Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sahire Karaytuğ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2117
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-07-07 07:22:53
Düzenleme
:
2017-10-17 14:32:44
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK BİYOLOJİ ÜAK 2013
Doktora Tezi

1. KADMİYUMUN Cyprinus carpio (L. 1758)'DA SERUM PARAMETRELERİNE ETKİLERİ VE DOKU BİRİKİMİ Danışman: Dr. Cahit ERDEM, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cyprinus carpio (L)' de Azinphosmethyl'in Solungaç, Böbrek, Beyin ve Dalak Dokularında Total Proteinin Kantitatif Değişimine Etkileri Danışman: Dr. Nevin ÜNER, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 2008-11-17 - 2017-06-07
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 2011-06-17 - 2013-06-17
FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 2017-03-03 - 2017-06-07
TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 2017-03-07 - 2017-09-11
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 6000
2014
10. Karaytuğ, S.; Sevgiler, Y.; Karayakar, F. Comparison of the Protective Effects of Antioxidant Compounds in the Liver and Kidney of Cd- and Cr-Exposed Common Carp. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2014, 29, 129-137. 1000 + 0
2012
9. çiftçi, N. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio.. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 0 + 0
2011
8. Karaytuğ, S. Accumulatıon Of Chromıum In Hepatopancreas, Gıll And Muscle Tıssues Of Callinectes Sapidus.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 7, 73-78. 1000 + 0
7. Sevgiler, Y. ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF NACETYLCYSTEINE, LIPOIC ACID, TAURINE, AND CURCUMIN IN THE MUSCLE OF CYPRINUS CARPIO L. EXPOSED TO CADMIUM. . ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU, 2011, 62, 1-9. 0 + 0
2010
6. Karayakar, . Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758.. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 0 + 0
5. Karaytuğ, S. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822).. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 1000 + 0
4. Karayakar , F. Heavy Metal Levels in Five Species of Fish Caught from Mersin Gulf.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 0 + 0
2007
3. Karaytuğ, S. Effects of Copper on Hepatosomatic Index, Gonadosomatic Index and Condition Factor of Oreochromis niloticus (L. 1758).. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2007, 16, 1355-1358. 1000 + 0
2. Karaytuğ, S. Accumulation of Cadmium in the Gill, Liver, Kidney, Spleen, Muscle and Brain Tissues of Cyprinus carpio... EKOLOJI, 2007, 16, 16-22. 1000 + 0
2002
1. Karaytuğ, S. Accumulation of lead in the gill, liver, kidney and brain tissues of Tilapia zilli. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2002, 26, 471-477. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
5. şen, G.; Karaytuğ, S. Effects of Lead and Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus (L., 1758). NESCİENCES, 2017, 2, 21-32. 200 + 0
2013
4. çiftçi, N. Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri. JOURNAL OF BIOLOGICAL&ENVIRONMENTAL SCİENCE, 2013, 7, 169-175. 0 + 0
2006
3. Arslan, M. Effects of Copper on Tissue Glycogen and Sera Glucose Levels of Clarias lazera (Valenciennes, 1840)... E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES 2006, 2006, 23, 23-27. 0 + 0
2005
2. Karaytuğ, S. Kadmiyumun Cyprinus carpio (L. 1758)'da Serum Aspartat Aminotransferaz, Alanin Aminotransferaz ve Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri. EKOLOJI, 2005, 14, 18-23. 200 + 0
1999
1. Kalay, M. Kadmiyumun Tilapia nilotica(L.)'da Kas, Beyin ve Kemik (Omurga Kemigi) Dokularındaki Birikimi.. TR. J. OF ZOOLOGY, 1999, 23, 985-991. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2005
1. erdem, C. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da Kadmiyumun Solungaç, Karaciger, Böbrek, Dalak ve Kas Dokularındaki Birikimi ve Arıtımı... SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 18-26. 0 + 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

2. Karayakar, F., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2008. 0

1. Çiftçi, N., Kurşunun Brachidontes pharaonis’in Hepatopankreas, Kas, Solungaç Dokularındaki Birikimi ile Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkileri.”. , II Ulusal Malakoloji Kongresi , 2008-10-07, 2008-10-07, Adana, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

10. .................., .., Çiftçi, N.; Özbay, T.; Karayakar, F.; Ay, Ö.; Karaytuğ, S., Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkisi.. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2013-05-30, 2013-06-01, Erzuru, Türkiye, 2. 0

9. ......, .., Brachidontes Pharaonis’in Solungaç, Hepatopankreas ve Kas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. Ekoloji – 2012 Sempozyumu, 2012-06-12, 2012-06-12, KİLİS, Türkiye, 2012. 0

8. ........, .., Brachidontes Pharaonis’de Kurşun – Çinko Etkileşiminin Dokulardaki Kurşun Birikimi Üzerine Etkileri. Ekoloji – 2012 Sempozyumu, 2012-06-12, 2012-06-12, KİLİS, Türkiye, 2012. 0

7. ......., .., Bakırın Farklı Ortam Derişimlerinde Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-06-24, 2010-06-24, AKSARAY, Türkiye, 2010. 0

6. ........, .., Callinectes sapidus’un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-06-21, 2010-06-21, AKSARAY, Türkiye, 2010. 0

5. Çiftçi, N., Callinectes sapidus?un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, AKSARAY, Türkiye, 2010. 0

4. KARAYAKAR, F., Mersin Körfezi’nde Avlanan ve Karaduvar Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Çeşitli Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009-09-17, 2009-09-17, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 0

3. CİCİK, B., Bakırın Farklı Süre ve Ortam Derişimlerinde Oreochromis niloticus’da Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009-06-17, 2009-06-17, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 0

2. Mazmancı, B., Zeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromis niloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-16, 2008-09-16, TRABZON, Türkiye, 2008. 0

1. Arslan, M., Bakırın Clarias lazera (Valenciennes,1840)’da Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri.. XIII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-06-08, 2007-06-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2005. 0

Ulusal - Özet - Poster 25

3. ŞEN, G., Kurşun + Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus(L.1758)’ un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri. 17. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu,, 2013-09-03, 2013-09-06, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 0

2. ......, .., Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)’un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Bakır Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-06-21, 2010-06-21, AKSARAY, Türkiye, 2010. 0

1. KARAYTUĞ, S., Bakırın Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks, Kondüsyon Faktörü ve Büyüme Oranı Üzerine Etkileri.. XIII. Ulusal Su Ürünleri Semposyumu, 2005-09-20, 2005-09-20, ÇANAKKALE, Türkiye, 2005. 25

Ulusal - Yürütücü 200

2. Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif stresle ilişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2812, 20990 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Cyprinus carpio (Linnaeus,1758)’nun Farklı Dokularında Kadmiyum (Cd) ve Krom (Cr)'un Oksidatif Toksisitesine NAC, α-Lipoate ve Taurin’in Etkileri, BAP, Proje No: MEÜ.BAP-SÜF YB (SK) 2007-1, 12000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Sitotoksisite ve Genotoksisite Laboratuvarı Kurulması , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2315, 54000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Cyprinus carpio’da Kas Dokusunda Kurkuminin Kadmiyum-İndüklü Oksidatif Stress’e Etkileri, BAP, Proje No: ADIYAMAN ÜNV. FEF-BAP 2008-5, 4000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Gülsemin ŞEN, Kurşun + selenyum etkileşiminde Oreochromis niloticus (L., 1758)'un dokularındaki metal birikimi ile beyin asetilkolinesteraz aktivitesine etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF122 Su Kalitesi ve Kimyası Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif St Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF122 Su Kalitesi ve Kimyası Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ 579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif St Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF122 Su Kalitesi ve Kimyası Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif St Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ-580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF322 Bilgisayar Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF322 Bilgisayar Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF219 Enformatik Temel Bilimler Tek. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3