Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Serpil Türkleş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4216 .
Oluşturma
:
2015-06-01 07:20:27 .
Düzenleme
:
2018-12-28 13:49:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Atılganlık Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerine Etkisi Danışman: Dr. Mine Ekinci, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki Danışman: Dr. Mine Ekinci, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1998-11-06 - 2000-02-09
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2000-02-10 - 2006-01-01
YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2006-01-02 - 2006-08-30
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2006-08-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD.DOÇ.DR. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010-11-23 - 2012-12-04
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR BÖLÜM BAŞKANI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2006-05-12 - 2006-08-28
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2003-11-12 - 2005-05-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
2. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Soylu, P. Feelings, thoughts and experiences of nurses working in a mental health clinic about individuals with suicidal behaviors and suicide attempts. COLLEGİAN, 2017, 25, 441-446. 1000 + 0
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2017.11.002

Publications_001.pdf

2006
1. Bağ, B.; Yılmaz, S.; Kırpınar, . Factors influencing social distance from people with schizophrenia. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 2006, 60, 289-294. 0 + 90
https://dx.doi.org/10.1111/j.1368-5031.2005.00743.x


Alıntılanma Sayısı: 18
Uluslararası - Diğer 565
2017
7. Altundal, H.; Yaman, Z.; Yılmaz, M.; Türkleş, S. Roles And Responsibilities of Nurses Struggling With Substance Abusers. THE EUROPEAN PROCEEDİNGS OF SOCİAL & BEHAVİOURAL SCİENCES, 2017, 30, 248-256. 65 + 0
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.09.23

Publications_002.pdf

2015
6. özel, Y.; Türkleş, S.; Erdoğan, S. Suicide probability in university students. PROG HEALTH SCİ , 2015, 5, 7-15. 100 + 3
Publications_004.pdf

2013
5. Yılmaz, M.; Balcı, A.; Altıok, M.; Türkleş, S.; özcan, A. Turkish nurses’ experiences of caring for migrant patients. JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES , 2013, 5, 402-423. 60 + 5
4. Türkleş, S. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Depresyon ve Etkileyen Faktörler.. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ , 2013, 6, 67-74. 100 + 0
2011
3. Yıldırım, A.; Hacıhasanoğlu, R.; Karakurt, P.; Türkleş, S. Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 8, 905-921. 65 + 7
2. Yurdakul, M.; Türkleş, S.; Vefikuluçay yılmaz, D.; çelik, T.; şahin, M.; özcan, A. Ebe ve Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Bezdirme Davranışları. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ , 2011, 13, 28-41. 75 + 0
1. Türkleş, S.; Karataş, B.; Yılmaz, G. Anksiyete ile Başetme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ , 2011, 13, 20-27. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 750
2013
4. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; özcan, A.; öncü, E.; Karataş, B. Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 16, 154-162. 180 + 0
2011
3. Türkleş, S.; Karataş, B.; Yılmaz, G. Effect of Coping with Anxiety Education on Women’s Anxiety Level. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011, 3, 20-27. 200 + 1
Publications_006.pdf

2009
2. Rabia, H.; Türkleş, S.; Yıldırım, A.; Karakurt, P. Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. BAĞIMLILIK DERGİSİ, 2009, 10, 111-123. 170 + 0
2008
1. Türkleş, S. Atılganlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi. EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 24, 77-90. 200 + 0
Ulusal - Diğer 300
2017
6. Yılmaz, M.; Türkleş, S. Türkiye’de hemşireler tarafından kadın ruh sağlığı kapsamında yapılan çalışmaların hemşirelik bakımına etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ J PSYCHİATR NURS-SPECİAL TOPİCS , 2017, 3, 260-267. 100 + 0
Publications_003.pdf

2008
5. Hacıhasanoğlu, R.; Karakurt, P.; Yılmaz, S.; Yıldırım, A. SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 11, 69-75. 0 + 1
Publications_008.pdf

4. Türkleş, S.; Hacıhasanoğlu, R.; çapar, S. Lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 11, 18-28. 100 + 1
Publications_005.pdf

3. Hacıhsanoğlu, R.; Türkleş, S. Depression and affecting factors in the old at the age of 65 and over. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2008, 11, 55-60. 100 + 0
2006
2. Yılmaz, S.; Hacıhasanoğlu, R.; çiçek, Z. Hemşirelerin Genel Ruhsal Durumlarının İncelenmesi. STED, 2006, 15, 92-97. 0 + 0
2001
1. Yılmaz, S.; Ekinci, M. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖGRENCİLERİNDE BENLİK SAYGıSı VE ATILGANLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİşKİ. ATATÜRK ÜNİV. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2001, 4, 1-10. 0 + 3
Publications_007.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 4050
1. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Boğahan, M.; Yaman, Z.; Altundal, H. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 8 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 4050
2. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Temel örekeci, G.; şeyho, A. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 3094 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 0
1. Türkleş, S. Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, ISBN: 978-605-191-010-9, Andaç Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
http://www.alteryayinlari.com/
2. Türkleş, S. Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, ISBN: 978-605-191-010-9, Andaç Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
http://www.alteryayinlari.com/
3. Türkleş, S. Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, ISBN: 978-605-191-010-9, Andaç Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
http://www.alteryayinlari.com/
4. Yılmaz, M.; Türkleş, S. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, ISBN: 2149-5998, Turkiye Klinikleri , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 132 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 2625
5. Türkleş, S. Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, ISBN: 978-605-191-010-9, Andaç Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
http://www.alteryayinlari.com/
6. Türkleş, S. Hemşirelik tanıları girişimleri sonuçları, ISBN: 978-605-191-010-9, Andaç Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 720 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
http://www.alteryayinlari.com/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. TÜRKLEŞ, S., Şizofreni Hastalarının Ergenlik Dönemindeki Çocuklarının Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler. 5. Uluslararası 16 Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-09, Ankara, Türkiye, 2017. 200
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/?p=iletisim

Uluslararası - Özet - Sözlü 790

8. Bilgin, F.; Türkleş, S., Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. . V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-20, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

7. Senem, A.; Türkleş, S., Bipolar bozukluğu olan bireylerde hemşire gözlemi ile mani belirtileri ve intihar olasılığının değerlendirilmesi. . V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-20, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

6. Altundal, H.; Yılmaz, M.; Türkleş, S., Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin hemşirelik uygulamalarına ilişkin malpraktis konusundaki deneyim ve farkındalıkları. . V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-20, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

5. Boğahan, M.; Türkleş, S.; Yılmaz, M., Hemşirelerin acil servise intihar girişimi ile gelen bireye yönelik deneyimleri. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-20, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

4. Kahraman Akbaş, G.; Türkleş, S., Gastroenteritli çocuğu olan annelerle kişilerarası ilişkiler modeline göre yapılan planlı görüşmelerin anksiyetelerine etkisi. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-20, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. Türkleş, S.; Nurşen Çavdar, R., Determination of depressıon and qualıty of lıfe of ındıvıduals wıth glaucoma over 60 years of age. Euro-Surgery Conference, 2018-08-06, 2018-08-07, Prague, Bilinmeyen Ülkeler (Diğer), 2018. 100

2. Dündar, Y.; Türkleş, S., Şizofreni Hastalarının Ergenlik Dönemindeki Çocuklarının Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Temel Örekeci, G.; Şeyho, A., Suriyeli Kadın Sığınmacıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 90
Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 127

4. Düzenli, G.; Türkleş, S., Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Güler, G., Tutuklu/Hükümlü Olan ve Olmayan Kadınlarda Dürtüselliğin Belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 0
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

2. Türkleş, S.; Boğahan, M.; Yaman, Z.; Altundal, H.; Yılmaz, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Altundal, H.; Yaman, Z.; Yılmaz, M.; Türkleş, S., Roles And Responsibilities of Nurses Struggling With Substance Abusers. 3rd icH&Hpsy 2017 International Conference on Health, and Health Psychology. , 2017-07-05, 2017-07-07, Porto, Portekiz, 2017. 32
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Yürütücü 300

3. TUTUKLU OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA DÜRTÜSELLİĞİN BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: 2015-TP2-1223, 3200 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

2. Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Düzeyleri ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE H (YK) 2011-4 YL, 1053 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

1. Anksiyete ile Başetme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi , BAP, Proje No: BAP-SYO HB (ST) 2007-1, 1000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi , BAP, Proje No: 2005/203, 6000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Planlı Eğitimin Atılganlık Düzeyine Etkisi, BAP, Proje No: 2003/192, 3000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1950

14. Münevver Boğahan, HEMŞİRELERİN ACİL SERVİSE İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE GELEN BİREYE YÖNELİK DENEYİMLERİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. Gamze Kahraman Akbaş, GASTROENTERİTLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERLE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER MODELİNE GÖRE YAPILAN PLANLI GÖRÜŞMELERİN ANKSİYETELERİNE ETKİSİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Gizem Düzenli, Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

11. Hilal Altundal, PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN MALPRAKTİS KONUSUNDAKİ DENEYİM VE FARKINDALIKLARI, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

10. Yakup Dündar, ŞİZOFRENİ HASTALARININ ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARININ RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN ETMENLER, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Raziye Nurşen Çavdar, GLOKOM HASTALIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ BİREYLERİN DEPRESYON VE YAŞAM KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Çiğdem Günaydın, SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Arzu Senem, BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE HEMŞİRE GÖZLEMİ İLE MANİ BELİRTİLERİ VE İNTİHAR OLASILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Fadime Bilgili, Yoğun Bakım Ünitesinde Hastası Olan Bireylerin Anksiyete Düzeyleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

5. Zeynep Sökmen, İn-Vitro Fertilizasyon Tedavisi Gören Kadınlarda Strese Yol Açan Etmenler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

4. Yasemin Keskin, Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. Derya Subaşı, Kanser Ağrısı Deneyimleyen Hastaların Yaşam Kalitesi ve Başetme Tutumlarının Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. Aydan Acar, Meme Kanseri Olan Kadınların Cinsel Fonksiyonları ve Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Gülden Demirer, Tutuklu / Hükümlü Olan ve Olmayan Kadınlarda Dürtüselliğin Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Uluslararası 50
1. Hacettepe Üniversitesi , 2015-09-03, Ankara, Türkiye. 50
Ulusal 25
1. Dokuz Eylül Üniversitesi , 2015-09-09, İzmir, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 406 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1-16-9
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 136 Psikoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Güz HEM 229 Mesleki İletişim Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 612 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 609 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinin Bakı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 614 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinin Bakı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 616 Sağlık Alanında İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinin Bakı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 504 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN BAKI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB124 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB126 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM 502 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Bahar HEM 504 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN BAKI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Bahar HEM 507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Bahar HEM 518 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM321 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 506 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 501 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM433 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4