Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sahire Karaytuğ
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2117 .
Oluşturma
:
2015-07-07 07:22:53 .
Düzenleme
:
2018-09-07 10:38:46 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK BİYOLOJİ ÜAK 2013
Doktora Tezi

1. KADMİYUMUN Cyprinus carpio (L. 1758)'DA SERUM PARAMETRELERİNE ETKİLERİ VE DOKU BİRİKİMİ Danışman: Dr. Cahit ERDEM, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cyprinus carpio (L)' de Azinphosmethyl'in Solungaç, Böbrek, Beyin ve Dalak Dokularında Total Proteinin Kantitatif Değişimine Etkileri Danışman: Dr. Nevin ÜNER, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-07-17 - 2002-07-17
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002-07-17 - 2005-01-17
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-01-24 - 2008-01-21
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-01-21 - 2013-10-09
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-09 - 2018-01-22
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-12-20 - 2020-12-20
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-03-08 - 2020-03-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-03-03 - 2020-03-03
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2011-06-17 - 2013-06-17
EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2008-11-17 - 2018-01-19
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2008-11-11 - 2017-06-07
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 8250
2014
10. Karaytuğ, S.; Sevgiler, Y.; Karayakar, F. Comparison of the Protective Effects of Antioxidant Compounds in the Liver and Kidney of Cd- and Cr-Exposed Common Carp. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2014, 29, 129-137. 1000 + 38

Alıntılanma Sayısı: 7
2012
9. çiftçi, N.; Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio.. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 750 + 0
2011
8. Sevgiler, Y.; Karaytuğ, S.; Karayakar, F. ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF NACETYLCYSTEINE, LIPOIC ACID, TAURINE, AND CURCUMIN IN THE MUSCLE OF CYPRINUS CARPIO L. EXPOSED TO CADMIUM. . ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU, 2011, 62, 1-9. 1000 + 0
7. çiftçi, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, .; Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Accumulatıon Of Chromıum In Hepatopancreas, Gıll And Muscle Tıssues Of Callinectes Sapidus.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 7, 73-78. 400 + 0
2010
6. Karayakar, .; Cicik, B.; çiftçi, N.; Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Ay, . Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758.. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 550 + 0
5. Karayakar , F.; Karaytuğ, S.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, .; çiftçi, N. Heavy Metal Levels in Five Species of Fish Caught from Mersin Gulf.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 750 + 0
4. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; çiftçi, N.; Cicik, B.; Ay, .; Erdem, C. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822).. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 850 + 0
2007
3. Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Cicik, B.; Ay, . Effects of Copper on Hepatosomatic Index, Gonadosomatic Index and Condition Factor of Oreochromis niloticus (L. 1758).. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2007, 16, 1355-1358. 950 + 0
2. Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Cicik, B. Accumulation of Cadmium in the Gill, Liver, Kidney, Spleen, Muscle and Brain Tissues of Cyprinus carpio... EKOLOJI, 2007, 16, 16-22. 1000 + 0
2002
1. Karaytuğ, S.; Kalay, M. Accumulation of lead in the gill, liver, kidney and brain tissues of Tilapia zilli. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2002, 26, 471-477. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1090
2018
6. Karaytuğ, S.; Ağılkaya, G.; Ayas, D. The effects of season on the metal levels of tissues of some lessepsian species caught from the Northeastern Mediterranean Sea. MARİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY BULLETİN, 2018, 7, 33-42. 200 + 0
Publications_001.pdf

2017
5. şen, G.; Karaytuğ, S. Effects of Lead and Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus (L., 1758). NESCİENCES, 2017, 2, 21-32. 200 + 5
2013
4. çiftçi, N.; özbay, .; Karayakar, .; Ay, .; Karaytuğ, S.; Cıcık , B. Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri. JOURNAL OF BIOLOGICAL&ENVIRONMENTAL SCİENCE, 2013, 7, 169-175. 90 + 0
2006
3. Arslan, M.; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Effects of Copper on Tissue Glycogen and Sera Glucose Levels of Clarias lazera (Valenciennes, 1840)... E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES 2006, 2006, 23, 23-27. 200 + 0
2005
2. Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Cicik, B. Kadmiyumun Cyprinus carpio (L. 1758)'da Serum Aspartat Aminotransferaz, Alanin Aminotransferaz ve Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri. EKOLOJI, 2005, 14, 18-23. 200 + 0
1999
1. Kalay, M.; Karaytuğ, S. Kadmiyumun Tilapia nilotica(L.)'da Kas, Beyin ve Kemik (Omurga Kemigi) Dokularındaki Birikimi.. TURKİSH JOURNAL OF ZOOLOGY, 1999, 23, 985-991. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 100
2005
1. erdem, C.; Cicik, B.; Karayakar, S.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da Kadmiyumun Solungaç, Karaciger, Böbrek, Dalak ve Kas Dokularındaki Birikimi ve Arıtımı... SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 18-26. 100 + 0
Ulusal - Diğer 900
2008
9. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Soydemir, N. Enerji Kaynaklarının Sucul Canlılar Üzerine Etkiler. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2008, 189, 32-33. 100 + 0
...

2006
8. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Cicik, B. Balıklarda Göç Olayı ve Bu Davranışın Balıkçılık Üzerine Etkileri” Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 165, 16-19. 100 + 0
....

7. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; çiftçi, N. Kalkan Balığının Biyolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 170, 26-27. 100 + 0
...

6. Karayakar, F.; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Orkinos Balığının Biyolojik Özelliklerive Ekonomik Önemi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 167, 16-17. 100 + 0
...

5. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Soydemir, N. Besin İçeriği Bakımından Zengin, Tüketilebilir Su Ürünlerinden Mavi Yengeç. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 169, 16-17. 100 + 0
...

2005
4. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Cicik, B. Deniz Parkları. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 162, 10-11. 100 + 0
...

3. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Cicik, B. Balıklarda Ağır Metallerin Ortamdan Alınımı, Birikimi ve Toksik Etkileri” Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 157, 24-25. 100 + 0
2. Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Kıyısal Sulardaki Kirliliğin Belirlenmesi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 155, 9-9. 100 + 0
....

1. Cicik, B.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Küresel Isınmanın Doğal Ekosistemler Üzerine Etkisi. ”, MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 161, 23-24. 100 + 0
...

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 90

2. Karayakar, F.; ÇİFTÇİ, N.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2008. 45

1. Çiftçi, N.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Kurşunun Brachidontes pharaonis’in Hepatopankreas, Kas, Solungaç Dokularındaki Birikimi ile Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkileri.”. , II Ulusal Malakoloji Kongresi , 2008-10-07, 2008-10-07, Adana, Türkiye, 2008. 45

Ulusal - Özet - Sözlü 225

8. ÇİFTÇİ, N.; ÖZBAY, T.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S., Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkisi.. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2013-05-30, 2013-06-01, Erzurum, Türkiye, 2. 25

7. Karayakar, F.; AY, Ö.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; CİCİK, B., Brachidontes Pharaonis’de Kurşun – Çinko Etkileşiminin Dokulardaki Kurşun Birikimi Üzerine Etkileri. Ekoloji – 2012 Sempozyumu, 2012-06-12, 2012-06-12, KİLİS, Türkiye, 2012. 27

6. KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N.; AY, Ö.; CİCİK, B., Oreochromis niloticus’da Kromun Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, DÜZCE, Türkiye, 2011. 40

5. ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B., Krom’un Palaemonetes pugio’da Birikimi ile Total Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, DÜZCE, Türkiye, 2011. 40

4. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; AY, Ö., Bakırın Farklı Ortam Derişimlerinde Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-06-24, 2010-06-24, AKSARAY, Türkiye, 2010. 27

3. Çiftçi, N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S., Callinectes sapidus’un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, AKSARAY, Türkiye, 2010. 20

2. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Mersin Körfezi’nde Avlanan ve Karaduvar Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Çeşitli Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009-09-17, 2009-09-17, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 22

1. CİCİK, B.; Şahin, Z.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Bakırın Farklı Süre ve Ortam Derişimlerinde Oreochromis niloticus’da Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009-06-17, 2009-06-17, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 22

Ulusal - Özet - Poster 68

3. ŞEN, G.; KARAYTUĞ, S., Kurşun + Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus(L.1758)’ un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri. 17. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu,, 2013-09-03, 2013-09-06, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 25

2. Mazmancı, B.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇAVAŞ, T., Zeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromis niloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-16, 2008-09-16, TRABZON, Türkiye, 2008. 18

1. ARSLAN, M.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Bakırın Clarias lazera (Valenciennes,1840)’da Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri.. XIII. Ulusal Su Ürünleri Semposyumu, 2005-09-20, 2005-09-20, ÇANAKKALE, Türkiye, 2005. 25

Ulusal - Yürütücü 300

3. Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif stresle ilişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2812, 20990 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. “Kurşun+Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus (L., 1758)_;un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri, BAP, Proje No: MEÜ BAP-FBE TB (GŞ) 2012-2 YL, 9973 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

1. Cyprinus carpio (Linnaeus,1758)’nun Farklı Dokularında Kadmiyum (Cd) ve Krom (Cr)'un Oksidatif Toksisitesine NAC, α-Lipoate ve Taurin’in Etkileri, BAP, Proje No: MEÜ.BAP-SÜF YB (SK) 2007-1, 12000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Sitotoksisite ve Genotoksisite Laboratuvarı Kurulması , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2315, 54000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI, TÜBİTAK, Proje No: 115B098, 56123 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI, TÜBİTAK, Proje No: 213B495, 62873 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI , TÜBİTAK, Proje No: 113B218, 37 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

1. Cyprinus carpio’da Kas Dokusunda Kurkuminin Kadmiyum-İndüklü Oksidatif Stress’e Etkileri, BAP, Proje No: ADIYAMAN ÜNV. FEF-BAP 2008-5, 4000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Gülsemin ŞEN, Kurşun + selenyum etkileşiminde Oreochromis niloticus (L., 1758)'un dokularındaki metal birikimi ile beyin asetilkolinesteraz aktivitesine etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. GÜLSEMİN ŞEN AĞILKAYA, Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif Stresle İlişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF122 Su Kalitesi ve Kimyası Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUF216 Balık Biyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif St Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF122 Su Kalitesi ve Kimyası Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif St Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF122 Su Kalitesi ve Kimyası Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif St Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-580 Kirliliğin Balıklardaki Etkisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ-579 Sucul Hayvanlarda Ksenobiyotik Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-578 Sucul Hayvanlarda Oksidatif S Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF322 Bilgisayar Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF322 Bilgisayar Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF219 Enformatik Temel Bilimler Tek. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3