Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Sıddıka Gizir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
27 Nisan 1972 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
42046 .
Oluşturma
:
2015-07-25 16:37:52 .
Düzenleme
:
2019-01-04 11:26:02 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
28
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
20
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
3.33
Researcher ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZETECİLİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ / EĞİTİM YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ / EĞİTİM YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ / EĞİTİM YÖNETİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2016
Doktora Tezi

1. Türk Devlet Üniversitelerinde İletişim Sürecini Olumsuz Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Hasan Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Akademik Ortamda İletişim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki En Büyük Beş Bölüme İlişkin Bir Durum Çalışması Danışman: Dr. Doç. Dr. Hasan Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-09-28 - 2016-12-21
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-22 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-22 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-25 - 2015-11-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-25 - 2015-11-22
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
2017
6. Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents: The Role of Teacher–Student Relationships, Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82. 1000 + 0
http://www.estp.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/ESTP-2017-0104.pdf

5. Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.1.0104

2014
4. Gizir, S. A Qualitative Case Study on the Organizational Identity of Faculty Members. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2014, 14, 1309-1324. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.4.2064

3. ünal, B.; Gizir, S. An Investigation on the Dominant Career Anchors of Faculty Members: The Case of Mersin University. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2014, 14, 1743-1765. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.5.2110

2013
2. Ozkan, C.; Gizir, S. Motives of ungraduate students to study at higher education institutions and their socialization tactics. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 223-236. 1000 + 0
2005
1. Gizir, S.; Simsek, H. Communication in an academic context. HİGHER EDUCATİON, 2005, 50, 197-221. 1000 + 89
http://dx.doi.org/10.1007/s10734-004-6349-x


Alıntılanma Sayısı: 11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2019
2. Gizir, S. The Sense of Classroom Belonging Among Pre-Service Teachers: Testing a Theoretical Model. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 87-97. 200 + 0
http://www.eu-jer.com/EU-JER_8_1_87.pdf://

Publications_004.pdf

2010
1. Gizir, S. Culture and Communication in Academia: The Views of Faculty Members. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2010, 15, 125-147. 200 + 0
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0005/108275/MJES-15-1-Gizir-125-147.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2019
3. Gedik dinç, R.; Gizir, S. Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları . YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2019, ---. 0 + 0
http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_Preprint_Vol/YOD_2018000034.pdf://

Publications_005.pdf

2018
2. Yıldız, S.; Gizir, S. A Phenomenological Study of the Perceptions of Candidate Teachers about the Concepts of School, Teacher and Student in Their Dreams. ISER PUBLİCATİONS, 2018, 11, 309-324. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/iji.2018.11221a

Publications_003.pdf

1. Yıldız, S.; Gizir, S. Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 33, 1-20. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2018036944

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2014
7. Gizir, S.; Köksal, E. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İletişim Doyumlarının İncelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 89-108. 200 + 0
2013
6. Erimez, C.; Gizir, S. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarında Fakültelerine Yabancılaşmalarının Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 13-26. 200 + 2
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000437

Publications_001.pdf

2008
5. Gizir, S. Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 182-196. 200 + 20
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000759

2007
4. Gizir, S. Focus Groups in Educational Studies. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 1-20. 200 + 16
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002933/5000003435

3. Gizir, S. Üniversitelerde Örgüt Kültürü ve Örgüt-içi İletişim Üzerine Bir Derleme Çalışması. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2007, 50, 247-268. 200 + 10
http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/328

2005
2. Gizir, S.; Gizir, C. Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 112-125. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003029/5000003563

2003
1. Gizir, S. Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntemsel Yaklaşımlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2003, 35, 374-397. 200 + 20
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050763/5000048010

Uluslararası - Özet - Sözlü 900

10. GİZİR, S.; FAKİROĞLU, M., ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ İLETİŞİM İKLİMİ ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100
http://www.eyfor.org/

9. GİZİR, S.; KAYA, Ö., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERMELERİNDE ÖĞRENİM HAYATINI DENETLEYEMEME İNANCI, ÖZSAYGI VE OKULA AİDİYET DUYGULARININ ROLÜ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100
http://www.eyfor.org/

8. GİZİR, S.; DEMİRTAŞ, E., İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE KİŞİLİK TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100
http://www.eyfor.org/://

7. Yeşil, A.; Gizir, S., SURİYELİ ÇOCUKLARIN OKUL TOPLUMUNDAKİ SOSYAL İÇERİLME VE SOSYAL DIŞLANMA YAŞANTILARI. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.eyfor.org/index.html://

6. Gizir, C.; Gizir, S., Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Odak Grup Çalışması. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://yocad.org.tr/2-uluslararasi-yuksekogretim-calismalari-konferansi-12-14-ekim-2017/://

5. Gedik Dinç, R., Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları. 2. Uluslararası Yüksek Öğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, 2017. 0
http://www.ihec2017.com/

4. Ulutaş, P.; Gizir, S.; Dokgöz, H., Öğretim Üyelerinin Bakış Açılarından Akademisyenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, KKTC, 2015. 100

3. Yıldız, S.; Gizir, S., The Study of Academicians’ Perceptions About Concepts of University, Academicianship, Scientific Research, Teaching and Students Through Metaphors. The European Conference on Educational Research (ECER), 2015-09-08, 2015-09-11, Budapest, Macaristan, 2015. 100

2. Yıldız, S.; Gizir, S., The Evaluation of Prospective Teachers’ Perceptions Regarding the Concepts of Ideal School, Ideal Teacher, and Ideal Student in the Context of Teacher Training. The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Köksal, E.; Gizir, S., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Doyumunun İncelenmesi. I. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Özden, T.; Gizir, S., İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarındaki İletişim İklimine Yönelik Algılarının İncelenmesi. EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2013-10-03, 2013-10-05, Balıkesir, Türkiye, 2013. 100

1. Gizir, S.; Köle, F., Eğitim Yönetimi Alanında Liderlik Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, Yöntem ve Ele Alınan Değişken Açısından İncelenmesi . IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2009-05-14, 2009-05-15, Denizli, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Gizir, C.; Gizir, S., Okul Psikolojik Danışmanlarının Kariyer Çapalarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

2. Yıldız, S.; Gizir, S., Üniversite İdari Personelinin İletişim Doyumunun Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi İdari Personeli Örneği. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Gaziantep, Türkiye, 2015. 50
http://www.eyed-der.org/images/dosya20150513200928.pdf

1. Gizir, S.; Erikan, H.; Pınar, U., Eğitim Yönetimi Alanında Örgüt Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, Yöntem ve Ele Alınan Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 2013-11-07, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Yüksek Öğrenim Görmeye Yönelten Güdüler ve Sosyalleşme Taktikleri: Mersin Üniversitesi Örneği, BAP, Proje No: BAP-SOBE EBB (CÖ) 2009-3 YL, 5999 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Mersin Çocuk Üniversitesi, Sosyallesiyorum, Egleniyorum, Ingilizceyi Basarıyorum, TÜBİTAK, Proje No: 113B130, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3150

17. Merve Fakiroğlu, ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİN STİLLERİNİN SINIFIN DUYGUSAL İKLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

16. Mehmet Saldıraner, İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

15. Salime Fırat, KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN İŞLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARLA BAŞ ETMEDE İHTİYAÇ DUYDUKLARI SOSYAL DESTEK TÜRLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

14. Handan Erikan, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAKIŞ AÇILARINA GÖRE ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜT-İÇİ KOALİSYONLARIN KURULMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE ÖRGÜTE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

13. Emre Tuncer, İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

12. Ayşe Uzun, ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI BİREYSEL DEĞERLER İLE MESLEKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

11. Pınar Ulutaş, ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TOPLUMSAL STATÜSÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

10. Reyhan Dinç, ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇERİSİNDEKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

9. Abdullah Doğan, ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERMELERİNDE ÖĞRENİM HAYATLARINI DENETLEYEMEME İNANCI, ÖZSAYGI VE OKULA AİDİYET DUYGULARININ ROLÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 150

8. Sevgi Yıldız, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÜNİVERSİTE, AKADEMİSYENLİK, BİLİMSEL ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

7. Burcu Ünal, MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER ÇAPALARININ İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

6. Cem Erimez, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINDA FAKÜLTELERİNE YABANCILAŞMALARININ ROLÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

5. Esin Kevser Köksal, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM DOYUMUNUN BELİRLENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

4. Fatma Uslu, İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YÖNELİK AİDİYETİ: ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ, AKRAN İLİŞKİSİ VE AİLE KATILIMININ ROLÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

3. Ceren Özkan, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

2. Tülay Özden, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ İLETİŞİM İKLİMİNE YÖNELİK ALGILARI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

1. Serpil Çulha, GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARIN VE BU SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (MERSİN İLİ MERKEZİ ÖRNEĞİ), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

Ulusal 1000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2013-11-03 - 2015-05-15. 1000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EGITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 5
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION , [ 2018 : 2 ] . 0
3. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES , [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 1 ] . 0
4. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI (KUYEB) , [ 2013 : 1 ] . 5
5. SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION , [ 2013 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EGİTİM BİLİMLERİ ARASTIRMALARI DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 4 ] [ 2014 : 3 ] . 11
4. PEGEM EGİTİM ÖGRETİM DERGİSİ , [ 2011 : 1 ] . 1
5. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
Ulusal 50
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006-05-03, Ankara, Türkiye. 50
1. Yükseköğretim Çalışmaları Derneği , Üye No: 200, Türkiye, 2017-08-01-2019-01-01.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 528 Okul Kültürü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz TEYD 508 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar KÇA 512 Örgüt ve Cinsiyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar TEYD 508 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar KÇA 512 Örgüt ve Cinsiyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar EYD 528 Okul Kültürü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Yaz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar KÇA-512 Örgüt ve Cinsiyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz OSA 533 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSA 519 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSA 533 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 522 Örgütsel Davranış ve Örgüt Kül Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2