü. ATATÜRK YOLU, 2005, 35, 345-373. 200 + 0
http://http://dergiler.ankara.edu.tr/detail

1998
1. Yorulmaz, . Fransız Manda Yönetimi Döneminde İskenderun Sancağı(Hatay)’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Durumuna İlişkin Bazı Kayıtlar(1918-1939). A.Ü. ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 1998, 22, 231-259. 200 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail

Ulusal - Diğer 300
2016
3. Yorulmaz, .; Ergenoğlu, M. Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Fransızların Çukurova’da Toprak Tasarrufu Girişimi: Çukurova Çiftliği -1. ÇUKUROVA ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2016, 3, 107-114. 100 + 0
http://www.cukar.org/

2010
2. Yorulmaz, . Osmanlı İmparatorluğu’nda Ruhsatsız Okullaşma: 19. Yüzyılda Açılan Gayrimüslim ve Yabancı Okullar Üzerine Bir Değerlendirme. DOĞU BATI, 2010, 13, 185-188. 100 + 3
2000
1. Yorulmaz, . “Osmanlı Fransız İlişkileri Çerçe- vesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız Kültür Kurumları ve Bunların Meşruiyet Kazan- ması”. OTAM, 2000, 1, 697-768. 100 + 3
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 312
1. Yorulmaz, . MERSİN/İNANCA YOLCULUK, ISBN: 978-605-149-700-6, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/mavi Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 124 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2015. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 312
1. Yorulmaz, .; Akgül, R.; Doğan, H.; Aytar, H.; Alpsoy, .; Yalçın, C.; Kendirci, H.; çelik, R. TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ, ISBN: 978- , EKİN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 279 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2015. 63
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. YORULMAZ, Ş., Çukurova'da Toprak Tasarrufu ve Yabancı Tebaanın Bu Konudaki Faaliyetleri (1838-1914). Uluslararası "Tarihte Adana ve Çukurova" Sempozyumu Bildirileri Kitabı (17-19 Nisan 2015 Adana-Türkiye, 2015-04-17, 2015-04-19, ANKARA, Türkiye, 2016. 200
http://www.akademisyen.com

5. YORULMAZ, Ş., Osmanlı’da Ayrılıkçı - Siyasal Örgütlenmelere Yabancı İlgisi ve Kapitülasyonların Suistimaline Bir Örnek: Brazzafolli Davası. XV. Türk Tarih Kongresi , 2006-09-11, 2006-09-15, Ankara, Türkiye, 2006. 200

4. YORULMAZ, Ş., Doğu Akdeniz’de Bir Cemaat Serüveni: Liman Kenti Olma Sürecinde Mersin’de Gelişen ‘Maruni Taifesi. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, MERSİN, Türkiye, 2005. 200

3. YORULMAZ, Ş., Antioch (1820-1939) An Evaluation from Social and Economic Perspectives. VIII Simposio di Tarso – Antiochia, 2003-06-28, 2003-07-01, ROMA, İtalya, 2005. 200

2. YORULMAZ, Ş., 19. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Sistemi İçinde Ermenilerin Durumu, Misyoner Faaliyetlerinin Etkileri ve Ruhsatsız Açılan Ermeni Okulları. XIV. Türk Tarih Kongresi , 2002-09-09, 2002-09-13, Ankara, Türkiye, 2002. 200

1. YORULMAZ, Ş., Doğu Akdeniz’de Bir Osmanlı Liman Kenti Olarak Gelişen Mersin’de Yabancı Tüccarın Rolü ve Mersin’de Levanten Kültürü (19.Yüzyıl). 19. Yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, Uluslararası Kolokyumu, 2002-04-18, 2002-04-20, MERSİN, Türkiye, 2002. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. YORULMAZ, Ş., Exploration, Exploitation and Economy of Emery Mines in the Western Anatolia (1844 – 1909) Proceedings – Volume II- IESCA. International Earth Sciences Colloquium on te Agean Region, 1995-10-04, 1995-10-14, GÜLLÜK/İZMİR, Türkiye, 1995. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. YORULMAZ, Ş., Türkiye’de Kömürün Keşfi ve Kömür İşletme İmtiyazları (1829-1937). Türkiye 11. Kömür Kongresi , 1998-06-10, 1998-06-12, BARTIN/AMASRA, Türkiye, 1998. 100

Ulusal - Yürütücü 400

4. ŞEYH SENUSİ’NİN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1917, 5000 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

3. Osmanlı Askeri Teknolojisi ve Silahlanma Politikası ( 1870-1918), BAP, Proje No: BAP-SOBE T (ZS) 2011-1 DR, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. 18. Yüzyılda Osmanslı Maliyesinde Iltizam Sisteminin Uygulama Örnegi 0larak Adana Sancagı, BAP, Proje No: BAP-SOBE T(ME) 2011-1 DR, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

1. AMERİKAN BOARD'IN TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK FAALİYETLERİ(1830-1923), BAP, Proje No: 2248463, 5569 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. CUMHURIYET TARIHI ARAşTıRMALARı DERGISI (CTAD) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. OTAM , [ 2015 : 1 ] . 4
3. TüRKIYE SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI (TSAD) , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
1. TARİH VAKFI , Üye No: -, Türkiye, 2013-06-02-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR 549 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 607 Osmanlı - Büyük Güçler İlişkis Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 549 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR417 Çağdaş Ortadoğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR417 Çağdaş Orta Doğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 607 Osmanlı - Büyük Güçler İlişkis Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR543 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR 436 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 510 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR543 Diplomasi Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 510 Osm.İmp.'dan Türkiye Cumhuriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR417 Çağdaş Ortadoğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 607 Osmanlı-Büyük Güçler İlişkisi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR417 Çağdaş Ortadoğu Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 607 Osmanlı-Büyük Güçler İlişkisi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurova'nın Sosyo - Ekonomik Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 510 Osm.İmp.'dan Türkiye Cumhuriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 607 Osmanlı-Büyük Güçler İlişkisi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 602 Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 510 Osm.İmp.'dan Türkiye Cumhuriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR326 Çukurovanın Sosyo - Ekonomik v Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR410 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Po Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR405 Türk İktisat Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR305 Türk Kültür Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3