Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğr. Gör. Dr. Sümbüle Köksoy Vayısoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4218 .
Oluşturma
:
2015-11-19 13:10:09 .
Düzenleme
:
2018-06-11 13:43:21 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ERDEMLİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ 1998
LİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA HEMŞİRELİK/ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ERCİYES 2017
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-04-22 - 2016-04-22
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 850
2018
1. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E. An evaluation of the effectiveness of nursing students' hand hygiene compliance: A cross-sectional study. NURSE EDUCATİON TODAY , 2018, 65, 218-224. 850 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 560
2017
3. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; önen, E. The use of primary health care services after transformation in health and related factors in a province example

Bir il örneğinde sağlıkta dönüşüm sonrası I. basamak sağlık hizmetleri kullanımı ve ilişkili faktörler. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 14, 4546-4546. 200 + 0

http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i4.4923

2015
2. öncü, E.; Köksoy, S.; sungur, M.; şermet, . Referral to the Hospital And Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts. JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2015, 6, 694-698. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.4328/JCAM.2355

Publications_002.pdf

2012
1. Koksoy, S.; öncü, E.; şermet, .; Sungur, M. First Aid Knowledge Levels of Prison Inmates. TURKİSH JOURNAL OF EMERGENCY MEDİCİNE , 2012, 12, 20-24. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/1304.7361.2012.88609

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Köksoy, S.; Zincir, H. SAĞLIK EYLEM SÜRECİ YAKLAŞIMI MODELİ. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 20, 56-62. 200 + 0
Ulusal - Diğer 95
2013
1. Köksoy, S.; Akan, N.; Erdoğan, S.; Karataş, B. Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktor, Hemşire ve Ebelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Bilme Ve Kullanma Durumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 17-25. 95 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Öncü, E.; Köksoy Vayısoğlu, S.; Önen, E., Bir İl Örneğinde Sağlıkta Dönüm Sonrası I. Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim Ve Hizmet Kullanımı İle İlişkili Faktörler.. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017-10-05, 2017-10-08, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 177

4. Önen, E.; Köksoy Vayısoğlu, S., Housing Conditions and Health Relatedness in Childhood. . Internatıonal Congress Of Health And Envıronment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 50

3. Köksoy Vayısoğlu, S.; Öncü, E., Hemşirelik Öğrencilerinde Bireysel Çalışma Yönteminin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017-10-05, 2017-10-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50

2. Öncü, E.; Köksoy Vayısoğlu, S.; Önen, E.; Güven, Y.; Ravlı Bulut, E., Bır İlın Sosyoekonomık Düzeyı Düşük Üç bölgesınde İlkokullarda Pedıculus Capıtıs yaygınlığı ve Sağlık Eğıtımının Tedavıdeetkınlığı: Randomıze Kontrollü Çalışma. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017-10-05, 2017-10-08, Ankara, Türkiye, 2017. 35

1. Öncü, E.; Köksoy Vayısoğlu, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E., Hemşirelik Öğrencilerinde El Hijyeni Uygulamalarının değerlendirilmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi , 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 42

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Ardıç Çobaner, A.; Köksoy, S., Sağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı: Twitter’da Sağlık Mesajları.. AB 2014 Akademik Bilişim Konferansları, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 42

1. Öncü, E.; Köksoy, S.; Sungur, M.; Şermet, Ş., “Mersin E Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Mahkumların Son Bir Yıldaki Hastane Sevklerinin ve 112 Kullanımının İncelenmesi”. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 42

Ulusal - Özet - Poster 42

2. Öncü, E.; Köksoy Vayısoğlu, S.; Önen, E.; Güven, Y., . Kırsal Bölgede Bulunan Bir İlkokulda Öğrencilerin Sağlık Sorunları ve Okul Çevresinin Sağlığa Uygunluğunun Değerlendirlmesi. . 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 21

1. Öncü, E.; Köksoy, S.; Sungur, M.; Şermet, Ş., “Risk Faktörleri ve Kanser Taraması: Kadınlar Kendilerini Ne Kadar Servikal Kansere Aday Görüyor?” . 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi", 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzone, Türkiye, 2011. 21

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 330 Okul Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 335 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SY 315 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 330 Okul Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz SY 315 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HEM 335 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 240 Sağlık Politikaları ve Hemşire İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz SYO305 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO301 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Bahar HEM 230 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hast İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM316 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-8-7
Bahar HEM436 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM 330 Okul Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz SYO301 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM 419 Sağlık Politikaları ve Hemşire İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz SYO305 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM435 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz SKP101 Genel Sağlık Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM436 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM 330 Okul Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM316 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-8-7
Güz SYO305 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO301 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM435 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz SKP101 Genel Sağlık Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM316 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-8-7
Bahar HEM436 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz SYO301 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM435 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz MM433 İlk Yardım Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz SKİP101 Genel Sağlık Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM316 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-8-7
Bahar HEM436 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz MM433 İlk Yardım Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz SYO301 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM435 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz SKİP101 Genel Sağlık Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM436 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM316 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-8-7
Güz HEM435 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4