Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sabahattin Tekingündüz
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Sağlık Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-506-3585594 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4208 .
Faks
:
+90-324-3610571 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-30 13:28:36 .
Düzenleme
:
2018-12-27 00:18:00 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SAĞLIK YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SAĞLIK YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve iş tatmininin etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması Danışman: Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve acil olmayan kullanımın belirlenmesi Danışman: Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2013.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-05 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016-05-09 - Devam ediyor
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-06-03 - 2019-06-03
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2016-03-07 - 2019-03-07
BÖLÜM BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2016-01-21 - 2019-01-21
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2016-01-21 - 2019-01-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6650
2018
7. Akdere, M.; Top, M.; Tekingündüz, S. Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model. TOTAL QUALİTY MANAGEMENT BUSİNESS EXCELLENCE, 2018, , 1-11. 1000 + 0
10.1080/14783363.2018.1427501

6. Akdere, M.; Top, M.; Tekingündüz, S. Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model. TOTAL QUALİTY MANAGEMENT & BUSİNESS EXCELLENCE, 2018, ., 1-11. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2018.1427501

Publications_023.pdf

5. Top, M.; Tekingündüz, S. The Effect of Organizational Justice and Trust on Job Stress in Hospital Organizations. JOURNAL OF NURSİNG SCHOLARSHİP, 2018, 50, 558-566. 1000 + 0
10.1111/jnu.12419

2017
4. Tekingündüz, S.; Top, M.; Tengilimoğlu, D.; Karabulut, E. Effect of organisational trust, job satisfaction, individual variables on the organisational commitment in healthcare services. TOTAL QUALİTY MANAGEMENT BUSİNESS EXCELLENCE, 2017, 28, 522-541. 950 + 0
10.1080/14783363.2015.1099428

3. Tekingündüz, S.; Top, M.; Tengilimoğlu, D.; Karabulut, E. Effect of organisational trust, job satisfaction, individual variables on the organisational commitment in healthcare services. TOTAL QUALİTY MANAGEMENT & BUSİNESS EXCELLENCE, 2017, 28, 522-541. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1099428

Publications_018.pdf

2015
2. Top, M.; Tekingündüz, S. Patient Safety Culture in a Turkish Public Hospital: A Study of Nurses’ Perceptions About Patient Safety. SYSTEMİC PRACTİCE AND ACTİON RESEARCH, 2015, 28, 87-110. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11213-014-9320-5

Publications_014.pdf

2012
1. Top, M.; Tarcan, M.; Tekingündüz, S.; Hikmet, N. An analysis of relationships among transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational trust in two Turkish hospitals. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, 2012, 28, 217-241. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/hpm.2154

Publications_022.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2230
2016
12. Tekingündüz, S. Sosyal destek, işe yabancılaşma ve iş stresinin işgören performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 683-694. 200 + 0
http://http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3512/1668

Publications_019.pdf

11. Tekingündüz, S.; Kurtuldu, A.; Erer, T. Sağlık Hizmetlerinde Eşitsizlik ve Etik. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 8, 32-43. 200 + 0
http://iibfdergi.aksaray.edu.tr/index.php/asuiibfd/article/view/203

Publications_021.pdf

10. Tekingündüz, S.; Seçkin, M.; Yaman, K.; Türk, I.; Aslan, S. Performans, is tatmini ve is-aile yasam çatısması arasındaki iliskiler. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH , 2016, 9, 1672-1679. 180 + 0
Publications_020.pdf

2015
9. Tekingündüz, S.; Kurtludu, A.; öksüz, S. İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler. SİYASET, EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 3, 27-42. 200 + 0
http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/328

Publications_015.pdf

8. Tekingündüz, S.; Kurtuldu, A. İşten ayrılma niyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık, liderlik ve iş stresi arasındaki ilişkilerin analizi: Bir hastane örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, , 2015, 12, 1501-1517. 200 + 0
file:///C:/Users/qw/Downloads/3270-10557-1-PB%20(2).pdf

Publications_001.pdf

7. Tekingündüz, S.; Kurt, A.; Temirci ayhan, H. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Temizlik İşçilerinin Bulaşıcı Hastalık Risk Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. NWSA-LİFE SCİENCES, 2015, 10, 15-28. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsals/article/view/5000127632

Publications_017.pdf

2014
6. tekingündüz, S.; aydın, M.; Polat, H. Kamu Sektöründe Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği . SAYIŞTAY DERGİSİ , 2014, 94, 53-72. 200 + 0
http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der94m3.pdf

Publications_009.pdf

5. Atan, M.; Tekingündüz, S. Ambulans Çalışanlarının (112)Tükenmişlik, Algılanan İş Stresi Ve İş Tatminlerinin Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi. NWSA-SOCİAL SCİENCES, 2014, 9, 54-69. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsasocial/article/view/5000061888/5000058334

Publications_010.pdf

2013
4. Top, M.; Tarcan, M.; Tekingündüz, S.; Hikmet, N. An analysis of relationships among transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational trust in two Turkish hospitals . THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, 2013, 28, 217-241. 150 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.2154/abstract

Publications_013.pdf

3. Tekingündüz, S.; Tengilimoğlu, D. Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi. SAYIŞTAY DERGİSİ, 2013, 91, 77-103. 200 + 0
http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der91m4.pdf

Publications_008.pdf

2011
2. Top, M.; Tarcan, M.; Tekingündüz, S.; Güler, H. 65 Yaş ve Üzeri Yatan Hastaların Hasta Tatmininin Değerlendirmesi : İzmir İli Örneği . ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2011, 6, 103-138. 150 + 3
Publications_007.pdf

2010
1. Top, M.; Tarcan, M.; Tekingündüz, S.; Güler, H. Hastane Sektöründe Yatan Hastaların Hasta Tatmini ve Hastane Kalitesi Algılamalarının Değerlendirilmesi: İzmir İli Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Örneğİ. AKADEMİK BAKIŞ, ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2010, 22, 1-22. 150 + 3
http://www.akademikbakis.org/eskisite/22/09.pdf

Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, . The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (WOLF). INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH ADMİNİSTRATİON AND EDUCATİON CONGRESS, 2017, , -. 100 + 0
10.12738/SM.2017.1.0025

Uluslararası - Alan endexleri 0
2016
1. Tekingündüz, S.; Seçkin, M.; Yaman, K.; Türk, I.; Aslan, S. Performans iş tatmini ve iş aile yaşam çatışması arasındaki ilişkiler. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 1672-1679. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 500
2015
3. Tekingündüz, S.; Top, M.; Seçkin, M. İş Tatmini, Performans, İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Hastane Örneği. MPM VERİMLİLİK DERGİSİ, 2015, 2015/4, 39-64. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/verimlilik/article/view/5000153912/0

Publications_016.pdf

2012
2. Cebeci, F.; Gürsoy, E.; Tekingündüz, S. Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 15, 188-196. 200 + 0
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025006644/1025006934

Publications_006.pdf

2011
1. Gazi, A.; Tengilimoğlu, D.; Top, M.; Tarcan, M.; Tekingündüz, S. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Performansa Dayalı Ek Ücret Ödeme Yönteminin Değerlendirilmesi: Hastaların Görüşleri. MPM VERİMLİLİK DERGİSİ, 2011, 127, 97-124. 100 + 0
Ulusal - Diğer 225
2018
3. Türk, I.; Akgül, S.; Seçkin, M.; Tekingündüz, S.; Zekioğlu, A. Hasta güvenliği kültürü üzerine bir araştırma:Eğitim ve araştırma hastanesi örneği. SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ, 2018, 5, 25-34. 60 + 0
10.5455/sad.13-1516348843

2013
2. Sonğur, C.; Top, M.; Tekingündüz, S. Sağlık Sektöründe GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) Analizi. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ , 2013, 5, 69-100. 100 + 0
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/01_mart_2011/dergi5son.pdf

Publications_003.pdf

2010
1. Atasoy, A.; keskin, F.; Başkesen, N.; Tekingündüz, S. Laboratuvar Calışanlarında İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Sorunları ve Ergonomik Risklerinin Değerlendirilmesi. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, 2010, 2, 90-113. 65 + 0
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/dergi2011/spkg_dergi_01_04_2010_sayi_2.pdf

Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 541
1. Tekingündüz, S.; Esatoğlu, A. The Economics of Health Reforms, ISBN: x, Published by Athens Institute for Education and Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1 Sayfa, İngilizce, Athens, Yunanistan, 2005. 125
2. Tekingündüz, S.; Kurt, A.; Süslü, H. Developments in Health Sciences, ISBN: 978-954-07-4344-8 , ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, İngilizce, SOFIA, Bulgaristan, 2017. 83
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/independent_structures/university_press
3. Tekingündüz, S. Recent Advances in Health Sciences, ISBN: 978-954-07-4136-9, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 22 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2016. 250
4. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, . Contemporary Issues in Health Management, ISBN: 978-606-8552-67-5, CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ratipo, Romanya, 2016. 83
1. Top, M.; Tarcan, .; Tekingündüz, .; Güler, H. Tüketici yazıları III, ISBN: 978-605-88778-2-5, Elma Teknik Basım, Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 32 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 63
http://www.tukcev.org.tr/assets/publish/tuketici_yazilari/tuketici_yazilari_3.pdf
2. Yaman, K.; Tekingündüz, S. DEUTSCHLAND UND DIE TÜRKEI – BAND III DIVERSITÄT in GESELLSCHAFT, GESUNDHEIT und BILDUNG, ISBN: 978‐605‐9221‐11‐5, SİYASAL KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 26 Sayfa, Almanca, Ankara, Türkiye, 2015. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 330

2. TEKİNGÜNDÜZ, S.; YILMAZ, M.; BOĞAHAN, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H., Hemşirelikte Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri VeDeğerlendirilmesi. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 180

1. MEHMET, T.; TARCAN, M.; TEKİNGÜNDÜZ, S.; YILMAZ, İ., Hastane İnsan Kaynaklarında Dönüşümcü Liderlik, Organizasyonsel Bağlılık, İş Doyumu ve Organizasyonel Güven Araştırması. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2010-04-28, 2010-05-01, Ankara, Türkiye, 2010. 150
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 665

6. TEKİNGÜNDÜZ, S.; YILMAZ, M.; ALTUNDAL, H., Almanya’da Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticisi Olan Bireylerin Almanya’daki Türklerin Yaşantılarına İlişkin Görüşleri. 8.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, 2018-05-03, 2018-05-06, İzmir, Türkiye, . 100

5. TÜRK, I.; AKGÜL, S.; SEÇKİN, M.; TEKİNGÜNDÜZ, S., HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FİNANSMANI KONGRESİ, 2017-11-22, 2017-11-26, antalya, Türkiye, 2017. 65
http://www.uhgsfkongre2017.org/kurs1.php

4. TEKİNGÜNDÜZ, S.; ZEKİOĞLU, A.; ERER, M., Sağlıkta Eşitsizlik ve Etik. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Istanbul, Türkiye, . 100

3. TEKİNGÜNDÜZ, S.; ZEKİOĞLU, A.; ERER, T., Sağlıkta Eşitsizlik ve Etik. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 2017-03-20, 2017-03-23, iSTANBUL, Türkiye, 2017. 100

2. AKDERE, M.; TOP, M.; TEKİNGÜNDÜZ, S., An Empirical Examination of Patient Perceptions on Hospital Service Quality in Turkey: Implications for Evidence-Based Practice. Under NewManagementInnovating for sustainable and just futures30th ANZAM Conference, 2016-12-06, 2016-12-07, Brisbane, Avustralya, 2016. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

1. KURTULDU, A.; TEKİNGÜNDÜZ, S.; SÜNBÜL, Ö., The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (Wolf). 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, 2016-03-26, 2016-03-27, KOCAELİ, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. TEKİNGÜNDÜZ, S., Hasta Güvenliginde Temel Inceleme/Arastırma ve Problem Çözme Teknikleri. I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FİNANSMANI KONGRESİ, 2017-11-22, 2017-11-26, antalya, Türkiye, 2017. 0
http://www.uhgsfkongre2017.org/kurs1.php

Ulusal - Yürütücü 100

1. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültür Algısı İle İş Stresi, Güven, Özdeşleşme Ve Liderlik Algısı Arasındaki İlişkiler, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2545, 3287 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1308-0822, 2014-12-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 60
1. APPLIED NURSING RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 5
2. APPLIED NURSING RESEARCH , [ 2017 : 1 ] . 4
3. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 4
4. HACETTEPE SAğLıK İDARESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
5. JOURNAL REVIEW DEPARTMENT , [ 2017 : 1 ] . 4
6. NWSA ACADEMIC JOURNALS , [ 2015 : 1 ] . 4
7. NWSA LIFE SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
8. SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
9. THE HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 4
10. ULUSLARARASı YöNETIM İKTISAT VE İşLETME DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
11. WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING , [ 2014 : 2 ] . 10
12. WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING , [ 2016 : 1 ] . 5
13. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI IIBF DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİKTIP DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. The Neu-Ulm University of Applied Sciences , 2013-10-21 - 2014-07-21, ULM, Almanya.
Uluslararası
1. Neu-Ulm University of Applied Sciences , 2013-10-21 - 2014-07-21, Neu-Ulm, Almanya.
Uluslararası 50
1. SAD - SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ ISHQ - Integrated Solution for Healthcare Quality LLC, 2018-04-28, ANTALYA, Türkiye. 50
Ulusal 0
1. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviki TÜBİTAK, 2015-04-22, Ankara, Türkiye. 0
2. TÜBİTAK, 2018-12-24, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 144 Hasta ve Çalışan Güvenliği Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 410 Sağlık Kurumları Yönetimi Alan İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 0-16-8
Bahar SY 404 Sağlık Kurumları Yönetimi Alan İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SY 408 Hasta ve Çalışan Güvenliği İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SY 308 Karşılaştırmalı Sağlık Sisteml İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 204 Sağlık Kurumları Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 210 Hastane Örgüt ve Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 407 Sağlık Kurumları Yönetimi Alan İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 0-16-8
Güz SY 415 Sağlık Kurumları Yönetimi Alan İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz SY 203 Sağlık Kurumları Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 411 Sağlık Kurumlarında Kalite Yön İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 223 Hastane Örgüt ve Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 105 İşletme Bilimine Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 408 Hasta ve Çalışan Güvenliği İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar HEM 144 Hasta ve Çalışan Güvenliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 308 Karşılaştırmalı Sağlık Sisteml İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar HEM 322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 210 Hatane Örgüt ve Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 204 Sağlık Kurumları Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 404 Staj Değerlendirme İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SY 402 Staj İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 0-24-12
Güz SY 223 Hastane Örgüt ve Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 203 Sağlık Kurumları Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 105 İşletme Bilimine Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 411 Sağlık Kurumlarında Kalite Yön İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 204 Sağlık Kurumları Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar HEM 144 Hasta ve Çalışan Güvenliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 308 Karşılaştırmalı Sağlık Sisteml İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 220 Hastane Örgüt ve Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-2
Güz SY 105 İşletme Bilimine Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 219 Hastane Örgüt ve Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-3
Güz SY 203 Sağlık Kurumları Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 144 Hasta ve Çalışan Güvenliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 204 Sağlık Kurumları Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar SY 220 Hastane Örgüt ve Yönetimi II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-2
Güz SY 219 Hastane Örgüt ve Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-2-3
Güz SY 203 Sağlık Kurumları Yönetimi I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz SY 105 İşletme Bilimine Giriş I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SKI105 İşletme Bilimine Giriş I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3