Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ilköğretim Bölümü, B Blok, Yenişehir Kampusu, Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-02 17:06:06 .
Düzenleme
:
2018-06-25 08:31:05 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2004
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretim Süreçlerinde Toplam Kalite İlkelerinin Uygulanmasının Öğrenci Tutumlarına ve Başarısına Etkisi Danışman: Dr. Leyla Küçükahmet, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Müfredat Laboratuvar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma Danışman: Dr. Halil İbrahim Yalın, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ (YRD.DOÇ.DR. TEMSİLCİSİ) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-05-10 - 2013-07-10
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-12-30 - 2013-12-30
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROF.DR. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-11-01 - Devam ediyor
PROF.DR. TEMEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-27 - Devam ediyor
DOÇ.DR. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-10-11 - 2013-10-11
YRD.DOÇ.DR. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-04-07 - 2011-07-10
DOÇ.DR. EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI BAŞKANI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-03-15 - 2016-01-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2017
5. özdemir, S.; Pan, V. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Web Temelli Araçlar ve Ortamlar. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 4, 251-261. 200 + 0
http://www.perjournal.com/archieve/spi_16_3/per_16_spi_3_26.pdf

2015
4. özdemir, S.; Ceylan, M.; Canoğlu, S. Öğretmen Adayları Öğrendikleri Kuramsal Bilgileri Uygulamaya Ne Kadar Dönüştürebiliyor?. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2015, 7, 265-282. 200 + 3
Publications_001.pdf

2013
3. özdemir, S. Exploring the Turkish Teachers’ Professional Development Experiences and Their Needs for Professional Development. MEVLANA INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2013, 3, 250-264. 200 + 0
dx.doi.org/10.13054/mije.13.56.3.4

Publications_002.pdf

2012
2. özdemir, S. An Investigation of Violence against Teachers in Turkey. JOURNAL OF INSTRUCTİONAL PSYCHOLOGY, 2012, 39, 51-62. 200 + 6
2010
1. özdemir, S. An Examination of the Educational Programs Held for Juvenile Delinquents in Turkey. EDUCATİON, 2010, 130, 384-398. 200 + 7
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3400
2016
17. Ceylan, M.; özdemir, S. Türkiye ve İngiltere'deki Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişime İlişkin Görüşlerinin ve Katılım Durumlarının İncelenmesi. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 6, 397-417. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kusbd/article/view/5000178737/5000159983

2012
16. özdemir, S. Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. KURAMSAL EĞİTİM BİLİM DERGİSİ, 2012, 5, 369-393. 200 + 19
Publications_004.pdf

2011
15. özdemir, S. Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 85-110. 200 + 16
2010
14. özdemir, S. Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , 2010, 18, 209-226. 200 + 0
13. özdemir, S.; Tokcan, H. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 30, 41-61. 200 + 18
12. özdemir, S. İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Yeterlikleri Ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 8, 787-816. 200 + 13
11. Erkuş, L.; özdemir, S. Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 38, 118-133. 200 + 3
2009
10. özdemir, S. Eğitimde Program Değerlendirme Ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 6, 126-149. 200 + 36
9. özdemir, S.; Benzer, H.; Akbaş, O. Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme (Kuzey Ren Vestfalya Örneği). AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 23-40. 200 + 0
8. özdemir, S. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 42, 55-79. 200 + 13
2008
7. özdemir, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz- Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2008, 54, 277-307. 200 + 41
2007
6. özdemir, S.; Usta, E. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 11, 91-110. 200 + 7
5. özdemir, S. Öğretim Süreçlerinde Toplam Kalite İlkelerinin Uygulanmasının Öğrenci Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 15, 521-536. 200 + 5
2005
4. özdemir, S. Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Faktörler,” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 25, 1-23. 200 + 4
3. özdemir, S. Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 3, 297-316. 200 + 13
2002
2. özdemir, S. Avrupa Birliği Tarafından Egitim Alanında Uygulanan Projeler ve Türkiye’nin Katılımı. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2002, 6, 65-84. 200 + 3
1. Akbaş, O.; özdemir, S. Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. MİLLİ EĞİTİM, 2002, 155-156, 112-126. 200 + 9
Ulusal - Diğer 500
2017
5. özdemir, S. Geçmişten Günümüze Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Atamalarına Eleştirel Bir Bakış. TÜRK YURDU DERGİSİ, 2017, 353, 175-185. 100 + 0
2016
4. özdemir, S. Öğretmen Niteliğinin Bir Göstergesi Olarak Sürekli Mesleki Gelişim. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 2, 233-244. 100 + 0
2015
3. özdemir, S.; Altıok, S.; Baki, N. Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 363-375. 100 + 3
Publications_003.pdf

2009
2. özdemir, S. Eğitim Programları, İşlevleri ve Günümüze Yansımaları. TÜRK YURDU DERGİSİ, 2009, 29, 66-70. 100 + 0
1. özdemir, S. Yeni İlköğretim Programlarının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğine İlişkin Nitel Bir Çalışma. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 17, 629-641. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 8750
1. özdemir, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-994-4919-73-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 3000, 61 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 2000
2. özdemir, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-364-180-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 2000, 33 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 3250
3. özdemir, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-241-090-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 445 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 3500
1. özdemir, S. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, ISBN: 975-591-509-5, Nobel, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 20 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2004. 1250
2. özdemir, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 9786056731655, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 400 Sayfa, İngilizce, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 3500
3. özdemir, S. Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-4282-02-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 4000, 31 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 1750
4. özdemir, S. Eğitim Sosyolojisi, ISBN: 978-605-364-669-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 423 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2016. 3000
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 9850
1. özdemir, S.; Ceylan, M. Öğretim Teknolojisi ve Öğrenme Araçları (Instructional Technology and Media for Learning), ISBN: 978-605-9831-05-5, Pearson - Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 384 Sayfa, Almanca, Boston - Konya, Türkiye, 2015. 250
2. özdemir, S.; Ceylan, M. Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, ISBN: 9786059831499, Josey BASS / Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 416 Sayfa, İngilizce, San Fransisco / Konya, Türkiye, 2016. 100
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 1000

2. Özdemir, S., Evaluating the ability of prospective teachers to involve passive students in the lesson during practice teaching. 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES 2010), 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 500
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Özdemir, S.; Akbaş, O.; Çakır, R., A Study on the Relationship Between Pre-service Teachers’ Information Literacy Skills and their Attitudes towards Distance Education. World Conference on Educational Sciences (WCES 2009), 2009-02-04, 2009-02-07, Lefkoşa, Türkiye, 2009. 500
Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 730

4. ÖZDEMİR, S., Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumları ve Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Usta, E.; Akbaş, O.; Çakır, R.; Özdemir, S., The Effects of the Computer Games on the High School Students’ Perception of Confidence. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 2008-03-03, 2008-03-07, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 130

2. Akbaş, O.; Özdemir, S., Öğretmen Adaylarının İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Dersi Adil Olma Değerinin Öğretimine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2007-05-12, 2007-05-14, Bakü, Azerbaycan, 2007. 200

1. Usta, E.; Özdemir, S., An Analysis of Students’ Opinions about Blended Learning Environment. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Lefkoşa, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1675

17. ÖZDEMİR, S.; ÜNSAL, H., Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitim Sürecinde Mesleki Gelişime Yönelik Katıldıkları Etkinlikler. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100
http://icqh.net/

16. TOKCAN, H.; ÖZDEMİR, S., İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları . Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100
http://icqh.net/

15. ÖZDEMİR, S., Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kavramına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100
http://icqh.net/

14. ÖZDEMİR, S.; Tokcan, H., Öğretmen Eğitiminin Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi . Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100
http://icqh.net/

13. ÖZDEMİR, S., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI EĞİTSEL SORUNLARI ÇÖZMEDE EYLEM ARAŞTIRMASININ KULLANILMASI. IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 2017-08-23, 2017-08-25, ROMA, Türkiye, 2017. 100
http://imcofe.org/roma/EN/index0f50.html

12. ÖZDEMİR, S.; ÇELİK, H.; KIRINDI, T., FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PLAZMA KAVRAMI İLE İLGİLİ METAFORİK ALGILARI. IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 2017-08-23, 2017-08-25, Roma, İtalya, 2017. 100

11. ÖZDEMİR, S.; AYDINOL, P., Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler İle Olumlu Sınıf Yönetimi Oluşturulmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-07-05, 2017-08-05, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

10. ERMAN, M.; Özdemir, S., ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İNCELEME VE PROGRAMLARDAN YARARLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://iteaccongress.com/

9. ÖZDEMİR, S., ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ NİTELİKLERİ. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://iteaccongress.com/

8. Dönmezler, E.; Özdemir, S., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARDA İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN NEDENLERİNE VE ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-20, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

7. ÖZDEMİR, S., LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNDE YAPTIKLARI HATALAR: ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-20, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

6. Ünal, K.; Taşkaya, S.; Özdemir, S., BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ. XVIII. Uluslararası Dünya Eğitim Araşatırmaları Kongresi, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100
http://www.amseconference.org/tr

5. Taşkaya, S.; Özdemir, S.; , K., ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜNDEN . II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100
http://www.turkcess.org

4. Özdemir, S.; Ceylan, M.; Canoğlu, S., Teachers' and University Supervisors' Perceptions of the Factors Affecting the Integration of Theory and Practice in Teaching Practice. 2nd Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

3. Özdemir, S.; Altıok, S.; Olgun, M.; Oğuz, A.; Tezel, K.; Gölbaşı, H.; Baki, N., Bilişsel Alanın Gözden Geçirilmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Programı Kazanımlarının İncelenmesi. 6th International Congress on New Trends in Education, 2015-04-24, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 75

2. Özdemir, S.; Canoğlu, S.; Erman, M., Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Program Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 100

1. Özdemir, S., Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 600

6. Özdemir, S.; Kafkas, A., Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na İlişkin Farkındalıkları ve Tutumları. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Sempozyumu, 2010-05-13, 2010-05-15, Ayvalık, Türkiye, 2010. 100

5. Özdemir, S.; Doğan, N., Kırıkkale'de Yetişkinlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu, 2008-03-13, 2008-03-14, Kırıkkale, Türkiye, 2008. 100

4. Şahin, İ.; Okay, Ş.; Özdemir, S., Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar. Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 2007-06-20, 2007-06-22, Kocaeli, Türkiye, 2007. 100

3. Çakmak, A.; Özdemir, S.; Çevik, E., Drama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Öğrencilerinin Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi. VI. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2007-04-27, 2007-04-29, Eskişehir, Türkiye, 2007. 100

2. Özdemir, S., İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına (I-V. Sınıflar) İlişkin Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005-09-28, 2005-09-30, Denizli, Türkiye, 2005. 100

1. Özdemir, S., Müfredat Laboratuar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000., 2000-09-27, 2000-09-30, Erzurum, Türkiye, 2000. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Özdemir, S.; Ceylan, M., Thorndike Kariyer Başarı Ödüllerini Kazanan Eğitim Bilimcilerin İncelenmesi (2003-2007 Yılları). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-05-07, 2014-05-09, Gaziantep, Türkiye, 2014. 50

2. Akçay, H.; Özdemir, S., Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumlarının, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Mesleki Doyumları ile İlişkisi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

1. Özdemir, S.; Erkuş, L., ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akreditasyon Süreci ve Uygulamaları . 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, Kuşadası, Türkiye, 2009. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

4. Engelli çocuğa sahip alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere yönelik engelli yaşamı ile ilgili farkındalık ve yaşam becerileri kazandırma programı (Kırıkkale ili örneği), BAP, Proje No: 2008-36, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Bağıl değerlendirme sisteminin Kırıkkale Üniversitesinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2008-37, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

2. Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili, BAP, Proje No: 04/2003-21, 0 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

1. Müfredat Laboratuar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Proje No: 1999-2, 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 0

Ulusal - Hakem 10

1. Öğretim elemanlarının öğretim süreci uygulamalarının geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2009.03.06.026, 0 TL, Hakem, 2009,Tamamlandı. 10

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Mehtap Erman, Öğretmenlerin Öğretim Programlarına İlişkin Farkındalıklarının ve Programlardan Yararlanma Durumlarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Çiğdem Aras, İlköğretim Okul Yöneticileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Mustafa Ceylan, Öğretmenlere Yönelik Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi: Türkiye Ve İngiltere Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Hatice Akçay Kızılkaya, Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumlarının, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Mesleki Doyumları İle İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ömür Tulunay, Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık ve örgütsel iletişim ile ilişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Sezin İner, İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörler (Kırıkkale ili örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Leyla Erkuş, Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon Sürecine Hazır Olma Durumuna İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Arzu Kafkas, Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına İlişkin Farkındalıkları ve Tutumları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 250
1. KURAMSAL EGITIM BILIM DERGISI , SECTION EDITOR, E-ISSN : 1308-1659, 2013-01-15 - Devam ediyor. 250
Ulusal 250
1. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , ASSOCİATE EDİTOR, E-ISSN : 2146-2879, 2011-01-20 - 2011-05-20. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 121
1. 4. ULUSLARARASı EğITIM PROGRAMLARı VE ÖğRETIM KONGRESI , [ 2016 : 15 ] . 0
2. EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE , [ 2009 : 2 ] [ 2010 : 1 ] [ 2011 : 3 ] [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 3 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 75
3. EğITIM VE BILIM DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 5
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION , [ 2016 : 1 ] . 4
5. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES (IOJES) , [ 2012 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 8
6. PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 4
7. THE ANTHROPOLOGIST , [ 2014 : 1 ] . 5
8. WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES) , [ 2009 : 1 ] [ 2010 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 1 ] . 20
9. YüKSEKöğRETIM DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 34
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2007 : 1 ] [ 2008 : 1 ] . 2
3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] [ 2010 : 1 ] . 2
4. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
5. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
6. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
7. EĞİTİM VE TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
8. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
9. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
10. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] [ 2009 : 1 ] [ 2007 : 1 ] . 3
11. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
12. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 2
13. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
14. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 4
15. PEGEM EĞİTİM ÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2011 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2013 : 1 ] . 4
16. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2008 : 1 ] [ 2006 : 1 ] [ 2009 : 1 ] . 4
17. İLKÖĞRETİM ONLİNE DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 2 ] . 4
18. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 2
Ulusal 0
1. Kırıkkale Üniversitesi, 2009-07-01, Kırıkkale, Türkiye. 0
2. Kırıkkale Üniversitesi, 2015-04-10, Kırıkkale, Türkiye. 0
1. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 172, Türkiye, 2012-04-05-Devam ediyor.
2. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) , Üye No: 1617589, Amerika Birleşik Devletleri, 2008-07-15-2010-07-15.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF319 İlkokul Düzeyinde Kodlama Eğit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF319 İlkokul Düzeyinde Kodlama Eğit Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SNF 531 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz SNF 501 Uygulamalı Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 530 Öğretmenlere Yönelik Mesleki G Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 501 Uygulamalı Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2