Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Serkan Yaraş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Veuygulama Merkezi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
1530-1552 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-06-11 21:33:38 .
Düzenleme
:
2018-12-21 08:19:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
3,25 TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Akut pankreatitte ağrı ile pankreatit şiddet skorlaması arasında ilişki var mıdır? Pankreatik nekrozu öngörür mü? Danışman: Dr. Engin Altıntaş, Mersin Üniversitesi, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

2. SPORADİK KOLOREKTAL KANSERLERDE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE Danışman: Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2005.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. DR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2000-05-18 - 2005-12-08
ARŞ. GÖR. UZM. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009-07-19 - 2013-01-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1550
2018
2. Budak diler, S.; Yaraş, S. CTLA-4 (+49A/G) and NOD2/CARD15 (N852S) polymorphisms with inflammatory bowel disease in Turkish patients. CMB ASSOCİATİON, 2018, 64, 97-97. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.14715/cmb/2018.64.11.18

Publications_012.pdf

2015
1. Sezgin, O.; Altintas, E.; Ates, F.; Yaras, S.; Saritas, B.; Aydin, K. Air cholangiogram is not sufficent to detect common bile duct stones during ERCP. AVES PUBLİSHİNG CO., 2015, 25, 319-320. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tjg.2014.7526

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
2014
1. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; çimen, B.; üçbilek, E.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Orekici , G. Chitotriosidase activity in different stages of hepatitis C. It may a possible tumor marker for hepatocellular carcinoma . JOURNAL OF CANCER TREATMENT AND RESEARCH, 2014, 2, 5-8. 130 + 0
doi: 10.11648/j.jctr.20140201.12

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 20
2013
1. Tezcan, S.; ülger, M.; Aslan, G.; Yaraş, S.; Altıntaş, E.; Sezgin, O.; Emekdaş, G.; Gürer giray, B.; Sungur, M. Mersin İlinde Hepatit C Virusu Genotip Dağılımının Belirlenmesi. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2013, 47, 332-338. 20 + 0
10.5578/mb.4063

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 480
2013
6. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Altıntaş, .; örekici temel, G.; Sezgin, O. Özofagus varis kanamasında kısa ve uzun süreli somatostatin infüzyon tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması. ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2013, 21, 72-74. 160 + 0
Publications_004.pdf

5. Altıntaş, E. Ribavirine bağlı anemi yüksek viral yanıtlarla ilişkili midir?. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2013, 12, 1-5. 0 + 0
Publications_010.pdf

2011
4. Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Yaraş, S.; Boztepe, B.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Nadir bir alt gastrointestinal kanama nedeni: Rektal varisler. ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2011, 19, 33-34. 65 + 0
10.17940/ed.11543

Publications_005.pdf

3. Köşeci, T.; Karabulut , .; Sarıtaş, B.; Yaraş, .; Ateş, .; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Ornidazol'e bağlı karaciğer toksisitesi: İki olgu sunumu . AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2011, 10, 122-124. 50 + 0
10.17941/agd.99526

Publications_007.pdf

2010
2. Ateş, F.; Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. 2 olgu nedeniyle kronik pankreatit akut ataklarında endoskopik tedavi. ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2010, 18, 32-34. 160 + 0
10.17940/ed.17670

Publications_006.pdf

2003
1. Sandıkçı, M.; Abaylı, B.; Gümürdülü, D.; yaraş, S.; ışıksal, F.; öksüz, M.; Koçak, F.; Ergin, M. Kriptik miller tüberküloz. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2003, 2 , 34-36. 45 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 35
2013
1. Eser, Z.; Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Serinsöz, E.; Sezgin, O. Karaciğer nakli sonrası mikofenolat mofetile bağlı kolit: Olgu sunumu. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2013, 12, 74-77. 35 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Yaraş, S.; Akkız, H. Klinik Gastroenteroloji veHepatoloji, ISBN: 9789755670416, MN Medikal Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1191 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 85

1. Yaras, S.; Ucbilek, E.; Yilmaz, İ.; Ozdogan, O.; Altintas, E.; Sezgin, O., The real-life experience with directly acting antivirals in chronic hepatitis C treatment: a single center experience from Turkey. Annual Conference of the Asian Pacific Assoc, 2018-03-14, 2018-03-18, New Delhi, Hindistan, 2018. 85
Scientific_Meetings_014.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 60

2. Altintas, E.; Mert Altıntas, Z.; Yilmaz, I.; Celik, H.; Ucbilek, E.; Yaras, S.; Ozdogan, O., The Influence of MTHFR Gene Polymorphysm on the Long Term Course in G1 Hepatitis C Patients who are achieved Sustained Viral Response with Treated with Pegylated Interferon plus Ribavirin. Annual Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver- APASL 2018, 2018-03-14, 2018-03-18, New Delhi, Hindistan, 2018. 10
Scientific_Meetings_015.pdf

1. YARAŞ , S.; OREKİCİ TEMEL , G., Does the Blood Neurophil Lymphocyte Ratio Predict the Severity of Peptic Ulcer Bleeding? . ESGE Quality in Endoscopy Symposium, 2014-11-28, 2014-11-29, Berlin, Almanya, 2014. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 150

4. Yaras, S.; Sezgin, O.; Üçbilek, E.; Özdoğan, O.; Altıntaş, E.; Ateş, F., Kronik Hepatit C Hastalarında Direkt Etkili Antiviral İlaçlarla Kalıcı Viral Yanıt Fibrozise Olumlu Yansıyor mu? (Shear Wave Elastgrafiyle Erken Dönem Sonuçlarımız). 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 42
Scientific_Meetings_020.pdf

3. Kırmızıer, G.; Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Özdoğan, O.; Yılmaz, İ.; Ateş, F.; Sezgin, O., ERCP Sonrası Gelişen Pankreatitin Önlenmesinde İntravenöz Hidrasyonun Rolü. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 27
Scientific_Meetings_019.pdf

2. Yaras, S.; Üçbilek, E.; Yılmaz, İ.; Özdoğan, O.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Sezgin, O., Kronik Hepatit C Tedavisinde Doğrudan Etkili Antiviral İlaçlarla Tedavinin Etkinliği-Mersin Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği İlk Deneyimi. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 40
Scientific_Meetings_016.pdf

1. YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; ÜÇBİLEK, E.; ALTINTAŞ , E.; SEZGİN , O.; OREKİCİ TEMEL, G., HCV Tedavisi Sırasında Ribavirine Bağlı Gelişen Anemi ile Viral Yanıt Oranları Arasında İlişki Var mıdır?. 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 40
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Özet - Poster 378

22. Özdoğan, O.; Yaraş, S., Subileus ile başvuran nadir bir vaka: enkapsüle sklerozan peritonit. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 25
Scientific_Meetings_022.pdf

21. Özdoğan, O.; Yaraş, S.; Yılmaz, İ.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Altıntaş, E., İleoçekal İnvajinasyon ile Prezente Olan Non-Hodgkin Lenfoma. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 17
Scientific_Meetings_021.pdf

20. Taş, E.; Kurt, S.; Özdoğan, O.; Yaraş , S.; Üçbilek , E.; Ateş , F.; Altıntaş, E., Hepatosellüler kanserde periferik kanda trombsit sayısı ile trombosit d-sayısı ile tümör boyutu arasında ilişki var mı?. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 11
Scientific_Meetings_027.pdf

19. Ateş , F.; Yaraş, S.; Üçbilek, E.; Özdoğan , O.; Yılmaz, İ.; Altıntaş, E.; Sezgin , O., İnflamatuvar Barsak Hastalarında Adalimumab Deneyimimiz. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 17
Scientific_Meetings_026.pdf

18. Rastgeldi, A.; Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Özdoğan, O.; Yılmaz, İ.; Ateş, F.; Sezgin, O., Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir ve Entekavir’in Etkinlik ve Güvenilirliğinin İnvaziv Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 13
Scientific_Meetings_025.pdf

17. Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Sezgin, O.; Altıntaş, E.; Ateş, F.; Özdoğan, O., Kronik Hepatit C’li Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında ROP-D tedavi sonuçlarımız- tek merkez deneyimi . 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 18
Scientific_Meetings_024.pdf

16. Özdoğan, O.; Yaraş, S.; Yılmaz, İ.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Altıntaş, E., Yabancı cisim; direkt grafi yanıltıcı olabilir mi?. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 17
Scientific_Meetings_023.pdf

15. Kurt , S.; Taş , E.; Yaras, S.; Özdoğan , O.; Üçbilek , E.; Ateş , F., Akut Pankreatitte serum kalsiyum düzeyindeki günlük değişimler prognoz üzerine etkili midir?. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 12
Scientific_Meetings_028.pdf

14. Yılmaz, İ.; Garip, S.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Özdoğan, O.; Yaraş, S.; Sezgin, O., Spontan İyileşen Boerhaave Sendromu Olgu Sunumu. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 6
Scientific_Meetings_017.pdf

13. Çapar, L.; Yaraş, S.; Koyuncu, M.; Yılmaz, İ.; Özdoğan, O.; Üçbilek, E.; Ateş, F., NASH ile İnflamasyon Temelli Belirteçler Arasında Bir İlişki Yok. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 15
Scientific_Meetings_018.pdf

12. YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; AYDIN , M.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E., Akut Pankreatitte Ağrı ile Pankreatit Şiddet Skorlaması Arasında İlişki Var mıdır? Pankreatik Nekrozu Öngörür mü?. 30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 21
Scientific_Meetings_013.pdf

11. SARITAŞ , B.; YARAŞ , S.; AYDIN , M.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E., Kronik Hepatit C Tedavisinde Dipiridamol’ün Tedavi İlişkili Anemi Üzerine Etkisi. 30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 17
Scientific_Meetings_012.pdf

10. YARAŞ , S.; AYDIN , M.; SARITAŞ, B.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN, O.; ALTINTAŞ, E., Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatosellüler Karsinom Taramasında USG’nin Etkinliği . 30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya , Türkiye, 2013. 18
Scientific_Meetings_002.pdf

9. ALTINTAŞ , E.; YARAŞ, S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; AYDIN, M.; SEZGİN, O.; OREKİCİ TEMEL , G., Hemodiyalize Giren Kronik Hepatit C’li Hastalarda Pegile İnterferon Uygulanma Zamanının Viral Yanıt Üzerine Etkisi. 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 17
Scientific_Meetings_001.pdf

8. YARAŞ , S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; AYDIN , M.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E.; OREKİCİ TEMEL , G., Akut Pankreatitte Sıvı Replasmanının Prognoza Etkisi. 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 20
Scientific_Meetings_007.pdf

7. YARAŞ , S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; AYDIN , M.; SEZGİN , O.; OREKİCİ TEMEL, G., Özofagus Varis Kanaması Tedavisinde Kısa ve Uzun Süreli Somatostatin infuzyon tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması. 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 21
Scientific_Meetings_004.pdf

6. ALTINTAŞ , E.; YARAŞ , S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ, B.; AYDIN, M.; SEZGİN, O.; OREKİCİ TEMEL, G., Distal Tip Ülseratif Kolitli Hastalarda proksimalde hücre proliferasyonu nasıldır? . 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 17
Scientific_Meetings_003.pdf

5. ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; YARAŞ , S.; OREKİCİ TEMEL, G.; ALTINTAŞ , E.; SEZGİN , O., Demir Eksikliği Anemisinde Kolonoskopi Bulguları. Kolon Kanseri Ne Sıklıkta Görülüyor? . 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 16
Scientific_Meetings_009.pdf

4. YARAŞ , S.; AYDIN, M.; SARITAŞ , B.; ÜÇBİLEK , E.; ATEŞ, F.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E., Hepatosellüler Kanserde Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Neler Etkiliyor? - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Deneyimi. 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 18
Scientific_Meetings_005.pdf

3. ATEŞ, F.; YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; OREKİCİ TEMEL , G.; USLU, S.; ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O., Demir Eksikliği Anemisi Etyolojisinin Araştırılmasında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Etkinliği Nedir? Ne Kadar Sık Uygulanıyor? . 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 17
Scientific_Meetings_008.pdf

2. YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ , E.; SEZGİN , O.; OREKİCİ TEMEL , G., Periferik Kanda Nötrofil/Lenfosit Oranı Endoskopik Eroziv Özofajiti Öngörür mü? , 24-28 Kasım 2010, Antalya . 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 21
Scientific_Meetings_011.pdf

1. ALTINTAŞ, E.; YARAŞ , S.; ÇİMEN, B.; ÜÇBİLEK, E.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; SEZGİN , O., Hepatit C’li Hastalarda Çitotriozidaz Enzim Aktivitesi;Hepatosellüler Kanser İçin Yeni Bir Belirteç mi? Ön Sonuç. . 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 16
Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

2. Mersin İlinde Hepatit E Virusu (HEV) İnfeksiyon Sıklığı, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2634, 19882 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Kronik Hepatit C tedavisinde doğrudan etkili antiviral ajanlarla tedaviye yanıtın gerçek zamanlı kantitatif elastografik yöntemle değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP5-1441, 150000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

4. Helicobacter pylori Pozitif ve Negatif Bireylerde miR-155, miR-21, miR-146a ve miR-223 Ekspresyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP3-1428, 24000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

3. DOĞRUDAN ETKİLİ AJANLARLA HEPATİT C TEDAVİSİNDE ORTAYA ÇIKAN YAN ETKİLERLE OATP GEN POLİMORFİZMLERİ ARASINDA İLŞİKİ VAR MIDIR?, BAP, Proje No: 2016-2-AP4-1916, 20000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. GS-US-174-0149: A Phase 4, Randomized, Open-label, Active-Controlled, Superiority Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) in Combination with Peginterferon α-2a (Pegasys®) versus Standard of Care TDF Monotherapy , Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: GS-US-174-0149, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

1. IDEA Çalışması: Türkiye'de rutin klinik uygulamada Crohn Hastalığında kullanılan anti-TNF tedavileriyle iş verimliliği ve yaşam kalitesindeki iyileşme, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: ıdea, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2