Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sami Süygün
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-01-04 13:38:02 .
Düzenleme
:
2018-04-27 09:43:08 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Doktora Tezi

1. Uluslararası Rekabet Gücü Stratejisi Olarak Kümelenme: Mersin Yaş Meyve Sebze Kümesi Örneği Danışman: Dr. Canan Madran, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2013.

http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/">http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/

Yüksek Lisans Tezi

1. Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren İhracatçı KOBİ'lerin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarının Belirlenmesi Danışman: Dr. Serap Çabuk, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2007.

http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/">http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
3. Akkan, E. Lisans Öğrencilerinin Özyeterlik Algıları ve Başarma Güdülerinin Sosyal Girişimcilik Eğilimlerine Etkilerinin İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, XVIII, 35-63. 0 + 0
http://iibfdergi.aku.edu.tr/

Publications_001.pdf

2015
2. Madran, C.; Süygün, M. Uluslararası Rekabet Gücü Stratejisi Olarak Kümelenme: Yaş Meyve Sebze Kümesi Vaka Analizi. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, VIII, 71-86. 200 + 0
http://www.pazarlama.org.tr/dergi/

Publications_003.pdf

1. Süygün, M. Küresel İşletmelerde Etik Bir Yaklaşım: Adil Ticaret. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, XII, 48-63. 200 + 0
http://www.cag.edu.tr

Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Süygün, M.; Akkan, E., Girişimcilik Eğitimi Kavramı; Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İhracata Yönelik Girişimcilik Eğitim Programı Örneği. 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2012-05-02, 2012-05-04, Manisa, Türkiye, 2012. 200
http://www.bayar.edu.tr/anasayfa/index.php

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Akkan, E.; Süygün, M., Yeşil Lojistik Kavramı ve Çukurova Bölgesindeki İhracatçıların Yeşil Lojistik Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2012-05-10, 2012-05-12, Konya, Türkiye, 2012. 100
https://www.konya.edu.tr/

1. Madran, C.; Süygün, M., Tanıtım Grubu Kampanyaları; Rusya'da Tarkan'la Narenciye Reklam Kampanyası Vaka Sunumu. 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2010-10-26, 2010-10-29, İzmir, Türkiye, 2010. 100
http://www.deu.edu.tr/

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz DİY 303 Dış Ticaret İşlemleri ve Uygul Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 2-1-3
Güz UTL209 Lojistik Yönetimine Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL407 Hava Yolu Lojistiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL230 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 539 Girişimcilik ve İnovasyon Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL206 Lojistik Hukuku Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL302 Tedarik Zinciri Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL306 İthalat ve İhracat Yönetimi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL208 Gümrük ve Serbest Bölgeler Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 538 Dış Pazar Araştırması ve Ticar Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL209 Lojistik Yönetimine Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL407 Hava Yolu Lojistiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 537 Dış Ticarette Devlet Teşvikler Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 539 Girişimcilik ve İnovasyon Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GI264 Kaçakçılık Mevzuatı ve İşlemle Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3