Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Serpil Könen Adıgüzel
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-505-9487343 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14840 .
Faks
:
+90-324-3610046 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-02-10 23:18:12 .
Düzenleme
:
2019-02-15 09:24:44 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ÇEVRESEL KİRLETİCİLERİN İNSAN LENFOSİTLERİ ÜZERİNE GENOTOKSİK ETKİLERİNİN MİKRONUKLEUS, KOMET, GAMA H2AX TEST YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Serap Ergene, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. TRİFLURALİN VE ASKORBİK ASİT KOMBİNASYONLARININ OREOCHROMIS NILOTICUS ÜZERİNDEKİ GENOTOKSİK VE ANTİGENOTOKSİK ETKİLERİNİN MİKRONÜKLEUS TESTİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Tolga Çavaş, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-12-28 - 2015-02-14
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-01-29 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3700
2018
8. Könen adıgüzel, S.; Ergene, S. In vitro evaluation of the genotoxicity of CeO2 nanoparticles in human peripheral blood lymphocytes using cytokinesis-block micronucleus test, comet assay, and gamma H2AX. TOXİCOLOGY AND INDUSTRİAL HEALTH, 2018, 0, 0-0. 1000 + 0
7. Adıgüzel, A.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, B.; Tunçer, M.; Mazmancı, M. Silver nanoparticle biosynthesis from newly isolated streptomyces genus from soil. MATERİALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 0, 0-0. 800 + 0
6. Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdogan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin, H.; Tuncer, M. Genotoxic, cytotoxic, antimicrobial and antioxidant properties of gold nanoparticles synthesized by Nocardia sp. GTS18 using response surface methodology. MATERİALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 1, 1-1. 700 + 0
DOI: 10.1088/2053-1591/aadcc4

5. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gülşen, E.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGİNEERİNG, 2018, 21, 52-60. 450 + 0
2017
4. Yabalak, E.; Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, M.; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity . DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198. 750 + 0
http://http://www.deswater.com/home.php

2008
3. Cavas, T.; Konen, S. In vivo genotoxicity testing of the amnesic shellfish poison (domoic acid) in piscine erythrocytes using the micronucleus test and the comet assay. ELSEVİER BV, 2008, 90, 154-159. 0 + 110
http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2008.08.011

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 22
2. Könen, S.; çavaş, T. Genotoxicity testing of the herbicide trifluralin and its commercial formulation Treflan using the piscine micronucleus test. WİLEY-BLACKWELL, 2008, 49, 434-438. 0 + 95
http://dx.doi.org/10.1002/em.20401

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 19
2007
1. Cavas, T.; Konen, S. Detection of cytogenetic and DNA damage in peripheral erythrocytes of goldfish (Carassius auratus) exposed to a glyphosate formulation using the micronucleus test and the comet assay. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2007, 22, 263-268. 0 + 575
http://dx.doi.org/10.1093/mutage/gem012


Alıntılanma Sayısı: 115
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Könen adıgüzel, S. Trifluralin, Treflan ve Etil Metan Sülfonatın Oreochromis niloticus ta Oluşturduğu Genotoksik Hasar Üzerine Askorbik Asitin Antigenotoksik Etkisi. NEVŞEHİR BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2017, 6, 10-19. 200 + 0
10.17100/nevbiltek.331407

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 10
2012
1. Ergene, S.; Kaya, .; Dürgen, A.; Uçar, A.; Erkek, M.; Ergene, M.; Könen adıgüzel, S.; özbaba, O.; önder, H. Mersin Rehabilitasyon Merkezinde Tedavi Altında Bulunan Yaralı Deniz Kaplumbağalarının Hematolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. ANADOLU DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 3, 34-40. 10 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 725
1. Könen adıgüzel, S.; Tunçer, M. Genetik Kavramlar, ISBN: 978-605-355-881-1, Palme Yayınları, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 5000, 752 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 350
2. Tunçer, M.; Könen adıgüzel, S. Genetik Kavramlar, ISBN: 978-605-355-881-1, Palme Yayınevi, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 5000, 752 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 375
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 370

2. Könen Adıgüzel, S.; Yabalak, E.; Adıgüzel, A.; Ergene, R.; Gizir, A.; Tunçer, M., ‘Antımıcrobıal Actıvıty And In Vıtro Genotoxıc Effect Of The Oxacıllın And Its Degradatıon Products In The Aqueous Solution. 2. International Water and Health Congress, 2017-02-13, 2017-02-17, Antalya, Türkiye, 2017. 170
http://www.suvesaglik.org

1. Könen Adıgüzel, S.; Çavaş, T., Induction of Genotoxic Damage in Fish as revealed by the micronuceus test and the comet assay following in vivo exposure to marine toxin okadaic acid. Proceeding of Third International Conference on Advances in Applied Science and Environmental Technology , 2015-12-28, 2015-12-29, Bangkok , Türkiye, 2015. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 375

6. KÖNEN ADIGÜZEL, S.; UYGUN, G.; ERGENE, M.; ERGENE, S., Mersin/Erdemli’de Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Çevresel ve Sağlık Etkileri. ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 19-21 Nisan 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, 2018. 95
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

5. KÖNEN ADIGÜZEL, S.; ERGENE, S., Pestisitlere Mesleki Maruziyetin Biyoizleminde Model Olarak Bukkal Epitel Hücrelerinin Kullanımı . ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 19-21 Nisan 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

4. ADIGÜZEL, A.; KÖNEN ADIGÜZEL, S.; ERGENE, S.; TUNÇER, M., Hydrolysis of banana wastes by lignocelluloses degrading enzymes from newly isolated thermophilic Bacillus sp. AAX01. 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 2017-06-21, 2017-06-24, Atina, Yunanistan, 2017. 85
http://athens2017.uest.gr/index.php

3. KÖNEN ADIGÜZEL, S.; Aktaş, A.; Battal, D.; Ergene, S., Investigation Using Comet Assay of the Genotoxic Effect of Sertraline in Rat Bone Marrow Cells: In Vivo Exposure. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 95
http://ecology2017.com/

2. Çavaş, T.; Könen, S., Detection of cytogenetic and DNA damage in fish erythrocytes as in vivo markers of aquatic genotoxicity: The use of the micronucleus test and the comet assay. 3. International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, 2010-09-22, 2010-09-24, Freiburg, Almanya, 2010. 0

1. Çavaş, T.; Könen, S., Okadaik Asidin Balıklar Üzerindeki İn Vivo Genotoksik Etkilerinin Oreochromis niloticus’da Mikronukleus Testi ve Tek Hücre Jel Elektroforez (Komet) Testi Kullanılarak Araştırılması. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 2009-05-30, 2009-06-01, ankara, Türkiye, 2009. 0

Uluslararası - Özet - Poster 240

6. Adıgüzel, A.; Mazmancı, B.; Kırbıyık, B.; Yarlılar, Ş.; Könen Adıgüzel, S.; Çiçek, H.; Özalp, T., Silver Nanoparticles (AgNP) Production by Streptomyces sp. AOA21 . 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 12
http://imsec2017.org/

5. Könen Adıgüzel, S.; Ergene, M.; Uçar, A.; Ergene, S., Comet Assay For Studying DNA Damage Of Loggerhead Turtle (Caretta caretta) Under Treatment In Mersin, Turkey. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 47
http://ecology2017.com/

4. Könen Adıgüzel, S.; şahin, z.; ergene, s., Evaluation of DNA Damage in Human Lymphocytes After In Vitro Exposure To Spirotetramat Using The Comet Assay. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, adana, Türkiye, 2016. 50

3. Könen Adıgüzel, S.; Ergene, S., Genotoxicity Of CeO2 Nanoparticules In Human Lymphocytes Assessed Using The Micronucleus Assay And Comet Assay In Vitro. 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, 2016-06-03, 2016-06-05, Kocaeli, Türkiye, 2016. 50

2. Ergene, S.; Könen Adıgüzel, S.; Kaya, Ş., Genotoxicity Testing Of The Insecticide Spirotetramat Using The Piscine Micronucleus Test. 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 2012-11-15, 2012-11-18, Antalya, Türkiye, 2012. 50

1. Mazmancı, B.; Çavaş, T.; Mazmancı, M.; Könen Adıgüzel, S.; Ünyayar, A., Deltamethrine Maruz Bırakılan Ratlarda Funalia trogii Kültür Filtratının Koruyucu Etkisinin Mikronukleus ve Komet Testleri Kullanılarak Araştırılması. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 2009-05-30, 2009-06-01, ankara, Türkiye, 2009. 30

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 95

1. KÖNEN ADIGÜZEL, S.; UYGUN, G.; ERGENE, M.; ERGENE, S., Mersin/Erdemli’de Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Çevresel ve Sağlık Etkileri. ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 95
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

Ulusal - Özet - Poster 68

5. Adıgüzel, A.; Keselik, E.; Könen Adıgüzel, S.; Tuncer, M., Drimaren Blue CL-BR’nin Aspergillus oryzae ile biyosorpsiyonu ve kalan boyanın mikronukleus ve komet testleri ile genotoksisitesinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 2015-12-18, 2015-12-19, Konya, Türkiye, 2015. 18

4. Ergene, S.; Kaya, Ş.; Dürgen, A.; Uçar, A.; Erkek, M.; Ergene, M.; Könen, S., Mersin Yaralı Bakım Merkezinde Tedavi Altında Bulunan Deniz Kaplumbağalarının Hematolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. IV. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 2012-10-11, 2012-10-13, Çanakkale, Türkiye, 2012. 0

3. Könen Adıgüzel, S.; Çavaş, T., Askorbik Asitin Oreochromis niloticus Üzerindeki Antigenotoksik Etkilerinin Mikronükleus Testi Kullanılarak Araştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010-06-21, 2010-06-25, Denizli, Türkiye, 2010. 25

2. Könen Adıgüzel, S.; Çavaş, T., Herbisit treflan ve etken maddesi trifluralin’in genotoksik etkilerinin Oreochromis niloticus eritrositlerinde mikronükleus testi kullanılarak sraştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-23, 2008-06-27, trabzon, Türkiye, 2008. 25

1. Çavaş, T.; Mazmancı, B.; Könen, S., Zeytin Karasuyunun Oreochromis niloticus Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Eritrosit Mikronukleus Testi Kullanılarak Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-23, 2008-06-27, Trabzon, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Hep G2 Hücrelerinde Herbisit İndaziflam’ın Genotoksisite Potansiyeli, BAP, Proje No: 2018-2-AP3-2969, 19299 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Çevresel Kirleticilerin İnsan Lenfositleri Üzerine Genotoksik Etkilerinin Mikronukleus, Komet, Gama H2AX Test Yöntemi İle Araştırılması, BAP, Proje No: FEF , 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

2. Okadaik Asit ve Domoik Asidin Balıklar Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Mikronukleus Testi ve Tek Hücre Jel Elektroforez Yöntemi (Komet Testi) Kullanılarak Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FEF BB (TÇ) 2006-1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

1. Trifluralin ve Askorbik Asit Kombinasyonlarının Oreochromis niloticus Üzerindeki Genotoksik ve Antigenotoksik Etkilerinin Mikronukleus Testi Kullanılarak Araştırılması, BAP, Proje No: FEF, 6000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. ENVIRONMENTAL RESEARCH , [ 2018 : 1 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BIY152 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 0-3-2
Bahar BIY252 Histoloji Laboratuvarı Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 0-2-1
Güz BIY355 Genetik Laboratuvar I Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 0-2-1
Güz BİY355 Genetik Laboratuarı I Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BIY152 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 0-3-2
Bahar BIY252 Histoloji Laboratuvarı Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 0-2-1
Güz BİY355 Genetik Laboratuarı I Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz BIY355 Genetik Laboratuvar I Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 0-2-1