Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Simge Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
05 Ocak 1985 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-01-05 11:28:38 .
Düzenleme
:
2018-06-07 11:22:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş grubu çocukların biyofilisinin ve çocukların ve annelerinin açık alan tercihlerinin araştırılması Danışman: Dr. Refika OLGAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk eğitimi döneminde yaratıcılık hakkındaki görüşleri Danışman: Dr. Refika OLGAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-01 - 2018-05-06
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2018
4. Temiz, Z.; Yılmaz, S. Dikkat! Okul Servisi. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES , 2018, 4, 276-288. 200 + 0
3. Yılmaz, S. Jimnastik yapan ve yapmayan çocukların motor yeterlilik becerilerindeki farklılıkların araştırılması. EARLY DEVELOPMENT AND CARE, 2018, 0, 0-0. 200 + 0
2016
2. Yılmaz, S.; Olgan, R.; öztürk-yılmaztekin, E. Nature Connectedness and Landscape Preferences of Turkish Preservice Preschool Teachers. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL & SCİENCE EDUCATİON, 2016, 11, 8120-8142. 200 + 0
http://www.ijese.net/makale/1029

Publications_001.pdf

2014
1. Yılmaz, S.; Olgan, R. Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimde yaratıcılık hakkındaki görüşleri. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2014, 184, 1902-1919. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2017
2. Yılmaz, S. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) Seviyelerinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 1106-1129. 200 + 0
2016
1. Yılmaz, S. Okul Öncesi Eğitimde Dış Mekanlar ve Dış Mekan Aktiviteleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 423-437. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17399/182108

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 100
1. Yılmaz, S. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Dış Mekanlarının Çocukları Dinleyerek Oluşturulmasının Önemi. KTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 6, 187-207. 100 + 0
http://http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_6e39d.pdf

Publications_003.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. karaarslan-semiz , G.; Yılmaz, S. Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, ISBN: 978-605-2234-87-7, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 29 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
https://www.egitenkitap.com/urun/erken-cocuklukta-fen-egitimi-ed-asiye-parlak-rakap
Uluslararası - Özet - Sözlü 600

16. YILMAZ, S., Okul öncesi dönem çocukların açık alanda risk alma tercihlerinin araştırılması. Uluslararası 2018 EJER Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

15. Yılmaz, S.; Olgan, R., An Investigation of 5 year-old Preschool Children’s Landscape Preferences. 5. uluslararası okul öncesi eğitim kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100
https://okuloncesikongresi2017.org/

14. Yılmaz, S.; Şahin, V., Outdoor Play as Portrayed in Children’s Television: A Content Analysis. 5. uluslararası okul öncesi eğitim kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100
https://okuloncesikongresi2017.org/

13. Çetinkaya-Aydın, G.; Sicim-Sevim, B.; Yılmaz, S., Stem Instruction in the Early Childhood Classroom: A Case From Turkey. ECER 2017, 2017-08-21, 2017-08-25, Kophenag, Danimarka, 2017. 100
http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

12. YILMAZ, S.; Sicim, B.; Çetinkaya-Aydın, G., Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıklarının bilgi, tutum, kaygı ve sorumluluk açısından araştırılması. 2017 ERPA: Uluslararası Eğitim Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Budapest/Hungary , Macaristan, 2017. 100
http://www.erpacongress.com/

11. Yılmaz, S.; Derr, V., Çocukların ve gençlerin şehirlerinde çevresel kararlar alabilmeleri için etkili iletişim araçları. 13. İletişim ve Çevre Konferansı Bienali, 2015-06-11, 2015-06-15, Boulder , Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 100

10. Alkuş (Yılmaz), S., Türk okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılıkla ilgili inançları. 2013 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2013-09-09, 2013-09-13, İstanbul, Türkiye, 2. 0

9. Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenlerin doğal çevreye bağlılıklarının ve açık alan tercihlerinin araştırılması: Türkiye Örneği. 65. OMEP Dünya Toplantısı ve Kongresi, 2013-07-11, 2013-07-13, Şangay, Çin, 2013. 0

8. Alkuş (Yılmaz), S.; Sicim, B.; Kirazcı, S., Jimnastik yapan 5 yaş grubu kız çocuklarının motor beceri düzeylerinin aynı yaş grubundaki jimnastik yapmayan akranları ile karşılaştırılması. 65. OMEP Dünya Toplantısı ve Kongresi, 2013-07-11, 2013-07-15, Şangay, Çin, 2013. 0

7. Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenleri için sınıf dışı aktivitelerin çocuk gelişimine etkisi ölçeği. 2012 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2012-09-17, 2012-09-21, Cadiz, İspanya, 2012. 0

6. Sicim, B.; Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine ve bilimin doğasına yönelik tutumları. 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Türkiye, 2012. 0

5. Alkuş (Yılmaz), S.; Olgan, R., Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde yaratıcılık ile ilgili görüşleri. Küçük Çocukların Eğitimi için Ulusal Kuruluş NAEYC 2011 Yıllık Konferans , 2011-11-02, 2011-11-05, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 0

4. Alkuş (Yılmaz), S.; Sicim, B.; Olgan, R., Okul öncesi öğretmen adaylarının bilime karşı tutumları ve fen aktiviteleri ile ilgili yeterlikleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 2011 ECER- Eğitim Araştırmaları ile ilgili Avrupa Konferansı, 2011-09-12, 2011-09-16, Berlin, Almanya, 2011. 0

3. Olgan, R.; Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim ile ilgili görüşleri. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2010-09-24, 2010-09-26, Konya, Türkiye, 2010. 0

2. Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde yaratıcılık ile ilgili görüşleri. 2010 ECER-Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2010-08-23, 2010-08-27, Helsinki, Finlandiya, 2010. 0

1. Olgan, R.; Alkuş (Yılmaz), S., Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde yaratıcılığa karşı tutumları. 12. yıllı uluslararası eğitim konferansı, 2010-05-24, 2010-05-26, Atina, Yunanistan, 2010. 0

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Temiz, Z.; Yılmaz, S., Attention! School Bus . ECER 2017, 2017-08-21, 2017-08-25, Kophenag, Danimarka, 2017. 50
http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

1. YILMAZ, S.; OLGAN, R., Okul öncesinde dönem çocukların doğaya yakınlığının (doğa sevgisi) araştırılması: Türkiye örneklemi. 12. Nitel Araştırma Kongresi, 2016-05-18, 2016-05-21, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 50
http://icqi.org/wp-content/uploads/2016/03/QI2016-Second-Preliminary-Program.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. TURKİSH STUDİES , [ 2017 : 3 ] . 3
3. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. University of Colorado, Boulder , 2014-08-02 - 2015-07-01, Boulder, Amerika Birleşik Devletleri.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP214 Kültür ve Sanat Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP214 Kültür ve Sanat Tarihi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-4-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ315 Çevre Eğitimi ve Sürdürülebili Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP409 Çevre ve Doğa Eğitimi ( Seçmel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-6-5
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5