Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Servet Karaca
Özgeçmiş
:
Birim
:
Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Bölgesel Izleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7753 .
Oluşturma
:
2015-05-28 09:55:56 .
Düzenleme
:
2018-04-11 12:02:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Karaca, S.; Beyhan, D. The Impact Of Multi-Sport Events On The Developmental Dynamics Of Cities: The Case Of Erzurum, Trabzon and Mersin In Turkey. KARE PUBLİSHİNG, 2017, 2017;27(1), 38-56. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14744/planlama.2016.43534

Ulusal - Diğer 100
2011
1. Karaca, S.; Kiper, N. Kentsel Mekânda Kamu Yararı Arayışı ve Kültürel Planlama. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2011, 11(5), 75-96. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/89

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 130

2. Kurt, A.; Yoloğlu, A.; Sarıkaya Levent, Y.; Levent, T.; Burat, S.; KARACA, S.; Gökalp, S., Evaluation Of Relatıons Between Housing Conditions and Health: The Case Of Mezitli, Districts . International Congress Of Health and Envıronment , 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 30
http://uscek.org/eng/

1. KARACA, S.; BEYHAN, B., THE IMPACT OF MULTI SPORT EVENTS ON THE DEVELOPMENTAL DYNAMICS OF CITIES THE CASE OF ERZURUM TRABZON AND MERSIN IN TURKEY.. 55th European Regional Science Association Congress, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portekiz, 2015. 100
http://ersa.org/events/55th-ersa-congress/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. KARACA, S., Kamusal Kültürün Üretim Mekanı Olarak Kent Dogurgan Mekan.. Kentsel ve Bölgesel Arastırmalar 5. Sempozyumu,, 2014-10-16, 2014-10-17, Ankara, Türkiye, 2014. 100
https://kbam.metu.edu.tr/sempozyumlar/5-kbam-sempozyumu/

2. KARACA, S., Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 4. Sempozyumu, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Türkiye, 2013. 100
https://kbam.metu.edu.tr/sempozyumlar/4-kbam-sempozyumu/

1. KARACA, S.; KİPER, N., Kültür Planı ile ÇokKültürlü Kentsel Mekân Arayışı: 1990 Sonrası Avrupa, Amerika ve Avustralya Kentlerinden Örnekler. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu , 2011-12-08, 2011-12-09, Ankara, Türkiye, 2011. 100
https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/

Ulusal - Özet - Sözlü 110

3. Yoloğlu, A.; Levent, T.; Sarıkaya Levent, Y.; Burat, S.; Kurt, A.; Gökalp, S.; Karaca, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayrımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği . 41. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Türkiye, 2017. 10

2. ZORLU, F.; KARACA, S., Sanat Bir Kent için Ne ifade Eder" 2000 Yılı Sonrasında Bazı Kentlerin Sanatla İlişkisi. Sanart 2. Estetik Kongresi, 2013-10-24, 2013-10-26, Mersin, Türkiye, 2013. 50

1. KARACA, S.; KİPER, N., Kültürel Planlama Yaklaşımı ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman Üniversitesi,, 2012-04-18, 2012-04-20, Batman, Türkiye, 2012. 50

1. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) , Üye No: 1, Türkiye, 2016-05-13-Devam ediyor.
2. Şehir Plancıları Odası , Üye No: 4685, Türkiye, 2009-12-17-Devam ediyor.