Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sevgi Tüzün Rad
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü .
DOĞUM TARİHİ
:
28 Ağustos 1967 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Yenişehir / Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5317 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-07 08:23:02 .
Düzenleme
:
2019-01-08 10:08:54 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARIM EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS TARIM EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA TARIM EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOÇENTLİK TARIM EKONOMİSİ ÜAK 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Polatlı İlçesinin Kuru Tarım Alanlarında, Nadas Alanlarını Değerlendirmek İçin Yetiştirilen Başlıca Bitkisel Ürünlerin Maliyetleri ve Fiziki Üretim Girdilerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Taner KIRAL, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1993.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELİĞİ 2016-05-09 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR. MÜDÜR YARDIMCISI MEÜ. ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-10-26 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-10-07 - 2016-10-07
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2012
2. Rad, F.; Rad, S. A Comparative Assessment of Turkish Inland Fisheries and Aquaculture Using Economic Sustainability Indicators. TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2012, 12, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4194/1303-2712-v12_2_22

Publications_002.pdf

2010
1. Rad, S.; çelik ates, H.; Delioğlan, .; Polatöz, S.; özçömlekçi, G. Participation of rural women in sustainable development - demographical and socio-economic determinants. WİLEY-BLACKWELL, 2010, 20, 71-84. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/sd.451

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1190
2016
6. Tüzün rad, S. MİKRO KREDİ KULLANIMININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ; MERSİN İLİ. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2016, 2, 25-42. 200 + 0
Publications_007.pdf

5. Tüzün rad, S. Serbest Bölgelerin Kalkınmaya Etkileri: Mersin Serbest Bölgesi. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 55, 288-305. 200 + 0
Publications_005.pdf

4. Tüzün rad, S. KOBİ’LERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ. TÜRK-İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 3, 59-69. 200 + 0
Publications_006.pdf

2015
3. Coşkuntuncel, A.; Tüzün rad, S. The International Logistics center of Turkey: Situational Analysis of mersin Port’s Seaways Logistics. INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND SUSTAİNABİLİTY, 2015, 4(4), 89-103. 200 + 0
Publications_004.pdf

2011
2. Tüzün rad, S.; Boz, .; çelik ateş, H.; Polatöz, S. Women’s literacy and extension education in rural eastern Mediterranean Turkey. AFRİCAN JOURNAL OF AGRİCULTURAL RESEARCH, 2011, 6(12), 2807-2819. 190 + 0
1. Tüzün rad, S. An application of a women-oriented agro-tourism rural development model in improving local economy. AFRİCAN JOURNAL OF BUSİNESS MANAGEMENT, 2011, 5(22), 9714-9723. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. Tüzün rad, S.; Aslan, J. 2002-2017 Yılları Arasında Türkiye’xxde Tarım Politikaları ve Uygulamaları. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2018, 4, 3271-3278. 0 + 0
2017
1. Tüzün rad, S.; Gülmez, Y. Green Logıstıcs For Sustainability. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 2017, 13, 603-614. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

3. TÜZÜN RAD, S.; AYDOĞDU, C., Türkiye’de Dış Ticaretin, GSYİH ve Cari Açık Üzerine Etkisi: 1980-2017. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

2. GÜLMEZ, Y., Gıda Sanayiinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Tokat İli Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Alanya, Türkiye, 2017. 0

1. TÜZÜN RAD, S., An Overview of Status of Rural Women in Turkey. 2nd Annual International Symposium on Agricultural Research, 2009-08-28, 2009-08-31, Atina, Yunanistan, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. TÜZÜN RAD, S., Use of Information and Communication Technologies in Rural Mersin. XIII World Congress of Rural Sociology, 2012-07-29, 2012-08-04, Lizbon, Portekiz, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

2. TÜZÜN RAD, S., Yükseköğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-25, Mersin, Türkiye, 2015. 100

1. ÇELİK ATEŞ, H., Tarımda İşgücü Kullanımı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları. VIII. Teknik Kongresi, 2015-01-12, 2015-01-16, Ankara, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ASLAN, H.; TÜZÜN RAD, S., TARIMSAL PLANLAMADA DRONLA İZLEMEYE DAYALIBİLİŞİM SİSTEMİ MODELİ. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2018-09-12, 2018-09-14, Kahramanmaraş, Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 300

4. Erdemli İlçesi Kösbucağı Köyünde Kalkınma Stratejisi Olarak Agro-Turizmin Geliştirilmesi, Çukurova Kalkınma Ajansı , Proje No: TR62-08-04/08, 108 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 0

3. Mersin İli Kırsal Alanında Kadınların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SMYO TP(SR) 2006-1, 0 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

2. Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE.SMYO(SR) 2004-2, 0 TL, Yürütücü, 2005,Tamamlandı. 100

1. Silifke İlçesinde Sebze Yetiştiriciliği Yapılan Seraların Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Analizi ve Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE.MÜNF.TP(SR) 2002, 0 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Yavuz Selim GÜLMEZ, Gıda Sanayinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Tokat İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. IRMAK LALEDEMİR, YAŞ SEBZE VE MEYVE PAZARLAMASINDA TOPTANCI HALLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. AHU COŞKUNTUNCEL, MERSİN’İN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. 2. EGE JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
2. HITIT ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
3. SüLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. TÜRK İDARE DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. TÜRK İDARE DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar İNŞ 454 Ekonomi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İŞL434 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKO136 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 522 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz EKO423 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz EKO447 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO135 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO407 Büyüme ve Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 609 Tarım Ekonomisinde Kantitatif Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar İŞL434 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKO136 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKO416 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz EKO447 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO135 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO407 Büyüme ve Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY480 Türkiye Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 520 İletişim Teknikleri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-520 İletişim Teknikleri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN262 Para ve Banka Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-520 İletişim Teknikleri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3