Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sedat Kanadlı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2033 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-06-05 06:39:44 .
Düzenleme
:
2018-11-05 09:18:04 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretmenlere Yönelik Hazırlanan Bir Mesleki Gelişim Programının Etkililiğinin İncelenmesi Danışman: Dr. Yılmaz Sağlam, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stilleri Arasındaki Farklılıkların Akademik Başarı Eğitimsel Uzmanlaşma Alanı ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. Elçin Summak, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, 2008.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 2017-03-17 - 2017-03-18
YRD.DOÇ.DR. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 2017-05-20 - 2017-05-21
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-11 - 2017-09-13
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-22 - 2018-01-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2017
2. Kanadlı, S. Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterlik İnançlarının Algıladıkları Özerklik Desteği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları Açısından İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2017, 17, 1848-1871. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.5.0597

Publications_017.pdf

2016
1. Kanadlı, S. Öğrenme Stili Modellerine Dayalı Öğretim Ortamlarının Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması. KURAMDAN UYGULAMAYA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 16, 2057-2086. 1000 + 0
http://www.estp.com.tr/tr/issues/sayi-166/

Publications_016.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 960
2017
5. Ergen, B.; Kanadlı, S. The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. ANİ PUBLİSHİNG AND CONSULTİNG COMPANY, 2017, 2017, 55-74. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.4

Publications_018.pdf

2016
4. Kanadlı, S.; Karakuş, F. Formasyon programının öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarına ve tutumlarına etkisi: Bir karma yöntem araştırması. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 3807-3826. 200 + 0
www.j-humansciences.com

Publications_014.pdf

3. Kanadlı, S.; Sağlam, Y. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sınıf-İçi Söylemini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanan Bir Mesleki Gelişim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 97-112. 200 + 0
http://www.iojes.net/

Publications_012.pdf

2015
2. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Karatepe, V.; Gizlenci, E.; Göksu, P. Sınıfta Diyalojik Söylem. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON İN MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2015, 3, 322-335. 160 + 0
www.ijemst.com

Publications_002.pdf

2014
1. Bağçeci, B.; Kanadlı, S. The Study of Adapting Self-Regulation Questionnaire into Turkish. AMERİCAN RESEARCH INSTİTUTE FOR POLİCY DEVELOPMENT, 2014, 3, 271-281. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.15640/jehd.v3n3a22

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2018
10. Yokuş, G.; Ayçiçek, B.; Kanadlı, S. Akademisyen Görüşleri Doğrultusunda Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Sisteminin İncelenmesi. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 140-149. 200 + 0
10.2399/yod.18.007

Publications_019.pdf

2016
9. Kanadlı, S.; Bağçeci, B. Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri: Öğrenme İklimi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 16, 1-12. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/cilt-16-sayi-1-yil-2016.html

Publications_011.pdf

2015
8. Kanadlı, S.; ünal, K.; Karakuş, F. Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000139815

Publications_001.pdf

7. Kanadlı, S.; Akbaş, A. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 116-131. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000079966

Publications_004.pdf

6. Kanadlı, S.; Bağçeci, B. Öğrencilerin İngilizce Öz-yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 98-112. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000105277

Publications_003.pdf

2013
5. Kanadlı, S.; Sağlam, Y. Üstbilişsel Davranışlar Problem Çözmede Faydalı mıdır?. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2013, 12, 1074-1085. 200 + 0
http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say4/v12s4m12.pdf

Publications_006.pdf

2012
4. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Uşak, M. Bağlamın Öğrencilerin Kavram İmajları Üzerine Etkisi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2012, 9, 131-145. 200 + 0
Publications_007.pdf

2011
3. Murat, M.; Kanadlı, S.; ünişen, A. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hayvanların Üremesi, Büyümesi ve Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Olası Kaynakları. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2011, 8, 179-197. 200 + 0
Publications_008.pdf

2010
2. Murat, M.; Unişen, A.; Kanadlı, S. EĞİTİM FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ALGILAYIŞLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 9, 226-244. 200 + 0
Publications_009.pdf

2009
1. Bağçeci, B.; Kanadlı, S.; ünişen, A. FARKLI BEYİN YARIM KÜRELERİ BASKIN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE AKADEMİK BAŞARILARINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 22-34. 200 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - Diğer 100
2018
1. Kanadlı, S.; Akbaş, A. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 33-49. 100 + 0
Publications_020.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Kanadlı, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, ANI, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 434 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 250
http://www.aniyayincilik.com.tr/ani/index.php?git=10&kitap=500
2. Kanadlı, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 361 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 1380

14. Kanadlı, S.; Akay, C., Shommer’in Epistemolojik İnançlar Modelinin Cinsiyet Açisindan İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalişmasi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_020.pdf

13. Özkale, U.; Kanadlı, S., Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algi Ölçeğinin Geliştirilmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-11-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_019.pdf

12. Özmercan, S.; Kanadlı, S., Türkiye’de Argümantasyon Temelli Öğretime İlişkin Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi. 5. Uluslararası Eğitm Programları ve Öğretm Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_018.pdf

11. CİN, A.; KANADLI, S., Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Eğitm Programları ve Öğretm Kongresi , 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

10. Koçoğlu, A.; Kanadlı, S., ORTAOKUL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK ÖĞRETMENLERININ ÖZERKLIK DESTEĞINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERIN İNCELENMESI. 1st International Academic Research Congress, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.inescongress.com/

9. KANADLI, S., ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLIK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMES. 1st International Academic Research Congress, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.inescongress.com/

8. Kanadlı, S.; Özkale, U., Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde verdiği geribildirimlerin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://icci-epok.org/

7. Uygur, M.; Kanadlı, S., İyi Sınıf Öğretmeni Özelliklerine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_013.pdf

6. Ergen, B.; Kanadlı, S., Öz-Düzenleyici Öğrenmeye Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

5. Kanadlı, S., Öğrenme Stili Modellerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir MetaAnaliz Çalışması. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100
http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

4. Kanadlı, S.; Karakuş, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100
http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

3. Kanadlı, S.; Sağlam, Y., Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf-İçi Söylemini Geliştirmeye Dayalı Bir Mesleki Gelişim Programının Söylem Biçimine Etkisi. 3. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Kalkan, S.; Kanadlı, S.; Özet, S., Sınıf Öğretmenlerinin 3. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Karatepe, V.; Gizlenci, E., Dialogic Discourse in the Classroom. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 80
http://2015.icemst.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 280

6. Kanadlı, S., Rehber Öğretmen Adaylarının Rehberlik Etkinlikleri Geliştirme Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

5. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Gizlenci, E.; Karatepe, V., Fen Öğretiminde Diyalojik Ve Otoriter Söylem. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2015-09-07, 2015-09-10, Balıkesir, Türkiye, 2015. 40
http://ukek2015.balikesir.edu.tr/?page_id=124

4. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Karatepe, V.; Gizlenci, E., Sınıfta Diyalojik Söylem. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 40
http://ejercongress.org/2015/

3. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çaslışması. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 50
http://congress.eab.org.tr/2015/

2. Kanadlı, S.; Akbaş, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 50
http://2015.icemst.com/

1. KANADLI, S.; BAĞÇECİ, B., Öğrencilerin İngilizce Öz-Yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 50
http://www.uebk.org/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Bir Mesleki Gelişim Programı ile Sınıf Söyleminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 113K693, 60470 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Ayhan Koçoğlu, Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Özerklik Desteğinin Orta Okul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerileri Algısına Katkısının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Ufuk Özkale, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Ortamında Kullandıkları Geri Bildirim Stratejilerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 521 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz EPÖ 643 Eğitim Bilimlerinde Meta Anali Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz EPÖ 643 Eğitim Bilimlerinde Meta Anali Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 521 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz EPÖ 643 Eğitim Bilimlerinde Meta Anali Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar Öğretimde Planlama ve Değerlen Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 3-2-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 521 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 643 Eğitim Bilimlerinde Meta Anali Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD323 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 523 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB206 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EB 214 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EPÖ 454 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 521 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Bahar PF 14 Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 14 Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD231 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EPÖ 640 Program Değerlendirmede Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EB206 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EB 214 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Bahar RPD304 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2