Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Serpil Türkleş
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4216
Oluşturma
:
2015-06-01 07:20:27
Düzenleme
:
2017-10-12 10:40:10
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Atılganlık Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerine Etkisi Danışman: Dr. Mine Ekinci, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki Danışman: Dr. Mine Ekinci, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1998-11-06 - 2000-02-09
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2000-02-10 - 2006-01-01
YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2006-01-02 - 2006-08-30
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2006-08-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD.DOÇ.DR. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010-11-23 - 2012-12-04
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR BÖLÜM BAŞKANI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2006-05-12 - 2006-08-28
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2003-11-12 - 2005-05-24
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2006
1. Bağ, B.; Yılmaz, S.; Kırpınar, . Factors influencing social distance from people with schizophrenia. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 2006, 60, 289-294. 0 + 90
https://dx.doi.org/10.1111/j.1368-5031.2005.00743.x


Alıntılanma Sayısı: 18
Uluslararası - Diğer 395
2013
5. Yılmaz, M.; Balcı, A.; Altıok, M.; Türkleş, S.; özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish nurses’ experiences of caring for migrant patients. . JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES , 2013, 5, 402-423. 55 + 0
4. Türkleş, S. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Depresyon ve Etkileyen Faktörler.. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ , 2013, 6, 67-74. 100 + 0
2011
3. Türkleş, S.; Karataş, B.; Yılmaz, G. Anksiyete ile Başetme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ , 2011, 13, 20-27. 100 + 0
2. Yıldırım, A.; Hacıhasanoğlu, R.; Karakurt, P.; Türkleş, S. Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 8, 905-921. 65 + 0
1. Yurdakul, M.; Türkleş, S.; Vefikuluçay yılmaz, D.; çelik, T.; şahin, M.; özcan, A. Ebe ve Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Bezdirme Davranışları. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ , 2011, 13, 28-41. 75 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 550
2013
3. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; özcan, A.; öncü, E.; Karataş, B. Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 16, 154-162. 180 + 0
2009
2. Rabia, H.; Türkleş, S.; Yıldırım, A.; Karakurt, P. Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. BAĞIMLILIK DERGİSİ, 2009, 10, 111-123. 170 + 0
2008
1. Türkleş, S. Atılganlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 24, 77-90. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
1. Hacıhsanoğlu, R.; Türkleş, S. Depression and affecting factors in the old at the age of 65 and over. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 11, 55-60. 100 + 0
Ulusal - Yürütücü 300

3. TUTUKLU OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA DÜRTÜSELLİĞİN BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: 2015-TP2-1223, 3200 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

2. Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Düzeyleri ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE H (YK) 2011-4 YL, 1053 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

1. Anksiyete ile Başetme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi , BAP, Proje No: BAP-SYO HB (ST) 2007-1, 1000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi , BAP, Proje No: 2005/203, 6000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Planlı Eğitimin Atılganlık Düzeyine Etkisi, BAP, Proje No: 2003/192, 3000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

4. Zeynep Sökmen, İn-Vitro Fertilizasyon Tedavisi Gören Kadınlarda Strese Yol Açan Etmenler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

3. Yasemin Keskin, Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. Derya Subaşı, Kanser Ağrısı Deneyimleyen Hastaların Yaşam Kalitesi ve Başetme Tutumlarının Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. Aydan Acar, Meme Kanseri Olan Kadınların Cinsel Fonksiyonları ve Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 50
1. Hacettepe Üniversitesi , 2015-09-03, Ankara, Türkiye. 50
Ulusal 25
1. Dokuz Eylül Üniversitesi , 2015-09-09, İzmir, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 614 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinin Bakı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Pro... 1-0-1
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Pro... 2-4-4
Güz HEM 616 Sağlık Alanında İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Pro... 2-4-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinin Bakı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Pro... 1-0-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 504 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN BAKI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB126 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB124 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Bahar HEM 518 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Bahar HEM 502 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Bahar HEM 504 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN BAKI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Güz HEM321 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 501 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 506 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM433 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4