Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Selim Inan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Genel Jeoloji Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
29 Ekim 1954 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-542-6753101 .
Telefon
:
+90-324-3610001/17303 .
Dahili
:
17303 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-16 12:28:38 .
Düzenleme
:
2019-01-09 09:47:02 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
5
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
5.00
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
7
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
MÜHENDİS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1977
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1980
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1983
DOÇENT GENEL JEOLOJİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1988
PROFESÖR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1993
PROFESÖR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
Doktora Tezi

1. Salıpazarı (Mengen) - Yeniçağ Batısının Stratigrafik ve Tektonik Özelikleri Danışman: Dr. Ali Öztürk, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Niksar-Erbaa Arasının Jeolojisi Danışman: Dr. Ali Öztürk, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1978-03-02 - 1983-11-17
YARDIMCI DOÇENT CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1983-12-15 - 1988-10-07
DOÇENT CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1988-11-17 - 1993-11-25
PROFESÖR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1993-11-25 - 2000-07-04
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-07-14 - 2016-01-04
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROFESÖR DEKAN MERSİN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2012-04-16 - 2015-05-08
PROFESÖR MÜDÜR MERSİN UNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU 2002-11-01 - 2004-02-02
PROFESÖR BÖLÜM BAŞKANI MERSİN UNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU 2000-09-08 - 2002-11-11
PROFESÖR REKTÖR YARDIMCISI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1997-11-06 - 1998-06-08
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1984-01-02 - 1992-10-09
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4850
2009
6. ınan, N.; ınan, S. Endemic foraminifera of the Late Maastrichtian from the northern branch of the Neotethys, NE Turkey. MICROPALEONTOLOGY, 2009, 55, 514-522. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2005
5. ınan, N.; Taslı, K.; ınan, S. Laffitteina from the Maastrichtian-Paleocene shallow marine carbonate successions of the Eastern Pontides (NE Turkey): biozonation and microfacies. ELSEVİER BV, 2005, 25, 367-378. 1000 + 50
http://dx.doi.org/10.1016/S1367-9120(04)00083-5

Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 10
2002
4. Kavak, K.; ınan, S. Enhancement facilities of SPOT XS imagery in remote sensing geology: An example from the Sivas Tertiary Basin (central Anatolia/Turkey). INFORMA UK LİMİTED, 2002, 23, 701-710. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1080/01431160010020083


Alıntılanma Sayısı: 5
1997
3. Kavak, K.; Inan, S.; Poisson, A.; Guezou, J. Tectonostratigraphy of the Southern Sivas Tertiary Basin (Central Turkey) and Comparison with Landsat MSS Imagery. INFORMA UK LİMİTED, 1997, 39, 353-364. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/00206819709465277

1996
2. Poisson, A.; Guezou, J.; Ozturk, A.; ınan, S.; Temiz, H.; Gürsöy, H.; Kavak, K.; özden, S. Tectonic Setting and Evolution of the Sivas Basin, Central Anatolia, Turkey. INFORMA UK LİMİTED, 1996, 38, 838-853. 450 + 215
http://dx.doi.org/10.1080/00206819709465366

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 43
1. Poisson, A.; Guezou, J.; öztürk, A.; Inan, S.; Gürsoy, H.; Kavak, K. Tectonic settings and evolution of the Sivas Basin, Central Anatolia, Turkey. İNTERNATİONAL GEOLOGİCAL REVİEW, 1996, 38, 838-853. 550 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1150
2014
6. Inan, N.; Inan, S. Stratigraphic Ranges of the Benthic Foraminifera and Microfacies of the Upper Maastrichtian-Paleocene Shallow Marine Carbonate Successions in the Eastern Pontides (Ne Turkey). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜLTENİ, 2014, 35-1, 79-86. 200 + 0
Publications_010.pdf

2011
5. Zorlu, K.; Inan, S.; Gül, M.; Inan, N.; Kurt, M.; Alpaslan, M. Geological Evolution of the Ulukışla Basin ( Late Cretaceous- Eocene) Central Anatolia, Turkey, . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜLTENİ, 2011, 32-2, 151-170. 150 + 10
Publications_009.pdf

2008
4. Inan, N.; Inan, S. Türkiye’nin kuzeydoğu kesiminde Selandiyen (Üst Paleosen) bentik foraminifer toplulukları ve stratigrafik dağılımları. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, 2008, 29-3, 147-158. 200 + 20
Publications_011.pdf

3. Inan, N.; Inan, S. [Türkiye'nin kuzeydoǧu kesiminde Selandiyen (Üst Paleosen) bentik foraminifer topluluklari{dotless} ve stratigrafik daǧi{dotless}li{dotless}mlari{dotless}]. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, 2008, 49/3, 147-158. 200 + 20
Publications_014.pdf

2007
2. Inan, S.; Ekingen, S. , Namrun Fay Zonu’nun jeolojik-morfotektonik özellikleri, Orta Anadolu Fay Sisteminin güneybatı bölümü (Orta Toroslar-Türkiye): . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAFLT›RMA MERKEZİ DERGİSİ, 2007, 28-3, 147-158. 200 + 1
Publications_008.pdf

2001
1. Kavak, K.; Inan, S. , Savcun ve Karacaören(Ulaş-Sivas) Yörelerinde Sivas Havzasının Güney Kenarının Tektonostratigrafik Özelli. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ DERGİSİSİ, 2001, 23, 113-127. 200 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - Diğer 1740
2007
20. Başalan, A.; Inan, N.; Taslı, K.; Koç, H.; Inan, S. Çamlıyayla (KD Mersin) Güneyinin Jeolojisi ve Güzeller Formasyonunun Tanımına Yeni Katkılar:. GESOUND, 2007, 50-51, 115-137. 50 + 0
2002
19. Inan, N.; Inan, S. Yerbilimleri Araştırmaları ve bu araştırmaların eğitime odaklanması. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ, 2002, 3-4, 61-63. 100 + 0
1999
18. Inan, N.; Inan, S. Tokuş Formasyonunun yaşı ve çökelme ortamına ilişkin yeni bulgular (Sivas, Türkiye);. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, BÜLTENİ, 1999, 42, 119-130. 100 + 0
Publications_005.pdf

17. Inan, N.; Inan, S.; Kurt, . Doğu Pontid’lerde uyumlu Bentik K/T geçişi: Tonya Formasyonunun (GB Trabzon) Şahinkaya Üyesi. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, BÜLTENİ, 1999, 42-2, 63-67. 100 + 0
Publications_006.pdf

1998
16. Yavuz, .; Inan, S. İmranlı ve Hafik güneyinde (Sivas) Miyosen havzasının stratigrafik ve tektonik özellikleri;. MADEN TETKİK ARAMA DERGİSİ, 1998, 120, 45-60. 100 + 0
Publications_004.pdf

1997
15. Boztuğ, D.; Debon, F.; Inan, S.; Tutkun, S.; Avcı, N.; Keskin, . Comparative geochemistry of four plutons from the Cretaceous-Paleogene Central Eastern Anatolian Alkaline Province. TURKİSH JOURNAL OF EARTH SCİENCES, 1997, 6, 95-105. 65 + 0
1996
14. Kavak, K.; Inan, S. Sivas Havzası Batı Sınırının (Ağcakışla yöresi) Stratigrafik Özellikleri, . TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1996, 39-2, 119-130. 100 + 0
Publications_003.pdf

1994
13. Yalçın, H.; Kavak, K.; Bozkaya, .; Poission, A.; Inan, S. Ağcakışla alt baseninin Litolojik ve mineralojik karakteristikleri. CUM. ÜNİV. MÜH. FAK. YERBİLİMLERİ DERG., , 1994, 11, 1-21. 50 + 0
1993
12. Inan, S. Kızılırmak Fay Zonunun Yapısal ve Morfotektonik Özellikleri. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, BÜLTENİ, 1993, 8, 321-328. 100 + 0
11. Inan, S.; öztürk, A.; Gürsoy, H. Ulaş-Sincan (Sivas) Yöresinin Stratigrafisi. DOĞA TÜRK YERBİLİMLERİ DERGİSİ, 1993, 1, 1-15. 100 + 0
10. Inan, S. Sivas Baseni Güneydogusunun Yapısal Evrimi . CUM. ÜNİV. MÜH. FAK. YERBİLİMLERİ DERG., , 1993, 10, 13-22. 100 + 0
1990
9. Inan, N.; Inan, S. Gürlevik Kalkerlerinin Özellikleri ve Önerilen Yeni İsim : Tecer Formasyonu. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1990, 33, 51-56. 100 + 0
Publications_002.pdf

1988
8. Inan, S. Tecer Kireçtaşı Formasyonunun Yapısı Hakkında Bir Yorum. CUM. ÜNİV. MÜH. FAK. YERBİLİMLERİ DERG., , 1988, 5, 49-57. 100 + 0
7. I, S. Erzurum-Aşkale-Tortum Yöresinin Tektonik Gelişimi. CUM. ÜNİV. MÜH. FAK. YERBİLİMLERİ DERG., , 1988, 5, 37-48. 0 + 0
http://cumhuriyet.edu.tr

1987
6. Inan, S.; Inan, N. Tecer Kireçtaşı Formasyonunun Stratigrafik Tanımlanması . CUM. ÜNİV. MÜH. FAK. YERBİLİMLERİ DERG., , 1987, 4 , 13-22. 100 + 0
http://cumhuriyet.edu.tr

5. Inan, S. Erzurum-Tortum Arasında Dumlu Fay Kuşağının Sistematik ve Yapısal Özellikleri. CUM. ÜNİV. MÜH. FAK. YERBİLİMLERİ DERG., , 1987, 4, 3-11. 100 + 0
1985
4. öztürk, A.; Inan, S.; Tutkun, S. Abant-Yeniçağ (Bolu) Bölgesinin Tektoniği. CUMHURYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YERBİLİMLERİ DERGİSİ, 1985, 2, 35-52. 100 + 0
3. Koçyiğit, A.; öztürk, A.; Inan, S.; Gürsoy, H. Karasu Havzasının (Erzurum) Tektonomorfolojisi ve Mekanik Yorumu. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YERBİLİMLERİ DERGİSİ, 1985, 2, 3-15. 75 + 0
1984
2. öztürk, A.; Inan, S.; Tutkun, S. Abant-Yeniçağ (Bolu) Yöresinin Stratigrafisi. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YERBİLİMLERİ DERGİSİ, 1984, 1, 1-18. 100 + 0
1982
1. Tutkun, Z.; Inan, S. Niksar-Erbaa (Tokat) Yöresinin Jeolojisi. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ DERGİSİ, 1982, 2, 51-67. 100 + 0
http://ktu.edu.tr

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 100

1. POISSION, A.; GUEZOU, J.; ÖZTÜRK, A.; İNAN, S.; , H.; GÜRSOY, H.; KAVAK, L., The Central Anatolian Basins in Turkey. General Evulution. The Sivas Basins as an example. İnternational Earth Sciences Colloquium on Aegean Regions, 1995-10-09, 1995-10-14, İZMİR, Türkiye, 1995. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 1190

14. İNAN, N.; İNAN, S., MERSİN’DE SÖYLENCELER VE YAZILI BELGELER İZİNDEN FOSİL YATAKLARINA ULAŞMAK: “Cenupta Türkmen Oymakları. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

13. İNAN, N.; İNAN, S., MERSİN’İN JEOTURİZM POTANSİYELİ . I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

12. İNAN, S., TARSUS- MERSİN ARASININ DEPREMSELLİĞİ . I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

11. İNAN, N.; İNAN, S., JEOPARK VE JEOTURİZM ÖNERİSİ NEDEN MUT (KB MERSİN) İÇİN? . I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

10. İNAN, S., Erdemli Yöresinin Depremselliği. I. Uluslarası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin Erdemli, Türkiye, 2018. 100

9. KAPLAN, A.; İnan, N.; İNAN, S.; KOÇ, H., ERDEMLİ YÖRESİNDE JEOTURİZM OLANAKLARI . I. Uluslarası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin Erdemli, Türkiye, 2018. 75

8. GÜRSOY, H.; İNAN, S.; TATAR, O.; ÜNLÜGENÇ, U.; DEMİRKOL, C., Surface deformation, liquefaction-induced features and tectonic setting of 27 June 1998 Adana-Ceyhan Earthquake. Third Ýnternational Turkish Geology Symposium , 1998-08-31, 1998-09-04, ANKARA, Türkiye, 1998. 80

7. POISSION, A.; GUEZOU, J.; TEMİZ, H.; GÜRSOY, H.; İNAN, S.; ÖZTÜRK, A.; KAVAK, K., The Sivas basin in its tectonic setting, General evolution. Second Internotional Turkish Geology Workshop, 1995-09-06, 1995-09-08, SİVAS, Türkiye, 1995. 35

6. KAVAK, K.; İNAN, S.; POISSION, A.; GEUZOU, J., Tectonostratigraphy of the southern part of the Sivas basin and its comparison with Landsat MSS image. Second İnternational Turkish Geology Workshop, 1995-09-06, 1995-09-08, SİVAS, Türkiye, 1995. 85

5. İNAN, S., Geomorphologic and Structural Characteristic of the Kızılırmak Fault Zone Eastern Border of the Kırşehir Block (Eastern Part of the Anatolia-Turkey) . Seventh Meeting of the Euoropian Union of Geosciences, 1993-04-04, 1993-04-08, STRASBOURG, Fransa, 1993. 100

4. POISSION, A.; GEOUZU, J.; TEMİZ, H.; GÜRSOY, H.; İNAN, S., , Neogen thrust tectonics at the northern margin of the Sivas Basin (Central Anatolia-Turkey). Seventh meeting of the Euoropian Union of Geosciences,, 1993-04-04, 1993-04-08, STRASBOURG, Fransa, 1993. 50

3. İNAN, S., Late Cainozoic Evolution of the Strike Slip Fault Controlled Erzurum and Aşkale Basins (Eastern Pontides- Turkey): . International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, 1992-11-07, 1992-11-11, ANKARA, Türkiye, 1992. 100

2. BOZTUĞ, D.; DEBON, F.; İNAN, S.; TUTKUN, S.; AVCI, N.; KESKİN, Ö., Comparative geochemistry of four plutons from the Cretaceous-Paleogene Central Eastern Anatolian Alkaline Province (Divriği-Türkiye. International Workshop: work in progress on the Geology of Türkiye , 1992-04-09, 1992-04-10, KEELE, İngiltere / Birleşik Krallık, 1992. 65

1. İNAN, S., Structural Evolution of the Southeastern Sivas Basin (Central Eastern Türkiye). International Workshop: work in progress on the Geology of Türkiye , 1992-04-09, 1992-04-10, KEELE, İngiltere / Birleşik Krallık, 1992. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. KAPLAN, A.; İNAN, N.; İNAN, S., MERSİN YÖRESİ JEOSİTLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI . 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 2018-04-23, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, 2018. 50

1. KAPLAN, A.; İNAN, N.; İNAN, S., CENNET CEHENNEM OBRUKLARI VE ASTIM MAĞARASI JEOSİTLERİ (MERSİN, TÜRKİYE). 71.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2018-04-23, 2018-04-28, Ankara, Türkiye, 2018. 50
http://jeolojikurultayi.org

Ulusal - Tam Metin - Poster 100

2. İNAN, S.; İNAN, N., “EĞRİBÜK GRABENİ JEOSİTİ (MERSİN BATISI)”. 70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://jeolojikurultayi.org/70/

1. İNAN, S.; İNAN, N., KARATEPE JEOSİTİ (AYDINCIK-MERSİN). 69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2016-04-11, 2016-04-15, Ankara, Türkiye, 2016. 50
http://www.jmo.org.tr

Ulusal - Özet - Sözlü 1035

23. İNAN, S., Doğu Akdeniz ve Mersin’in Depremselliğine Genel Bir Bakış, . TMMOB Mersin Kent Sempozyumu , 2011-12-15, 2011-12-16, MERSİN, Türkiye, 2011. 50

22. İNAN, S., Doğu Akdeniz ve Mersin’in Tsunami Potansiyeline Genel Bir Bakış, . TMMOB Mersin Kent Sempozyumu , 2011-12-15, 2011-12-16, MERSİN, Türkiye, 2011. 50

21. İNAN, S., Mersin’in obruk, mağara ve antik kentleri;. Jeolojik Miras Ulusal Envanteri, Mersin Bölge Toplantısı,, 2010-03-22, 2010-03-22, MERSİN, Türkiye, 2010. 50

20. İNAN, N.; EREN, M.; TASLI, K.; KOÇ, H.; İNAN, S.; GAZİOĞLU, M., Yenisu Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Balık Fosilleri ,. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 2009-04-13, 2009-04-17, ANKARA, Türkiye, 2009. 22

19. BAŞALAN, A.; İNAN, N.; TASLI, K.; KOÇ, H.; İNAN, S., Çamlıyayla (KD Mersin) Güneyinin Stratigrafisi. Çukurova Üniversitesi, 30.Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2007-10-25, 2007-10-27, ADANA, Türkiye, 2007. 25

18. İNAN, S.; İNAN, N., Tarihi Anamurıum Depremini Yıkan Depremin Nedeni: Anemurıum Fayı (Mersin). Çukurova Üniversitesi, 30.Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2007-10-25, 2007-10-27, ADANA, Türkiye, 2007. 50

17. İNAN, N.; İNAN, S., Tecer Formasyonunun(Sivas) Doğu Pontidlerle ilişkisi. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2002-03-11, 2002-03-15, ANKARA, Türkiye, 2002. 50

16. İNAN, N.; İ, S., Karaçayır yöresinde (Kuzey Sivas) Tokuş formasyou. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 2002-03-11, 2002-03-15, ANKARA, Türkiye, 2002. 0

15. KAVAK, K.; İNAN, S., ve Karacaören yörelerinde Sivas Havzası güney kenarının tektonostratigrafik özellikleri. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2000-03-06, 2000-03-10, ANKARA, Türkiye, 2000. 50

14. İNAN, S.; AKYAZI, M.; TOPAL, S., 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yüzey kırıkları . 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2000-03-06, 2000-03-10, ANKARA, Türkiye, 2000. 50

13. İNAN, S.; AKYAZI, M., 17 Ağustos Kocaeli Depremi Yüzey Kırıkları ve Rotasyonal Hareketler . Aktif Tektonik Çalışma Grubu Toplantısı, 1999-11-04, 1999-11-06, SİVAS, Türkiye, 1999. 50

12. İNAN, S., Sivas havzası kuzeybatı kenarında Eosen sonrası kuzey yönlü bindirmeler. Çukurova Üniv. Jeoloji Müh. Eğitiminin 20. yılı Sempozyumu. , 1997-04-30, 1997-05-03, ADANA, Türkiye, 1997. 50

11. İNAN, S.; ÇUBUK, Y., Sivas Tersiyer Havzası Doğusunun (İmranlı Güney ve Güneydoğusu) Tektonostratigrafisi:. 46. Türkiye Jeoloji Kurultay, 1993-02-08, 1993-02-12, ANKARA, Türkiye, 1993. 50

10. İNAN, S., Kızılırmak Fay Zonunun Yapısal ve Jeomorfolojik Özellikleri. 46. Türkiye Jeoloji Kurultay, 1993-02-08, 1993-02-12, ANKARA, Türkiye, 1993. 50

9. İNAN, S.; KAVAK, K., Ağcakışla (Sivas) Yöresinin Stratigrafisi. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildir, 1992-02-10, 1992-02-14, ANKARA, Türkiye, 1992. 50

8. GÜRSOY, H.; ÖZTÜRK, A.; İNAN, S., Kelkit (Gümüşhane) ve Yakın Dolayının Tektonostratigrafik Gelişim. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, 1991-09-02, 1991-09-05, ANKARA, Türkiye, 1991. 50

7. BOZTUĞ, D.; KESKİN, Ö.; İNAN, S.; TUTKUN, S., Divriği (GD Sivas) Yöresi Granitoyidlerinin Petrografisi, Ana element Jeokimyası ve Petrojenezi. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, 1991-09-02, 1991-09-05, ANKARA, Türkiye, 1991. 37

6. İNAN, S., Tecer Fayı . Suat Erk Jeoloji Sempozyumu , 1991-09-02, 1991-09-05, SİVAS, Türkiye, 1991. 50

5. ÇUBUK, Y.; İNAN, S., Karahalka-Uzunpınar (Pınarbaşı-Kayseri) Arasındaki Allokton Birimlerin Yapısal Durumları. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu , 1991-09-02, 1991-09-05, ANKARA, Türkiye, 1991. 50

4. İNAN, N.; İNAN, S., Gürlevik kireçtaşı: veriler, deneştirme ve yorum. I Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, 1988-10-12, 1988-10-15, SİVAS, Türkiye, 1988. 50

3. İNAN, S., Ulaş-Sincan (Sivas) Yöresinin Tektonik Evrim. I. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, 1988-10-12, 1988-10-15, SİVAS, Türkiye, 1988. 50

2. İNAN, S.; İNAN, N., Fasiyes özelliklerine göre Tecer kireçtaşı formasyonunun (Sivas) yapısı hakkında bir yorum. 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1988-02-15, 1988-02-19, ANKARA, Türkiye, 1988. 50

1. İNAN, S., Erzurum-Aşkale-Tortum Yöresinin Yapısal Gelişimi. Melih Tokay Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 1987-11-11, 1987-11-13, ANKARA, Türkiye, 1987. 50

Ulusal - Özet - Poster 195

8. İNAN, N.; İNAN, S., Mut (Mersin) Miyosen’inde yeni bir memeli türü Metaxytherium n.sp. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı,, 2015-04-06, 2015-04-10, ANKARA, Türkiye, 2015. 25

7. İNAN, N.; İNAN, S., Gözne (KB Mersin) Yöresinde Yeni Bir Deniz İneği (Metaxytherium medıum) bulgusu. . 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2014-04-14, 2014-04-18, ANKARA, Türkiye, 2014. 25

6. İNAN, S.; İNAN, N., Silifke’den Anamur’a Jeolojik bir Rota. 65. Türkiye Jeoloji Kurultay, 2012-04-02, 2012-04-06, ANKARA, Türkiye, 2012. 25

5. İNAN, N.; İNAN, S., Mersin Yöresinin Jeolojik Miras Unsuları. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı,, 2011-04-25, 2011-04-29, ANKARA, Türkiye, 2011. 25

4. İNAN, S.; İNAN, N.; TASLI, K.; ÖZER, E.; ÖNER, F., Küçük Sorgun (KB Mersin) Ostrea Jeositi . 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı,, 2011-04-25, 2011-04-29, ANKARA, Türkiye, 2011. 22

3. İNAN, N.; İNAN, S., İşhan Köyü (Sivas) Jeositi: Resif, Ripilmarklar, Kuruma Çatlakları, Biyoturbasyon Yapıları ve Özgün Morfolojiler. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010-04-12, 2010-04-16, ANKARA, Türkiye, 2010. 25

2. İNAN, S.; EREN, M.; İNAN, N., Karacailyas Jeositi (Mersin): Pelecypod Fosil Topluluğu ve Oyguları. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı., 2010-04-12, 2010-04-16, ANKARA, Türkiye, 2010. 25

1. İNAN, S.; KOÇ, H.; EREN, M.; TASLI, K.; İNAN, N., Kırtıl Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi :Fosil Tarlası,. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2009-04-13, 2009-04-17, ANKARA, Türkiye, 2009. 22

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Sivas Baseninin stratigrafik ve tektonik özelliklerinin araştırılması, Paris Sud Universitesi-Cumhuriyet Üniversitesi, Proje No: --, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Ulusal - Yürütücü 300

6. Mersin İli İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Mikrobölgeleme Çalışması , BAP, Proje No: BAP-EBE JM(SE)2008-4DR, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Neotetis’în kuzeydoğu kolunda (Doğu Pontidler) Maastrihtiyen Paleocoğrafyası, , BAP, Proje No: BAP MÜH F JM (Sİ) 2010-4 HD , 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK EĞİTİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE REVİZYONU , BAP, Proje No: BAP MÜH F JMB (Sİ) 2013-2 GP , 0 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

3. Ağcakışla (Sivas) Yöresinin Jeolojik Gelişim, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 27, 0 TL, Yürütücü, 1992,Tamamlandı. 0

2. Felahiye-Çukur-Işıkdağ-Eğerli (Sivas) Arasının Jeolojisi, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 17, 0 TL, Yürütücü, 1992,Tamamlandı. 0

1. Gürlevik Dağının (Sivas) Biyostratigrafik ve Tektonik Özellikler, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 5, 0 TL, Yürütücü, 1990,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

5. , Kelkit (Gümüşhane)-Pulur (Erzurum) Arasının Neotektoniği ve K.A.D. Fayının Özellikler, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 15, 0 TL, Araştırmacı, 1992,Tamamlandı. 0

4. Hekimhan (KB Malatya) ve Kangal (GD Sivas) Yörelerinde Mevcut Maden Yataklarının Jeolojik ve Madenciik Açısından Değerlendirilmesi Çalışmaları:, DEVLET PLANLAMA PROJESİ (DPT), Proje No: 1605, 0 TL, Araştırmacı, 1992,Tamamlandı. 0

3. Ulaş-Deliktaş-Kavak-Sincan-Beypınarı-Ovacık (Sivas) Yöresinin Jeoljisi, Tektonik Özellikleri ve Yeraltı Zenginlikler, TÜBİTAK, Proje No: TBAG, 672 , 0 TL, Araştırmacı, 1988,Tamamlandı. 50

2. Erzurum-Aşkale-Tortum Yöresinin Jeolojisi ve Tektonik Özellikleri, T.C. Bayındırlık Bakanlığı Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü, Proje No: --, 0 TL, Araştırmacı, 1987,Tamamlandı. 0

1. Abant-Yeniçağ Arasının Jeolojisi ve Kuzey Anadolu Fay Zonunun Tektonik Özellikler, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü, Proje No: 10, 0 TL, Araştırmacı, 1984,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. SELMAN AKSÜNGER, Kurtsuyu-Dereköy (Mut-Mersin) Yöresinde Namrun Fay Zonunun Morfotektonik Özellikleri , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

7. BURAK COŞKUN, KOCAOLUK-TEKİR (KIROBASI-MERSİN) YÖRESİNDE NAMRUN FAY ZONUNUN MORFOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. GÖKHAN ŞEN, ARSLANKÖY (MERSİN) VE YAKIN YÖRESİNİN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Kaan Şevki Kavak, Ağcakışla (Sivas GB’sı) yöresinin jeolojik özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Yavuz Kartarı, Ovacık (Sivas) Yöresinde karbonat kayalarının Sedimantolojik incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Yavuz Çubuk, Uzunpınar-Maraşlı-Karahalka (Kayseri) arasının stratigrafik ve tektonik özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. AHMET BOZKURT, GÜZELOLUK VE YAKIN YÖRESİNİN (ERDEMLİ KUZEYİ-MERSİN) TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Özgen Kangal, Sivas doğusunda (Emirhan Köyü Yakın Yöresinde) yüzeyleyen Miyosen yaşlı birimlerin tektonostratigrafik özellikleri;, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1200

3. Yavuz Çubuk, Boğazören(İmranlı) ve Karayün(Hafik) yörelerinde(Sivas Doğusu) yüzeyleyen Miyosen Yaşlı birmlerin tektonostratigrafisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. SERKAN EKİNGEN, MERSİN İLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMASI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

1. Kaan Şevki Kavak, Savcun ve Karacaören(Ulaş-Sivas) yörelerinde Sivas Tersiyer havzasının tektonostratigrafisi, tektonik deformasyon biçimi ve sayısal görüntü işlem yöntemiyle incelenmesi,, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 500
1. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YERBİLİMLERİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1016 - 7625, 1984-03-14 - 1994-03-17. 500
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 589 Jeomorfoloji ve Aktif Tektonik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 552 Doğrultulu Atımlı Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM368 Deprem Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JEO 543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 589 Jeomorfoloji ve Aktif Tektonik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 552 Doğrultulu Atımlı Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JEO 552 Doğrultulu Atımlı Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 589 Jeomorfoloji ve Aktif Tektonik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM368 Deprem Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO 589 Jeomorfoloji ve Aktif Tektonik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM368 Deprem Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JEO 543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 552 Doğrultulu Atımlı Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 589 Jeomorfoloji ve Aktif Tektonik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JEO-552 Doğrultulu Atımlı Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-589 Jeomorfoloji ve Aktif Tektonik Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM368 Deprem Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JEO-543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM368 Deprem Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-543 Türkiye Neotektoniği Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JM-101 Genel Jeoloji I Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz JEO-552 Doğrultulu Atımlı Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-553 Yapısal Jeolojide Hava Fotoğr Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Bahar OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM110 Genel Jeoloji II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2
Güz JM101 Genel Jeoloji I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz OSD Doğal Afetler ve Korunma Yolla Rektörlük 2-0-2